Svenske skoler tvinger jenter til å bruke slør

0
Kilde: Göteborgs-Posten

Göteborgs-Posten har gjort en rundspørring blant 40 kommunale førskoler i utsatte områder rundt Sveriges tre største byer. Fra 27 av dem sies det at de er villige til å tvinge jenter til å bruke slør, til tross for at det bryter mot loven. Rektorer og skolepersonale vitner om at religiøs mobbing blir stadig vanligere på svenske skoler. Samtidig kommer stadig flere foreldre med krav om at skolene må tilpasse seg deres religion

SVT skriver:

«Göteborgs-Posten har ringt runt till 40 kommunala förskolor i utsatta områden i Göteborg, Stockholm och Malmö och frågat om de kan tänka sig att aktivt kontrollera att barn bär slöja och tvinga på barn slöja mot deras vilja. Fler än sex av tio förskolor svarade ja, trots att det kan bryta mot lagen.

Enligt Götebors-Postens granskning känner sig många skolanställda osäkra över hur långt man ska tillmötesgå religiösa påtryckningar. Många har valt att anpassa sig till föräldrarnas krav, skriver tidningen.

Ett återkommande fenomen är att föräldrarna vill att deras barn ska bära slöja. Bland annat berättar Götebors-Posten om att personal på en förskola gått med på att filma en flicka för att föräldrarna ska kunna kontrollera att dottern aldrig tar av sig slöjan.

När tidningen frågade 10 kommunala förskolor i Stockholm svarade sex stycken att de kunde tänka sig att aktivt kontrollera att barnet inte tar av sig slöjan, och ifall det händer, se till att barnet tar på den igen.»

Undersøkelsen viste at 9 av 10 skoler i Malmø svarte ja på spørsmålet om de ville tvinge jenter til å bruke slør. Men fra Malmø protesterer man og sier at ”det er svært uvanlig å støte på barn med slør”. Kommunen beklager at 9 av kommunens 5000 ansatte har svart slik.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.