Varför läckte SÄPO Transportstyrelsen?

0

Av Anders Romelsjö

Skandalen i regeringens hantering av skandalen i Transportstyrelsen har nått ut internationellt. Financial Times skriver under rubriken ”Sweden grapples with huge leak of confidential information” att ”What happened in the transport agency is a disaster. It is extremely serious. It has exposed both Sweden and Swedish citizens to risks,” Mr Lofven said on Monday in a press conference with the head of Sweden’s security services and the supreme commander of the armed forces. The scandal could threaten the jobs of several ministers in the centre-left coalition and the government itself. Opposition parties have said they could ask for a no-confidence motion to be debated in parliament. Mr Lofven admitted he had known of the scandal since January, while the interior and defence ministers learned of it 18 months ago.” Financial Times.

Stefan Löfven untitled

Tidningen slår upp ett uttalande av Jimmie Åkesson, leader of the Sweden Democrats Party ”The government has known about the leaks for nearly two years. We demand they take responsibility”

Skandalen visar på grav inkompetens hos regeringen – och ifrågasätter även SÄPO:s kompetens och agenda.
Varför har inte SÄPO reagerat tidigare? SÄPO bör ha känt till detta sedan länge, och borde direkt ha kontaktat regeringen utan att läcka till media.

Detta diskuteras i en artikel på Newsvoice av Annika Möllström Varför läckte SÄPO Transportstyrelsens FUP? (FUP lär betyda Förundersökningsprotokoll)

Hon skriver bland annat ”För den som är van vid att analysera mediehändelser så väcker läckan fler frågor än den besvarar.
Att läcka FUP:en innebär att Regeringen försvagas betydligt. Det förstår alla. Säpo som normalt sett håller en mycket hög sekretess i alla ärenden har dock valt att i just detta fall släppa hela FUP:en till en journalist.
Genom läckan har man även låtit allmänheten förstå att alla våra system legat öppna för främmande makt, och att vi därmed saknar skydd. Vem ska då hjälpa oss – nu när nöden är som störst?”

”Säpo:s läcka måste sättas i ett sammanhang. Aktionerna för att driva in Sverige slutgiltigt i NATO:s hägn har pågått i många år.
För Säpo är USA och NATO allierade. Alla Säpo:s analyser i media har den utgångspunkten. Även när CIA och NATO uppenbart angriper svenska medborgare på svensk mark så reagerar inte ens säkerhetspolisen och de visar inget intresse för att stoppa det.
Regeringen är dock inte lika övertygad om att NATO är ett alternativ. Det finns flera ministrar som har uttalat sig negativt om NATO. Att försvaga regeringen öppnar upp för alliansen, och de är pålitliga vänner av NATO.”

Detta förefaller i nuläget vara en rimlig tolkning. SÄPO, en del av ”Den djupa staten” i Sverige, har agerat, kanske inspirerat av USA:s opålitliga säkerhetstjänst. Följden av skandalen är en svagare regering, en starkare opposition som vill att Sverige blir medlem i NATO.

Det finns enligt min mening all anledning att vara skeptisk mot SÄPO med dess okritiska uppslutning kring USA/NATO:s bedömningar av världsbild. Läs t.ex.:

Vad vet SÄPO om demokrati och terrorism?

Forrige artikkelOm spekulanten og samfunnsødeleggeren George Soros
Neste artikkelIntegrasjonen mellom Amazon og USAs etterretning