Ny rapport: – Norske strømkunder kan tape enorme summer

0
Statnetts årlige inntekter på utenlandskablene har minsket nettleia i Norge med 135 millioner i året, skriver Thomas Vermes i ABC Nyheter. Disse pengene kan bli omdirigert av EU til å bygge nye overføringskabler til EU-land. Rommet for nasjonal energipolitikk er i praksis borte. Han viser til rapporten fra De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte med tittelen «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER?».

Blant konklusjonene i rapporten er:

  • Norge blir med i en energiunion som er i kontinuerlig utvikling, og hvor stadig mer av energipolitikken vil bli avgjort på overnasjonalt unionsnivå.
  • Norge mister nasjonal kontroll over dette viktige politikkområdet.
  • EUs mål er at energi skal flyte fritt over landegrensene og at det skal være overføringskapasitet nok til at prisforskjellene mellom ulike områder og land forsvinner, i første omgang innenfor definerte regioner.
  • Økt overføringskapasitet og handel med strøm vil gi høyere strømpriser i Norge. Det kommer til å ramme både vanlige forbrukere, industrien og virksomhetene i privat og offentlig sektor.
  • Reglene for handel gjennom kablene blir fastsatt av EU. Stortinget skal i mars 2018 avgjøre om to EU-forordninger skal tas inn i norsk lov – og regelverk – ord for ord. Forordningene om grensekryssende handel med elkraft og om reguleringsbyrået ACER flytter makt fra Norge til EU.
  • Norge kan få pålegg fra EU/ACER om å bygge flere kabler. Dersom kapasiteten i de kablene vi har, og de som er under bygging, ikke er stor nok til å utligne prisforskjellen mellom Norge og handelspartnerne, kan Norge bli pålagt å bruke inntektene fra eksisterende kabler til å bygge nye.
  • Dagens energioverskudd i det norske systemet vil forsvinne, og dermed vil grunnlaget for gunstige el-priser til kraftkrevende industri bli kraftig redusert. Det kan sette tusenvis av arbeidsplasser i distrikts-Norge i fare.

ABC Nyheter har snakket med Aps Espen Bart Eide, og han avviser kritikken.

– Det er ikke mange igjen i industrien som mener det. Argumentet dukker gjerne opp fra Nei til EU. Nå er det bygd opp så mye fornybar energi i landene nær oss, at kraftprisen raser nedover. Noen ganger gir de bort kraft gratis. Prisdifferansen er ikke så stor som den var, og vil trolig bli redusert ytterligere, sier Barth Eide.

NHO-organisasjonen Norsk Industri sier tvert imot at industrien er svært så bekymret for EU-priser på kraft i Norge.

Les også:  Liten folkelig støtte til å la EU-byrået ACER fatte vedtak om norsk kraft

I avisintervjuer i oktober 2017 uttalte Aps Svein Roald Hansen av «AP går for ACER, og kan ikke se noen grunn til å kreve tre fjerdedels flertall i Stortinget.»
LO i Bergen og omland, LO i Stavanger, LO i Trondheim, LO i Fredrikstad, LO i Oslo, og faglig utvalg i Nei til EU arrangerte derimot en markering utenfor Stortinget 23. januar 2018 mot innmelding i EUs energibyrå.
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDemokrater: – Twitter og Facebook må stoppe russiske «troll» og «bots»
Neste artikkelProfitten i Kungälv ikke stor nok for Orkla, flytter til Latvia
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).