Oppsummering og veien videre i kampen mot ACER og EUs Energiunion

0
Mange fagforeninger demonstrerte foran Stortinget i januar for å holde Norge utenfor EUs energiunion og ACER. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Av Boye Ullmann.

Til klubber, fagforeninger, forbund og andre interesserte

Det bør vurderes fortsatt om §115 i Grunnloven skal utfordres juridisk. Dette må ulike Nei til ACER miljøer vurdere.

Vedlagt ligger vedtak fra LO, Fellesforbundet og årsmøtevedtak i avd 25 Stavanger Fellesforbundet. Ikke minst en oversikt som speiler bredde og et fantastisk engasjement i ACER saka. (Det er garantert MANGE vedtak vi ikke har fått med oss.) Meget gode vedtak godt forankret i ulike ledd i ulike forbund etter grundige diskusjoner. Det er fascinerende at toppolitikere, ledere i de største medier, innlegg fra eliten håner engasjementet. (Les Astrid Meland i VG. Les Ramnefjell i Dagbladet.)

NRKs rolle

Fram til 20 mars var det ikke et eneste nyhetsoppslag om ACER i NRK Dagsrevyen. Dax 18 har hatt saken oppe fire ganger og NRK debatten har hatt ACER oppe to ganger.

Det er ekstra viktig å se på formuleringen til LO som krevde at Stortinget skulle utsette behandling for å avvente til EUs energipakke 4. Erfaring er at EU (i dette tilfelle Acer) er i stadig forandring. (For eksempel EUs Jernbanepakke 1 er blitt totalt forandret med ulike direktiver i Jernbanepakke 4 der det er tvunget konkurranseutsetting).
EUs energiunion og Acers bestemmende rolle blir av EU kalt «DEN FEMTE FRIHET» dvs at EU traktaten ligger til grunn. Det betyr at markedet skal bestemme på bekostning av statlig og offentlig styring og eierskap. Etter at Stortinget vedtok tilslutning til Acer, vil nå Acer fatte vedtak og sende dette til ESA som igjen sender vedtak til RME (uavhengig av Storting og regjering) som vil sette EUs vedtak om energi og kraft ut livet for Norge uavhengig av politisk styring.

Avstemninga i Aps gruppe

Aps gruppe stemte 24 FOR ACER mens 21 stemte FOR utsettelse og flere var imot ACER i AP gruppa. Hvorfor kunne ikke AP representanter stemme etter sin egen overbevisning? Dette er partipisk og overkjøring demokratiet. Igjen står AP sammen med Høyre og FRP slik de gjorde da LO og Fellesforbundet og en rekke fylkeslag i AP krevde Veto mot EUs Vikarbyrå og EUs Tjenestedirektiv. Lojalitet til Brussel og AP toppens strategi om JA TIL MEDLKEMSKAP ligger fast. Hvorfor skulle de ellers trosse en samlet fagbevegelse og 120 ordførere og et flertall av Aps fylkeslag?

Hvorfor trosset AP kravet om å bruke Grunnlovens §115 som krever ¾ flertall? Vannkrafta er vårt arvesølv med offentlig eierskap der billig kraft har vært et konkurransefortrinn for at Norge ble en industrinasjon. Når skulle Stortinget ellers ha brukt §115 når de tyngste juridiske miljøer mener at §115 skulle vært brukt? Dette er et hån mot demokratiet og mot Grunnloven.

Imponerende engasjement

Det har vært et imponerende engasjement der modige tillitsvalgte og politikere har stått opp. Det startet med innsamling i fagbevegelsen til en De Facto rapport før jul 2017 som fungerte som folkeopplysning. Roar Eilertsen i De Facto har vært rundt omkring i landet og innledet til debatt. Det var fanemarkering foran Stortinget og et stort seminar 23 januar med deltakelse fra ulike deler av fagbevegelsen der tillitsvalgte fra prosessindustrien i Mandal i sør til Mo i Rana i nord deltok. Leder i Industri og Energi Frode Alfheim overleverte De Facto rapport sammen med leder i El og IT forbundet Rogaland Arvid Erga og Barbro Auestad fra Industri Energi..

27. februar var det påny Fanemarkering og demonstrasjon med leder i AP Sogn og Fjordane Hilmar Høl (Årdal), og AP ordførere Arnt Abrahamsen Farsund, Geir Waage Rana og Ståle Refsti Sunndal. Vedtak om NEI TIL ACER ble overlevert til partiledere og Energi og Miljøkomiteen. Dette initiativ førte til nytt opprop med Ståle Refsti i spissen som samlet inn 122 AP ordførere som sa Nei til ACER. 10 av 7 fylkeslag i AP fattet vedtak mot ACER.

Likevel valgte Barth Eide og Støre å overkjøre en samlet fagbevegelse med LO i spissen, AUF, fylkeslag og ordførere i lokalsamfunn med industribedrifter som teller 15 000 arbeidsplasser.

Les uttalelsen til LOs sekretariat her.

Les uttalelsen fra Fellesforbundet her.

Se under den imponerende og breie støtte NEI TIL ACER HAR:

Fylker
Nordland
Telemark
Oppland
Fylkesordfører i Rogaland
Sogn og Fjordane
Trøndelag
Troms
Finnmark fylkesting vil ha utsetting
Kommuner
Folldal
Mo i Rana
Fauske
Grue
Tolga
Audnedal
Åseral
Marnardal
Høyanger
Tynset
Vefsn
Sunndal
Sortland
Engerdal
Andøy
Mandal
Rendalen
Sørreisa
Alvdal
Vega
Gloppen
Os (Hedmark)
Hyllestad
Øksnes
Hadsel
Norddal
Bamble
Drangedal
120 Arbeiderpartiordførere har signert Ap-oppropet
Fagorganisasjoner
LO i Norge
Forbundsstyret i Fellesforbundet
Forbundsstyret i Industri Energi
Forbundsstyret i EL og IT Forbundet
Forbundsstyret i Forbundet for Ledelse og Teknikk
Skolenes landsforbund
LO i Nordland
LO Stat Nordland
LO i Ofoten
LO Helgeland
LO Vesterålen
LO i Telemark
LO i Indre Hardanger
LO i Midtre Nordfjord
LO i Årdal
LOs regionkonferanse i Rogaland
LO sin regionskonferanse i Hordaland
LOs regionkonferanse i Nordland
Fellesforbundet Mo i Rana
Oslo Sporveisarbeiderforening i Fagforbundet
· Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland. Styret i Fellesforbundet Hardanger Sunnhordland vedtok 6. februar 2018 å stø Vestlandsoppropet.

· AU i Aker ASA har fatta vedtak mot tilslutning til EUs energibyrå Acer. AU har ikkje utarbeida ein eigen uttale, men støttar motstanden slik den kjem til uttrykk frå fagforeiningar, partiorganisasjonar og andre lag og organisasjonar.

Tillitsvalgte i Elkem
Fagforbundet Hedmark
Fagforbundet Nordland
Fellesforbundets avdeling 5 i Bergen
Forbundet for Leiing og Teknikk – avd. 86 Høyanger
Parti
SVs landsstyre
Senterpartiet
Sentralstyret i AUF
Rødts landsstyre
Nordland Arbeiderparti
Sogn og Fjordane Arbeidarparti
Telemark Arbeiderparti
Buskerud Arbeiderparti
Fylkestingsgruppa i Hordaland Arbeidarparti
Møre og Romsdal Arbeiderparti
Telemark Arbeiderparti
Akershus Arbeiderparti
Troms Arbeiderparti
Agder Arbeiderparti
Trøndelag Arbeiderparti (enstemmig styrevedtak)
Finnmark Arbeiderparti (krever utsettelse i Ap-forslag vedtatt i fylkestinget).
Årsmøtet i Vinje Arbeidarparti
Årsmøtet i Sunndal Arbeiderparti
Årsmøte i Sauda Arbeiderparti
Årsmøte i Åseral Arbeiderparti
Styret i Alstahaug Ap
Medlemsmøte i Notodden Arbeiderparti
Audnedal Arbeiderparti
Lyngdal Arbeiderparti
Orkland Arbeiderlag
Vestre Toten Arbeiderparti
Innlegg fra Arve Sigmundstad, gruppeleder for Halden Ap
Stad Arbeidarparti
Årdal Arbeidarparti
Nesodden Arbeiderparti
Åmli Arbeiderparti
Nordre Follo Arbeiderparti
Rennebu Arbeiderparti
Hurdal Arbeiderparti
Stord Arbeiderparti
Hjelmeland Arbeiderparti
Evje og Hornnes Arbeiderparti
Farsund Arbeiderparti
Kristiansand Arbeiderparti
Kvinesdal Arbeiderparti
Bygland Arbeiderparti
Årsmøte i Vest-Agder Frp
Årsmøte i Buskerud Frp
Sandnes Frp
MDG Trøndelag
Organisasjoner
Norges Bondelag
Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nordland Bonde- og Småbrukarlag
Hordaland Bonde- og Småbrukarlag
Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag
Oppland, Buskerud og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
· vedtak fra årsmøte i avd. 25 i kveld

Forrige artikkelACER og Arbeiderpartiets fravikelige «ufravikelige krav»
Neste artikkelFrigjøringa av Øst-Ghouta