Økt motstand mot glyfosat

0
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

Glyfosat er det aktive kjemiske stoffet i Monsantos varemerke Roundup som er verdens mest solgte ugressmiddel.

FNs helseorganisasjon WHO kategorisert i 2015 glyfosat som «sannsynlig kreftfremkallende».   California satte i juli i år glyfosat på en liste over kreftfremkallende stoffer.

Det er økende motstand mot glyfosat over hele verden, men i Norge opptrer Mattilsynet som et avskrivningsbyrå av Monsantos lobbyavdeling.

Motstand i EU

EU-kommisjonen mener at glyfosat ikke er kreftfremkallende og ønsker å gi godkjenning ti år framover. Det kom fram i juni i EU-parlamentet at kommisjonen baserer seg på forskning som er betalt av Monsanto. Nå har motstand intern i EU ført til at kommisjonen ønsker å endre voteringsreglene slik at de får et kvalifisert flertall fra medlemslandene for å forlenge godkjenninga. Avgjørelsen må skje innen nyttår.

En borgerinitiativ blant EU-borgere har nådd godt over en million underskrifter for å forby glyfosat.

Da den tyske forbundsdagen arrangerte en høring om glyfosat, fikk politikerne overrakt en liste hvor over 6700 leger krevde et forbud mot stoffet. Det er påvist glyfosat i 14 kjente tyske ølmerker. 

30 000 latinamerikanske leger vil forby glyfosat

I 2015 gikk 30 000 latinamerikanske leger ut med et krav om forbud av glyfosat.  Den argentinske legeforeningen Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) uttalte følgende.

I vårt land anvendes glyfosat på mer enn 28 millioner hektar land. Hvert år sprøytes jorda med mer enn 320 millioner liter, som betyr at 13 millioner mennesker er i fare for å bli ramma.

Det er særlig i soyamarkene nord i Argentina at sprøytinga er omfattende.

Mattilsynet: – Glyfosat er et meget veldokumentert plantevernmiddel

Skader på foster og forurensing av drikkevann er to av de negative konsekvensene som flere internasjonale og norske rapporter har påvist. Likevel har bruken av Roundup i landbruket og privathager økt med 300 prosent de siste 20 årene i Norge. Roundup selges i en hvilken som helst dagligvareforretning.

Norge lager vanligvis blåkopi av EU-reglene for sprøytemidler, selv om landbruket ikke omfattes av EØS.

Å lese Mattilsynets faktaark om glyfosat, er som å lese et propagandaskrift fra Monsanto.

De skriver blant annet:

Glyfosat er undersøkt mht. mulighet for å gi genskader, kreft, reproduksjonsskader og skader på nervesystemet, men ingen alvorlige effekter ble funnet.

Det er ikke farlig å ferdes i et område behandlet med glyfosat. Man anbefaler likevel ikke å la barn eller dyr ferdes i området når det fremdeles er vått etter sprøytingen. Er det behandlede området åpent for alminnelig ferdsel, skal det være merket med plakater.

Faktaarket som ligger på deres hjemmesider, er ikke oppdatert på fem år. Kanskje en sak for Kristoffer Egeberg og faktisk.no ?

Se også:

 

Først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.