Støres tomme Acer-trusler

13
Støre skrev epost der han truet med konsekvensene for industrien ved å si nei til Acer.

Ap-lederen velger å møte partiets kjernetropper med Acer-trusler, i ei tid da Ap har en oppslutning på drøyt 20 prosent. Er EU-lojaliteten sterkere enn partitilhørigheten? Dette skriver Eva Nordlund i en kommentar i avisa Nationen. Nordlund skriver videre:

«Det kunne vært en ondsinnet karikering: «I en epost fra Paris skriver Jonas Gahr Støre at Ap-ordførere og industriarbeidere i Norge må oppføre seg ordentlig mot EU og avgi suvereniteten sin til Acer, ellers blir det verst for dem.»

Det er ingen karikatur. Lørdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre møter kjernetroppene i sitt eget parti med trusler, da Klassekampen refererte en epost fra Støre. Eposten er et svar til de rundt 100 Ap-ordførerne som sier nei til Acer. I tillegg sier en rekke fylkespolitikere i Ap nei til Acer, AUF sier nei – og de største LO-forbundene sier nei. Som vi skrev lørdag: Drønnet fra Aps grunnfjell lyder over hele landet.

Støres trusler i en epost fra Paris: «Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri. Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd», skriver Støre ifølge Klassekampen.»

Det er jo ikke første gang en Ap-leder bruker trusler i et forsøk på å legge Norge inn under EUs diktat. Det samme ble jo gjort foran folkeavstemninga i 1994, som Nordlund ganske riktig bemerker.

Støres skremmeskudd er fullstendig skivebom. Dersom Norge sier nei til å avgi suverenitet til Acer, skal EØS-komiteen avgjøre hvilken del av avtalen som skal suspenderes. I EØS-komiteen er EFTA (Norge, Island, Liechtenstein) og EU likeverdige parter, og vedtak skal fattes ved enstemmighet. Det skal med andre ord forhandles – men ikke om industrieksport.

Den andre mangemillionæren på Arbeiderpartiets Oslo-bank, Espen Barth Eide, har prøvd å lure opinionen gjennom å stille såkalte «krav» til regjeringa. Eposten fra Støre slår fullstendig beina under denne taktikken. For som Nordlund skriver: «Hva skal en med «krav» når Støre truer med EUs straffedom over norsk industri dersom Norge sier nei til suverenitetsavståelse til Acer?»

I virkeligheten snakker Støre usant. EØS-avtalen hjemler ikke for straff mot norsk industri dersom vi sier nei til Acer. De to Ap-millionærene prøver desperat å true og lirke igjennom en avtale som vil gi EU råderett over norsk kraft. Det handler om Norges suverenitet og råderett over egne naturressurser. Dette har de store LO-forbundene forstått. Dette har omtrent 100 Ap-ordførere i distrikts-Norge forstått. Og derfor sier de NEI.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Det spørs om ikke Støres trusler kan komme til å slå tilbake både mot Ap og Støre selv, og spesielt når det er så veldig uklart hva som kan komme av konkrete motreaksjoner fra EUs side.

  Hvis EU ønsker å gjennomføre mottiltak mot norsk eksportindustri så kan jo dette også komme til å ramme EU selv. Er det norsk eksport av olje og gass til det energifattige EU som det skal settes inn mottiltak mot (mottiltak som kommer i tillegg til dagens sanksjoner mot Russland)? Eller kanskje EU ønsker å redusere eksport av ren norsk aluminium etc slik at EU isteden må importere mer av slikt feks fra Qatar eller Kina istedenfor fra land innenfor EØS-området og NATO-området. Og er det smart av EU å gjøre seg enda mer avhengig av import av slike viktige strategiske varer som olje, gass, aluminium feks fra ustabile land i Midt-Østen som er mindre lojale til EU enn det Norge er? (Høy strømpris i Norge kan ha den konsekvens at smelteverk i Norge kan bli tvunget til å flytte sin produksjon til andre land hvor strømmen er billigere enn i et ACER-styrt Europa).

  Skal Norge ta stilling til eventuelle trusler fra EU så bør man først få fram hva dette dreier seg om av konkrete motreaksjoner fra EU istedenfor å snakke om mulige hypotetiske motreaksjoner fra EU. Støre virker ganske desperat for tiden. Skal vi tippe på en halvering av Arbeiderpartiets stemmetall ved et ja til ACER?

  En link:

 2. Avatar for baluba baluba says:

  Jeg vet ikke helt om du kan se dette bare fra en slik synsvinkel? Hvis strømmen i EU og Norge blir lik i pris kan man vel regne med at EU takler dette på en annen måte. Et scenario er at de bygger sine egne aluminiums verk i stedet for å importere fra oss, et annet kan være at de gjør det i andre land? Nå er jo ikke politikene i Europa av de smarteste da. Hvis de er tillatt å tenke selv (slik våre ikke er) Det ser vi jo bla ved at idealisten Merkel la ned atomkraftverkene og lar seg undertrykke av USA vedrørende sanksjoner mot North-steam gassledningen. Det er spennende tider i vente

 3. Avatar for FMD FMD says:

  Det har lenge vært klart for alle som vil se hvem Støre jobber for, og det er ingen her i landet han har sin troskap til. Støre jobber for eliten i EU og der finnes det ingen tvil. EØS avtalen har vært svært skadelig for Norge, og nå begynner også folk internt i AP og i LO å innse hva denne avtalen innebærer. Det er ingen handelsavtale, men en overnasjonal politisk kontrollerende avtale som setter Norske interesser til side.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Et godt spørsmål er hva strømprisen i EU vil bli etter at ACER får stadig større makt.
  Vil det felles prisnivå for strøm i EU styres utifra de dyreste strømkildene (dvs utifra marginalkostnaden i klassisk nyliberal stil). Eller vil man i praksis heller subsidiere feks strøm fra dyre havvindmøller slik at det er gjennomsnittskostnaden som fastsetter strømprisen i EU på lengre sikt? Det er mulig at den felles strømpris i EU kan bli såpass dyr slik at mye kraftkrevende produksjon vil bli skadelidende og ikke kan skje i EU med fremtidens EU-strømpris (feks slikt som smelteverk).

  Det ser ut som det er ganske stor uenighet innad i EU om neste trinn av ACER (fjerde energimarkedspakke). Jeg kjenner ikke særlig til detaljene, men det kan hende at flere EU-land betrakter ACER som en trussel hvis all energi skal flyte fritt mellom EU-landene. Istedenfor at lokal strømproduksjon tiltrekker seg industri til landet, så blir strømmen isteden eksportert ut av landet sammen med utflagging av denne industri som feks havner i Tyskland. Bygging av nye kraftverk i fattigere EU-land kan få karakter av å skulle brukes til å drive industri i de sentrale EU-landene slik som feks Tyskland. ACER kan bli en slags form for energi-imperialisme.

 5. Avatar for baluba baluba says:

  Jeg registrerer at Røkke har fått seg livvakt etter å ha svindlet flere av sine tidligere nære medarbeidere. Hvem tør å kjøpe aksjer hos Røkke? Flere så hva han gjorde da han ble utnevnt av AP til årets askeladd og staten spyttet inn fem milliarder. Støre er nå snart i samme posisjon. Svik mot sine nærmeste medarbeidere og LO. Det blir vel snart folk rundt ham oxo? Jeg vil understreke at innlegget ikke på noen måte er ment som en trussel.

 6. Avatar for SHO SHO says:

  Støre snakker om klimaforpliktelser og ACER.
  Er det slik at poenget med det tyske Energiewende er at Tyskland legger ned sin atomkraft og kullkraft, og deretter vhja ACER gjennomtvinger økt import av enegi fra andre land i EU/EØS? Lavere strømproduksjon i Tyskland vil føre til høyere strømpriser i Tyskland. Dette vil igjen kunne utløse et krav gjennom ACER som sier at når prisdifferansen mellom EU-land blir stor, så skal det bygges nye overføringslinjer for strøm mellom disse land. Dermed kan Tyskland hente strøm fra nabolandene og kan også få adgang til veldig mye mer strøm fra disse land takket være ACER. Og hvordan går det så med nabolandene? Vil industrien i disse land bli kjøpt opp eller bli flagget ut og produksjonen overført til Tyskland eller andre sentrale EU-land (som har sikret seg strøm vhja ACER-regler)? Kombinasjonen av Energiewende og ACER kan være et snedig imperialistisk spill fra Tyskland for å sikre seg adgang til andre lands energi og også industri? Energiwende og klimaforpliktelser høres ut som en høyverdig moralsk norm, mens det i praksis kan være et spill i samme stil som godhetstyranniet for å lure andre land til å gi fra seg sin strøm (og industri) til Tyskland.

 7. Avatar for baluba baluba says:

  Så du Barth Eide på dassnytt atten i dag, da han til slutt påstod at vi ville selge dyr strøm til Tyskland om natta mens vi importerer billig vindkraft . Det er nesten så jeg griner. Skulle gjerne hatt Steigans kommentar på dette. Han vet alt om det tyske strømmarkedet.

 8. Avatar for SHO SHO says:

  Hvis Norge kjøper strøm fra Tyskland så er det fordi strømmen er billigere i Tyskland enn i Norge på det angjeldende tidspunkt. På den kabelen som går til Tyskland så kan det være slik at strømmen feks 60% av tiden går fra Norge til Tyskland, mens strømmen 30% av tiden går motsatt vei fra Tyskland til Norge (og 10% av tiden skjer det ingen ting, noe i denne stil). Den nye kabelen til England mener jeg iflg NVE eller Statkraft skulle bli slik at 70% av tiden vil det gå strøm fra Norge til England, mens det kun 10% av tiden vil gå strøm motsatt vei. Den engelske kabelen er tilnærmet en ren eksportkabel, mens kabelen til Tyskland inneholder et snev av kraftutveksling. For å få til en bedre balanse på kablene kunnde det feks ha vært en innført en eksportavgift.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

5 flere kommentarer

Deltakere