Krigen i Syria har hele tida ikke minst vært Israels krig

Israel har klart å kamuflere sin deltakelse i Syria-krigen og for en stor del klart å innbille verden at dette har de ikke noe med å gjøre. Det hjelper dem naturligvis at en Israel-vennlig presse velvillig ser den andre veien og ikke rapporterer om påviselig samarbeid mellom Israel og jihadistene i Syria. Main stream media har også unnlatt å peke på det besynderlige faktum at disse islamistene, som hevder å være pro-palestinske etc. aldri har angrepet Israel eller vitale israelske interesser.

Men nå som også Israel må innse at Syria er i ferd med å vinne krigen, sprekker fasaden og det gjør det også lettere å se at Israel har vært med hele veien.

Benjamin Netanyahu var så desperat under sitt møte i Moskva at han ifølge noen rapporter var helt usammenhengende og han ifølge Jerusalem Post truet med å bombe presidentpalasset i Damaskus.

Det går fram av lekkasjer som er publisert av WikiLeaks at USA, Israel og Saudi-Arabia allerede i 2006 planla å styrte Syrias regjering.

Planen for å undergrave Syrias regjering og splitte landet

I et telegram i 2006 skrev William Roebuck at riktignok hadde Bashar al Assad en sterk posisjon både internt og internasjonalt akkurat da. Men USA så flere muligheter til å svekke denne posisjonen ved å spille på motsigelser som det kurdiske spørsmålet og islamistiske grupper.

«We believe Bashar,s weaknesses are in how he chooses to react to looming issues, both perceived and real, such as a the conflict between economic reform steps (however limited) and entrenched, corrupt forces, the Kurdish question, and the potential threat to the regime from the increasing presence of transiting Islamist extremists. This cable summarizes our assessment of these vulnerabilities and suggests that there may be actions, statements, and signals that the USG (US government, vår merknad) can send that will improve the likelihood of such opportunities arising. These proposals will need to be fleshed out and converted into real actions and we need to be ready to move quickly to take advantage of such opportunities. Many of our suggestions underline using Public Diplomacy and more indirect means to send messages that influence the inner circle.»

Dette telegrammet ble ikke bare sendt til US State Department, men også til Israels ledelse, til Den arabiske liga og til EU.

I lista over tiltak for å svekke og splitte Syria inngår kampanjer for å forsterke konflikten med kurderne, hindre utenlandske investeringer, spre rykter, understreke eksistensen av ekstremistgrupper i Syria for å framprovosere en overreaksjon, øke splittelsen mellom sunnier og sjiaer, med mer.

Framprovosere overreaksjon

Julian Assange sammenfattet innholdet i Roebucks telegram slik:

“… That plan was to use a number of different factors to create paranoia within the Syrian government; to push it to overreact, to make it fear there’s a coup …”

Det går fram av WikiLeaks-avsløringene at disse planene kom fra regjeringa i Israel og at det handlet om å samordne USA, Saudi-Arabia, Tyrkia, Qatar og Egypt i et prosjekt som skulle få Syrias regjering til å bryte sammen.

For Israel handlet det om å svekke Iran og Hezbollah, men også å svekke Syria så mye at det ville være mulig for Israel å beholde de okkuperte Golanhøydene for alltid og kanskje også rykke videre inn i Syria, sa Assange til RT.

Denne planen basert seg også på at Israel og Saudi-Arabia allerede var allierte, riktignok hemmelig, men fullstendig reelt.

Hillary Clinton var som utenriksminister i USA en aktiv deltaker i denne planen. Hennes rådgiver Jakob Sullivan skrev en epost til henne der han understreket at hvis Assads regjering kollapset, ville Iran miste sin eneste allierte i regionen.

One particular source states that the British and French Intelligence services believe that their Israeli counterparts are convinced that there is a positive side to the civil war in Syria; if the Assad regime topples, Iran would lose its only ally in the Middle East and Would be isolated. At the same time, the fall of the House of Assad could well ignite a sectarian war between the Shiites and the majority Sunnis of the region drawing in Iran, which, in the view of Israeli commaders would not be a bad thing for Israel and its Western allies.

– Den beste måten å hjelpe Israel på er å styrte Assad

Et notat som finnes blant Clintons eposter sier rett ut at:

The best way to help Israel deal with Iran’s growing nuclear capability is to help the people of Syria overthrow the regime of Bashar Assad.

(NB: notatet er åpenbart feildatert, det er fra 2012 og ikke 2001.)

Unlike in Libya, a successful intervention in Syria would require substantial diplomatic and military leadership from the United States. Washington should start by expressing its willingness to work with regional allies like Turkey, Saudi Arabia, and Qatar to organize, train and arm Syrian rebel forces. The announcement of such a decision would, by itself, likely cause substantial defections from the Syrian military. Then, using territory in Turkey and possibly Jordan, U.S. diplomats and Pentagon officials can start strengthening the opposition. It will take time. But the rebellion is going to go on for a long time, with or without U.S. involvement.

Så alt sammen er der: Propagandaløgnene, sette grupper opp mot hverandre, bruke kurderne på den ene sida og sunniekstremister på den andre, og støtte det «opprøret» som ville kunne splitte Syria til fordel for Israels strategiske interesser.

Israel har sørget for medisinsk behandling av IS-soldater

Slik har vi fått en krig med hemmelige bakmenn som har forent sionister, islamister, USAs hemmelige tjenester og regjering, europeiske regjeringer – samt ulike varianter av sosialister og trotskister som har trodd at de har støttet et folkelig opprør, mens de i virkeligheten har støttet Israel og Saudi-Arabia.

Når Netanyahu nå sprekker og truer med å bombe Damaskus, er det et uttrykk for at planen har kræsjet og at Israels nøye gjennomtenkte plan har slått feil.

Syrias seier over jihadistene er samtidig en seier over Israels, Saudi-Arabias, USAs og deres alliertes plan om en nyoppdeling av Midtøsten. 

 

  19 kommentarer til “Krigen i Syria har hele tida ikke minst vært Israels krig

 1. 7. september 2017 klokka 03:56

  interessant

 2. 7. september 2017 klokka 09:21

  Det ser altså ut til at forfatteren er imot å behandle motstanderens sårede soldater. Det er vel svært få i denne verden som er enig i det, bortsett fra folk som utrydder hellig liv.

  • Birgitta
   7. september 2017 klokka 20:03

   Tror ikke det har vært vanlig historisk sett å behandle fiendens sårede soldater .
   Var det vanlig under siste verdenskrig f.eks ?

   • 7. september 2017 klokka 20:42

    De allierte gjorde nok det, men jeg er ikke sikker på hva nazistene gjorde.

   • Anne Minken
    7. september 2017 klokka 22:04

    Det har forbauset meg at Pål Steigan skriver som om han ikke kjenner til krigens folkerett og Genevekonvensjonen. Her er det slått fast at sårede skal behandles humant og få medisinsk hjelp på like linje med egne soldater. Jeg tviler ikke på at Israel bruker situasjonen i Syria til å fremme egne interesser, men kritikken av at det gis medisinsk hjelp til sårede IS-soldater skyter langt over mål.

   • 7. september 2017 klokka 22:58

    Hei Birgitta.
    Kom over denne her i dag, som du kanskje har sett :
    http://www.geneve-int.ch/bahai-international-community-bic-0
    Jeg fant den da jeg leste dette, og surfet litt rundt i forbindelse med det.

    Sosialist International skrev alt for over 70 år siden under avsnitt
    SOCIALISM AND WORLD PEACE ( se link under )

    “The ultimate objective of the parties of the Socialist International is nothing less than world government.”

    • 7. september 2017 klokka 22:59

     http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm?ArticleID=2133

     Israel er også med i Sosialist International,som skriver at de sikter mot en verdensregjering, og Støre skriver litt om Israel i sin artikkel hos George Soros, Project syndicate, som også har dagens næringsliv i stallen.( se media)

     “We, the authors of this article, as well as the organization we represent, the Socialist International, have always defended Israel’s right to exist and defend itself. We wish to see Israeli citizens living in peace and security alongside all their neighbors. We have consistently condemned attacks that target innocent Israelis.”

    • Birgitta
     11. september 2017 klokka 11:49

     Hei Gatekeeper .

     Jeg fikk ikke åpnet den linken din , men mitt prosjekt har hele tiden vært at verden er formet av religion , selv om vi nå lever i en såkalt ‘sekulær’ tid .
     Også sionismen er formet av religion , selv om den er en ‘sekulær’ bevegelse.
     Den globalismen som vi ser har sin ‘rot’ i de abrahamske religioner , som jeg har studert nøye og grundig over flere år.
     Selvfølgelig , ikke alle som er med i disse religionene er helt klar over dette , men når det gjelder Bahai så skulle jo det være ganske klart for det er jo sagt direkte ut at verdensregjering er målet.
     Dette gjelder også sekten ‘Jehovas Vitner’.

     Dette har jo også med Messiasprofetier å gjøre om en ‘Konge’ som skal styre hele verden , og alle skal se at han er helt ‘Konge’…..

     For meg er det jo nokså klart at disse ‘konspirasjonsteoriene’ har sin rot her i disse religionene.
     Er det så farlig da om noen kom ut og bekrefter det som er åpenbart at Abraham var den første globalist ??

     Dette ville jo rense luften for man trengerr jo ikke å tro på verdensregjeing selv om man er med i noen av disse religionene . Det er bare en tese som ligger under der som må bekreftes , eller avkreftes !

     Jeg er lei av å skrive om dette . Jeg er lei av å bli slettet. Jeg er lei av at folk ikke tror på dette av redsel for å bli kalt antisemmit , rasist , you name it.

 3. Harald Støren
  7. september 2017 klokka 12:50

  Interessant i denne sammenhengen er vel òg åssen sjiaene i Irak vil stille seg når IS er slått. Tilnærmingene mellom det sjiadominerte regimet i Irak og Iran var alt på gang før IS satte i gang med borgerkrigen. Det er all grunn til å tru at sjiaene i Irak heretter vil støtte alliansen Iran-Syria mer aktivt.

 4. Anne Minken
  12. september 2017 klokka 21:05

  I innlegget over er det lagt inn en link til en klart antisemittisk nettside. Her bør redaktøren gripe inn.

  • Pål Steigan
   12. september 2017 klokka 21:25

   Takk.

  • 12. september 2017 klokka 22:04

   Dersom redaktøren også er antisemittisk, vil det neppe skje.

  • Birgitta
   13. september 2017 klokka 09:57

   Er enig i at den siden var stygg ‘Synagoge of Satan’……Men samtidig er det veldig vanskelig å snakke om disse tingene og folk blir så hysterisk hver gang en sier noe negativt om Israel og sionismen.
   Derfor popper det slike sider opp.

   Jeg har lagt meg kraftig i selene for å prøve å forstå de abrahamske religioner i kontekst og sammenheng , og om disse har hatt noen innvirkning på verdensutvikling , og i verste fall hvilken innvirkning.

   Bare dette har skapt rabalder .
   Det er jo ‘fantastisk’ at folk ikke kan si meningen sin om hva de har funnet ut etter lang tids undersøkelse.
   Det eksisterer ikke noen oppfordring til folk om å tenke selv !!

 5. Birgitta
  14. september 2017 klokka 13:48

  Man kommer ikke utenom å se på jødedommen som religion for å forstå det som skjer i Israel.
  Man kan se på hva jødedommen sier om den kommende Messias….
  http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

  Han skal være en stor politisk og militær leder som skal kjempe kriger for Israel.
  Han skal sanke inn alle jøder i hele verden ‘hjem’ til Israel.
  Han skal danne en regjering i Jerusalem , som skal stå over alle andre regjeringer i hele verden , for lov skal utgå fra Jerusalem.
  Hele verden skal tro på den jødiske guden ‘Jehova’ , og det skal bli fred i verden……at last..

  Hvis man ikke ser og skjønner at disse profetiene har påvirket jødenes tenkemåte , så vet ikke jeg.
  Det kan jo tenkes at noen har lobbyet litt for at dette skal skje fyldest også.

  Igjen , ikke alle jøder er enig i denne profetien . Ikke alle jøder tror på det , eller er klar over dette.
  Det er ikke alle jøder som jobber fo dette.
  Og det er heller ikke bare jøder som jobber for dette.
  Islam , som er en fortsettelse av jødedommen har også dette .
  Muhammed er jo en perfekt Messias figur . Bare at han ikke er jøde og kan derfor ikke bli akseptert av jødene.
  Kristendommen har det også , men litt mere difust . Men de har jo panisk forsøkt å få jødene til å akseptere Jesus.
  Derfor har de kriget for Israel i håp om at jødene skal akseptere Jesus
  Ja , så har vi Bahai religionen som har ‘verdensregjering’ som Bahaulla predikte.

  Dette er ikke ‘konspirasjoner’ . Det er flere religioner som prediker omtrent det samme , og det startet med jødedommen.

  Hvorfor får vi ikke si dette ?
  Hvorfor får vi ikke debattere dette ?

  Folk er jo sugne og tørste og vil gjerne forstå den verden vi lever i !!

Legg inn en kommentar