Den tredje maktflyttinga til EU på kort tid

5

Den kontroversielle tilknytninga til EUs finanstilsyn som Stortinget vedtok i 2016 blir modell for en tredje maktoverføring til Brussel på kort tid, skriver Nationen.

Norge er blitt enig med EU om at overvåkingsorganet ESA får makt til å fatte bindende vedtak mot Norges vassdrags- og energidirektorat når EUs tredje energimarkedspakke blir tatt inn i EØS-avtalen. Dette ble stadfestet av olje- og energiminister Terje Søviknes i Stortinget 13. mars 2017.

Nationen skriver:

Dermed ligg den an til ei tredje overføring av vedtaksmakt frå Noreg til ESA på kort tid, etter same kontroversielle modell som då Noreg i fjor knytte seg til EUs finanstilsyn.

ESA fekk då makt til å treffe bindande vedtak mot norsk finansnæring ved brot på EUs finansregelverk. Nyleg kom regjeringa også til semje med EU om å gje ESA makt til å bøteleggje legemiddelselskap i Noreg som bryt EUs regelverk for legemidlar for barn.

Felles for dei tre sakene er at vedtaka ESA kan gjere skal vere baserte på utkast frå det respektive EU-byrået på feltet, og i nokre tilfelle vere «likelydende eller tilnærmet likelydende vedtak» som det EU-byråa har fatta.

Modellen er problematisk og betyr at ESA i realiteten ikkje kan gjere anna enn kopivedtak av avgjerdene frå EU-byråa, ifølgje fleire jussprofessorar. Professor Eivind Smith, som leiar avdelinga for konstitusjonell rett ved Universitetet i Oslo, har kalla det «ei omgåing av krava for myndigheitsoverføring i Grunnlova».

Dette vedtaket føyer seg inn i det som skjedde med finanstilsynet.  I EØS skal overvåkingorganet ESA ha samme vedtakskompetanse som EUs tilsynsbyråer. ESA kan kan gripe inn og gjøre vedtak direkte overfor norske banker, pensjonskasser og andre finansinstitusjoner, og kan fatte bindende beslutninger. Overvåkingsorganet kan forby eller begrense noen typer finansvirksomhet og ilegge bøter som gjelder direkte i Norge. Ordningen flytter dermed myndighet til EFTA-domstolen på finansområdet, fra det norske rettsapparatet. Og nå skal det samme skje på energimarkedet.

Den blåblå regjeringa og Arbeiderpartiet sto sammen om finanstilsynet, og det gjør de sikkert denne gangen også. Når det gjelder å avstå nasjonal kontroll over Norges viktigste ressurser er det ingen forskjell på dem.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


5 KOMMENTARER

 1. Hvorfor ikke legge ned Stortinget, nar makten likevel er overfort til EU. Alles illusjon om «Folkestyre og Demonstrati». Siste forskningsrapport ang. Lykkelig befolkning: Norge med topp plassering, skal vi tro den slags undersokelse. Spania var uten regjering et helt ar, Livet gikk godt videre for nasjonen, ingen beklaget seg, og politikerne mottok fortsatt sin lonn, etterlonn og dietter. Anarkiet fungerte uterket.

  • «Lykke-landet» Norge, med et svikfullt Storting, kjempet mot andre land med enda større problemer, så det å «vinne» en slik kåring er ingen prestasjon. Det blir som å vinne et billøp med bare vrakgods.
   Problemet med denne lykke-kåringen var manglende kvantifiserbare momenter. BNP per innbygger sier egentlig mer om kroneverdien enn produksjon, og resten av emnene var synsing. Tipper at resultatet hadde vært annerledes hvis man brukte BigMac-indeksen, antall selvmord, antall på anti-depressiva, antall fengslede, antall fattige, antall rusmisbrukere, antall henlagte politianmeldelser, antall skillsmisser, antall ufrivillig arbeidsløse, antall prosituerte og antall stemmegivere ved valg (ihht befolkningstall) – og vi ville fått en ganske god pekepinn på lykkeligheten i de ulike nasjoner.

 2. Ap og sosialdemokratiet vart av den unge m-l-rørsla (sist på 1960-talet og på 1970-talet) sett på som overløparar og administratorar av kapitalismen. Det var mykje rett i den analysen!

 3. Dette er saken om ACER.
  Det er uklart hva Ap mener i denne sak, det er mulig Ap kan være enig i mye av kritikken mot ACER.
  Kanskje er det mulig å presse Ap i denne sak hvis feks LO mfl trekker i gang en folkebevegelse mot ACER.
  I disse tider med økt skepsis mot EU og EØS, kan det kanskje være lettere å få Ap til å vise at også Ap kan gå i mot EU. Ap har jo fjernet strofen om Ja-til-EU i sitt nye partiprogram.
  http://neitileu.no/media/publikasjoner/nteu_fakta/nteu_fakta_energibyraaet_acer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.