Støres tomme Acer-trusler

0
Støre skrev epost der han truet med konsekvensene for industrien ved å si nei til Acer.

Ap-lederen velger å møte partiets kjernetropper med Acer-trusler, i ei tid da Ap har en oppslutning på drøyt 20 prosent. Er EU-lojaliteten sterkere enn partitilhørigheten? Dette skriver Eva Nordlund i en kommentar i avisa Nationen. Nordlund skriver videre:

«Det kunne vært en ondsinnet karikering: «I en epost fra Paris skriver Jonas Gahr Støre at Ap-ordførere og industriarbeidere i Norge må oppføre seg ordentlig mot EU og avgi suvereniteten sin til Acer, ellers blir det verst for dem.»

Det er ingen karikatur. Lørdag ble det kjent at Ap-leder Jonas Gahr Støre møter kjernetroppene i sitt eget parti med trusler, da Klassekampen refererte en epost fra Støre. Eposten er et svar til de rundt 100 Ap-ordførerne som sier nei til Acer. I tillegg sier en rekke fylkespolitikere i Ap nei til Acer, AUF sier nei – og de største LO-forbundene sier nei. Som vi skrev lørdag: Drønnet fra Aps grunnfjell lyder over hele landet.

Støres trusler i en epost fra Paris: «Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen. Det vil trolig bety at andre deler av avtalen vil bli satt ut av kraft. Det er et betydelig usikkerhetsmoment, særlig for vår eksportindustri. Vi risikerer i større grad å måtte oppfylle klimaforpliktelsene fra Paris på egen hånd», skriver Støre ifølge Klassekampen.»

Det er jo ikke første gang en Ap-leder bruker trusler i et forsøk på å legge Norge inn under EUs diktat. Det samme ble jo gjort foran folkeavstemninga i 1994, som Nordlund ganske riktig bemerker.

Støres skremmeskudd er fullstendig skivebom. Dersom Norge sier nei til å avgi suverenitet til Acer, skal EØS-komiteen avgjøre hvilken del av avtalen som skal suspenderes. I EØS-komiteen er EFTA (Norge, Island, Liechtenstein) og EU likeverdige parter, og vedtak skal fattes ved enstemmighet. Det skal med andre ord forhandles – men ikke om industrieksport.

Den andre mangemillionæren på Arbeiderpartiets Oslo-bank, Espen Barth Eide, har prøvd å lure opinionen gjennom å stille såkalte «krav» til regjeringa. Eposten fra Støre slår fullstendig beina under denne taktikken. For som Nordlund skriver: «Hva skal en med «krav» når Støre truer med EUs straffedom over norsk industri dersom Norge sier nei til suverenitetsavståelse til Acer?»

I virkeligheten snakker Støre usant. EØS-avtalen hjemler ikke for straff mot norsk industri dersom vi sier nei til Acer. De to Ap-millionærene prøver desperat å true og lirke igjennom en avtale som vil gi EU råderett over norsk kraft. Det handler om Norges suverenitet og råderett over egne naturressurser. Dette har de store LO-forbundene forstått. Dette har omtrent 100 Ap-ordførere i distrikts-Norge forstått. Og derfor sier de NEI.

Forrige artikkelSyria – Hva vi bør vite om det østlige Ghouta, Afrin og Eufrat-dalen
Neste artikkelJihadistene fortsetter å tape i Øst-Ghouta, frigjøringa av byen nærmer seg
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).