Dagsnytt 18: Verre og verre om energi

3
Odd Handegård

Av Odd Handegård.

Dagsnytt 18 behandlet i igjen kraftsituasjonen i Norge 16. august 2018. Programlederen Espen Aas refererte innledningsvis en melding fra NVE om at strømprisen i Norge angivelig ville ha vært 2-3 ganger høyere (om vinteren) uten eksportkabler. Påstanden var at Norge sparer penger på eksporten.

NVEs representant, Gudmund Bjartnes, gjorde det han var innkalt for å gjøre, nemlig å «bekrefte» – uten å dokumentere – påstanden om vi tjener penger både på eksport og import. Uten kabler måtte vi ha bygd ut mer vannkraft med sikte på å ha «reservekapasitet» i tørre år, påsto han. – Denne måten å argumentere på har imidlertid ingenting med den konkrete kraftsituasjonen i Norge å gjøre.

Det er selvfølgelig INGEN som er mot at Norge skal ha en viss eksport-/importkapasitet, ettersom tilgangen på vannkraft varierer ganske mye fra år til år. Men svært mange er imot er at denne kapasiteten skal være mye større enn vårt kraftoverskudd. Derfor var NVEs resonnement rent utenomsnakk, altså snakk om noe helt annet enn det kraftproblemene handler om, og i realiteten et litt pinlig forsøk på å tåkelegge den saken man diskuterte. Det er forresten vel kjent at Norge har mange flerårsmagasiner, og at prisen på importert kraft i år faktisk har vært vesentlig høyere enn norsk kraft, altså det motsatte av NVEs påstand.

Sigbjørn Gjeldsvik (Sp) gjorde et hederlig forsøk på å skape litt klarhet. Det klarte han ganske bra, selv om det skurret litt da han snakket om «privatisering» i forbindelse med den planlagte kabelen til Skottland, da han snakket om at kabelkapasiteten til EU vil være 30 % av vår kraftproduksjon når kablene til Tyskland og England kommer i drift (kapasiteten blir nok litt større), og da han viste til at Statnetts inntekter ville gå til norske forbrukere (2,2 milliarder i perioden 2013-2015 – dette tallet må være altfor høyt). Som kjent har Hogne Hongset vist at Statnett årlig har bidradd med kun kr. 4,- pr. husstand. Og dessuten mener Acer, som Stortinget har meldt Norge inn i, at kabelinntektene heller skal gå til finansiering av felles nettspørsmål i EU enn til norske strømkunder.

Men maken til tåketale som formannen i Stortingets energikomité, Kjetil Kjenset (Venstre) presterte, skal man lete lenge etter – her var det virkelig et sammensurium av litt av hvert og mye rart, som slett ikke henger sammen. Han sa omtrent dette om dagens kraftproblemer:

Landbruket har tjent på at vi har hatt mulighet til å importere, at vi har hatt utenlandskabler å spille på, for å få pumpet masse vann ut på jordbruk og åkre for å holde husdyr og matproduksjon i gang. Dette har også tjent mange skogeiere for vi har hatt mange skogbranner og dette må vi forberede oss på, vi får i tillegg en klimautfordring for vi får flere tørkeperioder og mer nedbør. Kraftutveksling er bra for klimaet fordi vi får eksportert ren energi til en litt gråere energimix i Europa. Vi vil få en renere energimix (i Norge). Norge eksporterer mer enn vi importerer, og det tjener vi på.

Dette sammensuriet var altså budskapet fra formannen i Stortingets energikomité da han skulle begrunne fordelene med flere eksportkabler fra Norge til EU. Alt er selvfølgelig bare tøv: Nye kraftkabler har INGENTING å gjøre verken med tørken i landbruket eller skogbruket, de har ingenting med klimaet å gjøre fordi norsk kraft kan gjøre den samme miljøjobben i Norge som i EU, og fordi det hjelper lite at mixen i EU blir LITT grønnere når energimixen i Norge blir mye brunere – når vi må importere fossil energi for å kompensere for det norske kraftunderskuddet når mye av den norske vannkrafta er eksportert.

Var Kjenset en uforberedt vikar i Dagsnytt 18 for nestformannen i komitéen, Espen Barth Eide, Ap, eller er dette nok et eksempel på at det har raknet for Venstre i klimapolitikken? – Stakkars programleder, forresten.

 

 

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. baluba says:

  Det er bra at disse programmene og såkalte “nyhetene” blir analysert. Flere er startet med dette og fler kommer til, håper jeg. Venstrepolitikeren som ble nevnt her (Kjenset) kan umulig ha vært utenfor Oslo hvis han tror at enhver vannpytt i landet er utbygd slik at de måtte holde igjen for å ha vann til jordbruket og skogbrannene. Det er farlig med dumme politikere som henter sin kunnskap i gammelmedia. Jeg vil gjerne se dette regnestykket til NVE for å kunne plukke det fra hverandre. Takk til forfatter og Steigan.

 2. AnneBrit says:

  Handegård har vel ikke lidd seg gjennom nok kommunestyremøter, til å skjønne at venstremenn er vesener født av tåke. Barth Eide, derimot, kommer fra et helt annet sted.

 3. SHO says:

  Trolig vil vi få en veldig høy strømpris denne høst og vinter, noe som gjør at mange bedrifter og husholdninger vil slite kraftig økonomisk.

  Det skjedde en ganske stor nedtapping av de norske vannmagasinene i begynnelsen av året 2018 (mer enn det som er normalt på denne årstid). Og var det virkelig nødvendig å eksportere så mye strøm på dette tidspunkt slik at nedtappingen ble såpass stor? Det blir nok en ganske heftig diskusjon framover om ikke norsk strømeksport må reguleres mye strengere. Men hva vil så ACER si til noe slikt?

  Man har prøvd å få Søviknes til å gripe inn (mens det ennå er mulig). Men det høres ut som Søviknes er ansatt i bransjen fremfor å være energiminister. Han og Frp vil nok komme til å slite ganske kraftig fremover sammen med de andre systemtro partiene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere