Svenske skoler tvinger jenter til å bruke slør

0
Kilde: Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten har gjort en rundspørring blant 40 kommunale førskoler i utsatte områder rundt Sveriges tre største byer. Fra 27 av dem sies det at de er villige til å tvinge jenter til å bruke slør, til tross for at det bryter mot loven. Rektorer og skolepersonale vitner om at religiøs mobbing blir stadig vanligere på svenske skoler. Samtidig kommer stadig flere foreldre med krav om at skolene må tilpasse seg deres religion

SVT skriver:

«Göteborgs-Posten har ringt runt till 40 kommunala förskolor i utsatta områden i Göteborg, Stockholm och Malmö och frågat om de kan tänka sig att aktivt kontrollera att barn bär slöja och tvinga på barn slöja mot deras vilja. Fler än sex av tio förskolor svarade ja, trots att det kan bryta mot lagen.

Enligt Götebors-Postens granskning känner sig många skolanställda osäkra över hur långt man ska tillmötesgå religiösa påtryckningar. Många har valt att anpassa sig till föräldrarnas krav, skriver tidningen.

Ett återkommande fenomen är att föräldrarna vill att deras barn ska bära slöja. Bland annat berättar Götebors-Posten om att personal på en förskola gått med på att filma en flicka för att föräldrarna ska kunna kontrollera att dottern aldrig tar av sig slöjan.

När tidningen frågade 10 kommunala förskolor i Stockholm svarade sex stycken att de kunde tänka sig att aktivt kontrollera att barnet inte tar av sig slöjan, och ifall det händer, se till att barnet tar på den igen.»

Undersøkelsen viste at 9 av 10 skoler i Malmø svarte ja på spørsmålet om de ville tvinge jenter til å bruke slør. Men fra Malmø protesterer man og sier at ”det er svært uvanlig å støte på barn med slør”. Kommunen beklager at 9 av kommunens 5000 ansatte har svart slik.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel«Hatets vugge» eller den virkelige historia om Gyllent Daggry ?
Neste artikkelGeneralforsamling i Mot Dag AS
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).