Skal EU styre norsk kraft?

0

Logikken ser ut til å være at når EU/ACER skal regulere norsk kraft – via ESA og NVE – så «teller det ikke». Da kan vi avgi suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av uten å blunke, og med simpelt flertall i Stortinget.

Dette skriver Eva Nordlund i et leserinnlegg i Nationen. Hun fortsetter:

Det handler om norsk tilslutning til EUs energibyrå, Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER. Målet med ACER er å etablere og regulere et felles europeisk strøm- og gassnett. Det er nedfelt i ACERs regelverk at det ikke skal tas nasjonale hensyn. Det er foreslått at styret i ACER skal fatte vedtak ved simpelt flertall.

ESA er EFTAs overvåkingsorgan, som påser at medlemslandene overholder EØS-avtalen, altså EU-regelverket på EØS-området. I dette tilfellet skal ESA påse at Norge overholder EU-byrået ACERs regelverk og beslutninger. ESA vil innhente uttalelse fra ACER ved tvil om tolking av regelverk og vedtak. Med andre ord: Styret i ACER bestemmer. ESA passer på at Norge innretter seg etter det ACER bestemmer.

I et innlegg i Nationen tidligere har energiminister Terje Søviknes (Frp) hevdet at vedtaket om tilslutning til ACER ikke truer norsk suverenitet.

Dette må han nødvendigvis hevde, for i motsatt fall ville en tilslutning til ACER ha krevd tre fjerdedels flertall i Stortinget, og det vil ikke regjeringa risikere. Men som Eva Nordlund skriver:

For mange av oss andre, så er det suverenitetsavståelse når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme i Norge. Vi beroliges ikke av at ACER, via ESA, «kun» retter seg mot «norske myndigheter». Poenget er hvem som har makten til å bestemme. Poenget her er at det er ACER som får det avgjørende ordet i reguleringen av norsk kraft, ikke Norges vassdrags- og energidirektorat, ikke norske myndigheter.

Et samlet fylkesting i Nordland inklusive Frp, Høyre og Ap, ser på ACER-saken som suverenitetsavståelse, og har vedtatt følgende oppfordring:

«Nordland Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.»

Dette svarer til vedtaket fra Telemark fylkesting, som vi har gjengitt på steigan.no. Storkoalisjonen i norsk politikk, Høyre, Frp og Ap, viol derimot sørge for at nok en alvorlig suverenitetsavståelse blir banket igjennom i Stortinget. Svein Roald Hansen fra Ap sier at partiet vil gå for Acer, og han ser ingen grunn til å kreve tre firedels i Stortinget. Det bør folk merke seg.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.