Per Sandbergs faktatur

0

Av Jens Ingvald Olsen

Stortinget må avvise fiskeriminister Per Sandbergs forslag i stortingsmelding nummer 20,om avvikling av pliktssystemet for torsketrålere. Realitetsbehandlinga av saka må utsettes til hele det nye kvotesystemet er til behandling i Stortinget.

Tida er moden for avvikling, ikke bare av pliktsystemet, men av hele plikttrålflåten og gradvis overføring av kvotene til en moderne og oppgradert kystflåte som vil bidra til bosetting, sysselsetting og stor verdiskaping i fiskeværene og kystsamfunna i nord i all fremtid.

Fiskeriministeren har vært på reise i nord der han har presentert sitt forslag i stortingsmelding 20 «Pliktsystemet for torsketrålere». Han har arrangert folkemøter i Tromsø, Melbu og Vardø der han, ifølge egen vurdering, bare har lagt frem fakta. Og ikke minst har han lagt stor vekt på at han, som den første fiskeriministeren i nyere tid, har tatt fisk fra trålerflåten og gitt til kystflåten. Dette har han gjort som en viktig del av sitt forslag om avviklinga av det ikkefungerende pliktsystemet for torsketrålere.

Sandberg skal ha all ære for å ha gjennomført folkemøtene. Møtene har vist det store engasjementet og store kunnskapsnivået det er blant «folk flest» om fiskeriene, fiskeriforvaltninga og til dels svært kompliserte reguleringsordninger. Derfor gjennomskues også Sandbergs forslag. Som fiskeskipper Vegard Bangsund fra Vardø skriver;

«Per Sandberg skal få litt kred og respekt for at han som den første fiskeriminister på mange tiår har prøvd å gjøre noe, faktisk prøvd å tenke litt sjøl – men trådte helt feil, det at storkapitalen huka tak i dæ for å vise veien videre, e totalt uakseptabelt for flere hundre tusen menneska i Nord-Norge, og i særdeleshet for befolkninga på kysten!»

På folkemøtet i Tromsø sa Per Sandberg at verdien for 20% som Havfisk as får i kvotereduksjon utgjør 670 mill kr pr år med dagens kvotestørrelse og fiskepriser. – Det blir 6,7 milliarder kr på 10 år som jeg gir til kystflåten, sa han stolt. –  Ingen kan da være misfornøyd med det!! Bortsett fra trålrederiet! Det han ikke sa, men ble konfrontert med, blant annet av undertegnede, var at han ga Havfisk as, dvs Møgster-familien 80% av kvotene, tilsvarende nærmere 3 milliarder kr pr år og 30 milliarder kr på 10 år.

I sin offensive presentasjon hevder Sandberg at de som kaller dette privatisering tar helt feil. Han har gjort det motsatte, sier han; han har jo tatt 20% fra Møgster-eide Havfisk as! Dessuten blander de som er uenig med ham plikt-saka og kvote-saka, som ifølge Sandberg er to helt forskjellige ting. Stortinget skal dessuten vedta nytt kvotesystem som egen sak til høsten når Eidesenutvalgets innstilling behandles. Da står Stortinget ifølge fiskeriminister Per Sandberg fritt til å bestemme hvor mye torsk trålrederiene skal få tilgang til.

Men hvor fritt vil Stortinget egentlig stå? Sandberg hevder nemlig både i st.mld 20 og på folkemøtene at trålkvotene er å regne som privat eiendom og er beskytta både av EMK P1-1(den europeiske menneskerettskonvensjonen) som verner mot visse inngrep i eiendom, og Grunnloven §97(at lover ikke har tilbakevirkende kraft).(st.mld 20, side 21) Dette er en fortolkning som er motsatt av det staten prosederte, og vant, i Høyesterett i Vollstad-saka. Dersom Stortinget slutter seg til Sandbergs og regjeringas nye fortolkning vil det naturligvis begrense hvilket handlingsrom Stortinget har når Eidesen-utvalgets innstilling skal behandles.

Artikkelen ble først publisert som leserinnlegg i Nordlys

Andre artikler av Jens Ingvald Olsen steigan.no

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.