Ny rapport: – Norske strømkunder kan tape enorme summer

0
Statnetts årlige inntekter på utenlandskablene har minsket nettleia i Norge med 135 millioner i året, skriver Thomas Vermes i ABC Nyheter. Disse pengene kan bli omdirigert av EU til å bygge nye overføringskabler til EU-land. Rommet for nasjonal energipolitikk er i praksis borte. Han viser til rapporten fra De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte med tittelen «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER?».

Blant konklusjonene i rapporten er:

  • Norge blir med i en energiunion som er i kontinuerlig utvikling, og hvor stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.
  • Norge mister nasjonal kontroll over dette viktige politikkområdet.
  • EUs mål er at energi skal flyte fritt over landegrensene og at det skal være overføringskapasitet nok til at prisforskjellene mellom ulike områder og land forsvinner, i første omgang innenfor definerte regioner.
  • Økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi høyere strømpriser i Norge. Det kommer til å ramme både vanlige forbrukere, industrien og virksomhetene i privat og offentlig sektor.
  • Reglene for handel gjennom kablene blir fastsatt av EU. Stortinget skal i mars 2018 avgjøre om to EU-forordninger skal tas inn i norsk lov – og regelverk – ord for ord. Forordningene om grensekryssende handel med elkraft og om reguleringsbyrået ACER flytter makt fra Norge til EU.
  • Norge kan få pålegg fra EU/ACER om å bygge flere kabler. Dersom kapasiteten i de kablene vi har, og de som er under bygging, ikke er stor nok til å utligne prisforskjellen mellom Norge og handelspartnerne, kan Norge bli pålagt å bruke inntektene fra eksisterende kabler til å bygge nye.
  • Dagens energioverskudd i det norske systemet vil forsvinne, og dermed vil grunnlaget for gunstige el-priser til kraftkrevende industri bli kraftig redusert. Det kan sette tusenvis av arbeidsplasser i distrikts-Norge i fare.

ABC Nyheter har snakket med Aps Espen Bart Eide, og han avviser kritikken.

– Det er ikke mange igjen i industrien som mener det. Argumentet dukker gjerne opp fra Nei til EU. Nå er det bygd opp så mye fornybar energi i landene nær oss, at kraftprisen raser nedover. Noen ganger gir de bort kraft gratis. Prisdifferansen er ikke så stor som den var, og vil trolig bli redusert ytterligere, sier Barth Eide.

NHO-organisasjonen Norsk Industri sier tvert imot at industrien er svært så bekymret for EU-priser på kraft i Norge.

Les også:  Liten folkelig støtte til å la EU-byrået ACER fatte vedtak om norsk kraft

I avisintervjuer i oktober 2017 uttalte Aps Svein Roald Hansen av «AP går for ACER, og kan ikke se noen grunn til å kreve tre fjerdedels flertall i Stortinget.»
LO i Bergen og omland, LO i Stavanger, LO i Trondheim, LO i Fredrikstad, LO i Oslo, og faglig utvalg i Nei til EU arrangerte derimot en markering utenfor Stortinget 23. januar 2018 mot innmelding i EUs energibyrå.
KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.