Tyske sosialdemokrater: Tyskland kan ikke gjenta flyktningpolitikken fra 2015

21

Den tyske kanslerkandidaten Martin Schulz fra det sosialdemokratiske SPD har brakt flyktningspørsmålet inn i valgkampen. I et intervju med Bild am Sonntag 23. juli 2017 sa han at det er fare for en ny flyktningkrise på linje med den i 2015, og han kritiserte Angela Merkel slik: «Fru Merkel sier at vi har alt under kontroll, men i virkeligheten er ingen problemer løst.»

I Tyskland oppfattes Schulz dit hen at han ikke ønsker at Tyskland skal gjenta politikken fra 2015, og han sa tydelig at «nå er det de andre EU-landenes tur». 

«Flyktningspørsmålet er ikke løst. Italia har desperat behov for hjelp. Nå må vi handle hvis vi ikke vil ha kaotiske tilstander som i 2015.»

Som kansler vil Schulz innføre en innvandringslov som slår fast at den som forsøker å komme inn illegalt, vil ha forspilt sine skanser. Han vil også legge vekt på at ikke alle som kommer har rett til asyl. «Mange søker om asyl, fordi det er den eneste sjansen de har.»

SPD-sjefen krever også en omlegging av EUs Afrika-strategi: «Mer rettferdig handel, mer effektiv utviklingshjelp, stopp i våpensalg til kriseregioner – uten økonomiske utsikter for Afrika, vil vi ikke se noen slutt på flyktningdramaet.»

Bild spør også hva Schulz har å si til at SPD beskyldes for å ha vært for svakt overfor nyttårsovergrepene i Köln, og til det svarer han at han ønsker «mer politi, flere dommere, raskere rettsbehandling og forebygging». «Det er de konservative og liberale som har spart politiet i stykker. En svak stat er det bare de rike som kan takle.»

CDU avviser kritikken fra Schulz, og mener at man har alt under kontroll, og kritikere i pressa peker på at SPD sjøl støttet Merkels grenseåpning i 2015.

Tyske Huffington Post kritiserer Schulz for å være uærlig når han gir et inntrykk av at SPD ville ha stått for noe annet enn CDU og Merkel i 2015, men avisa hilser velkommen at Schulz gjør flyktningspørsmålet til tema i valgkampen.

«Hva skal Tyskland gjøre med an tilstrømning av ikke-integrasjonsvillige mennesker… som avviser vårt levevis, vår kultur, vår rettsstat og vårt demokrati,» spør avisa.

SPD er det største og mest innflytelsesrike sosialdemokratiske partiet i Europa. Det skal bli interessant å se hvordan signalene derfra tas opp i søsterpartiene, som for eksempel Arbeiderpartiet.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


21 KOMMENTARER

 1. Det er jo bra at Schulz sier slikt som:
  Mer rettferdig handel, mer effektiv utviklingshjelp, stopp i våpensalg til kriseregioner.

  Det er på tide at man får fokus på bla urettferdige handelsavtaler som en av årsakene til flyktningestrømmen, viktige tema i denne forbindelse er slik som beskyttelse av matproduksjon og jordbruk i fattige land.
  Og hvorfor ikke stille samme spørsmål om urettferdige handelsavtaler og dårlige handelsbetingelser også for andre land slik som feks Afghanistan? (Jeg tipper at i alle dokumenter som er skrevet om Afghanistan bla i Norge vil man ikke finne et pip om noe som har med handelsbetingelser og toll å gjøre).

 2. Når det gjelder Støre, er det vel ingen grunn til å lure på det. Sammen med Frp, Høyre og Sp har også AP sagt nei til å ta imot flyktninger fra Italia. Det er selvfølgelig valgår, og da kan selvsagt ikke Støre tillate seg å mene noe annet enn den kompakte majoritet. En annen sak er at Schulz i det minste peker på alternativer som rettferdig handel, effektiv u-hjelp og stans i våpensalg til kriseregioner. Støre kommer ikke med noen liknende forslag så vidt jeg kan se.

 3. För sent och för lite. De tyska socialdemokraterna är medansvariga till det som skett med Merkel i ledningen. De har ju varit i regeringskoalition med CDU och är fortfarande. I Europaparlamentet har Schulz drivit precis samma linje som Merkel. Nej tack till denne förrädare.

  • Akkurat det samme tenkte jeg. Dette er hykleri i stor stil. Tyskland skal gå under på grunn av to forrædere, er det spådd. Den ene er Merkel og den andre Schulz. Det er for påfallende at han snur nå.

 4. Den største og første store feilen man gjør her er at det snakkes om ‘flyktninger’. Å kalle dem som bestiller plass på gummibåt fra menneskesmuglere for flyktninger er fullstendig feil og en hån mot dem som virkelig er flyktninger i lovens forstand. Gummibåtfolket er lykkejegere som som søker et bedre liv og levestandard i Europa, hvor de tror at minibankene står der klare til deres egen fri benyttelse. Det Norge kunne gjøre er å åpne opp for mer import av afrikanske landbruksvarer. Det hadde vært mye bedre enn den tvilsomme u-hjelpen at de faktisk fikk solgt varene sine til en pris de kunne tjene penger på. Men en slik politikk vil nok Slagsvold Vedum sette en effektiv bom for hvis han kommer i posisjon etter valget.

  • De er for enkelt å kalle mennesker som kommer via menneskesmuglere for lykkejegere. De fins selvfølgelig også. Men det er en rekke andre pull- og pushfaktorer til stede som mange ikke tenker på. Mage av flyktningene er utsatt for yrkesforbud fordi de tilhører feil stamme, folkegruppe eller religion. I tillegg er det en rekke jihadistiske bevegelser i aktivitet på det afrikanske kontinent som gjør tilværelsen utrygg for mange. Det er nok å nevne AQIM, Al Shabab og Boko Haram. Alle disse bevegelsene lager et helvete for mange mennesker og gjør at de faktisk ikke har noe annet alternativ enn å dra nordover lokket av menneskesmuglere. Vi bør heller ikke glemme at Afrika faktisk subsidierer det rike vesten. I følge tall offentliggjort i New Africans juninummer mottok afrikanske stater i 2015 162 billioner dollar, hovedsakelig som lån, men samme året ble 203 billioner dollar tatt ut av kontinentet, enten direkte gjennom multinasjonale konserner eller plassering av formuer i skatteparadiser. Virkeligheten er nok mer sammensatt enn bare å skille mellom «ekte flyktninger» og «lykkejegere».

   • Karl Gjermund Moum: Du har sikkert rett i mye av det du sier der. Men har ikke forholdene i Afrika alltid vært vanskelige sett med våre øyne. Før den hvite mann kom dit var kontinentet i en slags stammemessig balanse med ‘småskala’-kriger som vi med våre våpen og jakt på ressurser klarte å gjøre til storskala. Jeg ser ingen god løsning i at unge menn fra områder med altfor stor barneproduksjon kommer til Europa. Jeg tror det helt vanviottige potensialet i dette rett og slett kan føre til revolusjon. De må læres opp til å produsere i sine hjemland, og vi må kjøpe fra dem.

    • Selvsagt har forholdene i Afrika vært vanskelige, ikke bare nå, men også tidligere. Historikeren Walter Rodney skrev for en del år siden boka: How Europe underdeveloped Africa. Selv besøkte jeg Kenya i 1988, og ble slått av fattigdommen og elendigheten som var der. Siden den gang er utviklingen stadig gått i negativ retning. Forskjellene mellom fattige og rike har økt, det samme har motsetningene mellom stammer og folkeslag. I tillegg er selvfølgelig sosiale medier med internettkafeer blitt utbygd noe som menneskesmuglerne vet å utnytte og lokke mange unge afrikanere nordover. Det er ingen patentløsninger på disse spørsmålene, men hvis ikke noe skjer, risikerer vi at hele systemet bryter sammen og at antallet nye migranter blir umulig å håndtere!

     • Det er helt riktig at ‘noe’ må skje. Men det er dette ‘noe’ som vi må hjelpe dem med. Jeg synes det er helt åpenbart at barnebegrensning og hjelp til næringsutvikling må inn her og så må u-hjelp, som ikke er direkte nødhjelp i en krisesituasjon, stanses. Almisser blir lett en sovepute. Vi er over på spørsmålet om folk tigger fordi de er fattige, eller om de er fattige fordi de tigger. I ethvert fall er flukt til noe de tror er Utopia, skadelig for alle parter, og det kan lett stanses ved Libyas grense.

   • Lykkejeger er forsåvidt ikke et nedlatende uttrykk. Mennesker har til alle tider søkt lykken utenfor eget hjemsted, med vekslende hell. Men det er nok mange årsaker til at de som har økonomi til det kjøper seg en mulighet til å prøve lykken i Europa. Flukt fra krig og elendighet, til dels skapt av Vesten, leder nok mange ut på leting etter noe bedre.

    En hel del forsøker nok også å komme seg til Europa fordi de allerede har en slektning som har klart det og som inspirerer flere til å prøve. Snøballen ruller.

    Problemet er at Europa kan ikke ta imot alle. Da vil i tilfelle økonomien bryte sammen i de europeiske landene. Allerede tynger folkevandringen økonomien og fremskrives kostnadene ser det ikke bra ut. I tillegg kommer sosiale vansker. Mange vil lengte hjem, føle seg utenfor, utestenge seg fra storsamfunnet, føle seg uønsket, osv. Dette leder igjen mot segregering og ghettodannelser. Og i dette, for mange, konfliktfulle spenningsfeltet, er det lett å bli ledet inn i religiøse miljøer, som tilbyr løsninger og samhold.

    Enkelte mener folkevandring fra fattige til rike land, er en god metode for å løse, om ikke alle, så ihvertfall en betydelig del av verdens fattigdom og skjeve fordeling av jordens ressurser. Til en viss grad kan denne tankegangen støttes, for en som hjelpes ut av fattigdom, er en fattig mindre, det er elementær regning, men denne metoden inneholder en fundamental svakhet. Og den er at dersom folkevandringen fortsetter så vil de rike landene før eller senere konvergere mot de fattige landene. For å si det billedlig: Flytter man Afrika til Europa så vil Europa bli et nytt Afrika. Til slutt ender man altså opp med flere fattige enn det var før folkevandringen startet.

    Folkevandringer er med andre ord en kortsiktig og dårlig løsning. Det Afrika trenger er strukturering og systemer som gjør at landene kan samles om kollektive innsatser innenfor industri, utdannelse, infrastrukturer, osv. Landene må også gis mulighet til å selv regulere import og eksport uten å bli møtt med straffetiltak. I det hele tatt kan Afrika lære mer av Kina enn av Europa på dette området.

    • Jeg ser dilemmaet, og ingen har vel heller sagt at vi kan ta imot alle. Noe må likevel gjøres med den katastrofale situasjonen som har oppstått. EU-landene kan ikke bare overlate alt til Italia, og vi i oljerike Norge kan ikke bare sette oss på vår høye hest og for enhver pris beholde oljerikdommene våre.Hvis Listhaug, Solberg, Støre og Vedum tror at de i lengden kan holde Norge utenfor, vil de før eller senere bli skuffet!

     • Nei, ingen sier at Europa kan ta imot alle, men ingen sier heller noe om hvor mange Europa faktisk kan ta imot, og dermed opprettholdes det en jevn strøm, som gjør at den oppståtte situasjonen har endret status til en permanent situasjon.

      Paradokset er at Norge bistår menneskesmuglere med å frakte mennesker over til Italia, setter dem på land, returnerer for å hente flere, og slik bidrar vi til å gjøre katastrofen fastlåst. Og når de er satt på land vil vi helst glemme dem, da får noen andre ta seg av problemene som følger med.

      Betraktet i dette lyset har du et poeng ved å kreve at Norge tar et større ansvar, og bruker oljefondet som finansiering.
      Norge kunne da, muligens, klare å ta imot noen millioner, før oljefondet var oppbrukt. Dette kunne bli et eksempel til etterfølgelse for andre land. I sum kunne man da kanskje klare å overføre 100 millioner fra Afrika til Europa?

      Faktisk kunne en slik politikk langt på vei løse verdens flyktningproblem, iallfall for en stund, dog ikke problemet med fattigdom som er langt høyere.

      Problemet er, som nevnt i min forrige kommentar, at denne løsningen inneholder betydelige økonomiske og sosiale rekyler.

      Men igjen er det mulig du har rett i at dette uansett er noe som vil tvinge seg frem. Om så skulle skje må vi selvsagt forsøke å gjøre det beste ut av det.

     • I 1986-87 ble det utgitt en FN-rapport om folkevandring fra Afrika til Europa som konkluderte med at i 2007 ville det stå 50 mill. mennesker i Nord-Afrika på vei til Europa.
      Konklusjonen var så vidt jeg husker at det måtte skapes økonomisk vekst i Afrika for å unngå/redusere dette problemet, vist ikke måtte vi påregne å integrere disse menneskene eller stoppe dem i Nord-Afrika med nødvendige midler.
      Istedenfor å skape vekst har vestlige land fortsatt sin utplyndring av «Afrikanske» ressurser mens vi har drevet med nødhjelp for å prøve å holde samvittigheten nogenlunde ren.
      Nødhjelp funker ikke i lengden.. da er det ikke nødhjelp lenger.
      Nå er det 2017 og det er vel adskillig mer enn 50 mill. mennesker som kunne tenkt seg til Europa vist dem fikk muligheten.
      Hva med å faktisk gi dem reell muligheten til å utvikle sitt eget næringsliv på sine premisser.
      Men dollartegnene lyser i vestlige lederes øyne når dem tenker på di enorme ressursene dette kontinentet har.. og gud forby, dette er dem ikke i stand til å forvalte selv så vi må jo styre dette så vi får det som vi ønsker.
      Mange bør se seg selv i speilet og spørre seg hva vi egentlig driver med.. det er på grensen til systematisk seigpining og tortur.

     • Ikke glem at vi også bidrar til Global Environment Facility, Rotschild-banken , og har vært med i 25 år, uten at vi har blitt spurt.
      Brende forteller :
      Link 1.
      https://www.thegef.org/news/norway-25-years-gef

      Link 2. Annen artikkel-forfatter ( link under )
      «The money was to be spent in developing countries, and concentrated on four focal areas: climate change, biodiversity, ozone depletion and international waters. And the facility was to be managed by a collective of three well-established organizations: the United Nations Development Programme (UNDP), the United Nations Environment Programme (UNEP), and the World Bank. – referred to as “implementing agencies”»

    • JMS: Jeg har aldri ment at ordet ‘lykkejeger’ skulle være nedlatende eller negativt. Våre forfedres emigrasjon til Amerika var vel nettop lykkejegere som søkte et bedre liv for seg og sine. Men man kan jo spørre indianerne av i dag, som hadde en 11000-årig historie og tradisjon der, om hva de synes om innvandring. Man vet nå at da Columbus satte foten på amerikansk jord i 1492 så kom han til en verdensdel som hadde flere innbyggere enn hans eget Europa. Våpen-overlegenhet og religion kunne gjøre mirakler og ødelegge alt. Ellers slutter jeg meg helt til din analyse av den afrikanske folkevandringen.

    • Kommentar til Jms
     Historikken fra start :
     «Tre og et halvt år senere innførte Norge innvandringsstopp, etter kraftig press fra venstresiden (LO og AKP(m-l) med flere) som mente at norske arbeidsplasser var truet. »

     I en artikkel i Arbeiderbladet 3. juni 1971, kommer det frem at Regjeringen hadde foreslått lovendringer for å forby privat arbeidsformidling. Dette for blant annet å forhindre at nordmenn på privat initiativ kunne drive arbeidsformidling i utlandet: «Et forbud av denne karakter kan således stanse den umenneskelige dirigeringen av fremmedarbeidere som det nå hevdes finner sted i Tyskland.»

     At det foregikk en innvandring, ofte på falske premisser, kommer også klart frem i en annen artikkel i Dagbladet. Norge hadde innført passkontroll på Østbanen for å stanse dem som media omtalte som «turistene»: «Pakistanere uten arbeids- og oppholdstillatelse har oppdaget at det går an å gå av toget i Østfold. Dermed unngår de passkontrollen på Østbanen. Søndag ble 10 pakistanere stoppet av passkontrollen i Halden og sendt tilbake. De ville ikke opplyse hvorfra de hadde sine opplysninger om at det var boliger og arbeid å få i Halden, men man antar at et tysk byrå står bak som tar klekkelig betaling for sine informasjoner (21. juni 1971).» Tre og et halvt år senere innførte Norge innvandringsstopp, etter kraftig press fra venstresiden (LO og AKP(m-l) med flere) som mente at norske arbeidsplasser var truet.
     Røde Kors tok affære, og hjalp pakistanerne med innkvartering, og myndighetene lempet på reglene om arbeids- og oppholdstillatelse: De pakistanske mennene fikk dispensasjon til å søke slik tillatelse etter at de ankom Norge. Det samme problemet ble taklet på en annen måte i Finland: Myndighetene sendte pakistanere på turistvisum med charterfly tilbake til Pakistan (Dagbladet 24. september 1971).
     http://www.dagbladet.no/kultur/innvandringen-kom-helt-naturlig/65631468

     • Er det her hunden ligger begravet? Hvis ikke jeg husker feil, kom Klassekampen nr.10(?) 1971 med en parole om å stenge grensene. Denne parolen ble kraftig kritisert av KUL, og i senere nummere tok AKP klart avstand fra den. Likevel ser det altså ut til at Norge tre og et halvt år senere innførte innvandringsstopp, tydeligvis etter press bl. a. fra LO og AKP som mente at norske arbeidsplasser var truet. Førte AKP et dobbeltspill i denne saken som medlemmene er blitt holdt uvitende om? En annen sak er at det ganske lenge på 1970-tallet ble drevet arbeidsformidling i Tyrkia fra Vest-Tyskland og Sverige.. I boka «Tett inntil dagene» av Mustafa Can nevner han at tyskerne hadde åpnet et vervekontor i byen Elazig for å rekruttere arbeidskraft til Vest-tysk bilindustri. Mange i landsbyene i Elazigområdet snakket om Tyskland eller Almanya og lot seg verve. Noen reiste videre til Sverige, deiblant Cans egen far som reiste til Sverige og slo seg ned i Uppsalaområdet. En interessant bok også for meg, siden jeg på 90-tallet ofte var på besøk i Uppsala og hadde en del kontakt med det kurdiske miljøet i byen. Jeg ønsker ikke å rippe opp igjen gamle strider, men synes det er grunn til å stille en del spørsmål.

 5. Fornuftige synspunkter fra både jms og OTK. Nå har jeg heller ikke tatt til orde for at vi skal ta imot millioner av flyktninger eller bruke opp oljefondet på dem. Kommentarene viser imidlertid hvor dramatisk situasjonen er blitt, og at de andre EU-landene bare har latt humla suse, og ikke tenkt på verken kortsiktige eller langsiktige konsekvenser. På meg virker det også som om alle politikerne fra Støre til Listhaug tenker i samme baner, og tror at svaret er oppsamlingsleirer i Afrika .Libya er allerede en «failed state», med ulike bevegelser som bekjemper hverandre. Tunisia er sikkert blitt mer skeptisk til å opprette slike leire etter at landet siden 2015 har tapt turistinntekter på grunn av terroraksjoner. Algerie spiller antakelig et dobbeltspill når det gjelder terrorbevegelsene, og i Marokko er det mye intern uro samtidig som ti-tusener av flyktninger skjuler seg og venter på en mulighet til å krysse Gibraltarstredet over til Spania. Er helt for at vi må gi afrikanerne reelle muligheter til å utvikle eget næringsliv på egne premisser. Slik vi holder på nå er det ikke noe annet enn seigpining og tortur av det afrikanske kontinentet.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.