Skal EU styre norsk kraft?

3

Logikken ser ut til å være at når EU/ACER skal regulere norsk kraft – via ESA og NVE – så «teller det ikke». Da kan vi avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av uten å blunke, og med simpelt flertall i Stortinget.

Dette skriver Eva Nordlund i et leserinnlegg i Nationen. Hun fortsetter:

Det handler om norsk tilslutning til EUs energibyrå, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER. Målet med ACER er å etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. Det er nedfelt i ACERs regelverk at det ikke skal tas nasjonale hensyn. Det er foreslått at styret i ACER skal fatte vedtak ved simpelt flertall.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan, som påser at medlemslandene overholder EØS-avtalen, altså EU-regelverket på EØS-området. I dette tilfellet skal ESA påse at Norge overholder EU-byrået ACERs regelverk og beslutninger. ESA vil innhente uttalelse fra ACER ved tvil om tolking av regelverk og vedtak. Med andre ord: Styret i ACER bestemmer. ESA passer på at Norge innretter seg etter det ACER bestemmer.

I et innlegg i Nationen tidligere har energiminister Terje Søviknes (Frp) hevdet at vedtaket om tilslutning til ACER ikke truer norsk suverenitet.

Dette må han nødvendigvis hevde, for i motsatt fall ville en tilslutning til ACER ha krevd tre fjerdedels flertall i Stortinget, og det vil ikke regjeringa risikere. Men som Eva Nordlund skriver:

For mange av oss andre, så er det suverenitetsavståelse når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme i Norge. Vi beroliges ikke av at ACER, via ESA, «kun» retter seg mot «norske myndigheter». Poenget er hvem som har makten til å bestemme. Poenget her er at det er ACER som får det avgjørende ordet i reguleringen av norsk kraft, ikke Norges vassdrags- og energidirektorat, ikke norske myndigheter.

Et samlet fylkesting i Nordland inklusive Frp, Høyre og Ap, ser på ACER-saken som suverenitetsavståelse, og har vedtatt følgende oppfordring:

«Nordland Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.»

Dette svarer til vedtaket fra Telemark fylkesting, som vi har gjengitt på steigan.no. Storkoalisjonen i norsk politikk, Høyre, Frp og Ap, viol derimot sørge for at nok en alvorlig suverenitetsavståelse blir banket igjennom i Stortinget. Svein Roald Hansen fra Ap sier at partiet vil gå for Acer, og han ser ingen grunn til å kreve tre firedels i Stortinget. Det bør folk merke seg.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Norge må passe seg slik at landet ikke havner opp som en utarmet energi-koloni i utkanten av Europa. Erfaringene fra bla Hellas er at EU viser ingen nåde, vi må selv forsvare våre interesser så best vi kan.

 2. ACER-forordningen:
  I kapittel 2 samles bestemmelser om organiseringen av ACER.
  Det foreslås at regulatorstyret skal kunne fatte vedtak med simpelt flertall, og ikke som i dag med to tredjedels flertall, jf. artikkel 23.
  Det er foreslått en ny bestemmelse om arbeidsgrupper som skal bestå av eksperter fra ACER, nasjonale reguleringsmyndigheter og Kommisjonen, jf. artikkel 30.

  “Det foreslås at regulatorstyret skal kunne fatte vedtak med simpelt flertall”!acer

  De individene som kommer med dette totalt udemokratiske ‘forslaget’ - hvilken planet kommer de fra??? . . . . . . . .

 3. Avatar for baluba baluba says:

  Det er vel ikke noe håp for oss. Sauene på tinget blir lurt trill rundt og spillt ut mot det naive folket. Fjolla fikk nettopp en henvendelse fra Banksteren Macron. Han hadde sett hvordan vi forvalter oljefondet(tradere som taper ti milliarder i året). Han ville at vi skulle sette det i såkalt fornybar energi. I Tyskland blir denne subsidiert med syvgangen. Totalt ulønnsomt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere