Når heises sjørøverflagget i Oslo havn?

0

Av Silje Josten Kjosbakken.

Dersom det ikke snart tas grep, risikerer Oslo havn å få stempel som en lovløs havn.

Følger Oslo ILO-konvensjon 137?

Så sent som i januar 2016 skrev Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eiendom at Oslo Havn KF opplyser om at «all aktivitet i havna drives i henhold til ILO-konvensjon 137», i et brev til Samferdsels- og miljøkomiteen som svar på et spørsmål fra Guri Melby (V).

Å ratifisere en ILO-konvensjon betyr at man påtar seg en folkerettslig forpliktelse til å etterleve konvensjonens bestemmelser.


Denne artikkelen av Silje Josten Kjosbakken ble først publisert som leserinnlegg i Dagsavisen og så på hennes blogg B


Norge ratifiserte ILO-konvensjon 137 om havnearbeid i 1974. I tillegg har byrådet og Rødt i sin samarbeidsavtale blitt enige om at ILO 137 skal følges i Oslo. Dette vedtok også havnestyret i siste møte den 15. juni i år.

Ifølge ILO 137 skal registrerte havnearbeidere ha fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Konvensjonen sier at «Denne konvensjonen gjelder personer som til vanlig er disponible for arbeid som havnearbeidere og som er avhengig av dette arbeid som sin viktigste årlige inntekt.» Konvensjonen sier også at «det skal være vedkommende lands politikk å oppmuntre alle dem som berøres av dette til å skaffe havnearbeiderne fast eller regelmessig sysselsetting så langt det er mulig.»

Nestleder i Oslo Bryggearbeideres Forening, Roar Langaard (helt til høyre).
Foto: Roy Ervin Solstad

Da lurer jeg på om Lippestad vil opplyse oss om hvor det i nevnte konvensjon står at sjøfolk (de som har sitt yrke på sjøen) eller innleide fra bemanningsbyrå kan benyttes i stedet for dem konvensjonen skal beskytte. Nemlig registrerte havnearbeidere.

I løpet av det siste året er det ved flere anledninger blitt avdekket at sjøfolk blir satt til å gjøre jobben havnearbeiderne inntil nylig har utført. Og det bør være ille nok i seg selv, men det fremkommer også at de ikke engang blir betalt for det.

Er det slik Oslo havn skal vinne konkurransen mot Drammen, Moss og Fredrikstad? Ved å tillate utnyttelse av lavtlønnede sjøfolk? Er det slik det skal være i «Porten til Norge», Norges største havn? Seriøse terminaloperatører blir skviset ut til fordel for operatører som er villig til å kutte i (lønns)kostnadene. Er det slik Oslo skal bli en «attraktiv havn»?

Førstemann til bunnen

Tidligere i år hadde Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) konferanse i Sør-Afrika (ITF organiserer sjøfolka bl.a.). De ser svært alvorlig på situasjonen i Norge og Oslo havn spesielt. Så alvorlig at ITFs koordineringskomité i Norge er gitt fullmakt til å kunne erklære Oslo havn for en bekvemmelighetshavn (Port of Convenience, POC). Det vil i korte trekk si en havn hvor vanlige lønns- og arbeidsvilkår ikke blir fulgt. Oslo vil i så fall bli den første havnen i Europa med dette stempelet. Og dét er ikke mye å være stolt av!

En erklæring som dette er svært alvorlig og det vil gå utover Oslos gods- og passasjertrafikk. Ingen seriøse rederier vil vedkjenne seg anløp i lovløse havner ? sjørøverhavner.

Å ville fjerne fortrinnsretten til havnearbeiderne handler ikke om modernisering ? i hvert fall ikke om ikke sosial dumping er å anse som modernisering. Ei heller handler det om automasjon eller at havnearbeiderne er overflødige. Noen gjør jobben havnearbeiderne inntil nylig har utført og det ser nå ut til å være en aksept for at det er sjøfolkene som blir satt i arbeid mens skipet ligger til kai.

Hvis vi overser viktigheten av ILO 137 og lukker øya for sjøfolk som utfører losse- og lastearbeid om bord i skip vil vi også se (hvis vi åpner øya igjen) at flere og flere terminaloperatører følger etter. For eksempel på Norges største containerterminal, tyrkiskeide Yilport, de kan lett si opp kontraktene med sine pin-men (de som i dag utfører jobben havnearbeiderne gjorde inntil de ble utestengt i februar 2015) og få sjøfolka til å gjøre jobben de i dag gjør. For den kan gjøres om bord likeså vel som i land. Er det kanskje det vi kaller kostnadseffektivt? Mer effektivt blir det nok ikke. Men det blir mye billigere!

Så er det dette med konkurranse da, når det ikke er noen form for reguleringer ? hvor billig kan det bli? Hvor billig skal vi la det bli? Hvor lang tid tar det før sjøfolk kjører rundt på terminalen i trucker? Hvor lang tid tar det før det er de som står under krana på kaikanten og løsner kjettinger og containerlåser?

Innlegg i Dagsavisen

Vis muskler

Kommunen og havna har full mulighet til å pålegge operatører å følge gjeldende regler, samt ILO 137. Det har de gjort historisk og også i forbindelse med anbud av drift av containerterminalen som Yilport vant i 2014. Ved to ulike skriftlige spørsmål fra potensielle tilbydere av denne terminaldriften svarer Oslo Havn KF at «operatør er forpliktet til å bruke havnearbeidere i henhold til ILO-konvensjon 137.»

Lossekontoret, som havnearbeiderne er fast ansatt i, er et non-profit foretak som er blitt drevet av aktører i havna og havnearbeiderne i fellesskap. Problemet kan se ut til å være nettopp det at administrasjonskontoret er drevet som en ideell bedrift uten mål om profitt, for «alle» vil vel ha profitt?

Havnearbeiderne er lei av å stå på utsiden av gjerdet og se på at lavtlønnede sjøfolk utfører jobben de selv har krav på. 1. september er satt som frist. Om de ikke ser at operatørene, havnemyndighetene og kommunen respekterer ILO-konvensjonen Norge og Oslo har gjort gjeldende, vil de gå videre til koordineringskomiteen som igjen kan komme til å erklære Oslo havn for en bekvemmelighetshavn. Dette begynner å haste.

Sjørøverflagget er strøket og klart ? skal den rødgrønne makta i Oslo Rådhus sørge for at ILO 137 respekteres og følges i Oslo eller vil flagget heises på Akershusstranda?

 

Forrige artikkelHvem felte Norske Skog?
Neste artikkelIsrael: Kurderne bør få sin egen stat