Påstand om hemmelig FN-direktiv: Syria skal ikke få utenlandsk bistand til gjenoppbygging

1
ABC Nyheter 24. august 2018

– Et hemmelig FN-direktiv hindrer hjelp til gjenoppbygging i Syria, sier Russlands utenriksminister Lavrov. Norsk UD hevder å være ukjent med det, men bekrefter konklusjonen. Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter:

«Washingtons absolutt destruktive holdning hemmer gjenoppbygging av det krigsherjede Syria og hindrer FN å hjelpe inntil en såkalt «politisk overgang» finner sted, sa den russiske utenriksminister Sergej Lavrov 20. august.

Ifølge ham eksisterer det et hemmelig direktiv i FN-systemet for å stoppe all hjelp utenom nødhjelp inntil president Assad er fjernet.»

ABC Nyheter har kontaktet det norske utenriksdepartementet og skriver:

«– Jeg personlig er ukjent med at det skal være en slik instruks, svarer en pressetalsperson for Unesco på spørsmål fra ABC Nyheter om Lavrovs mistanske har noe for seg.

Norsk UD hevder også at det er ukjent for dem med noen slik FN-instruks.

– Vi er ikke kjent med at det finnes et slikt hemmelig FN-direktiv som artikkelen i Russia Today hevder, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) til ABC Nyheter.

Men – innholdet i Lavrovs påstand om bistandsnekt inntil et regimeskifte har funnet sted, viser seg å ha noe for seg:

– Internasjonalt er det bred enighet om å ikke bidra til langsiktig gjenoppbygging i Syria før en troverdig og inkluderende politisk overgangsprosess er i gang, bekrefter statssekretær Halvorsen.»

ABC Nyheter har tatt utgangspunkt i artikkelen om dette på steigan.no og skriver:

«24. august publiserte derimot nettstedet steigan.no en påstand om at det faktisk ligger prinsipper i FN-systemet om at Syria ikke skal få hjelp til gjenoppbygging så lenge Assad sitter.

Steigan.no viser til dokumentet Parameters and Principles of UN Assistance in Syria (Parametre og prinsipper for FN-bistand i Syria).

Det ble utstedt i 2017 og gir retningslinjer for hvordan FN-organene skal forholde seg til gjenoppbygging i Syria. Selv om verken Unesco eller det norske Utenriksdepartementet hevder å kjenne til det, slår disse retningslinjene fast følgende:

Bare så snart det er en ekte og inkluderende politisk overgang framforhandlet av partene, vil FN være beredt til å bistå med gjenoppbygging.

Prinsippene foreligger blant annet som vedlegg  til de internasjonale hjelpeorganisasjonenes program for minerydding.»

«Også EU-kommisjonen viser til FNs parametre og prinsipper, i en rapport fra Brusselkonferansen om bistand til Syria.»

Altså er innholdet i vår artikkel bekreftet. FN har retningslinjer som pålegger FN-organene å ikke bidra til gjenoppbygging av Syria før det er skapt «en politisk overgang», altså en ny versjon av det gamle «Assad må gå.» Og sjøl om norske myndigheter benekter kjennskap til til slike retningslinjer, så følger de dem.

 

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

  1. baluba says:

    Det er vel det man har hatt en anelse om en god stund. FN er blitt korrupt og NGOen er blitt en fare for menneskeheten. De løper NWOs ærende. Et eksempel: Afrika stemmer likt. Hvorfor? Går man dypt inn i denne materien er det nok mye info å hente.
    Hvorfor skal infrastruktur bygges opp når USA har som mål å ødelegge mest mulig av den i disse landene? Som en slags forberedelse til et eller annet, vil noen si. Støtten er ihvertfall så bred at FN kan styre dette teateret. Når man ser en såpass tilbakestående person som Nikki Haley entre talerstolen kan man få bakoversveis av mindre – eller? det er nok mange som står bak hennes forrykte og lite overveide utsagn.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere