Nei, fugledøden kommer av 4G, 3G, 2G og radarer

14
Gammelt kart over faste kommunikasjonssamband gjennom Oslo-lufta. Rart fugl flykter?

Av Einar Flydal.

«Katastrofal» kollaps i Frankrikes fuglepopulasjon er overskriften i en artikkel på Steigan.no. Forklaringen er som vanlig plantevernmidler og slikt.

Vi bør ikke fortsette å fortelle hverandre disse gamle historiene om at det er plantegifter og midd og monokultur som vil true livet på planeten – i et hundreårsperspektiv eller mer. For forskning rapporterer for lengst om artsreduksjon som går svært, svært mye fortere og som bare kan stanses ved å få kunnskapen ut, politikere inn som vet å prioritere sin tidsbruk, og ved at vi selv tar konsekvensene av vårt elektrisitetsbaserte liv inn over oss og handler deretter.

Forskningsresultatene ligger der i bøtter og spann (se kilder i teksten og sist):

Vi vet at plantegifter nå spiller liten eller ingen rolle for den raske fugledøden – heller ikke midd-angrep for biedøden. Dette er dogmer som faller når de pirkes i. For der er sterkere krefter i sving. At insektene forsvinner i katastrofalt tempo i Tyskland, at gråspurven nå er praktisk talt forsvunnet fra alle klodens byer i takt med at mobilmastene er kommet – etter flere titusen års samliv med menneskene, at trekkfuglene ikke klarer å trekke og storkene ikke klarer å bygge reir, at padder, frosker og firfirsler er spesielt ømfintlige og dør i skremmende antall, og at planter og trær ødelegges – vi vet at alt dette skjer når det bygges ut mikrobølget kommunikasjon og radaranlegg og det settes opp faste mikrobølgesamband på kryss og tvers. Det er observert, notert, systematisert, studert, og rapportert gang på gang i forskningstidsskrifter.

Jeg oppsummerte en liten flik av kunnskapen på feltet i en serie bloggposter sist sommer (her). Det var et ubehagelig arbeid. For vi ønsker ikke å vite, selv om forskerne lenge har forsøkt å fortelle oss om det. En kilde til oversikt for den som vil skaffe seg den helhetsforståelsen vi trenger i det 21. århundrets miljøkamp, er Firstenberg, Arthur: «The Invisible Rainbow – A History of Electricity and Life», AGB Press, 2017. Alle eksemplene her i teksten er omhyggelig dokumentert der.

Og her er litt mer som vi heller ikke ønsker å vite om (også fra Firstenbergs bok der ikke andre kilder er angitt):

Biene forsvant på Isle of Wright da Marconi fikk i drift sin store langbølgesender der i 1901. Det tok i alt tre år før de var vekk: Bier orienterer seg og kommuniserer med svake elektriske ladninger i følehorn og vinger, så et slikt miljø var ikke levelig.

Den allmenne elektrifiseringen siden 1880-tallet endret miljøet seg også i stort: Under de store dueslipp-konkurransene fram til ca 1918 var det aldri mer enn noen ganske få prosent av duene som gikk tapt. Siden ble det både 70 og 80% tap enkelte ganger, og normalt å regne med 25% tap. Det er ikke så rart. For forskerne finner at fuglenes fjærdrakt (og bienes pels og ørsmå haker) plukker opp elektromagnetiske felt og at mikrobølger gjør livet ubehagelig, forstyrrer retningssansen og kommunikasjonsevnen.

Mikrobølget og annen stråling gir bier inflammasjon i følehornene, akutt ødelagt orienterings- og kommunikasjonsevne, stoffskifteproblemer og får dem til å sende ut alarmsignaler før de flykter fra kuben. Flere forskere ulike steder på kloden har testet dette, blant annet med en en mobiltelefon eller to under kubene: biene blir desperate, flykter og lar ganske enkelt dronninga sulte ihjel. En populærvitenskapelig og grundig dokumentert oversikt som spesielt tar for seg innvirkninger på fugler og insekter – gis av nestoren i tysk forskning på feltet, prof. Ulrich Warnke, i heftet Bees, Birds and Mankind – Destroying Nature by `Electrosmog´.

Vorroa-midden og andre midd samt plantegifter, som er blitt utpekt som hovedproblemet, viser seg derimot ved nærmere ettersyn å bety lite eller ingenting, viser forskning som Firstenberg viser til. Biene lever godt med Vorroa-midden, men svekkes av alle sprøytemidlene som skal knekke Vorroa-midden, og av trådløs kommunikasjon.

Habitatene ødelegges også: Wolfgang Volkrodt, pensjonert teknolog fra Siemens, fant at jordsmonnet var surt og trærne syke selv der nedbøren ikke var sur. – Ødeleggelsene fulgte derimot linjene mellom faste trådløse militære kommunikasjonssamband og i siktlinjene for radarer. Det så ut til at bladstilker og nåler plukker opp mikrobølger, sender dem som elektrisk strøm ned i jordsmonnet og setter i gang kjemiske prosesser som gir sur jord. Han fant det på slutten av 1980-tallet. Da DDR-staten falt og Vesttyskland stanset sin radarovervåkning østover, kom skogen tilbake. Seinere er den blitt svekket igjen, til tross for at den sure nedbøren ble eksportert med tungindustrien til Kina og India. Store kartlegginger rundt radiosendere i Latvia, Sveits og Polen viser samme bildet: folk, planter og dyr blir syke, men kommer seg – målbart i blodprøver – straks senderne slås av eller legges ned. Selv Amazonas blir nå ødelagt – av radar- og kommunikasjonssystemer som skulle overvåke regnskogen og stanse narkotikahandel. Firstenberg gjennomgår en rekke studier og etterlater ikke rom for tvil. Ferske studier fra byer viser hvordan mobilbasestasjoner og WiFi nå skader trær i byrommene (se beskrivelser og kilder her).

Slik kan vi fortsette i det uendelige. Funnene bør føre til at tabuet blir brutt: Vi kan ikke fortsette å fortelle hverandre at plantegifter og midd og monokultur vil true livet på planeten i et hundreårsperspektiv, mens forskning for lengst rapporterer om nedbrytingsprosesser som går svært, svært mye fortere. Da vil vi få den ene overraskelsen etter den andre, slik vi nettopp fikk med de franske fuglene, og slik vi fikk det sist høst da saken i Science om 75% reduksjon av tyske insekter spredte seg gjennom norske medier.

Den brutale artsnedgangen fra mikrobølget trådløs kommunikasjon kan bare stanses ved å få kunnskapen ut, og ved å få inn politikere som vet å prioritere sin tid til å sette seg inn i saksfeltet og instruere forvaltningen til å ta miljøproblemene på alvor. Og vet at vi selv tar konsekvensene av hva vi ser skje omkring oss og ikke gjør slike dumme ting som å øke belastningen på miljøet ytterligere med 5G, smartmålere og andre «smarte» trådløse løsninger. Tvertimot må vi nå lete etter raske muligheter for reduksjoner.

I januar havnet omsider mikrobølget stråling på en økologenes rankingliste over de mest presserende utfordringene. Fugleforskere, insektforskere og planteforskere har lenge nærmest desperat rapportert til EU-kommisjonen. EUs EKLIPSE-prosjekt – som har det byråkratisk velklingende mål å utvikle «en mekanisme for å støtte bedre beslutninger om vårt miljø basert på den beste tilgjengelige kunnskap» – har så langt klart å lage en tre-dagers konferanse, i januar 2018, der det ble lagt fram en konsulentrapport med beroligende statusgjennomganger som forteller at «ingen effekter synes godt nok påvist til at det er grunn til å handle. Mer forskning trengs.»

Kanskje har du hørt den melodien før? Jo, det stemmer: Det er nettopp slik de norske grenseverdiene for eksponering for elektromagnetiske felt begrunnes. ICNIRP, den lille private tyske stiftelsen som foreslår strålegrenser og markedsfører nettopp dette synet via WHO, hadde nemlig hatt en finger med i spillet under utarbeidelsen av Statusrapporten til konferansen. (Du finner den her, satt sammen av meg til ett dokument.) Møterapporten som skulle komme raskt etter konferansen, sliter de derimot fortsatt med å få skrevet, for folkene bak statusrapporten fikk så ørene flagret under møtene, har jeg hørt. Det er ICNIRP som via et to-persons kontor i WHO, ledet av en antennespesialist, setter premissene for norsk strålevern og angir målestokk for eksponering og våre grenseverdier for befolkningen – og dermed for norsk natur – slik at vi kun beskyttes mot akutte oppvarmingsskader.

Som du har sett over, er Arthur Firstenbergs bok en viktig kilde til oversikt for den som vil skaffe seg den helhetsforståelsen vi trenger i det 21. århundrets miljøkamp. Det arbeides for å få boka utgitt på norsk til høsten.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Vi må heller ikke glemme hvordan mobilindustrien har skjendet fjellandet Norge! Som Sigmund Kvaløy Setreng skriver:

  Poenget mitt her er at vi i denne kampanjen ser et eksempel på den stadige levende posisjonen til «hellige fjell» i Norge. Det er en undertone her som går ut over den vanlige tanken om naturvern, oftest på et temmelig abstrakt plan. Det som her fører til aktivitet har rot i vår norske identitet: Det ville fjellet som noe overjordisk, både trygt og advarende, en dragende og spennende del av vårt norske liv, – og det må ikke smittes av apparater, ståk og gny fra lavere lende!

  Men hva skjedde videre med vår opphøyde Moder Snøhetta? – Du som kjenner det moderne «Norge» trenger å gjette bare en gang: Stålmast, durende aggregat, – bredbånd! Fordi fjellet er høyt og overalt-skuende, må det temmes og bli til et redskap for reklamesamfunnets raseri, det som trekker oss ned fra høydene i våre liv og gjør oss alle til slaver av forbruk, – et konkurrerende liv «der nede». Det er Zappfes tragedie som fullbyrdes, og det er ikke bare fjellets, men også det norske samfunnets tragedie: En streben som underminerer vår eksistens. Det er også Zappfes poeng.

  Jeg har flere ganger appellert til ledende naturvernere om et vern av Norges «identitets-fjell» mot kommersialismens nedhøvling av alle høyder. – Slike som Lars Haltbrekken. Men de er opptatt av oljeutvinning og CO2 og har ikke tid til fjellvern. Men her tas feil: Hav (oljeboring!) og fjell henger ihop i norsk mentalitet. Begge gir vår identitet og skal beskyttes. Appell til begge gir norsk klangbunn, og dermed vilje til vern.

  Her er et stygt eksempel fra toppen av Østhøgda, Totens høyeste fjell med 849 moh: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kommunikasjonstårnet_på_Torseterkampen.jpg

  Nå skal også Totentroll sette opp et modernistisk ikon nedunder toppen her, for å gjøre ødeleggelsen total!

 2. Kraften i frekvensen - cymantikk og musikk: https://youtu.be/Q3oItpVa9fs

  Nicola Tesla sa for å forstå universet må du tenke i energi, frekvens og vibrasjoner. Og nå har de gjort om navnet hans til et bilmerke.

 3. Personlig skjønner jeg ikke hvorfor det er nødvendig med bakke-basert kommunikasjon, når vi skal være omgitt av satelitter.

 4. At EU haler dette ut og forsøker å utsette alle begrensninger og krav til mikrobølge radiostrålings-kilder slik at det ikke påvirker flora og fauna og mennesker, skal ikke komme som en overraskelse. For telekommunikasjons-selskapene, eiet av global storkapital, er enormt mektige, all den tid nesten snart all kommunikasjon og også betalingssystemer går over trådløse radioforbindelser, og storkapitalen dikterer sitt EUs direktiver bak kulissene.

  Nå er smartmålere snart i alle hus også omgitt av radiobølger. Påvirker de fuglerede-bygging under taksteinene og i trær nære huset? Er det færre småfugl i hagen etter at kraftige 4G og andre master er satt opp nær eller i boligstrøk? Det hadde vært interessant om andre også har gjort observasjoner som kan tyde på det.

  En ting jeg har lagt merke til, er at det er langt færre humler, veps og bier i hagen og som forviller seg igjennom vinduene på sommerstid, færre og færre år for år samtidig som mobilnett senderne blir sterkere og sterkere og står tettere og tettere år for år, kan det være en sammenheng, og er det andre som har lagt merke til det samme?

  Er mikrobølget stråling årsaken til ødeleggelse av jordsmonn, flora og fauna, må det stilles krav om at all teknologi som benytter mikrobølger og andre bølger, må utformes slik at det ikke gjør skade, og at eksisterende teknologi byttes ut raskest mulig. Er det ikke mulig å utforme kommunikasjonsteknologien så den ikke gjør skade på flora og fauna, så må vi gå tilbake til kommunikasjonsmidler som ikke sender ut mikrobølger, for ødelegges flora og fauna, forsvinner menneskene med.

  Ikke at global finanskapital er lydhøre for slike argumenter, for det gjelder ikke deres generasjon, det er neste generasjon som får problemene. Telekommunikasjonsindustrien verden over omsetter for tusener av milliarder, så MSM som global finanskapital eier, vil nok ikke være raske til å alarmere befolkningen.

 5. Skal vi ta en runde med WTC også? Det vi gjorde ifjor var jo bare litt forklaring på fenomenet.

  Skal man skylde på noe annet enn kjemi får det bli rotorer på vindmøller, men det har de kanskje ikke så mye av i Frankrike?

 6. Hei Sverre

  Ikke vær slik en gammel gubbe,da! Prøv å lær noe nytt!

 7. Dette er for dumt og jeg synes det hele ser uproblematisk ut. Vi kan stole på “vitenskapen” og utbyggerne som vil innbyggerne bare det beste. Fortsettelsen kan vi bare glede oss til: 5G og Tingenes internett.

  -The World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer classified the microwave radiation from all wireless devices as a possible human carcinogen in 2011. In 2016, the U.S. National Toxicology Program released results of the world’s largest study on wireless health risks finding cancer in 5.5 percent of the exposed group and no cancer in the control group.

 8. “De fleste mennesker lærer å redde seg selv ved kunstig å redusere sitt bevisshetsinnhold.” - P.W.Z.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

14 KOMMENTARER

 1. Dette er fake, alt av teknologi som brukes er testet og sjekket om det er skadelig for natur (øyesår er en annen sak), dyr og personer…

  idiotene som skriver dette burde ta seg en bolle

 2. Ingen som tenker på menneskers påvirkning? Sperm (Sæd) tall og svømmedyktighet har fallt drastisk, å vi vet egentlig ikke hvorfor? Er det for at vi omgås mikrobølge strålinger 24/7?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.