Skal EU styre norsk kraft?

0

Logikken ser ut til å være at når EU/ACER skal regulere norsk kraft – via ESA og NVE – så «teller det ikke». Da kan vi avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av uten å blunke, og med simpelt flertall i Stortinget.

Dette skriver Eva Nordlund i et leserinnlegg i Nationen. Hun fortsetter:

Det handler om norsk tilslutning til EUs energibyrå, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER. Målet med ACER er å etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. Det er nedfelt i ACERs regelverk at det ikke skal tas nasjonale hensyn. Det er foreslått at styret i ACER skal fatte vedtak ved simpelt flertall.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan, som påser at medlemslandene overholder EØS-avtalen, altså EU-regelverket på EØS-området. I dette tilfellet skal ESA påse at Norge overholder EU-byrået ACERs regelverk og beslutninger. ESA vil innhente uttalelse fra ACER ved tvil om tolking av regelverk og vedtak. Med andre ord: Styret i ACER bestemmer. ESA passer på at Norge innretter seg etter det ACER bestemmer.

I et innlegg i Nationen tidligere har energiminister Terje Søviknes (Frp) hevdet at vedtaket om tilslutning til ACER ikke truer norsk suverenitet.

Dette må han nødvendigvis hevde, for i motsatt fall ville en tilslutning til ACER ha krevd tre fjerdedels flertall i Stortinget, og det vil ikke regjeringa risikere. Men som Eva Nordlund skriver:

For mange av oss andre, så er det suverenitetsavståelse når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme i Norge. Vi beroliges ikke av at ACER, via ESA, «kun» retter seg mot «norske myndigheter». Poenget er hvem som har makten til å bestemme. Poenget her er at det er ACER som får det avgjørende ordet i reguleringen av norsk kraft, ikke Norges vassdrags- og energidirektorat, ikke norske myndigheter.

Et samlet fylkesting i Nordland inklusive Frp, Høyre og Ap, ser på ACER-saken som suverenitetsavståelse, og har vedtatt følgende oppfordring:

«Nordland Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.»

Dette svarer til vedtaket fra Telemark fylkesting, som vi har gjengitt på steigan.no. Storkoalisjonen i norsk politikk, Høyre, Frp og Ap, viol derimot sørge for at nok en alvorlig suverenitetsavståelse blir banket igjennom i Stortinget. Svein Roald Hansen fra Ap sier at partiet vil gå for Acer, og han ser ingen grunn til å kreve tre firedels i Stortinget. Det bør folk merke seg.

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelIS-våpen kan spores til USA
Neste artikkelErdoğan-medarbeider finansierer kriminell bande i Tyskland
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).