«Globale Storbritannia» finansierer terrorisme og blodbad i Syria – og kaller det «bistand»

0
BBC Panoramas Jane Corbin i “Jihadis We Pay For” (skjermdump)

Vanessa Beeley.

Boris Johnsen prekte for koret i det britiske utenriksdepartementet 7. desember. På Churchill-aktig manér forkynte Johnson: «når man i løpet av en langvarig, ambisiøs kamp endelig kan notere seg for en suksess, er det avgjørende – med nødvendig ydmykhet og forsiktighet – å feire den suksessen – så jeg henleder deres oppmerksomhet, enda en gang, mot DAESH’ nederlag i Raqqa og seieren til 74-medlems-koalisjonen, der Storbritannia spilte en stolt rolle».


Denne artikkelen av Vanessa Beeley ble først publisert på 21 Century wire. Oversatt av Anne Merethe Erstad.


Det rene, skjære, hyklerske humbug i denne snirklete talemåten burde være nok til å ta pusten fra oss. Johnson fortsatte imidlertid å snakke i 36 minutter, med verbale saltomortaler i alle hykleriets farger og nyanser. Denne talen kom like i hælene på BBC Panoramas haltende avsløring av britiske FCOs (Utenriks- og samveldedepartement – Storbritannias utenriksdepartement, overs. anm.) finansiering av terrorisme i Syria, som bare pirket i overflaten når det gjelder størrelsen på den britiske kampanjen for å destabilisere en selvstendig nasjon og fyre opp under opprør mot et «regime» og dets allierte – som har kommet i vegen for «Globale Storbritannia»s geopolitiske ambisjoner i tide og utide.

BBC Panoramas «Jihadister du betaler for» var ikke annet enn et media-kunstgrep designet for å skjule omfanget av isfjellet under den dekorative toppen av overflatiske undersøkelser – som ikke avdekket noe som ikke allerede har vært avslørt av uavhengige analytikere, undersøkende journalister, den syriske regjeringen og det russiske utenriksdepartementet de siste sju årene. Som alltid forvandlet BBC «fjellet til en muldvarphaug» for å beskytte «Globale Storbritannia»s kriminelle utenrikspolitikk i Syria.

(Takk til Mike Raddie i BSNews for den briljante analogien)

«Jihadister du betaler for» var en profesjonelt innpakket skuffelse som etterlot de fleste informerte seere med følelsen av å ha blitt snytt. Endeløse «stemningsbilder» av programlederen Jane Corbin ble brukt for å fylle ut fortellingen og forlenge denne lite imponerende episoden i BBCs arkiv over britisk stats-proteksjonisme.

Corbin, som var ansvarlig for «Syria Inside the Secret Revolution» – et program fra 2011, begynner sin reportasje med uttalelsen: «Det syriske folket har desperat behov for britisk bistand». Corbin hadde åpenbart ikke tatt seg tid til å snakke med avdelingsdirektøren for FNs utviklingsprogram i Damaskus. I august 2017 fortalte Akiko Suzaki meg i et intervju at Syria ikke trengte innblanding fra utlandet, at sivilsamfunnet var mer enn kapabelt til å reparere skaden som er påført landet og folket (av internasjonalt sponset terrorisme).

Corbin beskyttet simpelthen framtidige «bistands»-pakker som ville dekke over det britiske utenriksdepartementets undergravings-taktikk i Syria. Jeg vil ikke dvele for mye med BBC Panoramas ikke-begivenhet. Corbin klarte til og med å redusere Nour Al Din Zenkis tortur, ydmykelse og offentlige halshugging av den 12 år gamle palestinske gutten Abdullah Issa, til «(Zenki) hugde hodet av en ung fange».

Corbin glattet over det faktum at Issa tryglet om å bli skutt framfor å bli myrdet på den brutale måten Zenki foretrakk. Som vanlig i koloniale media-rapporter nevnte ikke Corbin noe navn på dette barnet som ble myrdet av terroristene som BBC har reklamert for i sju år, som de har kalt «frihetskjempere» og «overbringere av demokrati». Dette barnet har ikke noe navn for BBC, ikke en gang nå, mens de virvler Bana Alabed rundt på den globale scenen og lanserer henne for stjernestatus som krigs-lobbyens Shirley Temple.

Free Syrian Police jobber side om side med White Helmets.

Corbin ga uttrykk for raseri over at «Free Syrian Police» (en ikke-statlig politistyrke, overs. anm.) hadde sperret av et område for bruk til steining av fanger av terrorist-grupper. Hvite hjelmers deltakelse i tortur, henrettelser og lemlestelse av krigsfanger ble ikke nevnt i Corbins polerte rapport. Hun forklarte ikke forbindelsene mellom «Free Syrian Police», Hvite hjelmer og lokale «myndigheter», som ble avslørt i min artikkel «White Helmets and Local Councils – is the UK FCO Financing Terrorism in Syria with Taxpayer Funds?»

Corbin erklærte at «Free Syrian Police» ikke kan operere uavhengig av Nusra-fronten eller andre terroristgrupper som okkuperer særskilte områder inne i Syria. Dette gjelder også over grensen, Corbin; det inkluderer Hvite hjelmer, lokale «myndigheter», media-grupper som er skapt og finansiert av det britiske utenriksdepartementet – alle de som arbeider innenfor disse terrorist-holdte områdene arbeider eksklusivt for sine sponsorer i krigs-koalisjonen med sine 74 medlemmer – og støtter deres geopolitiske mål i regionen.

Hvorfor nevnte ikke Corbin disse? Ganske enkelt fordi «Free Syrian Police» vil bli re-integrert i myriaden av andre «Free»-organisasjoner. De vil få nytt navn, akkurat som terrorist-gruppene har fått nytt navn for å distansere dem fra Nusra-fronten – den harde kjernen – mens de fortsetter sine etnisk rensing-pogromer i Syria. For noen løgner du spinner, Corbin, rundt lidelsene til det syriske folket, som fortsetter å dø mens du setter sammen den neste brannmuren for å beskytte ditt «Globale Storbritannia».

Free Syrian Police med Al Okaidi, som samarbeidet med ISIS 2013-14. Øst-Aleppo.
Free Syrian Police i Øst-Aleppo under flagget til Nusra-fronten (Al Qaida).

Corbin arbeider for en av de viktigste brikkene i «Globale Storbritannia»s intervensjons-apparat – det er ikke overraskende at BBC Panorama unnlot å peke på de overskyggende spørsmålene rundt Storbritannias destabilisering-prosjekt i Syria, Jemen og enda lenger.

Brian Gerrish i UK Column beskrev BBC Media Actions “endre” ledelse-prosess tilbake i 2014:

«I typisk BBC-stil snudde John Tulsa de virkelige samfunnsomveltende politiske målene om til «assistanse i overgangsperioden, det vil si hjelp til sårbare personer.» Realiteten er at BBCs «Marshall Plan of the Mind» var det motsatte. En enorm, farlig og samfunnsomveltende medie-propaganda-øvelse for å bryte opp og sette nye rammer rundt nasjonalstater i en ny britisk- og BBC-designet modell, uansett om de ønsket det eller ikke

Vi bør heller ikke glemme Robert Stuarts kriminaltekniske analyse av den tidligere falske BBC Panorama-rapporten «Saving Syria’s Children».

«Analyser av BBC Panoramas dokumentar av 30. september 2013, «Saving Syria’s Children» og relaterte BBC News-rapporter anfører at sekvenser filmet av BBC-personell og andre ved Atareb-sykehuset i Aleppo 26. august 2013, som gir seg ut for å vise ettervirkningen av et brannbombe-angrep på en skole like ved, er i stor grad, om ikke i sin helhet, iscenesatt

«Sannhetene» som kan utnyttes

Programmet «Jihadister du betaler for» ble produsert i desperasjon. «Globale Storbritannia»s «bistand til Syria»-byggverk hadde ramlet sammen rundt sitt råtne fundament en tid. I løpet av den sju år lange krigen som har vært ført mot Syria, har koloniale medier gjennomgående blitt avslørt som det journalist-spøkelse, etset i stykker innenfra, det i virkeligheten er. Det er en blottlagt flokk av manusforfattere fra Storbritannia og USA som har mistet troverdighet hos sine offentlige sponsorer, som de har lurt og behandlet som tåper alt for lenge. Nå blir de stilt til regnskap og de er ikke spesielt glade. Noen få poenger kom imidlertid fram i løpet av programmet, som burde bli utnyttet. Nick Dearden fra «Global Justice Now» kom med følgende uttalelse:

«(Den britiske regjeringen) kan simpelthen ikke drive bistandsprosjekter som dette med så lite granskning eller ansvarlighet

Enhver som har erfart mangelen på «frihet» i svarene fra det britiske utenriksdepartementet på spørsmål fra «Freedom of Information» (FOI) vil smile bedrøvet over denne uttalelsen. Misnøyen som blir uttrykt av Dearden etter sju års med «Globale Storbritannia»s mørklegging og dobbeltkommunikasjon når det gjelder deres falske humanitære rolle i Syria, er for lite – for seint.

Jeg ble nylig tilsendte følgende to FOI-forespørsler. De demonstrerer til fulle «Globale Storbritannia»s fornektelse av informasjonsfrihet. De burde også reise nye spørsmål når det gjelder ansvarligheten for bruk av skattebetalernes penger – hvem og hva er det de finansierer? Hvem gjennomfører «bakgrunnssjekkene» og hvordan kan de være å anse for gjennomførbare når terrorisme florerer i Syria, i områder der bistand fra Storbritannia og USA holder den ved like, mens det syriske folket fortsetter å dø, sulte og lide under okkupasjon av terrorist-grupper som er «finansiert ved en feil» av Storbritannia.

Hvorfor skal vi stole på en regjering som baserer sine politiske uttalelser på illegitime beviser frambrakt av personer som er i seng med terrorister og individer som ikke er bakgrunnssjekket og arbeider under kontroll av ekstremist-grupper, som i hemmelighet drar fordel av britisk bistand (UK AID)?

12. juli 2017 kom for eksempel Mathew Rycroft, den gang fast representant for Storbritannia i FN, med følgende uttalelse om «denne motbydelige bruken av kjemiske våpen – våpen som Assad gikk med på å ødelegge i 2013 – er bare den siste i en lang rekke av avskyelige handlinger». I den nå kjente, sosiopatisk ubalanserte «diplomatiske språkdrakt» som er representativ for «Globale Storbritannia»s utenrikspolitikk, kom Rycroft med sin endelige påstand:

«Kjemiske våpen-forskere ved Porton Down i Storbritannia har analysert prøver fra Khan Shaykun, og disse har testet positivt for nervegassen sarin, eller sarin-lignende substanser. Storbritannia deler derfor USAs vurdering, at det er svært sannsynlig at regimet var ansvarlig for saringass-angrepet i Khan Shaykun 4. april

Denne uttalelsen bærer i seg potensial til å eskalere den militære konflikten i regionen til katastrofale nivå. Så det er logisk, til og med rasjonelt, å anta at Storbritanniasutenriksdepartement hadde adgang til rapporten fra Porton Down, som ble sitert av FN-representanten. Tro om igjen:

Storbritannias utenriksdepartement «kan verken bekrefte eller avkrefte at informasjonen (Porton Down-rapporten) det er spørsmål om finnes hos Storbritannias utenriksdepartement». Så, enda en gang demonstrerer «Globale Storbritannia» sitt dobbeltspill og bedrag – det er ikke interessert i «bistand» til det syriske folket, det er interessert i å opprettholde presset mot en gjenstridig stat som har forbløffet makten i en koalisjon på 74 medlemmer som har til hensikt å ødelegge denne staten.

Mot slutten av BBC Panorama-programmet blir vi fortalt:

«Britiske skattebetaleres penger blir brukt på en dårlig måte, dessverre styrker de ekstremistene og de islamistiske gruppene, som for tiden har kontroll over «opposisjonens» områder

Bravo, BBC, for endelig å konstatere det som er blendende åpenbart! Imidlertid: takk for på denne måten å slå ned på alle «pekefingeren-mot-«Kreml-agenter»» i de koloniale mediene – den skrålende lynsjemobben i media som har demonisert alle underfinansierte, uavhengige medier og analytikere som har sagt akkurat dette i løpet av «Globale Storbritannia»s intervensjonistiske prosjekt i Syria og i regionen.

Takk, BBC, for å halte over målstreken med deres ødelagte batong av halvsannheter – endelig, gjennom sammenbitte tenner, gjør dere jobben deres.

Konflikt-, stabilitet- og sikkerhetsfondet i detalj

Jeg fikk nylig tilsendt den fulle analysen av Konflikt-, stabilitet- og sikkerhetsfondet, som hadde blitt utarbeidet etter forespørsel fra et medlem av «The House of Lords». (Navn er holdt tilbake.)

  1. Politisk støtte – 14 millioner pund
  2. Fredsbygging og «Track II» – 18 millioner pund
  3. Sivil-militær integrering og støtte til «moderate» væpnede grupper – 32 millioner pund
  4. Trygghet, sikkerhet, stabilitet – 54 millioner pund
  5. Ledelse, levebrød og utdanning – 39 millioner pund
  6. Strategisk kommunikasjon – 23 millioner pund
  7. Menneskeretter og ansvarlighet – 20 millioner pund

Storbritannias utenriksdepartement har brukt 200 millioner av skattebetalernes penger på en sju år lang, mislykket militær kampanje i Syria. Boris Johnsons posering og selv-gratulerende feiring av en seier over terrorisme burde klinge hult for dem som lever under fattigdomsgrensen i «spartansk»-plagede «Globale Storbritannia», etter som deres skjulte tilskudd til det globale krigsfondet har sikret ødeleggelse av enda en suveren nasjon.

Den britiske regjeringen har løyet til sine innbyggere om og om igjen. Fantasi-masseødeleggelsesvåpen tok oss til krig i Irak. Falske påstander om Viagra-drevete voldtekter utført av Gadaffi-soldater i Benghazi, ledet til den libyske mislykkede stat, bombet til glemsel gjennom NATOs intervensjon. Syria er intet unntak fra regelen om kriger basert på bedrag, tilrettelagt av korporasjons-media og tenketanker som støtter det kriminelle «Globale Storbritannia»s operasjoner med sin egen dårlig skjulte form for media-terrorisme.

Syria trenger ikke «politisk støtte». Landet har sin egen, valgte flertallsregjering og er utmerket i stand til å forhandle fram sine egne politiske reformer uten fiendtlig, utenlandsk innblanding. Syria trenger ikke «fredsbygging» fra «Globale Storbritannia». Syria ønsker at Storbritannia avslutter sanksjonene, som virker som en kollektiv straff for det syriske folket samtidig som de hemmer løsninger og politisk, økonomisk utvikling i landet. Syria ønsker at Storbritannia skal slutte å finansiere terrorist-grupper som torturerer, voldtar, henretter, sulter ut og holder den syriske befolkningen i fangenskap.

Hvordan bakgrunnssjekker Storbritannia «moderate» væpnede grupper? Hvordan rettferdiggjør Storbritannia å fyre opp under opprør mot en suveren nasjon under internasjonal lov? Hvordan får de verifisert at bistanden er «ikke-dødelig», når selv BBC Panorama har rapportert om «bager med kontanter» i hendene på ekstremistgrupper takket være «Globale Storbritannia»s bistands-kontraktører.

«Internasjonal lov er likegyldig til oppfatningen om en stats legitimitet og regjeringsform; både demokratier og autoritære regimer har rett til å bekjempe opprør og til å forsvare seg mot utenlandske makter som hjelper opprørerne. Uansett faller det under statens innenlandske jurisdiksjon. Fremmede makter har forbud mot å assistere opprørere. Resolusjon 2131 (XX) fra FNs generalforsamling erklærer at «ingen stat skal organisere, assistere, fyre opp under, finansiere, starte eller tolerere samfunnsomstyrtende, terrorist- eller væpnede aktiviteter som har til hensikt å styrte regimet i en annen stat med vold, eller å blande seg inn i sivile stridigheter i en annen stat.» Dette ble bekreftet på nytt av Den internasjonale domstolen i Nicaragua versus USA. Den forurettede staten har til og med rett til å sette i verk motforanstaltninger mot den inngripende stat Amal Saad

Syria var «trygg, sikker og stabil» før «Globale Storbritannia» startet sitt program for å introdusere «trygghet, stabilitet og sikkerhet» i regionen. Hvordan verifiserer det britiske utenriksdepartementet påstanden fra multi-million-finansierte Hvite hjelmer om at de har «reddet» 100.000 sivile? Hvilken dokumentasjon finnes? Hvilken fortegnelse over navn, datoer og oppfølgende helsehjelp eksisterer, som kan bevise denne ville påstanden fra en organisasjon som er kjent for å arbeide utelukkende sammen med Nusra-fronten (al Qaida) og dens samarbeidspartnere akkurat på samme måte som «Free Syrian Police» gjør, ifølge BBC Panorama.

White Helmets-folk gjør seierstegnet mens de kjører bort likene av syriske soldater.

Hvordan kan Hvite hjelmer hjelpe sju millioner syrere når over 80 prosent av sivilbefolkningen får hjelp fra det VIRKELIGE syriske sivilforsvaret, som har eksistert siden 1953. Hvorfor blir denne frivillige, syriske humanitære organisasjonen, som hjelper virkelige syrere, mål for økonomiske sanksjoner mens Hvite hjelmer mottar britisk bistand og utstyr som «Nusra-frontens sivilforsvar» eller «Den islamske statens brannkorps»?

«Globale Storbritannia» hevder å sørge for helsehjelp og utdanning til det beleirede syriske folket, som hadde fri helsehjelp og utdanning – et sosialt system som var gjenstand for misunnelse i hele Midtøsten – lenge før Storbritannia intervenerte og tvang systemet på knærne gjennom sin økonomiske og militære terrorisme. Samtidig, på hjemmebane, driver Storbritannia en jevn og trutt nedbryting av NHS (det nasjonale helsevesenet, overs. anm.) og det britiske utdanningssystemet.

Og til slutt: Storbritannia har ført en informasjonskrig mot Syria med 43 millioner pund av skattebetalernes penger – gjennom etablering, trening og utstyr til anti-syriske media-celler i Gaziantep, en by i Tyrkia, kjent som «Jihadi Express». Media-celler som har sørget for mye av den krigsfiksjonen som har blitt servert det pseudo-humanitære komplekset, som har gnagd på bisselet for å infiltrere Syria med sin giftige hjelp og pakker.

200 millioner pund har finansiert vedlikehold av «konflikt». Det har garantert ustabilitet og usikkerhet for det syriske folket og vi har betalt for hele dette kriminelle prosjektet, ikke bare de utvalgte «jihadistene» BBC Panorama pekte ut som offerlam på alteret til «Globale Storbritannia»s etterretningsoperasjoner inne i Syria.

I sitt brev til statsminister Theresa May skrev Labour-lederen Jeremy Corbyn:

«Det er din regjerings ansvar å sikre at grundig gransking og gjennomsiktige prosesser er på plass for å forhindre slik grotesk misbruk av britiske bistandspenger.

Gitt den humanitære krisen i Syria, der millioner av syrere er internflyktninger og millioner av syrere er flyktninger i naboland, er det svært bekymringsfullt at din regjering virker å ha brukt bistandspenger til å støtte sekterisk splittelse framfor humanitære behov

Ifølge rapporten i «Morning Star»: «Regjeringen har utsatt milliard-fondet «Konflikt-, stabilitet- og sikkerhetsfondet (CSSF)

«Globale Storbritannia» gjemmer sine neokolonialistiske eventyr bak barrikaden av «bistand»-kontraktører som skaffer til veie «plausibel fornektelse» når bevis på britiske kjeltringstreker når uhåndterlige proporsjoner.

Storbritannias skattebetalere må kreve svar fra «Globale Storbritannia» og den britiske regjeringen. Boris Johnson må ikke tillates å feire en seier som ikke er hans. Den syriske hæren og dens allierte har nedkjempet internasjonal terrorisme i Syria mot alle odds og under straffeforhold som har vært finansiert og nøret opp under av en 74 medlemmer stor krigs-koalisjon.

«Globale Storbritannia» har finansiert intet mindre enn terrorisme og blodsutgytelse i Syria, og må bli holdt ansvarlig slik at historien ikke vil fortsette å bli gjentatt i det uendelige. På bekostning av uskyldige mennesker i utvalgte nasjoner, som utmerket vel er i stand til å løse sine indre anliggende uten internasjonal, pseudo-humanitær bistand som blåser til flammene av en oppkonstruert «dissens» – som uvegerlig fører til hybrid-krigene vi er vitne til i skremmende og evig ekspanderende global skala.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.