Demokrater: – Twitter og Facebook må stoppe russiske «troll» og «bots»

0

Av Ivar Austbø.

Noen store medier og demokratiske politikere legger skylden på russisk påvirkningsoperasjoner, troll og «bots» når nyheter som kan være negative for demokratene spres, men en kilde sier til The Daily Beast at Twitters interne analyser gir et annet bilde..

En hemmeligstemplet rapport om Obama-administrasjonens angivelige misbruk av Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) til å spionere på politiske motstandere har skapt mye debatt i amerikansk politikk den siste uken.

(FISA) er en amerikansk føderal lov som regulerer fysisk og elektronisk overvåkning og innsamling av «utenlandsk intelligensinformasjon» mellom «utenlandske krefter» og «agenter av utenlandske krefter» mistenkt for spionasje eller terrorisme.

Om rapporten viser noe som er så ille som republikaneres utsagn kan gi inntrykk av gjenstår å se, men det er påfallende hvordan noen store mediekanaler (Business Insider, The Hill, Rolling Stone) velger å rette oppmerksomheten mot at såkalte russiske «troll» og «bots» har kastet seg på Twitter-hashtaggen #ReleaseTheMemo.

Rolling Stone tegner opp en koordinert kampanje mellom Russland og republikanere for å fremme Trump-propaganda i sosiale medier som Twitter.

«It’s one more piece of powerful evidence of how Russia and its Twitter bots are teaming with right-wing Republicans in a concerted pro-Trump propaganda campaign.»

Trololol

Nå har også politikere fra det Demokratiske partiet kastet seg på Russland-troll-bot-konspirasjonsteorien.

Senator Dianne Feinstein og kongressmedlem Adam Schiff har nemlig sendt et brev til sjefene for Facebook og Twitter, henholdsvis Mark Zuckerberg og Jack Dorsey, der de to politikerne ber om at de selskapene foretar dybdeanalyse av brukeraktivitet for å få konkrete tall på hvor mye som er knyttet til russiske påvirkningsoperasjoner. Feinstein og Schiff sier de vil ha en rapport overlevert til Kongressen innen 26. januar, og ber også lederne for de nevnte sosiale medieplattformene om å umiddelbart avdekke og deaktivere kontoer som kan knyttes til russiske påvirkningsoperasjoner.

Tiden vil vise hva Facebook og Twitter gjør med forespørselen fra de to politikerne, men nyhetssiden The Daily Beast har allerede snakket med en kilde som sier at Twitters interne analyser viser at det primært er autentiske amerikanske kontoer som er driverne bak #ReleaseTheMemo.

Og det vil ikke være spesielt oppsiktsvekkende om kildens påstand stemmer. Det var forholdsvis innflytelsesrike skikkelser som var aktive i å fremme denne hashtag’en. President Trumps sønn Donald Jr. var en av dem, og hans følgere alene utgjør omtrent 2,5 millioner brukere. Daily Beast skriver også at brukere på 4Chan og Reddit også var svært aktive for å få #ReleaseTheMemo på toppen av Twitters mest populære hashtag’er. Disse forumene er svært populære og har stor nok innflytelse til å kunne bidra i en ikke ubetydelig grad til at et tema «trender» på Twitter.

Hamilton 68

En kilde brukt for å bygge oppunder denne avsporingen og konspirasjonsteorien er «Hamilton 68 Dashboard», et kartleggingsprosjekt drevet av «The Alliance for Securing Democracy (ASD)», en transatlantisk organisasjon som har som mål å motarbeide «russiske angrep på demokratiet». ASD hører inn under organisasjonen German Marshall Fund of the United States (GMF).

Clint Watts, en tidligere kontraterroragent i FBI som bidro til å skape Hamilton 68, sier til The Daily Beast at det sannsynligvis er sant at tweets med det mest langsiktige engasjementet kom fra republikanerne. Det betyr ikke at russiske Twitter-kontoer ikke også bidro til å spre hashtag, legger han til.

Watts sier overvekten av kontoer involvert i disse sakene definitivt vil være republikanere.

«Hva Hamilton 68 forsøker å avsløre er når Kreml går inn og ser en mulighet til å forsterke en splittende fortelling mot demokratiske institusjoner.»

Watts sier til The Daily Beast at Hamilton 68 «ikke er mer enn en prøve av et russisk innflytelsesnettverk som vi har sett i årevis og forteller deg hva nettverket snakker om eller forsterker.»

Hva kartlegger Hamilton 68? ASD opplyser på sine sider om hvordan de driver overvåkingen sin av kontoer og kriteriene de legger til grunn for å plassere disse som del av et russisk påvirkningsnettverk.

De presiserer at det dreier seg om komplekst innhold, som må forstås på en nyansert måte, og lister opp tre kategorier innhold:

«While the users in the network generally serve to promote Russian influence themes, the content within the network is complex and should be understood in a nuanced way. There are three broad categories of content documented by the dashboard:

  1. Content generated by attributable Russian media and influence operations. This is a relatively small proportion of the network’s content. It includes, for example, content generated by RT (Russia Today) and Sputnik.
  2. Content amplified to reflect Russian influence themes. This content is typically produced by third parties, including but not limited to mainstream media, hyperpartisan sites and so-called “fake news” sites. Third-party content is sometimes amplified because it complements Russian influence themes. At other times, it is amplified for the opposite reason, meaning that users in the network are seeking to attack or discredit the content.
  3. Less relevant content. This includes popular hashtags, which the users employ to increase the reach of their messages, developing news stories, and (less commonly) random social dynamics in the network.»

En liten andel er russiske medier som RT og Sputnik, og påvirkningsoperasjoner. Noe er enten såkalt falske nyhetskilder, eller hovedstrømsmedier, da brukt på en måte som tjener russiske påvirkningsinteresser. Den siste kategorien er mindre relevant innhold. ADS skriver at de ikke på nåværende tidspunkt kan spesifisere hvor stor andel de respektive innholdskategoriene utgjør av aktiviteten.

De opererer med tre kategorier kontoer som utgjør listen deres.

  • «Accounts likely controlled by Russian government influence operations.
  • Accounts for “patriotic” pro-Russia users that are loosely connected or unconnected to the Russian government, but which amplify themes promoted by Russian government media.
  • Accounts for users who have been influenced by the first two groups and who are extremely active in amplifying Russian media themes. These users may or may not understand themselves to be part of a pro-Russian social network.»

Den første kategorien virker for så vidt grei nok, og det vil jo ikke være overraskende om Russlands regjering har kontoer som driver propaganda på vegne av seg.

Når ordet «trolig» brukes er det likevel grunn til en viss skepsis overfor hvor solid og faktabasert grunnlaget for denne troen er.

De øvrige kategoriene kontoer blir såpass løselig tilknyttet at det er lett å se at faren er overhengende for at problemet blåses opp mer enn det er grunnlag for.

I tillegg skriver ASD at brukere kan delta i russiske påvirkningskampanjer uten at de vet det selv.

«The dataset is properly understood as a network of accounts linked to and participating in Russian influence campaigns. Modes of participation include both knowing and unknowing participation.»

ASD beskriver også en kategori nettverk på følgende måte:

«A network of accounts that engage in automated behavior (bots) on behalf of other accounts reflecting Russian messaging priorities.»

Så såkalte bots, kontoer som automatisk lager innhold, produserer innhold som «gjenspeiler russiske meldingsprioriteringer». Mye rart kan sikkert sammenfalle med russiske interesser, men det er ikke suspekt i seg selv å være enig med Russlands myndigheter i noe. Det vil således være krevende å på en noenlunde objektiv måte skille mellom når aktivitet skal sees i som del av en russiskinitiert politisk påvirkningskampanje og når det bare handler om alminnelig enighet om et politisk spørsmål.

Konkret når det gjelder Trump og Russland-konspirasjonsteorien, er det jo en selvsagt slik at hvis både amerikanske Trump-tilhengere og vanlige, patriotiske russere uten noen videre tilknytning til Russlands myndigheter genuint tror at noen Trump-Putin-konspirasjon for å stjele valget fra Madam President Hillary Clinton ikke fant sted, så vil det nok være sammenfall av saker de deler om tematikken. Det betyr selvsagt ikke at det foreligger en type samhandling som nødvendigvis kan spores til «russiske påvirkningsoperasjoner», slik for eksempel Rolling Stone-artikkelen kan gi inntrykk av..

ASD presiserer:

  1. «Not all content in this network is “created” by Russia. A significant amount—probably a majority—of content is created by third parties and then amplified by the network because it is relevant to Russian messaging themes.
  2. Not all content amplified by this network is pro-Russian. The network frequently mobilizes to criticize or attack individuals or news reports that it wishes to discredit.
  3. Because of the two points above, we emphasize it is NOT CORRECT to describe sites linked by this network as Russian propaganda sites. We are not claiming that content producers linked by this network are Russian propaganda sites. Rather, content linked by this network is RELEVANT to Russian messaging themes.»

En fellesnevner her er altså at innhold er relevant til såkalte «Russiske meldingstemaer». Så innholdet kan være helt greit, og kontoen kan være uten tilknytning til russisk regjering.

Dersom patriotiske russere, enkeltpersoner uten noen tilknytning til russiske myndigheter skulle dele noe som er faktabasert, fra en lite kontroversiell hovedstrømsmediekilde, der det sås tvil om Trump-Russland-konspirasjonsteorien, så ser det i lys av punktene ovenfor ut som dette også vil være en del av aktiviteten som telles opp og som igjen vil tas til inntekt for artikler om at russiske troll og bots samarbeider med amerikansk høyreside for å spre Trump-propaganda.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.