Tvangsarbeid det nye slaveriet i USA

28

Trodde du at slaveriet var avskaffet i USA? Så feil kan man ta, og forståelig nok, siden det er lærebokversjonen. Men slaveriet tok aldri helt slutt, det har gjenoppstått i form av tvangsarbeid som utføres av fanger i amerikanske fengsler. Og akkurat som slavene i gamle dager er de aller fleste av dem svarte.

Det er det 13. grunnlovstillegget, som formalt avskaffet slaveriet, men som legaliserer tvangsarbeid som «straff for forbrytelser»:

Neither slavery nor involuntary servitude, except as a punishment for crime whereof the party shall have been duly convicted, shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction.

USA har uten sammenlikning den største fengselsbefolkninga i verden.

Totalt hadde USA i 2014 om lag 2,4 millioner mennesker i en eller annen form for fengsel, 86% av dem er sperret inne for ikke-voldelige forbrytelser.

De store korporasjonene bruker fangene som ekstremt billig arbeidskraft, som moderne slaver. McDonald’s bruker plastikkbestikk, beholdere og uniformer som er produsert av fanger. Også K-Mart, Wendy’s og J.C. Penny er kjent for å bruke denne formen for slavearbeid.

Det samme gjør Wal-Mart, Victoria’s Secret og AT&T.

Her er ei liste over 50 kjente og store selskaper som gjør profitt på bruk av moderne slavvearbeid.

Ifølge USAs justisdepartement er det 133.000 fanger i private fengsler i USA og fengselsindustrien tjente i 2011 5 milliarder dollar. Der hender det at fanger jobber for så lite som 23 cent i timen.

Hva er det det heter? Land of the free, home of the brave?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


28 KOMMENTARER

 1. Hvordan er dette annerledes en at man i norske fengsler jobber med å spikre paller, jobber med skogs- eller gårdsarbeid når man soner en straff?
  Det må da i alle tilfeller gjøre soningen mer utholdelig uansett, en å sitte sperret inne på en celle 23 timer i døgnet?

 2. Dette er ikke spesielt for USA. I Norge arbeider også innsatte for slavelønn, og mange arbeider på betingelsen «arbeid for trygd». I tillegg har det norske forsvar vært bygget opp av soldater uten lønn.

  • Forskjellen er at i Norge har vi kommunale fengsler. I USA har de private fenglser. Det vil si at det er private selskaper/personer som tjener penger på at insatte sitter inne. For eksempel telefonene i amerikanske fengsler. Jo mer penger det koster og jo flere fanger som bruker de, jo mere penger får det private selskaper som står for telefonene i fengselet. De låser rett og slett folk inne for å kunne drive «moderneslaveri»

 3. En gang regnet jeg på hvor mange nordmenn som ville ha sittet i fengsel hvis vi sammenligner oss med den totale svarte fangebefolkningen i USA, jeg kom til minst 350.000 innsatte. Men i USA er absolutt all straff ren hevn. Småligtene i ameriskansk rett florere og rammer de svarte desidert hardest.

  • Thor Olav Brattensborg: Dersom det er slik at afroamerikanere som gruppe er mer forbryterske enn andre grupper, så er det vel ikke så rart at de også utgjør den største gruppen av innsatte. Jeg synes også det er søkt å kalle innsettelsen for ‘hevn’. All frihetsberøvelse vil av den innsatte bli oppfattet slik uansett hva man kaller det. Også i Norge. Poenget med innsettelsen er vel heller at forbryteren da blir avsondret fra det øvrige samfunn som dermed blir beskyttet mot ham. En viss tid. Men det som er ille her er den store gruppen som sitter for ikke- voldelige forbrytelser. I USA (jeg har ikke tallene for Norge) sitter over halvparten av dem som soner, for forbrytelser relatert til besittelse, salg og bruk av narkotiske stoffer som mange regner som mindre farlige enn alkohol. Lovgivningen som regulerer dette kalles for ‘moralsk’, Den ble startet av Nixon, og jeg vil kalle den høyst umoralsk. I alle fall har den nå i over 50 år demonstrert sin fullstendige fiasko.

   • FYI:
    I norsk rett er straff «et onde som skal oppleves som et onde».Det gjeldende prinsippet bak straff er gjengjeldelse / hevn. – Jf. «Straffen som problem», Johannes Andenæs.

 4. 2,4 millioner innsatte er paradoksalt samme tall som var i Sovjets GULAG-system på det meste, i 1953. Og da snakker vi om det høyeste av flere estimat (et annet mye benyttet tall for 1953 er 1,7 millioner). Så dette handler ikke om hvor lite fangene får, men om en pågående utvikling av et økonomisk system som kan sammenlignes med Sovjetunionen – i et land som vi liker å framheve som et av verdens best utviklede demokratier.

 5. Dette høres ut som å være en vestlig utgave av Gulag systemet, en litt mer liberal utgave kanskje. Det sier at noe er fundamentalt galt i USA. Bygging av fengslene i USA koster like mye som det ville ha gjort å bygge sosialboliger til de innsatte. Dette sier litt om prioriteringen i samfunnet. De som ikke klarer å henge med og leve opp til den amerikanske drømmen (eller det amerikanske marerittet gjennom å måtte ha 3 jobber) havner i Gulag.

 6. Sy det et så mange fanger i USA har sammenheng med mange faktorer. Jeg kan nevne noen få:

  – Lange straffer gjør at det hoper seg opp en stor gruppe langtidsfanger.
  – Mange soner straffer for økonomiske forhold.
  – Muligheten for å ta en utdannelse under soning er vanskelig for mange.
  – Fokus er rettet på straff, ikke rehabilitering.
  – Kriminalitet under soning er ikke uvanlig.
  – Mange innsatte et såkalte svingdørsfanger, som har fått fangelivet som livsstil, kommer seg ikke ut av en ond sirkel.

  I tillegg til dette kommer selvsagt årsakene til kriminaliteten. Her spiller narkotika og såkalt gjengkriminalitet en betydelig rolle. Og herunder kommer sosiale problemer med oppvekstvilkår, utdannelse og arbeid.

 7. Med EØS og den åpne grensepolitikken har vi i Norge også fått slavearbeid, menneskesmugling og menneskehandel.

  Vi hører om arbeidere fra Polen og Latvia som arbeider for timelønn helt ned i 20 kroner timen. Ofte gjøres det slik at arbeiderne trekkes flere tusen i måneden for et husrom de har på deling. Menneskesmuglere tjener grovt på å frakte folk inn i landet, som gjerne søker om asylopphold på sviktende grunnlag. I tillegg har vi kriminelle som bedriver direkte kjøp og salg med mennesker.

  Alt dette er politisk skapt.

 8. Noe er feil da så mange. Det er og slik her til lands. Skulle bare mangle at de ikke settes på tvangsarbeid ellers må samfunnet ta hele kostnaden.

 9. USA er styrt av en internasjonal kriminell bande som har tjent penger og levd fett på de fleste parter i alle moderne kriger, og de liker veldig godt å bruke slave-/ tvangsarbeid for å presse kostnadene i industrien sin, slik de bl.a. gjorde ved hjelp av de såkalte konsentrasjonsleirene i Tyskland og Øst-Europa under 2. verdenskrig. Klart de skal ha tvangsarbeid i USA også, nå i disse ulvetider. Men dårlig betalt arbeid under soning, dóg regulert og innafor det menneskelig mulige, er normalt, også her i Norge, som flere kommenterer. 23 cent pr. time er jo lønn, det er en rein luksus/ sløsing som kommer til å gå over. La dem jobbe direkte for maten må jo være enda mer lønnsomt. De skal være glad de får mat, faktisk. Også skal det selvfølgelig ikke være grenser for mulighetene til å putte folk inn der hver gang man synes de er for mange på utsiden. De skal være glad de ikke får en kule for pannen, faktisk. Happy campers.

 10. For en sosialist langt ute på venstre fløy, er vel alt arbeid et ork? Helst skulle Staten trykke opp penger til oss så vi slapp å gå på jobb? Slavearbeid du liksom, hva med pallespikring her hjemme da, er det slaver de bruker der også?

  • Herregud du e usaklig. Du har ikke skjønt noe som helst! Når det private næringsliv nyter godt av fangenes arbeidskraft er vi på ville veier. Sammenligne soningsforhold i USA med Norge er vel litt vilt.
   Og hva med forholdet til bedrifter som ikke kan nyte godt av disse ordningene.
   Hvor blir det av den frie konkurransen som kapitalistene setter så høyt?
   Du er vel for privatisering av fengselsvesenet i Norge etter modell fra USA også så næringslivet kan tjene enda mer penger på andre sin elendighet/ulykke.

   • OTK: De som nyter godt av innsattes arbeid under soningen er vel først og fremst anstalten selv. Rent bortsett fra at arbeid for den innsatte må være bedre enn ren ørkesløshet. Ellers så er vel elendighet/ulykke noe man forbinder med den/de som er ofre for den innsattes ugjerning. Den innsatte selv vil ha vært gjennom en rettssak hvor hans egne forhold har blitt grundig vurdert og straffen utmålt deretter.

    • Ja, men hvem eier fengslene? Når det gjelder rettferdigheten i det amerikanske rettssystemet så har jeg liten tro på at det fungerer som det skal.
     Fengslene blir fylt opp med folk med psykiske lidelser som trenger helt annen hjelp enn fengsel. Man kan jo prøve å gi folk en jobb før dem havner i uføret.
     Det er blitt en oppbevaringsanstalt for samfunnet som private interesser tjener store summer på. Fengselsdrift er blitt storindustri over dammen.

     • OTK: Det er selvsagt viktig at folk kommer i jobb tidlig, men da må de kunne noe og være villige til å gjøre noe som arbeidsgivere etterspør. Den saken er kompleks, men de aller, aller fleste gjør jo dette. Og særlig i USA hvor det ikke nødvendigvis står et ‘Nav’ bak for å fange opp dem som heller vil lene seg tilbake. Noe av det som er ille i amerikansk rettspraksis (sikkert også i Norge) har jeg tatt opp i innlegg ovenfor som dreier seg om ‘moralsk’ lovgivning overfor narkotika. Dersom dette ble frafalt så ville fengselsbefolkningen med en gang bli halvert. At folk med psykiske lidelser bli satt inn kan jeg for lite om, men jeg går ut fra at man også i USA tar slike tester før innsettelse. Jeg ville i alle fall ikke basere meg på amerikanske kriminalfilmer som sannhetsvitne for den praksisen.
      Når det gjelder driften av anstaltene så er det som er viktig for meg at de blir drevet etter de regler som er vedtatt, både økonomisk og driftsmessig. Om driverne er kommune, stat eller et privat firma synes jeg har mindre å si, men jeg tror de fleste vil være enig med deg i at dette bør være et offentlig anliggende. Argumentet ditt med at private interesser tjener store penger på en oppbevaringsanstalt er hardtslående. Selv om jeg ikke vet om det faktisk er sant. Forøvrig så husker jeg Einar Gerhardsens kamp mot de private apotekene. «Det er galt at noen skal tjene penger på at folk er syke» var hans kronargument som selvsagt gikk rett til hjetet på alle. Nesten 50 år senere er de fremdeles private.

   • Ullern: Du sier ikke hva det er jeg har skjønt lite av. Arbeidsglede er en veldig viktig ting som jeg har kjent mange ganger under forskjellig arbeid. Jeg har sjauet på brygga, jobbet på båt og vært kontormann av forskjellig slag. Arbeidsgleden kommer innenfra og har med mestring og forventning å gjøre. Det at man skaper noe som har verdi. Og den kan ikke nedfelles i en tarriffavtale. Bildet til Steigan på denne artikkelen er av innsatte som spar sand som skal skipes ut. Det er tungt manuelt arbeid, men bedre enn inaktivitet. Jeg hadde ellers håpet på en kommentar til min påpekning av resoltatet av ‘moralsk’ lovgivning for innsatte som er en total fiasko.

 11. Krogh. Du snakker jo som om at det er arbeid til alle, det er det vel neppe. Har jobbet noen år i den Norske avdelingen av et USA registrert selskap og har jobbet sammen med en del amerikanere og ja, dem gjør nesten hva som helst for å beholde jobben og det er jo forståelig pga. manglende sosiale system. Og mangel på arbeidsplasser gjør at folk piner seg gjennom dagen på jobb fordi det ikke er sikkert dem får beholde jobben.
  Var på en Rigg i Nordsjøen da en test-operatør (riktig nok Canadier) tråkket skikkelig over 4 dager før hjemreise, men neida, han skulle ikke hjem fordi han var redd for jobben og at han ville tape for mye penger. Han hadde et avrevet leddbånd.
  Har for så vidt opplevd hvordan det kan være i Norske selskap i en tidligere jobb.
  En mekaniker (Første tur ute) jeg jobbet med i et servicefirma tråkket over første dagen på plattformen da han gikk ned ei gardintrapp, selvfølgelig unødvendig, men han ble hjemsendt med helikopter, noe som da kostet da ca. 9000kr. Det var hans første og siste dag i Nordsjøen.
  Vi fikk beskjed fra planlegger i operatørselskapet at han ikke skulle ut dit mer, og det tok vi til etterretning.
  Tror faktisk det Michael Moore sier om det amerikanske fengselsvesenet er tilnærmet sant.
  Vi har vel hatt noen eksempel i Norge på hvordan det kan gå med kvaliteten når ting blir privatisert, både når det gjelder tjenestene som blir utført og arbeidsforholdene til di ansatte, men det er jo klart at en plass må fortjenesten hentes.
  Alle rettighetene til folk er under konstant press og beveger seg i en negativ retning, noe som er forståelig da vi kanskje har for mange rettigheter, men hvor skal grensen settes..
  Har også erfaring som verneombud fra byggebransjen di siste årene og der er det en nok del selskaper som har lite å skryte av for tiden.

  • OTK: Du peker på flere ti feller fra arbeidsplasser du kjenner til som ikke har vært håndtert på en riktig måte. Dette burde det selvsagt vært grepet fatt i på en helt annen måte enn du bedkriver. Det er den menneskelige faktor som har sviktet her og den gjelder uansett system. Kommunistlandet Kina (de kaller seg i alle fall det) hadde i 2015 130.000 arbeidsulykker med dødelig utfall. Jeg mener å huske at Norge lå på 5.

   • I 2015 var det 33 arbeidsulykker i Norsk landbasert industri med dødelig utgang. Transport, Landbruk, Industri og Bygg og Anlegg. Ca. 1/3 av disse var utenlandske arbeidstaker. Alt dette står på Arbeidstilsynet sine sider. Bare å gå inn å lese.
    Dem mener også at en av årsakene til skjevheten mellom norske og utenlandske arbeidstakere i statistikken skyldes bla. sosial dumping.
    Er litt usikker på om Kina er kommunistisk eller kapitalistisk, kanskje begge deler..
    Vil ikke kalle meg selv kommunist, men jeg mener at verdiene/ressursene i verden tilhører folk og ikke en utvalgt elite.
    Når det gjelder eksempler så har jeg mange flere på lager fra bygge-bransjen.
    Men dem kan jeg spare til senere, men noen gjelder skader etter bruk av utstyr uten opplæring der det ikke er kontaktet verken arbeidstilsyn eller politi, altså manglende rapportering til offentlige myndigheter, noe som er et krav i Norge. (Lurer på hva dette gjør med statistikkene?)
    Kan legge til at alle involverte var Rumenske sveisere.. nei jeg er ikke rasist.

    • OTK: Takk for denne opdateringen. Tallet er skremmende høyt og må skyldes svikt i pålagte rutiner av folk som har ansvar for det. Jeg kan anbefale deg boken «Høyhastighetslandet». Da vil du ikke være i tvil om at Kina er et kapitalistisk land av råeste sort. Kanskje bare overgått av Vietnam. Men det de har beholdt er Stalins jernhånd. Ellers så er jeg 100% enig med deg i at verdens ressurser tilhører folket. I alle fall folket i det landet hvor ressursene finnes. Problemene oppstår når ressursene skal utvinnes og foredles. Det wer da det legges grunnlag for eskallerende ulikheter.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.