– Ingen suverenitetsavståelse til EUs energiunion

5

Vedtak i Telemark fylkesting

Etter nyttår skal Stortinget behandle forslag om Norges tilslutning til EUs energibyrå ACER via overvåkingsorganet ESA. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.
Regjeringen legger opp til at myndighetsavgivelsen til EU skal kunne avgjøres av Stortinget med alminnelig flertall, med den begrunnelse at avgivelsen er «ikke inngripende». Fylkestinget i Telemark vil henstille til regjeringen om å behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om ¾ flertall med henvisning til at en suverenitetsavståelse på et så sentralt område som energi knapt kan sies å falle under betegnelsen «ikke inngripende», og bør behandles deretter.

Telemark Fylkesting mener norsk kraft skal brukes til å utvikle landet, og ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.

Regjeringa vil i hurtigtogsfart få Norge til å slutte seg til EUs Energiunion (ACER) som skal bestemme over norsk kraftpolitikk som vil få dramatiske økte priser for forbrukere, norske kommuner og industrien med fare for nedleggelser. Flere utbygginger av kraftkabler må stanses ikke minst den private kabel som den blå-blå regjeringa vil overlate til private aktører. Nå trengs det brei mobilisering!!

Stortinget har tidsplan om gjennomføring av tilslutning til EUs Energiunion som vi må kreve ¾ flertall etter Grunnlovens § 115:

Fredag 2. feb.: Høring
Torsdag 8. feb.: 1.utkast
Torsdag 15. feb.: Frist innspill Tirsdag 27. feb., innen 1200: Ny frist, tilsvar mm.
Torsdag 1. mars: Redigering
Torsdag 8. mars: Avgivelse
Fredag 16. mars: Debatt

Norsk industri er bygget opp vha billig vannkraft som er evigvarende energiressurs. Dette er vårt arvesølv. Rett etter frigjøringa i 1905 så våre statsledere at faren var stor for at utenlandske spekulanter skulle kjøpe opp våre fosser og elver. Norge vedtok konsesjonslovene og dermed ble vannkrafta en nasjonal evigvarende ressurs som la grunnlag for at Norge ble en industrinasjon med billig kraft. Norske forbrukere har i mange år har nytt godt av billig strøm i vårt vinterland.

EU har et mål om et felles marked for kraft. De har derfor vedtatt EUs tredje energipakke. Nå skal EUs Energiunion gjennomføres gjennom ACER som da skal ha bestemmende rolle i EU/EØS. EU gjennom ACER kan f eks pålegge EU/EØS-land å bygge ut kabler dersom strømprisen blir mer enn 2 øre i forskjell mellom EU-land. Nå foreslår regjeringa at Stortinget i løpet av våren skal gjennom flertall knytte Norge til EUs Energiunion gjennom ACER. Blir dette vedtatt, får dette dramatiske økte strømpriser for forbrukere og industri. Faren er stor for at den blå-blå regjeringa også vil slippe til private oppkjøpere som kan kjøpe opp vårt arvesølv.

Norge har bygget i de siste årene flere kraftkabler for eksport/import til Tyskland, Danmark og Storbritannia. Før 2010 het det at Norge skulle bli Europas grønne batteri. Et enkelt bilde er at Norge har like stor betydning for levering av strøm som om at et lommelyktbatteri skulle settes inn i en Tesla. To nye kabler er vedtatt bygget til Tyskland og Storbritannia. Enda en ny kabel er søkt om til Storbritannia der det foreslås at private skal bygge ut. Dette skal belastes forbruker gjennom økt nettleie. Da vil kraftoverskudd overføres til EU land. Kapasiteten vil kunne øke fra 6000MW til 10 200MW som kan utvide kapasitet til kjøp og salg av kraft fra 13 TWh til hele 90TWh.
Problemet er at da vil EUs konkurranseregler slå inn. Prisforskjellen vil utlignes der norske strømpriser vil fyke opp fra 10-20-40 og øre KWh i tillegg til økt nettleie. Det vil bli dramatisk økning av strømutgifter for norske forbrukere. Vi vil få tyske eller britisk strømpriser dvs dobling av pris. For norsk prosessindustri vil dette bli katastrofalt og industrinedleggelser i distriktsNorge. Etter flere år med gladsaker med investeringer i aluminiumsindustrien m.v, vil det bli bråstopp med økte strømpriser og fare for 11 000 industriarbeidsplasser i prosessindustrien. 5 øre økte priser betyr 1,5 milliard resultatforverring for prosessindustrien. Hva vil Norsk Hydro, Elkem, Borregård eller Norske Skog gjøre med arbeidsplasser og investeringer med økte strømpriser etter 2025?

Derfor:
· Norge må si nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER).
· Saken har såpass stor betydning for norske forbrukere og industri at vedtak i Storting krever ¾ flertall pga suverenitetsavståelse §115.
· Norge må stanse all videre bygging av kabler til EU-land
· Vår viktigste evigvarende energiressurs vannkrafta må Norge ha nasjonal kontroll over

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Ser ut til å være et bra vedtak.
  Jeg mener at det norske Storting i mellomkrigsperioden sa nei til å legge strømkabler til Tyskland. Den gang forstod politikerne problemstillingen, men under nyliberalismen forstår man derimot stadig mindre av realitetene. Skal Norge klare omstilling til tiden etter oljen er det veldig viktig at landet har et konkurransemessig fortrinn i form av billig strøm og spesielt i en vidåpen verdensøkonomi. En ting er å ha store mengder olje og gass som kan eksporteres, når det gjelder strøm er mengden som kan eksporteres mye mindre og landet trenger all den strøm vi har og mer til for å kunne bygge opp ny industri slik som feks treforedlingsindustri og petrokjemisk industri. I dag har Norge strømoverskudd, men med ny industri som skal etableres sammen med elektrifisering av sokkel og transport kan Norge trolig komme til å oppleve mangel på strøm i framtiden. Istedenfor å eksportere strømmen direkte kan heller strømmen brukes til å produsere varer som eksporteres.

 2. Meget bra innlegg og kommentar som beskriver noe som de fleste nordmenn vil være enig i, vi må beholde råderetten over egne ressurser, vår vannkraft er fremstående blant vårt arvesølv. Men vil dette bli hovedsak i Dagsrevyen og de store riksavisene og regions-avisene?

  Det er alarmerende at de ikke dekker TISA og TTIP, og er tause om at hjemfallsretten er under angrep. Unnlater MSM å omtale også dette på førstesidene, men bare som notiser, kan det gå det norske folk hus forbi, og det ender med at EU partiene i regjering med EU partiet AP som støttespiler skriver under bak ryggen på folket, som skal betale prisen med bla høyere nettleie, og nedleggelse av kraftkrevende industri.

 3. Kudos til Telemarkingene! - Dette er en problemstilling som i realiteten ikke fordrer mere enn ‘sunt bygdevett’ å innse konsekvensene av.
  Meanwhile, lever de blå i trygg forvissning om at det norske treet vil vokse inn i himmelen . . . . . . . :wine_glass:

 4. Avatar for ABC ABC says:

  “Norge må si nei til å knytte oss til EUs Energiunion (ACER)” Enig og nei til all overstatlighet men mange politiker er glade i det motsatte. Eksempelvis UKIP ledere Nigel Farage teori vedrørende EUs popularitet hos politiker er interessant og all overstadighet og byråkrati som er langt borte fra innsyn. Ifølge han så får politiker en mulighet å tjene ordentlige penger når man går med prosjekt som ACER eksempelvis, legalt gjennom mer byråkrati og illegalt gjennom korrupsjon). Kjøper den;) Så hva om å begynne å betale politiker litt bedre. Utover fri champagne og kaviar;) Lysende business før Norge (99% av befolkningen) helt sikkert… Og steigan.no, land etter land knuses av korrupsjonen men det er veldig liten fokus på problemet. Det vore kul om dere skriver mer om emnet. Finnes også lovverk som fungerer og eksempel på land som bruker maktfordelingsprinsippet på en god måte før å bekjempe korrupsjonen… Skriv tips:)

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

5 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.