Fransk fagbevegelse truer Macron med et nytt «mai 1968»

4

Franske jernbanearbeidere i det statlige jernbaneselskapet SNCF startet en tre måneder lang aksjon 30. mars 2018. Streiken skal foregå i rykk på to dager streik – tre dager jobb fram til slutten av juni, melder AFP.

Le Parisien skriver at dette tegner til å bli en hard kamp og at den også vil omfatte energisektoren, flytrafikken og univeritetene.

Streikekampen retter seg mot privatisering og dårlige lønns- og arbeidsforhold. Enda folk flest naturligvis vil bli rammet av en streik i jernbanetrafikken, viser det seg at det er ganske stor støtte i befolkninga for streiken. En undersøkelsen fra Ifop viser at 46% av franskmennene mener at «streiken er legitim». Macron har lansert sine «reformer» av SNCF som blant annet vil innebære nedleggelse av mindre trafikkerte jernbanestrekninger.

Fagbevegelsen forberdere seg på en lang og krevende kamp og landsorganisasjonen CGT mobiliserer til streikestøtte.

CGT skriver på sine nettsider:

Regjeringen fortsetter sin politikk for sosial nedbygging. Spesielt fortsetter den å avskaffe tusenvis av stillinger i offentlig tjeneste, privatisere statseide selskaper, og krenke og straffe ansatte og pensjonister ved å senke lønninger og pensjoner. Samtidig øser den ut  milliarder euro i gaver til aksjonærene, og viser dermed sitt sanne ansikt som en regjering i kapitalens og de rikestes tjeneste.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. En god beskrivelse av regjeringen her i Norge også. Dette er ikke bare arbeiderklassens kamp, det gjelder også lavere middelklasse, dvs alle lønnsmottagere under øvre middelklasse. Den globale storkapitalen bak EU er utrettelig i å hele tiden få alle folk til å arbeide mer for mindre lønn, til stadig dårligere betingelser, og til dårligere pensjonsrettigheter og helseforsikringer. Det er den globale storkapitalen som dikterer EUs direktiver.

    Så de som regner seg som middelklasse i dag, må ikke tro at dette ikke også gjelder dem. Som vi ser fra Macron’s Frankrike, vil han også oppsigelsesvern og pensjonsrettigheter for stats og kommuneansatte til livs, og privatisere statlige tjenester. Alle under øvre middelklasse, de frie yrkene som advokater, blir “workers” i markedsøkonomiske land, som vi ser i europeiske land som er fullt medlem i EU og i USA.

  2. Avatar for baluba baluba says:

    God beskrivelse. Min tanke angående hva som kan gjøres med tilstanden her hjemme er følgende: For de som er på sosiale medier som FB burde man ha satt i gang en kampanje der man agiterte for at LO skulle redusere sin pengestøtte til AP på grunn av at de ble neglisjert i ACER-saken. Få dette opp på sakslista til LO og virkelig la AP få svi.

  3. I et gjeldstynget Frankrike, viser Macaroni globalistenes sanne ansikt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere