Såkalt norsk kultur?

33
Nordahl Grieg og Henrik Wergeland, representanter for "såkalt norsk kultu"?
Øyvind Andresen

Av Øyvind Andresen

I forslag til arbeidsprogram for Rødt, som skal behandles på helgas landsmøte, står det følgende formulering:

Politikere i flere land, også i Norge, spiller på frykt ved for eksempel å hevde at innvandring truer velferdsstaten, eller at muslimer truer såkalt norsk kultur.

Jeg vil advare mot at denne formuleringen blir stående. Rødt vil få store problemer med å forsvare den.

La oss si at landsmøtet vedtok formuleringen «såkalt samisk kultur». Da ville det bli bråk!

Nordahl Grieg og Henrik Wergeland, representanter for «såkalt norsk kultur»?

Les også: Finnes det en svensk kultur?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


33 KOMMENTARER

  • Hei Anne

   Hyggelig at du støtter synet mitt.

   Jeg er ikke medlem av Rødt, men prøver å påvirke landsmøtet fra utsida fordi jeg bryr meg om partiets utvikling.

   Har også skrevet noe om forslaget til skolepolitikk i arbeidsprogrammet. på bloggen min.

   Jeg spør meg selv om hva som egentlig er hensikten med å lage slike lange lister med gode ønsker og bruke så mye energi på dette.

   Rødt ville aldri klart å gjennomføre alt innen fire år om de ble det ledende partiet til høstens valg. Og det er vel det de ønsker?

   • Ja, akkurat når det gjelder formuleringen «såkalt norsk kultur». Jeg skal ikke på landsmøtet, men skal ta opp punktet med delegatene fra laget mitt.

 1. Hmm ja innvandring. Et problemstilling kan vare eksempelvis at går man ned på mikronivå og tar familien som utgangspunkt så kan man gjøre følgende sammenliknelse kanskje. Du har en familie. Fru og 2 barn. Dere og indirekte deres foreldre har bygget opp hjemmet og fundamentet til «slottet» og har lojalitet til det samme. Tilhørighet og dere har lært dere at man gir og tar i den settingen. Og en dag så bestemmer Rødt eller noen i «rik» venstre (litt mobbing men;) en dag at dere må ta imot 1 barn til i familien. Ikke noen tenker på deres økonomiske situasjon, respekt for det dere har bygget opp eller den uro dere kjenner for framtida.

  Folkeavstemning er et bra ord blant mange vedrørende demokrati…. Ta en tur til Sverige og undersøk hvilke konsekvenser masseinnvandring har det føre en økonomisk kollapse. Sverige er konkurs, kun en penger-økning på 12-14% per år resulterer i at man kan betale regninger. Boligpris heroin bla og om litt så er det slutt og hva skjer da?
  Norge, tikk takk boom garantert!! Les Øyvinds artikkel om DNB nord derivative kasino eksempelvis.

 2. Her er jeg veldig uenig med Øyvind Andresen. Brochmann-rapporten viser hvordan høy innvandring kan få store konsekvenser på mange samfunnsområder, som f.eks velferdsmodellen, lønninger, arbeidslivet, sosial dumping, svekkede fagforeninger osv.

  Og fjerner man skylappene ser man at islam er religion som diskriminerer kvinner, dette har man svært mange eksempler på. I Sverige brer æreskulturen seg, og dette går spesielt utover jentene.

  En undersøkelse viser at:
  81,9% av jentene opplever ganske mye til svært sterk sosial kontroll!
  83% av jentene får bare ha jentevenner!
  63% får helst ikke ha en partner med annen etnisitet!
  81,2% av guttene mener de og foreldrene er ansvarlige for sine søstre!
  38 000 kvinner i Sverige har vært utsatt for kjønnslemlestelse, og antall æresdrap øker.

  Er det et slikt samfunn du vil ha, Øyvind Andresen?

  • Dette spørsmålet bygger på en misforståelse.

   Jeg har ikke uttalt meg om islam og innvandring i det hele tatt i denne sammenhengen.

   Jeg sier bare at hvis Rødt mener at det ikke finnes noen norsk kultur, så har de et problem.

   • Ja, jeg misforsto deg, beklager så mye!
    Hadde litt dårlig tid når jeg skrev dette (måtte ut på et hasteoppdrag). Jeg så overskriften «såkalt norsk kultur», og da så jeg «rødt».

  • Dette med kultur er ikke lett. I læreboka i samfunnsfag» Ditt samfunn» fra Dalefag ( for videregående skole ), står følgende om norsk kultur: «Ola og Kari prioriterer hardt arbeid, er nøysomme og har en enkel livsførsel» (………) «Frihet, likhet og velferd er samlende verdier. Det er også ærlighet og rettferdighet. Å være stillfaren, reservert, moderat religiøs, nøktern og skeptisk overfor fremmede er typisk norsk. Takt, toleranse, eleganse og vidsyn er derimot mangelvare i den norske væremåten». – Ville bare dele dette, siden jeg jeg finner beskrivelsen hårreisende banal. Antar «Rødt» ikke hadde for eksempel norskingers såkalte mangel på eleganse i tankene?

 3. Jeg tror Rødts forsvar av formuleringa «såkalt norsk kultur» bare vil skape entusiasme og være den fulle bekreftelsen på at Rødt står aleine om den eneste rette og mulige politikken. Rødt vil også få full støtte av universitetseliten med Thomas Hylland Eriksen i spissen for denne påstanden.

 4. Nå skjønner jeg ikke helt hvorfor Rødt skal ha denne setningen inn i et arbeidsprogram, men jeg skjønner heller ikke hvorfor Andresen mener dette er problematisk. Den siterte setningen er Rødts situasjonsbeskrivelse; at flere politikere mener innvandring truer velferdsstaten eller landets opparbeideide kultur. Denne beskrivelsen er korrekt, selv om man skulle være uenig med disse politikerne meninger. Så hvis innvandring endrer kulturen i et land, vil den også endre samenes. Nå sier Rødt i setningen ingenting om de er enig eller uenig denne konsekvensen av innvandring, så jeg ser ikke helt problemet. Kunne jeg be Andresen om en grudigere forklaring, for da jeg leste dette innlegget første gang, trodde jeg vesentlige deler av det var borte, for begrunnelsen og argumentet manglet.

 5. jeg synes kommentaren «såkalt norsk kultur» er unødvendig. det man mener med «såkalt» burde forklares mye bedre men hører ikke hjemme i et prinsipp-program. Til Johnny: Brochmann-utvalget har ikke vist det de mener å vise, eller det de sier er mer eller mindre selvfølgelig: med sterkt økt innvandring blir alt mulig truet, ikke bare «tillit» i landet. jeg har ikke lest det så nøye det som står i rapporten, men den maler litt fanden på veggen, synes jeg

  • Formuleringa står i forslaget til nytt arbeidsprogram, ikke i prinsipprogrammet. Jeg syns også ordet «såkalt» er unødvendig, men har ikke reagert på dette tidligere til tross for at jeg grundig har gjennomgått programutkastet.

 6. Rødt bør la denne formuleringen bli stående. Den uttrykker et kultursyn (eller fravær av sådant) som de bør tørre å stå inne for. At noen (såkalte) sjeler vil føle seg litt provosert, ja liketil krenket, får så være – de vil nok venne seg til det, aka boiling frog.

 7. Javel, dette bare forsterker inntrykket av at partiet Rødt er helt ute av takt med arbeiderklassen.
  Ikke at det betyr det aller minste hva de skriver i programmet sitt.

  Det som betyr noe er at det er enda et angrep på norsk kultur og at venstreradikalerne (sofaradikalerne) velger side med ulovlige immigranter framfor sine egne.

  Det blir vel gjerne slik, at når man ikke får oppslutning fra den arbeiderklassen man påstår å representere (< 1%) så prøver man heller å importere en ny, for å prøve lykken der….

  Jeg tror man kan sende dem en hilsen : partiet Rødt's likefeller i Iran har blitt utryddet, hengt i mobilkraner på gater og torv i Iran siden islamistene greip makta der ved et kupp i 1979.

 8. Det er utruleg kor mange useriøse, feilfokuserte og reaksjonære kommentarar ein får på nettet berre ein nemner innvandring og kultur. Alle folk og nasjonar har sin meir eller mindre særeigne historie og kultur, så og Noreg. Her er noko som ein kan kalle norsk kultur, sjølv om mykje av kulturutrykket sjølvsagt har henta inspirasjon og impulsar frå andre folk og nasjonar, Difor blir det feil å snakke om «såkalt» norsk kultur. Ordet «såkalt» vil provosere mange av oss som er glad i og som meiner at også Noreg har sin kultur, sitt språk, sine dansar, sine songar, sine sagn og eventyr og si historie. Ei oppmoding til Raudt: Få vekk ordet «såkalt» frå programmet.

 9. Kan noen redegjøre for meg når Rødt har inntatt en politisk posisjon i de siste ti årene hvor de har gått skarpt imot konsensusen av politisk korrekt Nato-sosialdemokratisme og globalisme?
  Bortsett fra i spørsmål om barnehagedekning,skolemat,etc hva er det som tilsier at det er noe sosialistisk og venstre ved Syrizas norske broderparti? Vil gjerne bli opplyst.
  En Rødt-kader redegjør i Klassekampen idag at kommunister er å betrakte som utskudd i Rødt.
  Såfremt dette er situasjonen står vi tilbake med hele tre sosialdemokratiske partier i Norge som skal reparere kapitalismen og imperialismen med demokrati og borgerlig parlamentarisme.
  Er ikke dette mere å betrakte som en dårlig vits?

 10. Muslimer truer såkalt norsk kultur. Det som truer norsk kultur, ikke såkalt norsk kultur, men faktisk norsk kultur, er global oppvarming.

 11. Rødt er et parti bestående av drømmere (om man antar at de står inne for partiprogrammet) de har rett og slett ikke livets rett, de er overflødige. Hadde man derimot fremdeles hat et parti som AKP-ml ville jeg faktisk ha vurdert å stemme på dem, til tross for at jeg er en liberaler. Jeg begynner å bli drittlei alle de liberale partiene vi har i Norge. Det som egentlig skulle vært «mitt» parti, Venstre, er mer interessert i nisjepolitikk (om jeg kan kalle det, det), slik at man kan sanke flest mulig stemmer, og selv om jeg har mye til felles med FrP er jeg ikke interessert i å stemme på dem lenger, det er for mange idioter, både blandt ledelsen og stemmekveget. Pål, jeg skulle så gjerne sett deg danne et parti, du har så mange gode idéer, selv om vi er uenige på noen områder.

 12. Stupid formulering av Rødt. Verkeleg stupid! Og svært skuffande at slikt tankegods finst der! Når ein skal vise solidaritet, kan ein ikkje flykte frå realitetane. Og overdimensjonert innvandring og wahabisme kan ingen med vetet intakt akseptere!

 13. Men se på Sverige. Där är det mycket värre. Där monterar svenska regeringen som bäst ner allting som luktar svensk kultur.

 14. Formuleringen er vel ment som et signal, en dobbelt forsikring til politisk korrekte lesere om avisens fortsatte deltakelse i en pågående relativisering. Såkalt krampe.

 15. Magnar H: globalistenes vet tilsier at overdreven innvandring og islam er perfekte våpen for å knuse
  nasjonale kulturer/identiteter,dvs utrydde Westpfalen-prinsippene om nasjonalstatens ukrenkelighet.
  Dette er jo det dominerende vet i verdenspolitikk gjennom 25 år nå.

  • Hvilken nymotens borgerlig elitetenkende globalist var det som kom opp med følgende uttalelse?
   «Arbeiderne har intet fedreland. Man kan ikke frata dem noe de ikke har.»

   • Torgeir plukker ut en liten del av manifestet som ble utgitt i 1848. I manifestet står det også:

    «Skjønt ikke i innhold, er proletariatets kamp mot borgerskapet i formen i første hånd en nasjonal kamp. Proletariatet i ethvert land må naturligvis først bli ferdig med sitt eget borgerskap.»

    Den eneste arenaen arbeiderbevegelsen har vunnet seire på er innafor nasjonalstater. Det er der f. eks. tariffavtalene er etablert. Det viser 200 års historie. Nedbygging av nasjonalstatene er i dag styrt av borgerskapet. De hater eget land på samme måte som en del «radikalere» som tror at dette er en nødvendig forutsetning for å være internasjonalister. Lenin tok oppgjør med slik tenkning flere ganger.

    Men, nå var utgangspunktet for tråden ikke verken det nasjonale spørsmålet eller innvandring. Utgangspunktet var om det finnes en norsk kultur. Etter mitt syn er det helt idiotisk å benekte at det finnes en norsk kultur.

    • Når vi først er i gang med sitater (utafor hovedtemaet) kan jeg sitere hva Lenin skreiv i 1914:

     «Er da følelsen av nasjonalstolthet fremmed for oss klassebevisste storrussiske proletarer? Selvsagt ikke! Vi elsker vårt språk og vårt hjemland, vi arbeider i første rekke for at dets arbeidende masser (dvs. ni tiendedeler av dets befolkning) skal heves opp til et bevisst liv som sømmer seg demokrater og sosialister. Det smerter oss mer enn andre å se og føle hvilke voldshandlinger, hvilken undertrykkelse, hvilke forhånelser tsarens bødler, godseierne og kapitalistene utsetter vårt vakre hjemland for.

     Vi er stolte over at disse voldshandlingene har framkalt motstand i vår midte, i storrussernes leir, og at Radisjtsjev, dekabristene og de intellektuelle revolusjonære på sytti tallet har gått fram av denne leiren, at den storrussiske arbeiderklassen i 1905 skapte et mektig revolusjonært masseparti.

     Vi er fylt av nasjonal stolthet, for den storrussiske nasjonen har også frambrakt en revolusjonær klasse, har også bevist at den er i stand til å gi menneskeheten store forbilder i kampen for friheten og sosialismen, og ikke bare store pogromer, mange galger og torturkamre, hard hungersnød og fornedrende kryperi for prester, tsarer, godseiere og kapitalister.

     Vi er fylt av nasjonal stolthet, og nettopp derfor hater vi spesielt vår trellbundne fortid og trellbundne nåtid, der de samme godseierne, understøttet av kapitalistene, fører oss i krig for å kreve Polen og Ukraina, for å kue de demokratiske bevegelsene i Persia og Kina, for å styrke banden av Romanover, Bobrinskier, Purisjkevitsjer, som er en skam for vår storrussiske nasjonalfølelse.»

     Det går altså an å forene nasjonal kamp og internasjonalisme, noe Lenin her viser.

    • Det som det ikke finns noen tvil om, er at det finns en forestilling blant flertallet av folk i Norge om at det finns noe som heter norsk kultur. Når du forsøker å følge dette opp med å be folk om å konkretisere hva dette helt spesifikt er, kommer du imidlertid enten til ting som på ingen måte er spesifikt for Norge og nordmenn (som støtte til verdier som demokrati og likestilling) eller til gjenstander, mat og ting av helt marginal betydning for nordmenn i dag, som lutefisk. Takket være et omfattende statssubsidiert eliteprogram, er imidlertid Norge nær ved å gjøre langrennssporten helt uinteressant for alle andre nasjoner, slik at denne sporten og fritidsaktiviteten, som i motsetning til annet ikke er marginalt, men fortsatt ganske sentralt i mange nordmenns fritidsliv, til et særegent norsk fenomen. Det er imidlertid ikke noe som er trua av muslimsk innvandring, men, som sagt, noe som er trua av global oppvarming.

    • At arbeiderklassens kamparena er nasjonalstaten, er selvsagt ikke noe argument for at arbeidere er, eller bør oppfatte seg som, del av noe nasjonalt felleskap basert på felles kultur på tvers av klassegrensene. Snarere tvert imot. En slik identitet skaper en falsk oppfatning av interessefellesskap med overklassen.

     Analyserer du kulturforskjeller samfunnsvitenskapelig, vil du med en gang se at de klassebaserte kulturskillene er langt mer markante enn de kulturskillene som følger nasjonalstatens grenser. Disse sistnevnte grensene er så utflytende at det nesten blir helt umulig å definere dem slik at de faktisk inkluderer det som er innafor, og ekskluderer det som er utafor, om du prøver. Langrennsinteresse er som nevnt det nærmeste jeg klarer å komme noe slikt fenomen, men selv det flyter over grensa til Sverige i øst, og blir mer marginalt langs kysten i Norge i vest. Vi kan dermed se at også de klimabaserte regionale kulturgrensene på tvers av landegrensene i Skandinavia er mer framtredende enn de som defineres av nasjonalstatens grenser.

     • Har du ikke fått med deg at borgerskapet er mot nasjonalstaten og forakter alt som er nasjonalt, også den nasjonale kulturen, til fordel for en europeisk superstat som nå tar mål av seg til å knuse arbeiderbevegelsen i alle land?

     • Nei, jeg har ikke fått med meg at borgerskapet «forakter alt som er nasjonalt», tvert imot. Blant annet sponser borgerskapet det jeg vil kalle nasjonalmasturbasjonen knytta til toppidretten, spesielt langrenn. I «forsvarets» eliteavdelinger dyrkes klisjeaktige vikingritualer og ytterste reaksjonære høyrefløy i Høyre og Frp vil gjerne ha definert en nasjonal-kulturell kanon som alle må gjennom, etter dansk mønster. Hvorfor vil de dette tro?

      Det viser at kultur-nasjonalisme helt utmerka lar seg kombinere med overnasjonale imperialistiske strukturer. Faktisk bidrar det aktivt til å fremme politikken i disse strukturene. For «norsk kultur» er del av den «trua» «europeiske kulturen», må vite.

Legg igjen en kommentar til gmiksche Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.