Øver Norge på storkrig mot Russland?

16

Av Arnulf Kolstad og Harald Reppesgård.

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10. som beskriver opprustningen i Norge og NATO som noe dagligdags og normalt.

Den farlige verden som regjeringen ellers utmaler for å rettferdiggjøre innkjøp av 52 nye krigsfly, bygge om Ørlandet til Nord-Europas største kampflybase, ha fast bemanning med US-soldater på Værnes og gi tilslutning til amerikansk baseoppbygging i verden, dysses ned til banale selvfølgeligheter.

At vår russiske nabo reagerer avfeies som paranoia og hysteri. Men aldri har så mange Nato-land og så mye krigsmateriell deltatt i krigsøvelser på norsk jord etter krigen. Ei heller har så mye anti-russisk propaganda vært servert i media. Stoltenberg krever 17 milliarder mer i året på våpen og krigsmateriell.

At Vesten skal øke militærutgiftene ytterligere er uforståelig så lenge NATO i dag er helt overlegen Russland i militærutgifter. USA alene bruker 5788 milliarder kroner i året og dekker 2/3 av NATOs utgifter. Russlands bruker 544 milliarder årlig. Russland har faktisk kuttet ned utgiftene i 2017. Regjeringen vil ikke henge bjella på katten og si at vi ruster opp til krig mot Russland.

Vi spør derfor: hvem er denne «forsvarspolitikken» og militære opprustninga rettet mot?

I FOXNEWs har sikkerhetsrådgiver Jeffrey Griffith sagt at USA sender US-Marines til Norge og andre land i Europa som svar på Russlands aggresjon. De skal trene på vinterkrig  med NATO-allierte som har grenser til Russland. FOX fremhever at “det er første gang amerikanske militære enheter er stasjonert i Norge siden 2. verdenskrig.»

USAs FN-ambassadør Samantha Power anklager i samme innslag Russland for i mange år å ha tatt det ene aggressive og destabiliserende skritt etter det andre. Ikke uten grunn spør mange i kommentatorfeltet i FOX om det er krig i Norge, og peker på at mens Russland bekjemper ISIS i Syria sender USA tropper til Norge som om det skulle være et støttepunkt for ISIS der.

Som en kommentar til Samantha Powers påstand om Russlands ekspansjon pekes det også på at USA har over hundre militærbaser over hele verden og at CIA har bidratt til å styrte regimer og regjeringer i et utall land, bl.a. i Ukraina.

Det er interessant at mens mange amerikanere er kritiske til USAs rolle som verdenspoliti og US Marines som den viktigste militære eksponent for å sikre USAs verdenshegemoni, så er politikere og journalister i Norge opptatt av å få fram at US-marines er på skiferie i Norge, og at stasjoneringen på Værnes ikke har noen sammenheng med USAs lange tradisjon for å bruke militærmakt for å bekjempe sine fiender.

Er Ine Eriksen enig i Griffiths og Powers beskrivelser? Øver Norge på storkrig mot Russland?

 

Først publisert i Nordnorsk debatt.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


16 KOMMENTARER

 1. Ein kan og sjå på historia om Magnitogorsk. Kanhende noko å lære for Reppesgård og folk i NKP?

  The city underwent rapid change in the 1930s, when according to Stalin’s Five-Year-Plans, Magnitogorsk to become a one-industry town modeled after two of the most advanced steel producing cities in the United States at that time — Gary, Indiana, and Pittsburgh, Pennsylvania. At this time, hundreds of foreign experts kept coming here in order to implement and direct the work.[citation needed]
  In 1928, a Soviet delegation arrived in Cleveland, Ohio to discuss with American consulting company Arthur G. McKee a plan to set up in Magnitogorsk a copy of the US Steel steel mill in Gary. The contract was four times increased and eventually the new plant had a capacity of over four million tons annually.[7]
  It was a showpiece of Soviet achievement. Huge reserves of iron ore in the area made it a prime location to build a steel plant capable of challenging its Western rivals. However, a large proportion of the workforce, as ex-peasants, typically had few industrial skills and little industrial experience. To solve these issues, several hundred foreign specialists arrived to direct the work, including a team of architects headed by the German Ernst May.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Magnitogorsk

 2. Det verkleg farlege er innvandringa til EU. Og truleg Ikkje dette maktspelet i nordområda. Innvandringa er fakta på bakken. Den kan føre til at det kjem farlege politikerar til makta. Eller at økonomien bryt heilt saman i EU og Noreg. Dette forstår ikkje venstresida.

 3. «Venstresida»,NN,er mest opptatt av å frata Human Rights Service (Rita Karlsen-Hege Storhaug) 1,8 millioner kroner i statsstøtte. Ifølge disse farer HRS med skadelig tenkning og selv sitter «venstresida» med en mer moralsk høyverdig og avansert virkelighetsoppfatning. Det må du forstå,nn.

 4. Norske myndigheter skulle sette seg ned og studere Norgeshistorien grundig. Særlig med henblikk på epoken med norsk selvstendighet og nøytralitet. Hvilke gode valg med positive konsekvenser for landet ble tatt og hvilke uheldige og negative? Lær av historien. I Sum: Ville landet være tjent med å gjenerobre sin nøytralitet?

 5. Hvis det blir krig mellom USA og Russland vil Norge havne i skuddlinjen mellom stormaktene (slik som i WW2). Spesielt utsatt er Finnmark og Svalbard da disse områder har stor militærstrategisk betydning både for USA og Russland ved en krig mellom disse stormakter.

  I en akutt krise kan endog begge disse land feks ha interesse av å bombe disse nordområdene med atombomber for å forhindre at motparten kan bruke områdene i sin krigføring mot den annen part. Det vil være veldig vanskelig for det norske forsvaret på egenhånd å kunne forsvare disse områder ved en slik massiv krigføring. Selv en nordisk forsvars allianse mellom de nordiske land, vil ha problemer med dette (og ønsker feks Sverige og Danmark å involvere seg i en storkrig pga krig om Finnmark?). Kanskje et rent europeisk NATO uten USA som medlem kan klare å holde Finnmark etc nøytralt i en storkrig mellom USA og Russland (og det i et Europa som samarbeider økonomisk med alle, både med USA og Russland). Et slikt rent europeisk NATO ville også kunne svekke USAs evne til å gå til krig mot Russland. (USA er for tiden en nedadgående supermakt mens Kina er en oppadgående supermakt, dette er noe som kan utløse desperasjon i USAs maktelite, og USA kan oppføre seg nærmest som et rovdyr presset opp i et hjørne og kan feks satse på begrenset atomkrig hvor USA fastland ikke blir rammet).

  Det som nå skjer i Nord-Korea kan får betydning for NATOs framtid. Hvis USA går til et atomangrep mot Nord-Korea eller utfører et angrep på Kim personlig, kan Nord-Korea svare med et massivt angrep på Syd-Korea og Japan med bla bruk av atomvåpen, evt også med et atomangrep mot Guam eller mot USAs fastland. Det vil kunne bli en helt forferdelig krig bare fordi at USA skal få gjennomført et regimeskifte i Nord-Korea. Kanskje blir ikke USA rammet av Nord-Koreas motangrep. Alt dette ville føre til at NATO går i oppløsning (hvor altså USA ofrer sine allierte i en helt unødvendig krig). NATO kan gå i oppløsning eller USA kan bli kastet ut av NATO som resultat av dette.

  Det norske forsvaret har flere mulige trusler som må håndteres. Alt dreier seg ikke bare om hyperavansert krigføring. Skulle Russland kollapse, så kan det forventes store flyktningestrømmer vestover og det kan evt oppstå storstilt tjuvfiske i norske farvann av folk østfra som desperat kjemper for å overleve (bare for å nevne noen mulige kriser). Det finnes i dag ca 1 million fremmedarbeidere i Russland uten gyldig oppholdstillatelse i Russland. Hva skjer med disse mennesker ved en kollaps i Russland? For USA vil en slik intern folkevandring i Europa ikke være noe problem som USA behøver å engasjere seg i. Derfor er det viktig at det norske forsvaret ikke skreddersys utifra USAs behov. Det å feks bygge baser og rakettskjold i Norge (og som også kan brukes til utskyting av atomraketter) er veldig farlig for Norge og kan gjøre at Norge blir gjort om til en atomslagmark ved storkrig mellom USA og Russland.

  En krig mot Nord-Korea kan bli en øyeåpner på flere måter for folk i Norge og andre vestlige land. Bare dagens hatske retorik mellom USA og Nord-Korea bør være nok til å kunnerevurdere en norsk allianse med USA.

  • SH: «Hvis det blir krig mellom USA og Russland vil Norge havne i skuddlinjen mellom stormaktene (slik som i WW2)»

   Du har rett i at dette ville være en mulighet blant flere. Ville Norge som selvstendig og nøytral stat være tjent med å utvikle sine egne atomvåpen? Det er vel temmelig opplagt at uten atomvåpen ville Nordkorea forlengst ha lidd samme skjebne som Irak, Libya, osv. Deres atomvåpen holder alle stormaktene i sjakk.

   • Atomvåpen er ikke fredsskapende, det tror jeg alle er klar over. I alle årene etter Koreakrigen så lå Nord-Korea med brukket rygg og utgjorde ingen trussel mot noen som helst, selv om de raslet med sablene titt og ofte. Dette var mest for å skremme motparten (USA og SK) fra å angripe på nytt, fordi krigen ble aldri avsluttet….det er bare en forlenget våpenhvile. Det er bare i løpet av de seneste årene NK har blitt en trussel som må tas på alvor, fordi de klarte å skaffe seg atomvåpen. Men har det blitt tryggere å være nord-koreaner nå? Nei…for når Kim truer med å bruke atomvåpnene sine så øker bare faren for at de selv blir utsatt for et angrep….med atomvåpen.
    Slik ville det bli i Norge også dersom vi skulle skaffe oss atomvåpen….eller tillate USA å utplassere atomraketter i Norge. Sjansen er stor for at Norge ville blitt utslettet i et atomangrep fra Russland, rett og slett på grunn av atomvåpnene på norsk jord. Det mest fornuftige å gjøre for å leve i fred og sikkerhet er å kjeppjage amerikanerne og deres våpen ut av Norge, og ALDRI tillate atomvåpen på norsk jord. Russland utgjør ingen trussel, men USA`s aggressive oppførsel overfor Russland er den største trussel som finnes…:-(

 6. Retorisk spørsmål fra Steigan som vet at Norge er en del av USAs fremskutte militærmakt.

  Vi er tvungen gjest i det ballet som USA inviterer til.

 7. Så vidt jeg husker fra dagsnytt 18 fredag 20/10, var det en feide mellom FrPs Tybring Gjedde og kirkens primas om hvorvidt Nidaros-domkirke kan gi rom for feiring av ny våpenkontrakt. Heldigvis svart Byfuglien nei på et aggressivt utspill fra T-Gjedde. Har lurt en del på hva som lå under. Hvem er det vi hjelper med store investeringer i forberedelser på storkrig? Er det noen som har en oversikt over våpeneksporten, også fra norske bedrifter, til de pågående markeds-og spesielt oljekriger? Er det ikke en uhyggelig sammenheng mellom flyktningebølgene som fryktes i et våpen-eksporterende Europa. Ser Ine Søreide disse sammenhengene, tro? Eller er det slik at svært gode kontrakter må ha kirkens velsignelse. Gott mit uns sto det skrevet på beltene til nazi-soldatene som dro nord og øst for 75-76 år siden. Det hjalp ikke.

  Glad for at Byfuglien satte ned foten til våpensmienes talsperson. For hva blir det neste om folk som samtidig er dypt skeptisk til forbud mot atomvåpen og ikke vil fordømme en Nato-strategi som innebærer rett til førsteslag med atomvåpen?

  Per Lothar Lindtner

  • Lindtner «Ser Ine Søreide disse sammenhengene, tro?»

   Jeg er redd den damen mangler evnen og motet til å tenke en selvstendig tanke. Hun ser alt gjennom Washingtons briller, det er vel derfor hun fikk jobben.

   Tysklands offisielle begrunnelse for å angripe og okkupere nøytrale Norge var at Tyskland måtte komme England i forkjøpet. Dette med bakgrunn i engelskmennenes bombing av fangeskipet Altmark i Jøssingfjorden, altså på norsk nøytralt område. Hvilke feil gjorde norske myndigheter i den forbindelsen? Hvordan kunne Norge ha ivaretatt sin nøytralitet bedre? Eller var man egentlig ikke nøytral?

   Hvordan ville en tilsvarende situasjon i dagens konflikt mellom Russland og USA arte eg for et nøytralt Norge? Det er greit nok av Steigan og andre og snakke ned Nato og USA og problematisere dette maktapparatet, men hva er alternativet? Selv mener jeg gjenopprettelse av norsk nøytralitet er veien å gå. Her har vi mye å lære av finnene.

   Det er i etterkrigstiden innarbeidet en myte om at Norge er avhengig av en sterk militærallianse for å være i trygghet. Etterhvert er myten nærmest blitt til en naturlov tiltross for at det fortsatt bare er en myte bygget på en fullstendig annen virkelighet enn dagens.

   Personlig savner jeg politiske krefter som arbeider med dette temaet.

 8. Norske Myndigheter har planene klare for neste krig. Norge vil ikke bli militært mål for Russiske atomvåpen. Myndighetene ville jo i så fall gjøre alle nødvendige forberedelser med mat, vann og tilfluktsrom for Befolkningen – eller hva? (Dårlig forsøk på satire).

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.