– Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

11
Christian Krohg: Kampen for tilværelsen (1889)
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen.

En ny FN rapport registrerer at 815 millioner mennesker var kronisk underernært i 2016 mot 777 millioner året før. Av disse bor 489 millioner, 60 prosent, i land som er ramma av krig eller borgerkrig.

Rapportens forord sier at ikke bare har antall konflikter steget dramatisk i løpet av det siste tiåret, de har også «blitt mer komplekse og ugjennomtrengelige av natur.» Ekstreme klimahendelser har ført til kraftige økninger i matusikkerhet i Afrika sør for Sahara, samt Sørvest-Asia og Sørøst-Asia.

Likevel er det grunn til å stille flere spørsmål til rapporten. Er krig og naturkatastrofer  de grunnleggende årsakene til under- og feilernæring i verden? Og hvor pålitelige er tallene?

Christian Krohg: Kampen for tilværelsen (1889)

Den indiske forfatteren Arundhati Roy peker på at i India er det flere feilernærte barn enn i Afrika til sammen. Årsaken til hungeren i India er ikke primært naturkatastrofer og krigstilstander, men enorme sosiale forskjeller.

Fattigdom er også grunnleggende årsak til feilernæring i vestlige land, noe som kommer til uttrykk i fedme.

Finansinstitusjonene er drapsmaskiner

Det er fire multinasjonale konsern som kontrollerer 75% av verdens kornhandel. Det dreier seg om ADM, Bunge, Cargill og Dreyfus, sammen ofte kalt ABCD. Dette har jeg skrevet om i «Kornhandelens ABC

Den britiske journalisten Graham Vanbergen skreiv i mars 2016 i nettavisen True Publica, gjengitt på norsk på bloggen Midt i Fleisen.

FNs ledende ekspert på matvarer sier de skarpe svingningene i prisen på mat har lite å gjøre med det faktiske tilbudet. Nå for tiden, dominerer griske og ukontrollerte investeringer, støttet av Goldman Sachs, Morgan Stanley og Barclays Capital, spekulasjon i matvarer gjennom råvaremarkedene. De overskygger totalt mengden mat omsatt av faktiske matprodusenter og kjøpere. Dette tvinger unødvendig millioner av mennesker inn i sult og fattigdom.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk anslår i dag at om lag 795 millioner mennesker av de over 7,3 milliarder mennesker i verden, eller én av ni, led av kronisk underernæring i perioden 2014-2016. Vi snakker ikke om fattigdom her, men livstruende matmangel drevet av profittjegere.

Omtrent en av åtte personer, eller 13,5 prosent av den totale befolkningen, forblir kronisk underernærte i utviklingsområder. Som den mest folkerike regionen i verden, er Asia nå hjemsted for to tredjedeler av verdens underernærte mennesker.

I 2014 hadde matspekulasjon av banker og hedgefond steget til 126 milliarder dollar, et tall som var doblet fra 2008. Fra 2000 til 2015, steg den globale prisen på matvarer svimlende 94 prosent, og selv om de har vært jevnt fallende det siste året, er prisene fortsatt bare 14 prosent lavere enn toppnoteringene.

For å gi litt perspektiv på dette, spekulative investeringer i landbruksvarer for fem år siden var 20 ganger så mye som ble brukt av alle land på landbrukssubsidier. Goldman Sachs, for eksempel, tjente 600 millioner dollar på det. Det var George Bush som deregulerte dette markedet med Commodities Futures Modernization Act i 2000. Derfor den astronomiske prisstigningen som fulgte, og det er nå anslått at 115 millioner mennesker har lidd som et direkte resultat.

– Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Sveitseren Jean Ziegler, født 1934,  er opphavsmannen til sitatet i denne overskriften. Han  er tidligere professor i sosiologi ved Universitetet i Genève og Sorbonne. For øyeblikket er han visepresident FNs menneskerettighetsråds rådgivende komité. Han var sosialdemokratisk folkevalgt i den sveitsiske Forbundsdagen fra 1981 til 1999. Han har også innehatt flere stillinger i De forente nasjoner.

Han er i juni i år intervjuet av Marcus Klöckner for Nachdenkseiten, gjengitt på norsk i Midt i Fleisen og kan med fordel leses i sin helhet.

I intervjuet sier han:

Den verdensordenen jeg snakker om, er morderisk og absurd. Denne kannibalistiske verdensorden er preget av en utrolig opphopning av makt i hendene på noen få oligarkier. Vi lever i et diktatur av den globaliserte finanskapitalens oligarkier. Disse oligarkiene har dannet et diktatur over hele planeten, som også kontrollerer de sterkeste statene.

Det er prinsippet om profittmaksimering. De ønsker alle få høyest mulig profitt på kortest mulig tid – og det for enhver pris. De 85 rikeste milliardærene i verden hadde i fjor like mye rikdom som de 4,5 milliardene fattigste mennesker i verden. Der dukker den opp igjen, denne kannibalistiske verdensordenen som jeg nettopp nevnte.

På den ene side er det 85 personer som har en utrolig stor formue, mens på den andre side vokser likhaugene. I vår verden dør et barn under 10 år hvert 5. sekund av sult eller dens umiddelbare konsekvenser. Den samme FN-rapporten som avslørte disse offertallene, fastslår samtidig at verdens landbruk kunne brødfø 12 milliarder mennesker uten problemer i dag. Det er nesten det dobbelte av dagens befolkning i verden.

Og hva har dette å gjøre med gribbefond?

Man trenger å vite: Den afrikanske bonden kan ikke ta opp investeringslån, for gjødsel og vanningsanlegg, fordi hans lands utenlandsgjeld er ekstremt høy.

Og nå kommer gribbefond inn i bildet som du virkelig beskriver i detalj i boka di?

Det er korrekt. Du vet at i Latin-Amerika, Afrika og Asia er statene med jevne mellomrom helt insolvente. Hvis det skjer, innkaller de gjeldstyngede landene sine kreditorer og prøver å redusere gjelden gjennom forhandlinger. Kreditorene sier til seg selv: Det er bedre å få 30 prosent tilbake enn ingenting. Deretter utstedes nye gjeldsbrev for å erstatte de gamle.

Problemet er at de gamle gjeldsbrevene, der gjelden er skrevet som 100 prosent av pålydende, fortsatt sirkulerer på et parallelt marked. Hedgefond stuper da ned og grafser til seg disse – som gribber – og kjøper slike gjeldsbrev for slikk og ingenting. Så går de til domstolene i New York, London eller Paris og saksøker, der de forlanger 100 prosent av pålydende. Og i de fleste tilfeller, får de medhold. Disse dommene er deretter rettskraftige.

Og så skjer ting som, for eksempel, et argentinsk skip som frakter korn blir konfiskert på havna i Hamburg. Gribbefondene er et av rovdyrkapitalismens verste instrumenter.

Gribbefond er identisk med hedgefond (som blant annet Støre investerte i ).

Den tyske forfatteren Bertolt Brecht skrev i sin tid: «Sult oppstår ikke. Den organiseres av kornhandlerne». I dag kan vi skrive: «Sult oppstår ikke. Den organiseres av hedgefondene».

Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Øyvind Andresen.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. Og tillagt sitatet frå Brecht:

  «Thi bedre er Beholdningens Forliis
  end Skjeppes Salg til Skillings Underpriis.
  Saa Monopolet vil, — den Magt, som Jorden
  har knuget til den nu er Dødens vorden,» (Henrik Wergeland: De sidste Kloge).

 2. Man bør også nevne EUs dårlige handelsavtaler med Afrika (og evt nye endringer i WTO) som undergraver jordbruk og matsikkerhet i fattige land.

 3. «Who controls the food supply controls the people; who controls the energy can control the whole nation.”
  -Henry Kissinger

 4. Flott, da er vi ALLE mordere, og Foreldre er Fritatt for a,t Ansvar for avkommet, det er mange stecer oå kloden det eneste som blir produsert. Med en slik holdning er vi alle SKYLDIGE detsom vi ikke støtter den stadig voksende Hær av Hjelpeorganisasjoner som har barn og sult som LEVEBRØD, som allevi andre skal tvinges til å betale…intet under at også Vesten synker ned på samme nivå som den 3. Verden, men det er muligens nøyaktig hensikten bak denne Propagandaen og intense Markedsføringen om å Frelse Verdens befolkning, slik at det blir enda flere å «Redde».

 5. Gjelder dette minstepensjonister også? Det døde flere titalls norske minstepensjonister av sult og selvmord i Thailand sommeren 2010 og et tilsvarende antall i Spania. Ingen er anholdt, ingen er avhørt, ingen er siktet. De ansvarlige har beholdt stillingene sine og en er promotert til ekspedisjonssjef med millionlønn. Jeg har anmeldt ekspedisjonssjef Omar Dajani for tyve tilfelle av overlagt drap (de jeg kunne telle). Anmeldelsen ble henlagt av Vest-Oppland politikammer.

  http://www.taliban-norge.no/?p=9285

  Jeg og min Mette sultet i lange perioder i 2010, ved ett tilfelle i ti dager sammenhengende i august 2010. Regjeringen ble holdt løpende orientert, men foretok seg intet. Resultatet: Mette som var pre ceteris-student i farmasi, pådro seg hjerneskade pga bevisstløshet og hypoglykemi og utviklet ved årsskiftet 2010/2011 paranoid schizofreni. Efter to sykehusopphold, flere inngrep i hjernen, og sterke medisinkurer kunne hun slippes løs fra beltesengen. Idag er Mette permanent invalid, medisinavhengig livet ut og ute av stand til å fullføre studiene eller å arbeide.

  Jeg traff en pensjonist i Thailand som kjente syv som døde. En annen jeg møtte kjente tre. Dette er bare to tilfeldige mennesker jeg støtte på. Her det store mørketall.

  Hvorfor stilles de ansvarlige ikke til ansvar?

  • De vil bli stilt til ansvar, vær du sikker. Enhver skal bli stilt til ansvar for det livet vi har levd.
   Salmene 32,1-5. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld

  • Våre nye landsmenn, over 90% økonomiske immigranter fra MENA land som får flyktningestatus av UDI, sulter iallefall ikke. De får møblerte hus og leiligheter, og ytelser ved siden av som er mer enn hva en fra arbeiderklassen sitter igjen med etter husleien er betalt, og mye mer enn minstepensjonister. Så får de gratis tannhelse, mange lavtlønte nordmenn har ikke råd til tannlege to ganger i året, ikke en gang heller. De får gratis førerkort, som mange unge fra arbeiderklassen ikke har råd til, 30000-40000 kr som det kan koste.

   De får også gratis barnehageplass og går foran i helsekøen fordi de har flyktningestatus. Undersøkelser fra Tyskland har vist at 75% ikke kommer i arbeid, og en undersøkelse fra Danmark viser at selv tredje generasjon med opprinnelse fra MENA land ikke integreres. Undersøkelser som er like relevante som for Norge. Likevel vil de bolig-messig, materielt og økonomisk nyte en lavere middelklassetilværelse her i Norge for resten av livet, på bekostning av vertbefolkningens sosialt svake grupper og arbeiderklasse først og fremst. Det er ikke innvandrere fra MENA land som går og leter i søppelkasser etter tomflasker å pante, det er minstepensjonister og sosialt svake etniske nordmenn som gjør det.

   Regjeringene, også nåværende, må vite dette, spesielt i de siste par tiårene. Likevel vil de fortsatt ha ikke bærekraftig masseinnvandring fra MENA land. Hareide fra Krf 25000, Moxnes fra Rødt 20000. Offentlige ytelser til etnisk norske er strengt behovsprøvd, mens økonomiske innvandrere får flyktningestatus, og dermed rød løper i alle offentlige kontorer.
   MSM omtaler sjelden denne komplette urettferdigheten, og utskiftingen av den vestlige befolkningen, men MSM er eiet av den samme globale finanskapitalen som står bak den villede ikke-bærekraftige masseinnvandringen fra MENA land til Vesten.

   Med europeiske stater i kne, foreslår Soros, som finaniserer og organiserer mage NGOs som frakter økonomiske innvandrere til Europa, at europeiske stater finansierer innvandringen med lån av tusener av milliarder fra Wall Streets bank-karteller, og med det vil Wall Street få samme kontroll over Europa som de har over USA i dag. Målet til finanskapitalen er destabilisering av Europa, med ødeleggelse av nasjonalstatene og velferdsstatene. For fri flyt av uregulert kapital, varer, billigste arbeidskraft og tjenester.

 6. Samtidig står disse menneskene, som Støre, Gates og Soros, fram som «godhetsposører». Trond Endresen skriver i dag:

  «Bra populærvitenskap om «godhetsposører» fra evolusjonært ståsted i dag, i Klassekampen. Og at fenomenet blir veldig forsterka etter at vi fikk sosiale medier. Bjørn Vassnes bruker ikke det ordet, men det er det det handler om. Jeg tviler på at de fleste i redaksjonen skjønner at dette gjelder mange av dem.

  Men, blir Vassnes kasta som vitensskapskribent snart?»

  • Problemet er at først må x mill egoister og kyniske møkkamennesker bort .. ellers vil det ikke være gjennomførbart. Akkurat som det vil være umulig for Nwo å gjennomføres uten å fjerne alle som ikke ønsker dette systemet av død og fordervelse.. med mindre man kan ta bort fri vilje. så for de som ikke tror det finnes motiver for depopulasjon, tenk om igjen. Som zbigniev brzezinsky sa : før var det uendelig mye lettere å kontrollere en million mennesker enn å drepe dem. I dag er det uendelig mye lettere å drepe en million mennesker enn å kontrollere dem.

   • Amen, og den norske regjeringen deltar med liv og lyst. Eldre og uføre står øverst på likvidasjonslisten. Ufrivillig eutanasi. Omtrent som i Det tredje riket. Dette blir enten dem eller oss.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.