Nei til profitt i velferden krever nei til EØS

0
Jonas Gar Støre på LO-kongressen da han nedkjempet motstanden mot at EØS-avtalen har forrang over Norges lover

Velferdprofitørene er ikke populære blant folk flest. En meningsmåling gjennomført av Ipsos MMI for SV viser at 50% av velgerne svarer nei på spørsmålet om profitt i velferden, mens bare 25% svarer ja. Undersøkelsen stilte spørsmål om det er galt eller riktig at «eiere av velferdstjenester som barnehage og barnevern kan ta ut profitt når inntektene kommer fra skattepenger eller foreldrebetaling».

Gjennom barnehageforliket ryddet SV og den rødgrønne regjeringa vei for profitørene i barnehagene

Høyre og FRP likte dette dårlig og beskylder spørsmålsstillingen for å være «veldig ledende» siden ord som profitt får «folk til å tenke negativt». I parentes bemerket er det jo artig at Høyre innrømmer at folk misliker det begrepet som er sjølve drivkrafta i kapitalismen, men det er nå så.

Rødt og SV har gjort kamp mot velferdsprofitørene til en kjernsak i valgkampen, og de har en god sak. SV har riktignok det problemet at det var de som innførte profitten i barnehagene gjennom barnehageforliket, og slik gjorde det mulig for store konserner å tjene milliarder på ulike typer velferdstjenester.

For Rødt stiller det seg annerledes. Partiet har alltid vært mot profitt i velferden og har gjort motstand mot profitt i barnehagene til hovedkrav for å støtte AP-byrådet i Oslo.

Nå ønsker partiet å gjenta dette på nasjonalt plan og sier at det vil presse AP til også å godta profittforbud i velferden på nasjonalt plan. Det er et helt riktig krav der Rødt dessuten har folket med seg.

Ikke før helvete fryser

Men det kommer ikke til å skje. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre kommer aldri til å godta et slikt forslag i Stortinget. En sak er at Støre personlig er tilhenger av privat velferd og benytter seg av den med glede. Støre var en av hovedmennene bak EØS-kuppet mot Norge under Gro Harlem Brundtland. Og en annen sak er at Støre utmerket godt vet at det ikke vil la seg gjøre å avskaffe profitten i velferden, når den først er innført, uten å sette seg ut over EU-direktiver om velferdstjenester og konkurranseregler. Gjennom EØS er dette lovverket også lov i Norge, og det står over norsk lov.

Jonas Gahr Støre på LO-kongressen da han nedkjempet motstanden mot at EØS-avtalen har forrang over Norges lover

Som vil alt har påvist er velferdstjenestene i Norge mer og mer kontrollert av internasjonale konserner, enten det er Wallenberg eller børsnoterte selskaper i USA. Om Stortinget skulle nekte dem å ta ut profitt på sin investerte kapital, ville de sende en hær av advokater til ESAs kontrollorgan med søksmål i milliardklassen. Så Støre kommer aldri til å godta et slikt forslag – ikke før helvete fryser.

Rødt håper å bryte sperregrensa og komme inn med 7-8 representanter. Men sjøl om det skulle skje, vil det ikke finnes noen som helst mulighet til å få Stortinget til å trosse EUs regelverk.

Den eneste veien for å få nedkjempet profitten i velferdstjenestene er å melde Norge ut av EØS. Rødt har ei god sak i kampen mot velferdsprofitten. Kjør på den. Men lov ikke at Arbeiderpartiet skal endre seg, for det gjør det ikke.

Forrige artikkel– Kvinnelige gründere er en utrydningstruet art i velferden
Neste artikkelOm moderate hodekappere
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).