Det kommende kuppet mot Trump

9

Reaksjonene på Donald Trumps møte med Vladimir Putin blant de politiske toppene og main stream media har vært så hysteriske at det kommer i en lasse for seg. Aldri tidligere har mediene og djupstaten i USA til de grader forsøk å hindre en president i å gjøre en viktig del av jobben sin, nemlig å forhandle med en av de desiderte stormaktene i verden. Framstående politikere har snakket om «forræderi», andre snakker høyt om å styrte Trump. Derfor går det absolutt an å stille spørsmålet Finian Cunningham gjør her: Blir det et kupp mot Donald Trump? Artikkelen av oversatt av Midt i fleisen.


 

Av Finian Cunningham

Den sterkt negative amerikanske reaksjonen mot president Trump, på grunn av toppmøtet med Russlands leder Vladimir Putin, har vært like brutal som den var forutsigbar.
Skjellsordene hagler mot ham. Men det er insinuasjonen om «forræderi» som gjør at det er fare på ferde for denne presidenten.

Demokrater, republikanere, etterretningsfolk, krigskåte medier, liberale medier – alle har begynt en flodbølge av angrep på Donald Trump, for å ha våget å møte Putin i Helsinki denne uken.

Washington Post beskyldte Trump for å «åpenbart sammensverge seg med den kriminelle lederen av en fiendtlig makt». Tenk over disse ekstreme ordene et øyeblikk. Implikasjonen av dem er så alvorlig som det går an.

Som andre politikere og medier, sa Washington Post at presidenten hadde «forrådt» amerikanske etterretningstjenester ved å ta president Putins side og benekte at Russland hadde blandet seg inn i det amerikanske valget.

Tidligere CIA-sjef John Brennan fordømte Trump som en «forræder», for å ha holdt et vennlig toppmøte med Putin.

Ordene kan ikke bli mer oppviglerske. Trump fordømmes av nesten hele den amerikanske eliten innen politikk og media som en landsforræder.

Ifølge denne logikken, er det bare en ting å gjøre: Den amerikanske eliten ønsker et kupp for å styrte den 45. presidenten. I en spalte i Washington Post, av totalt fem som angrep presidenten, stod følgende krasse ultimatum: «Hvis du jobber for Trump, så slutt nå».

Den amerikanske politiske klassen har avsagt sin dom. Trump er en landsforræder, og de oppfordrer åpent til et mytteri mot Det hvite hus.

Trumps politiske overlevelse er usikker. Muligens er det eneste som holder fiendene hans tilbake, bekymringen over hvordan vanlige amerikanske borgerne ville reagere på Den dype statens forsøk på å styrte den valgte lederen.

Til tross for det rødglødende hysteriet i den amerikanske politiske eliten på grunn av møtet med Putin, virker vanlige amerikanske borgere ganske optimistiske. Det er rimelig å si at mange amerikanere vil applaudere Trumps forsøk på å normalisere forholdet til Moskva. Det var jo en av hovedåraskene til at de stemte på ham i 2016.

Den amerikanske politiske klassen iver sterkt for å bli kvitt Trump, men de nøler med å prøve noe akkurat nå. Grunnen er at et slikt vågespill kan skape en bredere sosialt opprør mot eliten. Det er en sterk fornemmelse av at det amerikanske samfunnet syder av misnøye. Fattigdom og forferdelig sosial ulikhet, samt folkelig fremmedgjøring fra eliten i Washington, skaper en altfor stor risiko for en potensiell borgerkrig eller revolusjon dersom man blåser for mye på glørne.

Man kan spå at mediekampanjen for å fordømme Trump som forræder vil slå på turboen de kommende dagene. Hans mektige fiender i Den dype staten vil kalkulere at de kan greie å skape et opinionsskifte, for å ha «forrådt Amerika» til en «fiende». Hvis denne manipuleringen av opinionen lykkes, så er Trump fortapt.

Ganske visst har Trump mange feil og mangler, og mye av hans utenrikspolitikk er i tråd med den vanlige kriminelle oppførselen til amerikansk imperialisme. Men man kan si en ting i hans favør, og det er at han ikke er motivert av en irrasjonell russerfrykt eller besatt av en konfrontasjon med Moskva – i motsetning til mange i USAs elite.

Trump er ofte skyldig i selv å spre falske nyheter. Men en ting han har rett i – avvisningen avhele fortellingen om «Russiagate» som en svindel. Det amerikanske etablissementet skapte denne farsen som en måte å undergrave Trump på, for å hindre en normalisering av forholdet til Russland.

I to år har Trumps politiske fiender brukt denne fortellingen for hva den er verdt  – men fånyttes. Den siste utviklingen var den uberettigede anklagen mot 12 russiske militære etterretningsfolk, bare dager før Helsinki-toppmøtet.

For å være rettferdig mot Trump, så ga han ikke opp på grunn av dette forsøket på å sabotere toppmøtet med Putin. Men fella var satt. Så snart møtet var over i Helsinki, har fordømmelsene vært knallharde fra Den dype statens tjenere i media og politikken.

Putin kalte de endeløse påstandene om russisk innblanding i det amerikanske demokratiet «det største tullet noensinne». Trump sa seg enig i den vurderingen. Sannsynligvis er mange vanlige amerikanske borgere også enige i at hele saken har blitt diktet opp av politiske eliter som aldri var fornøyd med det demokratiske mandatet gitt til Trump.

Trump har rett når han forkaster den såkalte amerikanske ‘etterretningsbedømmelsen’, som hevder at Russland, på ordre fra Putin, blandet seg inn i presidentvalget. Putin fortalte pressekonferansen i Helsinki at han ønsket Trump skulle vinne valget, for å forbedre det bilaterale forholdet. Og hva med det? Er utenlandske ledere ikke berettiget til å ha meninger om hvem som kommer til makten i rivaliserende land?

I alle fall er den amerikanske etterretningsbedømmelsen ikke sikker i sin sak, og det er heller ikke en bred enighet i alle de 16 statlige etterretningstjenestene, som tidligere amerikansk ambassadør Jack Matlock nylig påpekte. Med andre ord er påstanden partisk, og langt fra endelig. Det var «politisk motivert», sa Matlock, en diplomat med lang erfaring.

Den amerikanske politiske klassen er syk. Det lider av en psykose som forhindrer enhver forståelse av virkeligheten. Den lever i sterk fornektelse av virkeligheten, overbevist om sine egne vrangforestillinger, der Russland er en fiende og Trump en marionett for Kreml.

Problemet med det amerikanske etablissementet er at de ikke liker den demokratiske avgjørelsen. Folket stemte for en kandidat som ønsket å gjenopprette forholdet til Russland. For eliten, er dette resultatet uakseptabelt, og de har forsøkt hvert eneste skittent triks de vet om, for å omgjøre den demokratiske prosessen. Ironisk nok hevder de at Russland forsøkte å undergrave amerikansk demokrati, når det er den dekadente eliten i Washington og det dype statsapparatet som undergraver landets grunnlov.

Hvor latterlige kan disse menneskene bli? En amerikansk president har lange samtaler med lederen av verdens andre atom-stormakt. Møtet var en suksess, det åpnet en vennlig dialog mellom de to lederne. Og likevel fordømmer den amerikanske herskende klassen denne hendelsen som en skamplett og en kriminell kollaborasjon.

Interessene til vanlige amerikanske borgere, som de fleste i resten av verden, er ikke tjent med irrasjonell fiendtlighet mot Russland. Det er i vår interesse at det skapes en fredelig dialog og utviklingen av en gjensidig forståelse mellom USA og Russland, for å avverge konfrontasjoner.

Det er bare en snever elite som ønsker fiendtlighet. Krig og konflikt er lønnsomt for en liten gruppe. Men denne kabalen i USA, og blant deres europeiske allierte, motivert av russerfrykt og krigprofitt, er likevel ekstremt mektig. De kontrollerer mainstream-media og -politikerne med sine penger og etterretnings-forbindelser.

Når interessene til den herskende eliten i USA er truet, er alt mulig. Mord og kupp er hverdagslig kost for disse plutokratene og deres agenter.

Den rasende reaksjonen på Trumps svært fornuftige engasjement med Putin denne uken – en reaksjon som er brutal og koordinert – er et uheldig tegn på at mektige krefter forsøker å bli kvitt denne presidenten.


 

Kommentar:

Velgerne sterkt splittet i synet på Trump. De republikanske velgerne later til å være strålende fornøyde med møtet. 8 av 10 av dem mener at Trump gjennomførte dette bra. I folket som helhet er det omtrent 60-40 den andre veien. Dette ifølge en meningsmåling fra Axios.

 

PS: Avisa Klassekampen har ikke klart i løpet av fire dager å si hva avisa mener om toppmøtet. Man har ringt til de vanlige snakkende hodene, men avisa sjøl har ikke flagget noen mening eller kommet med noen analyse.

 


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Først starter man med å gjennomføre regimeskifte i andre land for å avslutte det hele med å gjennomføre regimseskifte i eget land. Det er nesten logisk at det kan gå slik.

  Trumps forbrytelse er at han ønsker fredelige relasjoner med Russland, et land som ikke er i stand til å true USA (bortsett fra ved gjengjeldelse ved en atomkrig). Fred mellom stormaktene må være bedre enn en atomkrig. Flere neo-konservative leker med tanken om en begrenset atomkrig hvor Europa og Russland kan bli (delvis) atomslagmark mens USA i hovedsak går fri. Man skulle tro at det er veldig gunstig for Europa at foholdet mellom USA og Russland normaliseres. Selv om man misliker Trump så må man kunne innse at dette er en gunstig utvikling for et land slik som Norge når det gjelder spørsmål om krig og fred (handelsspørsmål bli en annen sak). Det var et demokratisk valg i USA som brakte Trump til makten og det skjedde med stor støtte blant helt vanlige mennesker i USA. Og dette valg kan altså føre til at Europa slipper å bli involvert i en ny storkrig på europeiske territorium. Dette er et veldig positivt trekk ved demokratiet til tross for svakhetene ved demokratiet i USA og til tross for alt man kan mislike ved Trump. Demokratiet i USA sikrer verdensfreden kan man vel si i denne sammenheng (selv om det ergrer mange i det politiske miljøet både på venstre og høyresiden).

  Snåsamannen har spådd at Trump vil bli drept, kanskje får han rett. Det er mulig at ved et statskupp i USA så kan USA også gå i oppløsning som land. USA var i sin tid med på å splitte opp bla Jugoslavia, nå kan turen være kommet til USA selv.

 2. Det er dessverre det militær industrielle komplekset som styrer, og ikke Trump. At flere krigs-hauker i Pentagon og i kongressen leker med denne forskrudde ideen er høyst bekymringsverdig. En krig med Europa som slagmark men som etterlater USAs fastland intakt, redder dollaren, og USA får igjen samme posisjon som etter 1945.

  Er dette planen, er det derfor de ikke er redde for at USAs gjeld nå er rekordhøy og ikke betalbar?.
  Skulle Europa bli lagt i ruiner, spørs det om det kan igjenoppbygges med dagens lave fruktbarhetstall på 1,5 i gjennomsnitt for europeiske kvinner, i 1950 var det på ca 3.0.

  Et statskupp i USA er det verst tenkelige, et USA uoffisielt ledet av det militær-industrielle komplekset (MIC), offisielt ledet av generaler, og det med verdens største offensive krigsmaskin til sin disposisjon vil terrorisere verden, som den ikke gjør det allerede. Det vil bli en verden med USAs krigsmaskin på andre siden av forhandlingsbordet i alle henseende for alle land.

  At MIC henretter Trump som JFK i tilfelle et kupp kan ikke utelukkes, men mer sannsynlig blir han avsatt, tiltalt for forræderi, og får husarrest frem til rettsaken. De tør kanskje ikke røre ham, en meningsmåling viser at 8 av 10 fra hans eget parti likte Helsinki møtet. MIC kan være redd for at et opprør kan få USA til å gå i oppløsning som du antyder.

 3. Avatar for Ludvig Ludvig says:

  Det eneste som bremser den amerikanske dypstaten med John Brennan som frontfigur fra et statskupp nå er tanken på Trumps Base i fly-over-america. Og det er her våpnene befinner seg.

  Skal Trump overleve må han snarest ut på en ny vekkelsesturné i sine sterkeste valgdistrikter. Her er han suveren. Det styrker hans velgerbase, og begeistringen styrker Trump selv. Han gjorde en kjempetabbe ved å bli defensiv med sitt “would og would’nt.”

 4. Kanskje dette er planlagt, og en del av det som lederen for Council on foreign relations, Richard Haas kalte. “diffus makt”.
  “The United States unipolar moment is over.International relations in the twenty-first century will be defined by nonpolarity.Power will be diffuse rather than consentrated, and the influence of nationstates will decline as that of non-state actors increases.”
  s.374 True Story of the Bilderberg group.

 5. Avatar for Ludvig Ludvig says:

  Gatekeeper: Du er nok inne på noe meget vesentlig her. Det er antagelig disse kreftene Putin sikter til når han på en sikkerhetskonferanse to dager etter Helsingforsmøtet bl.a. sier: «Vi ser krefter i USA som gjerne ofrer de russisk - amerikanske relasjonene av hensyn til sine interesser i den interne maktkampen i USA. De ofrer også gjerne amerikanske foretningsinteresser og amerikanske arbeidsplasser. Få som de er er de ikke avhengig av russisk - amerikansk samarbeide. Dette er krefter som gjerne ofrer sine allierte i Europa og Midtøsten, inkludert Israel . . . De er faktisk villige til å ofre sitt eget land.

  Vi har lært at en offentlig person alltid skal prioritere kjerneinteressene til sin egen nasjon over alt annet. Slik er det ikke i dette tilfelle. Satirikere ville kalle dem patetiske og ubetydelige. Slik er det ikke. Tvert imot er de meget mektige. Og de bedrar gjerne sine innbyggere til å godta beskrivelser og historier som normalt ikke holder vann og er hinsides enhver rasjonalitet.»

  Putiins uttalelse kommer på en sikkerhetskonferanse i Moskva ganske umiddelbart etter møtet med Trump i Helsingfors. Under møtet i Moskva snakker Putin fra manuskript. Det kan kanskje være en interessant detalj at når det refererte blir sagt forlater han manuskriptet. Det var antagelig ikke planlagt informasjon.

  En spekulasjon kan være: Er dette noe Trump og Putin har snakket om under sin en til en-samtale i Helsingfors? Manglende informasjom om hva denne samtalen handlet om har skapt panikk i Washington og det er reist krav om at tolken skal redegjøre under ed for hva det ble anakket om mellom Trump og Putin. Dette vil i tilfelle være et brudd med tolkenes etiske retningslinjer.

 6. Han forteller noe om hva de snakket om her :

  https://www.youtube.com/watch?v=rHY8yG4mVzs

  men man kan også lese kortene hos Soros, på project syndicate, og da mellom linjene, at nå handler det også om å styrke EU med sin EU hær, og det er antakelig det som kalles regionalisme, at globalistene bygger opp et helt nytt system med inndelinger av verden, som hver enkelt har indre selvstyre, og kanskje også er millitært selvstendige.
  Jeg personlig tenker at det kan være det siste imperium som består av ti regioner og at veien å gå er å bli nærmere kjent med det som er forutsagt .
  Dette krever litt studier.
  Det er greit å ha Åp.17.7 og Daniel 2 ( 2.40 ) hvor alt gammelt blir ødelagt, med statuen over verdensriket i bakhånd, der romerrikets ingredienser er den del av det siste imperium det fjerde riket, og man kan jo bare se ned på slutten av seg selv, føttene for å konstantere at slutten består av ti.
  Husk dine føtter står på en trygg profetisk grunnvoll midt oppe i det hele .Ef.2.20 der vi vet at det er forbigående og at det er en som kan forvandle seg til en “lysets” engel, og som er rasende, og vet at han har dårlig tid.

  Friedrich Engels lurte også på hva som kom på sine siste dager, og prøvde å dekode.
  Poenget er at navnet på den som kommer måtte tilsvare de kjente tallene.
  Friedrich Engels skriver :
  This solution was given by Ferdinand Benary of Berlin. The name is Nero. The number is based on xxx xxxx Neron Kesar, the Hebrew spelling of the Greek Nerôn Kaisar, Emperor Nero, authenticated by means of the Talmud and Palmyrian inscriptions. This inscription was found on coins of Nero’s time minted in the eastern half of the empire. And so — n (nun)=50; r (resh)=200; v (vau) for o=6; n (nun)=50; k (kaph)=100; s (samech)=60; r (resh)=200. Total 666.

  Friedrich Engels som var tysk, og som hadde mye kunnskap om ordet , og studerte Åpenbaringsboken de siste årene han levde, og han syns det var en enkel bok å forstå. Marx /Engels arkivene, søkeordet er “five is fallen”.
  Frederick Engels; 28 November 1820 – 5 August 1895
  Det han skrev er i arkivene datert til året før han døde.
  Works of Frederick Engels 1894
  (exact phrase : five is fallen)
  https://www.marxists.org/archive/marx/

  …" når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen."
  Var en av de fem første keiserne, som skulle gjenoppstå i noe som liknet mye på romerriket.
  Han tolket det hele som et narrativ med Romerikets syv første keisere og en ukjent nr 8 ( X-faktor )
  De syv hoder er syv fjell, som kvinnen (Babylon ) sitter på, og de er syv konger; de fem er falt, den ene er til, den annen er ennu ikke kommet; og når han kommer, skal han bare holde sig en kort tid. Og dyret som var og ikke er, er selv den åttende, og er tillike en av de syv, og farer bort til undergang.

  De hadde kun litteraturen den gangen.
  Han mente dette var skrevet under den 6. romerske keiser, som var Galba, og regjerte år 68-69 Den 7 keiser holdt seg bare en kort tid.( 3 mndr + 1 dag ) Så han konkluderte med at det var en av de 5 første romerske keiserne som skulle bli den 8 keiser, for en av de fem skulle selv være den åttende.
  Dette betydde at han som skulle gjenoppstå var samme type som en av de fem som var falt på den tiden åpenbaringsboken ble skrevet, " fem er falt" en er nå, fører oss til den som "er nå " er den 6 keiser, som regjerte da Åpenbaringsboken ble skrevet, som var Galba år 68-69 etter Kr. De fem som var falt var da :
  Augustus, Tiberius, Caligula,Claudius, og Nero.
  Så Galba ( nr 6 ) ( årstallet er jo gitt i listen over romerske keisere.)
  Så Otho.( nr 7 )
  Dette vi ser på det profetiske bildet i Daniels bok, er metallene i statuen symboler for flere tidligere verdensriker, Det Babylonske, Persiske, greske og det siste fjerde riket er Romerriket pluss det gjenoppståtte romerriket som er slutten. Jernet symboliserer romerriket på leggene, også nederst i føttene, slik romerriket kom historisk sett etter det hellenske riket til Alexander den store, og som vi ser av bildet med statuen, kommer romerriket, jernet tilbake på slutten. Føttene er delvis men blandet med leire = svakheten, hvor de strategiske svake punktene ligger.

  Leser man hos Soros, i forbindelse med Trump sitt møte kommer konturene av et sterkere millitært EU til syne mellom linjene hos globalistenes kommentar , og ser det ikke også i kommentaren ut til at de mener at Norge bør løsrives fra Nato og koble seg til EUs hær, som jo blir den regionen vi er tillagt å sortere under. Vi må ha bak øret at nasjonalstatene skal jo ikke være der i denne overbyggende nye verdensordenen. Huff. Grøss.

  "In this Big Picture, Carl Bildt suggests that NATO member states
  ( herunder Norge ) can no longer count on the US to uphold its commitment to mutual defense. And Javier Solana argues that Trump’s contempt for US allies has further underscored the need for Europe to see to its own defense.
  Her er nok alt timet og tilrettelagt.

  Dette føyer seg jo inn i rekken av indikasjoner på at regionene som er planlangt for den nye verdensorden skal gies indre selvstyre og økende makt.
  Som det bildet du brukte med malerstilen med prikkene på lerretet, så ser det ut til at det foreløpig kommer det til syne et sterkere millitært EU som Global Citizen-Erna foss-ror for å imøtekomme.
  Stå på din faste grunnvoll Ludvig.

 7. Avatar for ABC ABC says:

  Trump har økonomiske muskler og kunnskap om media og business. Det gjør han mer selvstendig fra etablissementet enn mange andre presidenter før han. Men han spiller spillet men han vil ikke ha krig. Kupp, kanskje men da blir det en juridisk kupp der de åtaler han før noe trur jeg da.

 8. Han har zionistene på sin side. Tipper det holder- foreløpig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere