FN har faktisk lagd hemmelige retningslinjer mot støtte til gjenoppbygging av Syria

0
FN-bygningen i New York. Foto: Shutterstock.

Den russiske utenriksministeren Sergeij Lavrov kritiserte 20. august 2018 FN og det politiske sekretariatet under generalsekretæren for å ha utstedt et «hemmelig direktiv» mot gjenoppbygging av Syria. Talsmann for FNs generalsekretær Stephane Dujarric avviste derimot anklagene og benektet at det finnes noe slikt direktiv.

Men så viser det seg at det finnes likevel, riktignok ikke under tittelen «direktiv», men under tittelen Parameters and Principles of UN Assistance in Syria. Det ble utstedt i 2017 og gir retningslinjer for hvordan FN-organene skal forholde seg til gjenoppbygging i Syria. Men enda så viktig som et slikt dokument er, er det uhyre vanskelig å finne det på nettet. Man finner imidlertid spor av at det eksisterer, slik som i denne stillingsannonsen fra FN-sekretariatet der det heter at stillingen skal:

«Support the work of the Syria Inter-Agency Task Force on matters pertaining to interagency coordination, including the Working Group for the implementation of the “parameters and principles of UN assistance in Syria”

Når det gjelder hva som er innholdet i disse retningslinjene, finner man det djupt nede i et dokument om retningslinjer for minerydding i Syria. Der står det:

“Only once there is a genuine and inclusive political transition negotiated by the parties, would the UN be ready to facilitate reconstruction.”

Altså først når det foreligger det FN-sekretariatet kaller “en ekte og inkluderende politisk overgang” vil FN være legge til rette for gjenoppbygging.

Etter sju og et halvt års krig holder de altså fast på «Assad må gå», sjøl om det formuleres på en glattere måte. Og dette dokumentet har ingen ryggdekning i Sikkerhetsrådet. Dette er et prudukt av USAs press og generalsekretærens ettergivenhet. Disse retningslinjene finnes det også spor av i dokumenter fra FNs flyktningeorganisasjon UNHCR, FNs befolkningsagentur UNFPA og FNs barnefond UNICEF. Men de har gjemt det så godt at det er uhyre vanskelig å finne. UNHCR skrev i august 2017 at:

“UNHCR does not promote or facilitate refugee returns to Syria because conditions for voluntary, safe and dignified returns are not in place.”

Så Sergeij Lavrov hadde rett likevel. FN har retningslinjer mot retur av flyktninger til Syria og mot å støtte gjenoppbygging, og FN-sekretariatet fortsetter å fremme USAs krav om «politisk overgang» for i det hele tatt å åpne for gjenoppbygging. Og dette skjer uten at FNs medlemsland eller Sikkerhetsrådet er orientert.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.