Jens Ingvald Olsen

Jens Ingvald Olsen

Jens Ingvald Olsen (født 1952) er Rødts representant i Tromsø kommunestyre fra 2003, og fylkestingsrepresentant i Troms 2011-2015. Han var førstekandidat for Rødt i Troms ved stortingsvalget i 2013. I tilegg sitter han i Rødts landsstyre, er aktiv sykkelmosjonist og palestinavenn.
Olsen også kjent fra media for sin jobb som et svært aktivt regionalt verneombud i Fellesforbundet, og for hans engasjement i nettverket Nei til OL.

Torskemilliarder til Frogner

Av Jens Ingvald Olsen Det har på nytt skjedd et eierskifte. Stangfamilien har solgt seg ut av Nergård Invest as. Aksjene er solgt til selskapet bak nest største eier (27%), Cuxhafen Rederei, det islandske selskapet Samherji, og til Norsk Sjømat as som eide 40 % i Nergård as. Den nye eierkonstellasjonen er at Norsk Sjømat…

Hundreogett ute

Av Jens Ingvald Olsen 101 milliarder kr netto ble tatt ut av oljefondet, Statens Pensjonsfond Utland(SPU) i 2016. Denne oppsiktsvekkende informasjonen kom frem da årsrapport 2016 for fondet ble lagt frem 28.februar. For første gang i fondets historie tok regjeringa ut mer penger enn det ble satt inn i skatt og andre statlige inntekter fra…

Barentshavet under angrep

(Artikkelen ble første gang publisert i tidsskriftet Rødt!) Det svært gunstige skatteregimet for offshore petroleumsvirksomhet i Norge, både for leteboring og for investeringer for produksjon, er så gunstige at de inviterer til økonomisk gambling: Staten dekker størsteparten av kostnadene. For første gang utgjør avkastningen av Oljefondets investeringer en større andel av fondets vekst enn innskutt…

IOC bestikker Oslo 2022

IOC-sjef Bach gir arrangøren av vinter-OL i 2022 over 2 milliarder kr til dekning av arrangementskostnader. Dette er «gladmeldinga» Esten O. Sæther, Dagbladets sportskommentator, presenterer for oss i en kronikk i avisa 12.august.  Sæther har forlengst plassert seg som Oslo 2022s svar på tidligere Nordlysredaktør Hans Kristian Amundsen da Tromsø søkte om vinter-OL i 2014…

Elefanten

I 2013 vil det, i følge statistisk sentralbyrå (ssb), bli investert for rekordstore 211 milliarder kroner i olje- og gassektoren i Norge. Det er en økning på 40 milliarder kroner på ett år fra 2012. Skal man bruke ordet gigantisk, så er det om dette. Bare med denne økninga kunne mesteparten av vegetterslepet i Norge…