”Syriska dialogen i Sotji viktigt steg mot fred”

0
Haytam Manna, Qadri Jamil, Ahmad Jarba och Randa Kassis kommer från fyra olika syriska oppositionsgrupper. Foto: Tass

Av Patrik Paulov.

Försöket att sabotera den syriska dialogkongressen i ryska Sotji den 30 januari misslyckades. Mötet blev en framgång, säger svensk-syriska deltagare med hopp om att fredsprocessen nu ska fortsätta inne i Syrien.

Svenska och europeiska medier har rapporterat sparsamt om den syriska dialogkongressen i Sotji förra veckan. Och när det har rapporterats har blickarna vänts mot dem som valde att inte komma, eller mot dem som på plats i Sotji protesterade mot Rysslands deltagande i kriget.

– Jag ser kongressen som positiv. Här deltog representanter för alla delar av det syriska samhället. Alla måste samarbeta och bygga förtroende. För första gången möttes regering och opposition öga mot öga, säger Sabre Ayoub när Proletären når honom i hemmet i Linköping.

Sabre Ayoub lämnade Syrien för 30 år sedan på grund av politisk förföljelse. I Sverige är han ordförande för Syrisk-svenska föreningen och fortsatt engagerad i det som händer i Syrien. Han deltog i Sotji som politiskt oberoende syrisk aktivist.

– Dialogen måste få en fortsättning, och vi var många som sa att nästa konferens ska hållas i Damaskus, säger Sabre Ayoub.

En annan politiskt oberoende svensk-syrisk aktivist i Sotji var Talal Imam, bosatt i Stockholm och medlem i Syriensolidaritet.

– Det var ingen som trodde att Sotji skulle lösa allt. Krisen i Syrien har varat i sju år och den handlar inte bara om Syrien, det är en internationell konflikt, säger Talal Imam då vi ringer upp honom dagen efter hemkomsten till Sverige.

– Sotji var ett viktigt första steg för att få slut på kriget och lösa krisen genom dialog, där syrier oavsett uppfattning sitter tillsammans och talar med varandra. USA och de syriska oppositionella som är baserade i Saudiarabien och Turkiet försökte sabotera kongressen men de misslyckades.

Det Talal Imam syftar på handlar bland annat om en vägran att delta på kongressen. USA och Frankrike. var inbjudna som medlemmar i FN:s säkerhetsråd men valde att avstå. Några syriska oppositionsgrupper  bojkottade mötet i hopp om att dialogen skulle ställas in.

Men värdnationen Ryssland valde att gå vidare med de krafter som ville delta.

Den i Turkiet baserade oppositionskoalitionen flög till Sotji men lämnade aldrig stadens flygplats. Motiveringen var att de fick se att den syriska flaggan användes som symbol för dialogen, vilket de vägrade acceptera.

Både Talal Imam och Sabre Ayoub påpekar att det handlar om Syriens av FN erkända flagga och att flaggan fanns med redan i emblemet på inbjudningarna till konferensen.

– Protesten på flygplatsen var ett teaterspektakel riktat till medierna, säger Talal Imam.

Ska vi förändra Syrien genom dialog eller genom att krossa den syriska staten, bomba skolor och fabriker och skicka dit terrorister från hela världen?

Några av de utlandsbaserade oppositionella som deltog i dialogen skrek högljutt i protest när Rysslands utrikesminister Sergei Lavrov öppnade konferensen. Agerandet fördömdes, men Talal Imam menar att närvaron av dessa oppositionsgrupper var viktigt.

– Några av deltagarna i Sotji stödde tidigare de väpnade grupperna och den så kallade syriska revolutionen, men de har insett att det var fel. Jag tror att de kom till kongressen för att hitta en fredlig väg till förändring. Självklart är jag kritisk mot flera av dessa grupper, men nu är det viktigare att se vad som förenar oss, inte vad som skiljer oss åt, säger
Talal Imam.

– Vi måste ena syrierna mot terrorismen, för demokratiska reformer, för ett enat och sekulärt Syrien och mot andra länders ockupation.

I Sverige och övriga västvärlden har det sedan 2011 hävdats att regeringen Assad är hindret för en fredlig och demokratisk utveckling och därför måste störtas. Hur ser du på det?

– Västvärlden har sagt samma sak om många länder. Men västs agerande har aldrig handlat om införande av demokrati. De vill krossa den syriska staten vars utrikespolitik varit ett hinder för västs kontroll över Mellanöstern, säger Talal Imam.

– Det finns problem och det behövs reformer. Frågan är vilken väg vi ska gå för att göra Syrien bättre. Genom dialog eller genom att krossa den syriska staten och armén, bomba skolor och fabriker och skicka terrorister från hela världen till Syrien?

USA vill inte lämna Syrien utan att ha fått en bit av kakan. De vill behärska landvägen från Iran via Irak till Syrien

Sabre Ayoub menar också att det finns ett starkt folkligt stöd för att fördjupa de demokratiska reformer som inleddes med konstitutionsreformen 2012.

Men den illegala utländska militära närvaron, för stunden av både USA och Turkiet, är ett hinder för detta.

– Det har blivit en stormaktskonflikt mellan Ryssland, som är inbjudan av Syriens regering, och USA, som ockuperar en del av Syrien. USA vill inte lämna Syrien utan att ha fått en bit av kakan. De vill behärska landvägen från Iran via Irak till Syrien, säger Sabre Ayoub.

Trots motsättningar på konferensen i Sotji enades delegaterna om ett uttalande. I det påpekas att Sotjikonferensen är ett bidrag till den FN-ledda Genèveprocessen, och här fastslås nödvändigheten av en politisk lösning på den interna konflikten i enlighet med FN:s säkerhetsråd resolution 2254 från december 2015.

I både FN-resolutionen och Sotjiuttalandet framhålls respekten för Syriens suveränitet, oberoende och enhet samt att det endast är det syriska folket som har rätt att besluta om landet och dess framtid.

– Jag ser kongressen som en del av det syriska folkets kamp mot imperialismen och västs inblandning. Nu hoppas jag först och främst att dialogen och den politiska processen fortsätter. Vi tackar Ryssland för stödet, men vi syrier måste mötas i Syrien och diskutera utan utländsk inblandning, avslutar Talal Imam.

Läs också: Ett år efter befrielsen har Aleppo återfått hoppet


 

Denne artikkelen ble først publisert i avisa Proletären.

Forrige artikkelKraftsalve fra Ap-ordfører: Bruk baufil på utenlandskablene!
Neste artikkelHvem skal eie det offentlige rommet?