USAs imperium synker fort (3) – vil det ta verden med seg i avgrunnen?

43
USAs fall som verdens hegemon er uunngåelig.

I juni 2017 publiserte Pentagon en rapport med tittelen At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Rapporten beskriver hvordan USAs makt forvitrer og svekkes, slik at landet «ikke lenger kan stole på å ha en uangripelig posisjon som er dominerende, overlegen og gir det overtaket det nøt godt av de første 20 årene etter Sovjetunionens fall.» I de innerste sirklene i maktapparatet i USA vet man at imperiet står for fall. Det er harde økonomiske og strategiske årsaker til dette, slik vi har pekt på i de to foregående artiklene. Del 1 her og del 2 her.

Social security og Medicare er ute av kontroll

I forrige artikkel viste vi hvordan USA enorme militærutgifter ødelegger landets egen økonomi og bidrar til en uløselig gjeldskrise. Men det er andre poster på USAs statsbudsjett som vokser enda raskere enn det gallopperende militærbudsjettet. I budsjettet for 2018 sto pensjonene (Social Security) for 24% av utgiftene. Etter prognosene vil disse utgiftene øke med 77% fram til 2028 og vil nå en sum av 1.748 milliarder dollar eller 28% av totalen. Helsekostnadene (Medicare) står også for 24% av budsjettet og vil øke med 89% til 1.824 milliarder dollar eller 29%.

Mange amerikanere tror at pensjonene deres er en slags kontrakt mellom dem og staten. Slik er det ikke. Pensjonene og helsekostnadene skulle i prinsippet være dekket av fondsoppbygging. Problemet er at de i realiteten er uten dekning i noe fond. Det er en gigantisk underdekning, som det statlige budsjettkontoret har beregnet til 46.700 milliarder dollar. (Se Financial Report of the U.S. Government, 2017, side 63.)

Ifølge Awaras beregning vil renter, pensjoner og helsekostnader tilsammen spise 59% av det føderale budsjettet i 2028. Andre beregninger kan gi noe mindre tall, men tendensen er det ingen tvil om. Dette lar seg ikke opprettholde.

Det vil naturligvis ikke finnes skatteinntekter til å tette dette hullet, eller denne avgrunnen. Det betyr at den amerikanske statens evne til å sørge for sine innbyggeres framtidige pensjoner og helse ikke finnes. Mange amerikanere har oppdaget dette allerede. Selv akademikere kan ikke slutte å jobbe sjøl om de har passert 70 or vel så det, fordi de ikke har noen pensjon å falle tilbake på. Men før utgangen av neste tiår vil det bli umulig å dekke over at det ikke finnes dekning for de utgiftene den amerikanske staten har påtatt seg.

Som tabellen vikser har USAs gjeld vokst fra ca. 8.000 milliarder dollar i 2007 til nesten 22.000 milliarder i 2018.

Pyramidespillet vil ta slutt

For å holde illusjonen om «det skinnende huset på toppen av åsen», so Hillary Clinton kalte USA, levende, har The Fed drevet en lånekarusell. Nye penger er blitt trykt og lånt ut til null prosent rente. Ideen var å kickstarte økonomien, men det har bare ført til at de 1% rikeste er blitt rikere. Men pengetrykking har sin begrensning, som vi har lært av Romerrikets og Weimarrepublikkens erfaringer.

USAs kreditorer vil ikke mer. Av-dollariseringa av verdensøkonomien er i gang, og USAs egen aggresjon mot den største av sine utenlandske kreditorer, nemlig Kina, har allerede gjort at petrodollarsystemet står for fall.

I denne situasjonen har USA valgt å ofre alt på den militær opprustningas alter.

Donald Trump øker militærbudsjettet med 320 milliarder dollar. Ifølge den pensjonerte oberstløytnanten Daniel L. Davis legger dette grunnen for en «større økonomisk katastrofe». Tidligere formann for Joint Chiefs of Staff, admiral Michael Mullen sa i 2010 at «den største trusselen mot vår nasjonale sikkerhet er vår gjeld», ikke Kina eller Russland.

Kan imperiet avvikle seg fredelig, eller må det gå ned i flammer?

Enhver som kan regne, og som kjenner trendene i internasjonal økonomi, kan se at imperiets dager er talte. Spørsmålet er ikke om USA vil bli forbigått av Kina, men når. Og svaret på det siste spørsmålet er: innen utgangen av neste tiår.

Spørsmålet da er: Vil imperiet kunne omstille seg til den nye virkeligheten, eller er det dømt til å gå til grunne, eventuelt sammen med resten av oss, i flammer?

Dette er et retorisk spørsmål. Imperier har det ikke med å avvikle seg. De eksploderer eller imploderer. USA er nå der Romerriket var før sammenbruddet. Landet har ei gjeld det ikke kan betale, som øker eksponentielt. Valutaen er de facto verdiløs, men holdes oppe av militært hegemoni. Landet fører krig på krig, men taper dem alle sammen. Landets egne borgere vil ikke lenger delta i disse krigene, derfor føres de med leiesoldater. Og utfordrerne går forbi USA på område etter område.

RAND Corporation som ble ble grunnlagt av Douglas Aircraft Company for å gi råd til USAs militære styrker, publiserte i 2016 en rapport som har tittelen War with China – Thinking Through the Unthinkable.

Rapporten går ikke så langt som til å anbefale krig, men den sier at USA har et tidsvindu åpent fram til 2025. Etter den tid vil USAs eventuelle tap øke og Kinas minske.

Den herskende klassen i USA har valgt å pantsette huset og alt de eier og satse alt på rødt. Necons vil løse problemet med krig. Problemet deres er at en slik krig også vil utslette USA. Og det hjelper dem ikke stort at en del av de søkkrike nå kjøper seg atmbombesikre tilfluktsrom i luksusklassen.

Og det er ikke så enkelt å avvikle USAs hegemoni heller. Dagens verden er dominert av USAs imperium. Hele den globale produksjonsmåten, pengesystemet, verdenshandelen, jordbruket, energisystemet og så videre er preget av dette. Hvis USA bryter sammen, er det et globalt system som bryter sammen. Etter at Romerriket gikk i oppløsning tok det 1400 år før produktiviteten i Europa var oppe igjen på samme nivå som i imperiets glansdager, slik vi har pekt på i artiikkelen Det gjør vondt når imperier brister.

 

Les også:

RAND Corp. tenker høyt om krig mot Kina

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Appi Appi says:

  Det beste er jo at folk flest ikke klarer å ta dette innover seg. de går rundt å later som alt er bra, noe som gjør at fallet får en veldig brå slutt for de aller fleste. Dette er det en historieløs skole forbereder barna våre på i dag.

 2. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Skolen skal bare bygge boksen våre foresatte vil vi skal tenke i, den forberedte ikke oss, og den forbereder ikke barna våre. Avhengighet er målet, ikke selvstendighet.

 3. “Imperier har det ikke med å avvikle seg selv på fredelig vis…”
  Ikke helt enig der, vi HAR et eksempel på et imperium som avviklet seg selv, relativt og overraskende fredelig : Sovjetunionen.
  Om man velger å se bort fra den imperialistiske aggresjonen mot Afghanistan, nederlaget og den etterfølgende krisa, så unnlot i allefall USSR å legge hele verden i grus, noe de kunne ha gjort med letthet.
  Det burde være av interesse for flere å undersøke hvorfor dette skjedde, og hva de underliggende økonomiske mekanismene egentlig var, og ikke bare akseptere overflatiske amerikanske røverhistorier omkring denne skjellsettende hendingen som ikke minst Steinfeldt har stått for, og som nå perpetueres av Bogen, en overraskende grov Kald-kriger, med tanke på at han knapt har opplevd noen kald krig i voksen alder.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Du kan ha et poeng der. Det som skjedde var nok det at ledelsen i Sovjet innså at veldig mange av Sovjetunionens problemer var selvforskyldte. Sovjet manglet feks ikke naturressurser. Krigsdeltakelsen i Afhganistan var selvforskyldt selv om USA var med på å fremprovosere krigen i Afghanistan ved å gi våpen til Muhajedin (og det skjedde før Sovjet invaderte Afghanistan) og med den hensikt å påføre Sovjet et Vietnam. På den tiden foregikk det økonomisk krigføring mot Sovjet hvor bla Norge var en viktig aktør. Ronald Reagan tvang Norge til å åpne Troll-feltet for gassutvinning og tvang samtidig europeiske land til å kjøpe (realtivt dyr) gass fra Norge istedenfor fra Sovjet. Eneste militære mottiltak Sovjet kunne ha gjort var vel å bombe Troll-feltet.

  De økonomiske utgiftene til USA er nå så gigantisk store slik at disse utgiftene kan fullstendig undergrave USAs økonomi om noen ganske få år. Tiden er ikke på USAs side for å si det slik når det gjelder den økonomiske situasjonen for USA. Jo flere kostbare lokale kriger som USA deltar i rundt omkring i verden, desto raskere vil sammenbruddet komme og spesielt hvis disse krigene trekkes ut i tid slik vi har sett fram til nå. (En krig med feks Iran ville ha blitt veldig kostbar for USA og kunne ha satt hele Midt-Østen i flammer). Og USA kan ikke regne med at Kina fremover vil være villig til å kjøpe statsobligasjoner i USA for å finansiere bla USAs militærapparat. Det er vanskelig å skulle gå til krig mot Kina fordi Kina slutter å kjøpe statsobligasjoner i USA eller fordi Kina betaler med yuan ved kjøp av olje. USA lever over evne, forbruket i USA er større enn produksjonen i USA. En krig med Kina ville bla ha ført til at varestrømmen fra Kina til USA ville ha stoppet opp. En krig med Russland eller Iran ville trolig ha kastet Europa ut i energimangel (men det siste bekymrer kanskje ikke USA). Det er mulig at Russland og Kina håper på at tiden er på deres side og at det å vente (som en strategi) fører til at USA går konkurs uten at USA kan gi Russland og Kina skylden for en slik konkurs. Men det man kan få er en voldsom krig i bla Midt-Østen.

 5. Avatar for gar gar says:

  Det kollapsande imperiet må framfor alt hindre at befolkinga skjønar kva som er på gang.
  Altså må media einsrettast til å berre gi den “rette” fortellinga om verda.

  Nett slik det skjedde i Tyskland under Nazismen.

  Her er eit uhyre interessant intervju med Mark Crispin Miller, professor of media studies at New York University, om øydelegginga av amerikansk media.

  Det er heilt maktpåliggande å stoppe all informasjon som går mot det bildet imperiet vil at vi skal ha.
  Intervjuar er Chris Hedges, journalist i New York Times frå 1990-2005, vinnar av bla. Pulitzer prisen for gravande journalistikk.

  Dette intervjuet må ein berre sjå, om ein skal forstå kva som er på gang hos oss, her i Det 4. Riket.

 6. Ikke mange år siden mine kontakter helt på topp i Norsk Bank og Finansmiljø motstridende måtte innrømme at Verdens Sentralbanker er privat eiet, innklusive US FED.
  For min del husker jeg, at jeg solgte et datanlegg til Norges Bank A/S på tidlig 90-tall. Banken er senere bltt Statlig, men det har ikke lykkes meg å finne oppgaver på hvem de tidligere aksjonærene var, eller avtalene som ble inngått ved overdragelsen.
  Ville, for min del bli ganske overrasket, dersom kontrollen, inklusive Oljefondet, ikke ligger i BIS.

 7. Avatar for ABC ABC says:

  Ja og det er et kredittbasert kasino som bygger på tillitten at private aktører skal opprettholde verdi på fiat valutaen. Det i en situasjon der korthuset er på vei å rase da det nå blir monetær konkurranse. Det blir et eller flere nye monetære system asap som denne blogg skriver om der renten ikke kommer å vare nære null og der man ikke kan skape penger ubegrenset. Jeg repeterer meg selv gang på gang men f… det blir hinsides stygt.Og MSM er stille…

 8. Avatar for SHO SHO says:

  Man kan fundere på hvilke konsekvenser et økonomisk sammenbrudd i USA vil få for Norge. Et slikt sammenbrudd ville nok begynne i form av en gedigen finanskrise i USA tipper jeg. Norsk bankvesen og europeisk bankvesen er integrert med bank og finansvesenet i USA. Og etter det jeg forstår så er norske kroner (NOK) basert på US dollars (og US dollars kan betraktes som igjen å være basert på olje). US dollars kan bli tilnærmet verdiløse ved en slik krise. Det ligger an til at alt dette vil skape store problemer for norsk bankvesen og for norsk økonomi (og de som feks har formue eller gjeld i utlandet kan enten bli ruinert eller få økt rikdom). Michael Hudson regner med at en ny finanskrise vil kunne føre til at det norske oljefondet blir halvert i verdi. Og hva vil skje med norsk eksport og import? Norge har både stor import og stor eksport og er veldig sårbart for svingninger i verdensmarkedet. I en økonomisk krise kan kinesiske bedrifter ta innersvingen på andre lands industri og bedrifter ved at Kina devaluerer sin valuta. Dette vil kunne trigge veldig mye destruktiv konkurranse og føre til omfattende proteksjonisme i verden. Og hva vil skje med euro og EU-systemet ved et slikt sammenbrudd i USA? Det ser ut som EU ikke har noen indre vekstimpuls og at EU er veldig avhengig av økonomisk vekst i USA, Japan og Kina for å oppnå egen økonomiske vekst. Kollapser EU forsterker det igjen problemene for Norge. Selv om vi skulle slippe unna krig så slipper vi ikke unna økonomisk kollaps.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

30 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

43 KOMMENTARER

 1. Steigan, som god, gammel kommunist forstår ikke mer rasjonell, korporativistisk økonomi.

  Amerikanerne har verdens reservevaluta som alle vil ha. De må befinne seg i et økonomisk havari langt verre enn sine konkurrenter før man kaster dollaren og skaffer seg euro, renminbi, rubel eller yen.

  Europa har designet sitt økonomiske system slik at det MÅ krasje i en krise. Fordi:

  Når en amerikansk stat krasjer vil staten rykke inn, ta over styringa og rydde opp i økonomien. Staten er sjefen. Tilliten til USA som et hele må krasje før dollaren defaulter.

  Når en europeisk stat krasjer vil EU IKKE ha lov å rykke inn, ta over styringa, så de må enten la staten defaulte eller støtte med andre lands reelle produksjon. Det siste tillates ikke, for det insentiverer uansvarlighet. Altså må de la feks Hellas eller Italia defaulte, gå vekk fra Euro, over til sin egen myntenhet, trykke sine egne penger, sette sin egen rente og dermed være ute av EU. Når første stat havarerer/defaulter øker mistilliten enormt mot det europeiske prosjektet og alle FIAT-valutaer sitt fundament ER tillit, intet annet. Human kapital er bare et poeng ETTER default, unntatt når korporativister med realerfaring som Trump setter seg ved roret.

  Flere europeiske stater har langt større gjeld målt i BNP, målt mot USA og SAMTIDIG langt verre økonomi enn amerikanerne som er iferd med å snu sin. Mer gjeld + dårligere stilt = konkurs først.

  Å spå USAs fall som den første dominobrikken er grovt kunnskapsløst. Ja, verden skal rase sammen økonomisk innen 10-15 år, men rekkefølgen blir nok heller Europa, Japan, Kina, Russland og SÅ USA til slutt. Dollaren er alltid regnet som trygg havn og er derfor alltid førstevalget, det siste man forlater, fordi alle alternativer er VERRE.

  Les dere opp på rasjonell økonomi, legg vekk spådommer basert på drømmetenkning.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.