Medienes ansvar for krigen i Syria

0

Av Lars Jørgensen

Hvis der havde været kritiske journalister og akademikere i de vestlige medier, der havde fortalt sandheden om Syrien, ville krigen være stoppet for år tilbage. Den var måske aldrig begyndt.

Jeg bebrejder ikke Vestens politiske ledere for krigen i Syrien. Det er meningsløst. En af de vigtigste erfaringer fra Nazi-Tyskland var, at man ikke må forvente ændringer i adfærd hos kyniske ideologer. Man må i stedet appellere til det store flertal af almindelige mennesker, der er i stand til at handle moralsk og standse dem.


 Denne artikkelen av Lars Jørgensen ble første gang publisert i den danske avisa Arbejderen


Mediernes propaganda-kampagne har været så massiv, at de fleste mennesker i Vesten er overbeviste om, at krigen i Syrien handler om at bekæmpe et monster.

Mediernes og akademikernes medløb og totale svigt med hensyn til faglig og intellektuel integritet er årsag til, at krigen i Syrien har udviklet sig til den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig med mange millioner flygtninge og en halv million døde syrere. Indtil nu.

Hvis der havde været kritiske journalister og akademikerei i de vestlige medier, der havde fortalt sandheden om Syrien, ville krigen være stoppet for år tilbage. Den var måske aldrig begyndt.

> LÆS OGSÅ: De vestlige medier er totalitære redskaber

Hvordan man bedrager hele befolkninger

Men hvordan kan det lade sig gøre at bedrage hele befolkninger? Det korte svar er: Hitlers trick. Hitler vidste, at almindelige mennesker ikke kan få sig selv til at tro, at deres politiske ledere vil lyve for dem på den mest skamløse måde for at retfærdiggøre krig. På den måde er folk tilbøjelige til, hvilket ifølge Pierre Bourdieu er en ny sociologisk erkendelse, at bidrage til deres egen undertrykkelse.

Der findes en mængde akademisk litteratur, der dokumenterer, at krigene i Jugoslavien,ii Irak, og Afghanistan blev ført på falske og ulovlige grundlag.iii Danmark vil ikke lave en undersøgelse,iv men i 2016 konkluderede det engelske underhus, at krigen i Libyen udelukkende var baseret på løgne.v

Det er derfor afgørende at forstå, at Vestens krige blev ført på løgne, hvor alle medier, politikere og akademikere løj og fik befolkningerne til at bifalde destruktioner af hele nationer og drab på hundredtusindvis uskyldige mennesker. Det faktum bør gøre folk åbne for, at der kan være et problem med politikernes, akademikernes og mediernes udlægning af krigen i Syrien.

Den erfarne dokumentarist John Pilger har udtalt, at propagandaen om Syrien overgår alt, hvad vi tidligere har oplevet.vi Den erfarne journalist og forfatter, professor Kinzer skrev i februar 2016 «Medierne vildleder offentligheden om Syrien», hvor han samtidig siger, at mediernes dækning er det mest skamfulde i USA’s mediehistorie.vii

Jeg skal forklare, hvordan Vestens medier får Vestens befolkninger til at støtte destruktionen og massemordet på den syriske befolkning.

Min metode

Jeg er sociolog og arbejder på at forstå og forklare vores sociale virkelighed objektivt. Jeg er vant til at tænke længe over ting for at nå til den korrekte forståelse. Jeg har engang tænkt et halvt år over en af Pierre Bourdieus sætninger. Jeg vil være sikker på at tale sandt.

De kritiske analyser ender altid med at pege tilbage på ’oprørerne’. Alligevel fastholder medier en dæmoniserende fortælling om Assad og Syrien, hvor de falske fabrikerede anklager får lov til at bestå.

Jeg har brugt flere timer hver dag i et par år på at forske i (u-) holdbare kilder om Syrien herunder læst utallige nedskydninger af ‘beviser’ for Assads gasangreb, bomber af hospitaler osv. De kritiske analyser ender altid med at pege tilbage på ’oprørerne’. Alligevel fastholder de vestlige medier en dæmoniserende fortælling om Assad og Syrien, hvor de falske fabrikerede anklager får lov til at bestå.viii

For eksempel rensede FN-undersøger Carla Del Ponte Assad for anklagen om brug af giftgas i 2013 og rettede mistanken mod ’oprørerne’. ix Alligevel sagde Obama kort efter i FN, at det er en fornærmelse mod den menneskelige fornuft og FN, at tilskrive kemiske våben til andre end den syriske regering.x Obama vidste, at det var løgn.xi

Mediernes ensidige dækning

Vestens politiske ledere støtter ’oprørerne’ i Syrien. Og de vestlige medier har generelt kun bragt information fra ’oprørs-kontrollerede’ områder. Mens de har gentaget den samme absurde historie igen og igen: Assad og russerne bomber og mishandler den syriske befolkning.

Det mest markante problem med den dækning er, at de vestlige mediers foretrukne kilder i Syrien er alt andet end troværdige. For de ’syriske oprørere’ er reelt intet andet end ekstremistiske jihadister – i allerhøjest grad udenlandske lejesoldater, der på ingen måde kan opfattes som respektable endsige troværdige kilder til situationen i Syrien.

Medierne har altså på ensidig vis benyttet dybt utroværdige kilder, der kun har en stærk interesse i at lyve og dæmonisere Assad. På den måde har medierne i årevis prædiket et falsk billede af Assad og situationen i Syrien.

Mediernes propagandakampagne har været så massiv, at de fleste mennesker i Vesten er blevet overbeviste om og stærkt følelsesmæssigt engagerede i, at krigen i Syrien handler om at bekæmpe et monster. Det har til stadighed den effekt, at al anden information og sympatisk tale om Assad opfattes som ’Assad-propaganda’.

Folk i Vesten, herunder journalister, politikere og akademikere, får det nærmest fysisk dårligt og nægter at høre tale om, at Assad er en fornuftig politiker. På den måde er propagandaen mod Assad og Syrien lykkedes med at få Vestens befolkning til aktivt og engageret at arbejde imod at lytte til andre argumenter og kritiske kilder omkring virkeligheden i Syrien. Og støtte krigen mod ’Assad’.

De almindelige syrere censureres væk

Problemet er blot, at alt, hvad de vestlige medier har rapporteret fra Syrien, er falsk. Alt, hvad der er kommet ud fra de ’oprørskontrollerede’ områder i Syrien, og som de vestlige medier dagligt har rapporteret som sandheden om Syrien, er falsk. Alt.

 Alle, der har talt med syrere udenfor ’oprørernes’ områder, rapporterer, at syrerne sætter stor pris på og støtter Assad.

Alt hvad de vestlige medier har fortalt om Assad, om ’det folkelige oprør imod Assad’, om ’Assads drab på sin egen befolkning’, om ’russernes bomber af hospitaler og den civile befolkning’ og så videre. Alt er falsk.xii

Men da Vestens journalister og befolkningen generelt er fyldt med så stærke negative følelser på grund af dæmoniseringen af Assad, så har den syriske befolkning reelt ingen mulighed for at blive taget alvorligt. På den måde hyller Vesten sig ind i en løgn om Syrien og bilder sig selv ind, at man gavner syrerne, hvis man fjerner Assad.

Og da Assad vandt det sidste valg med knap 90 procent af stemmerne, så er effekten, at man systematisk udelukker mindst 90 procent af den syriske befolkning som utroværdige kilder til situationen i Syrien.xiii Syrernes virkelighed har nu været undertrykt i seks år.xiv

Men det er en komplet falsk udlægning af såvel syrerne, som Assad og af hele situationen i Syrien. Alle, der har talt med syrere udenfor ’oprørernes’ områder, rapporterer, at syrerne sætter stor pris på og støtter Assad, samt at alle andre af vestens historier om Syrien er løgn.xv

En af de mest overbevisende rapporteringer kom i august 2016, hvor en amerikansk fredsdelegation med fredsaktivister og fagforeningsfolk vendte hjem fra Syrien og stærkt oprørte fortalte, at alle syrere bekræftede de mange kritiske rapporter om, at alt, hvad Vestens medier har fortalt om Syrien, er løgn. De beretter i øvrigt også, at den vestlige propaganda sad så dybt i dem, at den var svær at gøre sig fri af.xvi

Der var aldrig et ’folkeligt oprør’ mod Assad

Den canadiske udenrigspolitiske analytiker, Stephen Gowans, den svenske professor emeritus ved Stockholms universitet, Anders Romelsjø og den amerikansk-syriske journalist Steven Sahiounie har skrevet artikler, der komplet underminerer Vestens fortælling om ’oprøret’ mod Assad.

Gowans forklarer, at vestlige medier på ’oprørstidspunktet’ rapporterede hundredvis af oprørere og ikke tusindvis af oprørere, som de vestlige medier senere ændrede historien til; at det især drejede sig om ekstremister fra Al-Nusra, det muslimske broderskab med videre, og at der ikke var tale om et ublodigt oprør.xvii

Den samme udlægning og kritik af de vestlige medier bekræftes af så forskellige kilder som en engelsk, indisk og tjekkisk ambassadør,xviii en presbyteriansk præst i Aleppo,xix en flamsk præstxx samt (mest rørende) af Stormuftien af Syrienxxi og en hollandsk jesuitpræst: Folk udefra stod bag.xxii

Amerikanske politikere undsiger USA’s rolle

Hawaiis demokratiske repræsentant i kongressen, Tulsi Gabbard, bekræfter analysen: Der er ingen ’moderate oprørere’ i Syrien.xxiii ’Assad er den mest genuine bekæmper af terrorister’.xxiv Gabbard og andre arbejder på at standse USA’s våbenstøtte til jihadisterne i Syrien ved lov.xxv

Mange så billedet af den toårige syriske dreng død på en strandkant i Tyrkiet. Drengens tante bekræfter offentligt Gabbards analyse og bestræbelser.xxvi Økonomen Jeffrey Sachsxxvii og de to republikanske politikere, Ron Paul og Richard Black, er stærke kritikere af USA’s ’skjulte krig’ i Syrien. Black udtaler, at USA aldrig har handlet så foragteligt og modbydeligt som i Syrien.xxviii

Befrielsen af Østaleppo

Filmmager Carla Ortiz bekræfter analysen. Ortiz rejste i Syrien i otte måneder i 2016 for at lave en dokumentarfilm. Ortiz betoner, at alle i Aleppo var yderst lettede over befrielsen fra de jihadistiske ekstremister. Hun trygler USA om at stoppe i Syrien. xxix

Sociale medier svømmede over med festbilleder efter befrielsen. De blev ikke bragt i Vestens medier. Til gengæld var der absurde historier om, at den syriske hær henrettede civile i Østaleppo.

Ortiz bekræfter, at de fleste ’oprørere’ er udlændinge og forklarer, at de sidste desperate meldinger fra ’oprørere’ i Aleppo’ på sociale medier var falske. Ingen i Aleppo kunne få forbindelse til de sociale medier.xxx

Fredsforsker Jan Øberg rapporterede fra Aleppoxxxi, ligesom Carla Ortiz og de britiske journalister Lizzie Phelan, Robert Fisk, Vanessa Beeley og canadiske Eva Bartlett stik modsat Vestens udlægning.xxxii Fisk berettede, at jihadisterne henrettede folk, der forsøgte at flygte fra Østaleppo.xxxiii

Niels Krause i DR’s Deadline rapporterede om Østaleppo, som om hele Aleppo blev bombet af Assad. En utrolig falsk udlægning gentaget overalt i Vesten.xxxiv På sociale medier var de danske journalister, der rapporterede om Aleppo fra lande udenfor Syrien, til grin. Sociale medier svømmede over med festbilleder efter befrielsen. De blev ikke bragt i Vestens medier. Til gengæld var der absurde historier om, at den syriske hær henrettede civile i Østaleppo.xxxv

Underminering af Vestens propaganda

Den engelske journalist Patrick Cockburn skrev i 2016, at Aleppo tydede på, at alt hvad Vesten har rapporteret om Syrien er falsk.xxxvi En pointe er, at jihadisterne i Mosul og Aleppo fik vidt forskellig dækning, som om kun jihadisterne i Mosul er terrorister.xxxvii

Cockburn konkluderer i 2017, at alle rapporter fra ’oprørskontrollerede’ områder i Syrien siden 2013 er skabt i ledtog med jihadister. Alt andet ville have været for farligt.xxxviii Det gælder også rapporter fra FN og Læger Uden Grænser,xxxix der støttede sig til jihadister i Østaleppo.xl Eva Bartlett kunne forklare en pludselig knap så selvsikker vestlig journalist, at der ikke var en eneste uafhængig vestlig organisation i Aleppo.xli

De Hvide Hjelme

Snesevis af rapporter viser, at De Hvide Hjelme ikke er en NGO hjælpe- men en propagandaorganisation med en engelsk lejesoldat som chef.xlii Fænomenet bør ikke overraske, idet et reklameselskab fik fem hundrede millioner dollars til at fabrikere materiale til at legitimere krigen i Irak.xliii BBC og andre medier er afsløret i at fabrikere propaganda om Syrien.xliv

Snesevis af rapporter viser, at De Hvide Hjelme ikke er en NGO hjælpe- men en propaganda-organisation med en engelsk lejesoldat som chef.

Swedish Doctors for Human Rights forklarer, at den behandling af små børn, som De Hvide Hjelme viser i en video, ville slå små børn ihjel.xlv De har også afsløret en video, brugt som information i FNs sikkerhedsråd i 2015, som oplagt falsk.xlvi At Hollywood gav De Hvide Hjelme en Oskarxlvii viser omfanget af vestens orkestrerede propaganda.xlviii

Politiken står bag journalist Nagieb Khajas ’dokumentarudsendelser’ om heltene De Hvide Hjelme i Aleppo. Da Carla Ortiz og andre talte med syrere fra Øst-Aleppo, var mange vrede og sagde, at De Hvide Hjelme arbejdede for jihadisterne eller var jihadisterne i Østaleppo.xlix

Folk, der arbejder med De Hvide Hjelme, laver propaganda.l Lægen Haifa Awad har også kun opereret i ’oprørernes’ områder.li Ligesom hun gjorde med Libyen.lii Det ofte citerede ’Syrian Observatory for Human Rights’ består af en mand i en lejlighed i Coventry, England, der ikke har været i Syrien i femten år.liii

Fredsaktivisten og journalisten Jan Öberg har brakt øyenvitneskildringer fra Aleppo

Dansk troværdig journalistik

Rasmus Tantholdts reportager fra Syrien i 2016 samt Adam Holms dokumentar ’Tilbage til Damaskus’ (2016) var fyldt med billeder og syrere, der bekræfter min forklaring.

Tantholdt nuancerede i allerhøjeste grad den vestlige fortælling om Syrien, da han viste og forklarede, hvordan folk i Aleppo i swimmingpools forsøger at leve et almindeligt liv;liv hvordan Assads hær beskytter folk mod ISIS i Østaleppo, der bomber ind i civile områder i Aleppo; hvordan ISIS tvang børn til at henrette en række voksne syriske mænd for øjnene af et fyldt stadion i Palmyra; at de kristne og etniske mindretal i Syrien ville blive fordrevet og slået ihjel, hvis Assad blev fjernet og så videre.lv

Det er sandt, at Holmlvi og Tantholdt i deres egne ord undsiger Assads og andre syreres forklaringer. Det støtter kun min pointe, at Vestens dæmonisering gør det umuligt for folk i Vesten at anerkende syrernes virkelighed. Det er tankevækkende, at Tantholdt tydeligt ikke kan tro på Assad, når Assad siger, at han beskytter den syriske befolkning, på trods af at Tantholdt selv lige har dokumenteret det i Aleppo.lvii Senest har norske journalister haft vanskeligt ved at tro deres egne øjne og øren.lviii

Ruslands bomber skaber fred

Den tidligere britiske ambassadør Peter Ford er en markant stemme til oplysning. Ford siger, at alternativet til Assad er et ekstremistisk styre i Syrien med fordrivelse om ikke drab på de forskellige etniske mindretal i Syrien som alawitter, kristne med videre.

For nylig fordømte redaktør for Veterans Today en FN-rapport om ’syriske krigs-forbrydelser’, fordi den ikke nævner, at vestlige lande står bag de jihadistiske lejesoldater, der havde besat Østaleppo.

Peter Ford siger, at russerne har den korrekte diagnose, at det er absurd at ville forhandle med jihadisterne. Der er ingen anden vej end at bombe dem ud.lix Han støttes af to tidligere NATO generaler,lx FN’s Carla Del Pontelxi og professor Kinzer,lxii der alle ser russernes bomber som en god ting og en betingelse for fred i Syrien.

Ford afviser også Amnesty International’s seneste rapport om ’Assads torturfængsel’ som komplet utroværdig.lxiii Det er værd at erindre om, at Amnesty i en række tilfælde har støttet, hvad der senere viste sig at være fabrikerede beviser, til støtte for vestens krige.lxiv Herunder Saddam Husseins ’Incubated Babies’ ved krigen mod Irak.lxv

For nylig fordømte redaktør for Veterans Today en FN-rapport om ’syriske krigsforbrydelser’, fordi den ikke nævner, at vestlige lande står bag de jihadistiske lejesoldater i Syrien, der havde besat Østaleppo.lxvi Rapporten bruger information fra The White Helmets.lxvii

Rusland har international ret på sin side

Dr. Marcus Papadopoulos, engelsk politisk analytiker, redaktør af Politics First, forklarer, at de engelske politikere er helt galt på den om Syrien og Ruslands rolle.lxviii Han siger, ligesom en ekspert i international ret, at Rusland har ret til at hjælpe Syrien modsat vestlige lande som Danmark samt Tyrkiet, Saudi Arabien, Qatar med flere, der alle overtræder international ret ved at være i Syrien:

”Folkeretten er nedskrevet i FN-pagten, der slår fast, at væbnet magt kun kan ske, hvis der er et mandat fra FN’s Sikkerhedsråd, hvis en regering beder om hjælp, eller der er tale om selvforsvar. ”lxix

Sandheden er modsat mediernes udlægning. For eksempel Politikens Anders Jerichow, som jeg undrede mig over i en artikel sidste år:lxx ”De russiske fly spreder død og ødelæggelse over det syriske samfund og en civil befolkning – lige foran vores øjne. ”lxxi

Vesten står bag de jihadistiske lejesoldater

Den amerikanske demokrat Dennis Kucinic, der har søgt at rejse rigsretssag mod den tidligere præsident Bush og vicepræsident Dick Cheney, er enig med ambassadør Ford.lxxii

Kucinic forklarer, at USA bevæbner jihadisterne, fordi man ønsker, at islamister får kontrol i regionen.lxxiii Som i Libyen.lxxiv Vestens politikere støtter som bekendt Saudi Arabien:lxxv ”An ISIS that has made it”.lxxvi

Tyrkiets præsident Erdogan lovede angiveligt Assad i 2011 at standse ’oprøret’ i Syrien, hvis Assad ville give plads til mellem en fjerdedel og en tredjedel ministre fra det muslimske broderskab i den syriske regering.lxxvii

Daværende udenrigsminister Kerry indrømmer i en lækket optagelse, at USA lod ISIS vokse i håb om, at det ville føre til Assads fald.

WikiLeaks og andre bekræfter Vestens støtte til jihadisterne.lxxviii I en bulgarsk dokumentar fra 2017 bekræfter jihadisterne samarbejdet.lxxix

Daværende udenrigsminister Kerry indrømmer det i en lækket optagelse, hvor han forklarer, at USA lod ISIS vokse i håb om, at det ville føre til Assads fald; men at russernes indblanding standsede ISIS.lxxx Talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, John Kirby, bekræfter, at USA kontrollerer jihadisterne og har endda truet russerne med at sætte dem til angribe russiske byer.lxxxi

Vesten og lande i regionen støtter, bevæbner,lxxxii hjælperlxxxiii og bomber for ISIS.lxxxiv

En amerikansk pilot forklarer, at de amerikanske fly blev nægtet tilladelse til at bombe i 75 procent af tilfældene, hvor de kunne have bombet ISIS.lxxxv Piloten forklarer videre: «Jeg forstår overhovedet ikke denne strategi, fordi det er det, der har givet ISIS fordelen og evnen til at rekruttere.»

At Vesten af og til bomber ISIS, som de hævder, udstiller kynismen i den førte politik. I december 2016 blev NATO-rådgivere fanget sammen med jihadister i den østlige del af Aleppo.lxxxvi

Jihadister fra al-Nusra i Aleppo

De fleste lejesoldater er ikke syrere

Mediernes løgne legitimerer og dækker over, at Vestenlxxxvii samt lande i regionen rekrutterer, træner og bevæbner lejesoldater til at bekæmpe den syriske hær og fjerne Assad.lxxxviii Siden 2013 har EU tilladt sig selv at sende våben til de jihadistiske ’oprørere’ i Syrien, hvilket FN betegner som at hælde benzin på bålet.lxxxix

Mediernes løgne legitimerer og dækker over, at Vesten samt lande i regionen rekrutterer, træner og bevæbner lejesoldater til at bekæmpe den syriske hær og fjerne Assad.

Lækkede ISIS dokumenter afslørede 22.000 især ikke-syriske navne.xc En analyse viser 72 procent arabisk herkomstxci kun 1,7 procent syrere.xcii Den syriske regering anslår, at der har været 360.000 udenlandske soldater i Syrien.xciii Russerne oplyser at have dræbt 35.000 jihadister fra februar til september 2016.xciv Syrerne oplyser i øvrigt, at de mest brutale ledere for jihadisterne rekrutteres fra Skandinavien.xcv

Der er tale om ekstremister og i bedste fald forvirrede folk, der terroriserer, voldtager og myrder den syriske befolkning.xcvi Ikke underligt at amerikanske elitesoldater finder det absurd at skulle træne den slags folk.xcvii

Plottet om Syrien

Udenrigsminister Kerrys indrømmelse og alle andre kritiske fakta om Vestens ’skjulte’ rolle undertrykkes af de vestlige medier, jævnfør en professor i medievidenskab.xcviii Vestens løgne dækker over realiteterne i Syrien, som er en banal krig for geopolitisk magt og ressourcer.xcix

Vestens løgne dækker over realiteterne i Syrien, som er en banal krig for geopolitisk magt og ressourcer.

Robert F. Kennedy Jr. forklarer, at USA’s forsøg på regime-change’ skyldes, at Assad har afvist rørledninger fra Saudi Arabien og Qatar gennem Syrien.c Det er dog højest en del af forklaringen.ci De-klassificerede CIA dokumenter afslører planer for Syrien helt tilbage til 1986, lang tid før der var tale om rørledninger.cii

Israel har givet Dick Cheney og mediemogulen Murdoch mfl. oliekoncessioner i Syrien.ciii Tyrkiet tømte Aleppo for rigdomme og har købt store mængder olie af ISIS i Syrien.civ

Vestens ’humanitære’ hykleri

Det var den amerikanske præsident Bill Clinton, der forrådte Nürnberg principperne og ændrede rationalet for krig fra et spørgsmål om følge international ret til et ’humanitært’ spørgsmål om at bekrige dæmoniske ledere, som befolkninger skal reddes fra.cv

Medierne undertrykker, at det er vestens boykot af Syrien, der forårsager den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig, som især rammer civil-befolkningen og syge børn.

Men de humanitære begrundelser er både dybt ulovlige og fuldkommen vanvittige.cvi For krigene er hver gang endt med op til hundredtusindvis uskyldige døde, umenneskelige lidelser i årevis og folk efterladt i ’failed states’ uden håb om en fremtid, hvor de har det usigeligt ringere end inden den humanitære krig.

Medierne fastholder den falske fortælling om Assad, der legitimerer og understøtter jihadisternes massemord på den syriske befolkning.cvii De undertrykker også, at krigene i Libyen og Syrien er den væsentligste årsag til flygtningekrisen i Europa.cviii Sidst men ikke mindst undertrykker de, at det er vestens boykot af Syrien, der forårsager den største humanitære katastrofe siden Anden Verdenskrig, som især rammer civilbefolkningencix og syge børn.cx

På den måde understøtter medierne massivt en syg vestlig politik og får folk til at tro, at det er Assad, der mishandler den syriske befolkning. Vestlige hjælpeorganisationer er lige så tavse om den virkelige sammenhæng, mens de på hyklerisk vis beder folk om at hjælpe den syriske befolkning.cxi

Så mens medier og hjælpeorganisationer vildleder folk til at føle sig humanitære på syrernes bekostning, så lever kristne i Syrien i stadig frygt for, at Assad bliver fjernet,cxii mens den katolske leder i Syrien taler for døve øren i sin appel om at ende sanktionerne.cxiii For vestlige politikere søger kun at skærpe sanktionernecxiv mens de fortsat fodrer terroristerne med våben. Blinde (venstrefløjs-) politikere fuldender absurditeten og taler for militær indgriben for at hindre Assad i yderligere at skade befolkningen.

Den britiske forfatter og journalist Robert Fisk har en rammende diagnose, når han siger, at de jihadistiske terrorister og vestlige ledere er i samme liga: De gør alt for penge.cxv Det samme synes at gælde vestens journalister, akademikere og hjælpeorganisationer.

NOTER

ihttp://21stcenturywire.com/2016/05/20/syria-french-academic-exposes-left-wing-charlatans-as-harbingers-of-terrorism/; http://dissidentvoice.org/2016/09/unreliability-spinelessness-of-the-western-left/

iihttp://www.wsws.org/en/articles/2001/03/koso-m01.html; https://www.youtube.com/watch?v=ljEAyryiwsg&t=245s; http://rense.com/general94/nurem.htm

iiihttp://homosociologicus.com/syria; http://www.counterpunch.org/1999/06/15/war-crimes-law-applies-to-u-s-too/; http://www.truth-out.org/news/item/35486-human-rights-lawyer-francis-boyle-on-us-war-crimes-the-refugee-crisis-in-europe-and-more

ivhttp://arbejderen.dk/indland/forskere-efterlyser-dansk-evaluering-af-libyen-krig

vhttps://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmdfence/106/106.pdf; http://www.claritypress.com/McKinney.html; http://rense.com/general94/nurem.htm; http://www.salon.com/2016/09/16/u-k-parliament-report-details-how-natos-2011-war-in-libya-was-based-on-lies/; http://www.wsws.org/en/articles/2001/03/koso-m01.html; https://www.youtube.com/watch?v=ljEAyryiwsg&t=245shttp://www.investigaction.net/en/libyan-labels-a-journey-through-the-guardians-coverage-of-the-libyan-disaster/; http://www.sarantakos.com/kosovo/ks21nurnberg.html

vihttps://www.youtube.com/watch?v=7oC1NB9tZg0

viihttps://www.bostonglobe.com/opinion/2016/02/18/the-media-are-misleading-public-syria/8YB75otYirPzUCnlwaVtcK/story.html

viiihttp://homosociologicus.com/syria; https://www.amazon.com/Dirty-War-Syria-Tim-Anderson/dp/0973714786

ixhttp://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-un-idUSBRE94409Z20130505; http://arbejderen.dk/udland/fn-kommission-uenig-om-hvem-der-har-brugt-giftgas; http://politiken.dk/udland/art5445456/FN-Intet-afg%C3%B8rende-bevis-for-kemiske-v%C3%A5ben-i-Syrien; http://www.globalresearch.ca/german-intelligence-al-qaeda-all-over-syria/32105; http://www.globalresearch.ca/report-rebels-responsible-for-houla-massacre/31340

xhttps://consortiumnews.com/2015/12/22/a-call-for-proof-on-syria-sarin-attack/

xihttps://www.lrb.co.uk/v35/n24/seymour-m-hersh/whose-sarin; https://www.lrb.co.uk/v36/n08/seymour-m-hersh/the-red-line-and-the-rat-line;

xiihttp://homosociologicus.com/syria

xiiihttp://journal-neo.org/2015/12/20/bashar-al-assad-the-democratically-elected-president-of-syria/; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/574-president-assad.html

xivhttp://www.mintpressnews.com/six-years-war-death-destruction-syrians-speak/226037/

xvhttp://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10770311/Syria-As-the-bombs-fall-the-people-of-Damascus-rally-round-Bashar-al-Assad.html; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/574-president-assad.html; https://sputniknews.com/politics/201512201032055880-bashar-assad-enjoys-public-support-syria-western-propaganda/

xvihttp://webtv.un.org/watch/bashar-ja%E2%80%99afari-syria-and-us-peace-council-representatives-on-syria-press-conference/5077088426001

xviihttps://gowans.wordpress.com/2016/10/22/the-revolutionary-distemper-in-syria-that-wasnt/; http://jinge.se/allmant/hur-borjade-kriget-i-syrien-i-mars-2011.htm; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/1135-day-before-deraa.html

xviiihttps://sputniknews.com/middleeast/201601161033242560-indian-ambassador-syria-war/; http://ahtribune.com/world/north-africa-south-west-asia/syria-crisis/1203-eva-filipi.html

xixhttps://www.youtube.com/watch?v=DnLom2b7V7Q

xxhttp://www.globalresearch.ca/the-media-coverage-on-syria-is-the-biggest-media-lie-of-our-time-interview-with-flemish-priest-in-syria/5571199

xxihttp://www.independent.co.uk/voices/comment/i-had-five-sons-now-i-have-four-syrias-senior-cleric-pardons-the-rebels-who-killed-his-son-8835441.html

xxiihttp://www.globalresearch.ca/eyewitness-to-the-syrian-rebellion-late-father-frans-denounced-a-violent-opposition-instigated-and-paid-by-foreign-interests/5378784; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/10751067/Dutch-priest-murdered-in-his-church-in-the-besieged-Syrian-city-of-Homs.html; https://www.nytimes.com/2014/04/08/world/middleeast/dutch-priest-shot-to-death-in-syrian-city-homs.html

xxiiihttps://www.youtube.com/watch?v=d06ExRd6INU; https://www.youtube.com/watch?v=0kJcGivkwrM&spfreload=1

xxivhttps://mobile.almasdarnews.com/article/u-s-congresswoman-calls-iraqi-syrian-leaders-sincere-fighting-terrorism/

xxvhttp://www.npr.org/2016/12/10/505079126/hawaii-congresswoman-tulsi-gabbard-introduces-bill-to-halt-u-s-arms-supplies-to; http://www.activistpost.com/2017/03/dr-rand-paul-introduces-tulsi-gabbards-stop-arming-terrorists-act-senate.html

xxvihttps://medium.com/@TulsiGabbard/my-country-was-destroyed-b0aecb445478#.ulfbdtkbv

xxviihttps://www.information.dk/debat/2016/03/saadan-skaber-stabilitet-syrien

xxviiihttp://www.fort-russ.com/2016/07/us-senator-we-have-never-done-anything.html?m=1

xxixhttps://www.newcoldwar.org/actress-carla-ortiz-returns-from-syria-pleads-on-cnn-to-end-war-and-intervention/

xxxhttp://www.telesurtv.net/english/news/Bolivian-Filmmaker-Debunks-Mainstream-Lies-on-Syria-20161231-0002.html; https://www.rt.com/news/370364-anissa-aleppo-twitter-shelling/

xxxihttp://arbejderen.dk/blog-indlæg/jan-øberg/de-krige-i-syrien-aleppos-og-nyhedsdækningens-fald

xxxiihttp://www.arbejderen.dk/udland/aleppo-blev-helt-klart-befriet; http://www.mintpressnews.com/journey-to-aleppo-exposing-the-truth-buried-under-nato-propaganda/220563/; http://www.mintpressnews.com/aleppo-how-us-saudi-backed-rebels-target-every-syrian/222594/

xxxiiihttp://www.counterpunch.org/2016/12/14/there-is-more-than-one-truth-to-tell-in-the-terrible-story-of-aleppo/

xxxivhttps://www.sott.net/article/325238-Western-corporate-media-disappears-over-1-5-million-Syrians-and-4000-doctors; http://21stcenturywire.com/2016/06/15/syria-aleppo-doctor-demolishes-imperialist-propaganda-and-media-warmongering/

xxxvhttp://thefreethoughtproject.com/10-aleppo-syrian-media-lies/?__hstc=143095274.da6f200e001272eb17f4b4059cd0898b.1484682229511.1484682229511.1484682229511.1&__hssc=143095274.1.1484682229512&__hsfp=1698655981

xxxvihttp://www.independent.co.uk/voices/syria-aleppo-iraq-mosul-isis-middle-east-conflict-assad-war-everything-youve-read-could-be-wrong-a7451656.html; http://www.independent.co.uk/voices/aleppo-crisis-syrian-war-bashar-al-assad-isis-more-propaganda-than-news-a7479901.html

xxxviihttp://www.independent.co.uk/voices/iraq-syria-aleppo-mosul-patrick-cockburn-propaganda-we-consume-a7373951.html

xxxviiihttps://www.lrb.co.uk/v39/n03/patrick-cockburn/who-supplies-the-news; https://steigan.no/2017/03/11/vestlige-logner-er-ikke-lenger-noen-hemmelighet/;

xxxixhttp://dissidentvoice.org/2016/05/about-bias-and-propaganda-on-syria/; http://www.gorilla-radio.com/tag/chris-cook-rick-sterling/; https://consortiumnews.com/2016/08/23/propaganda-for-syrian-regime-change/

xlhttps://sputniknews.com/middleeast/201612141048565188-un-staff-not-allowed-into-syria/; https://timhayward.wordpress.com/2016/12/30/truth-a-casualty-neglected-by-medicins-sans-frontieres-msf-in-syria/

xlihttps://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M

xliihttp://www.alternet.org/world/inside-shadowy-pr-firm-thats-driving-western-opinion-towards-regime-change-syria#.V_LG8aeRFx1.facebook; http://truepublica.org.uk/global/the-white-helmet-controversy/; https://consortiumnews.com/2016/10/23/the-white-helmets-controversy/

xliiihttp://projectcensored.org/propaganda-fake-news-media-lies/?mc_cid=615d33cd27&mc_eid=baf2d4a30b; https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2016-10-02/fake-news-and-false-flags-how-the-pentagon-paid-a-british-pr-firm-500m-for-top-secret-iraq-propaganda

xlivhttps://www.craigmurray.org.uk/archives/2013/10/fake-bbc-video/; http://www.jonathan-cook.net/blog/2017-03-08/is-the-bbc-still-lying-over-syria-footage/; http://landdestroyer.blogspot.dk/2012/05/bbc-deceitfully-posts-images-from-iraq.html; https://www.rt.com/news/380771-rt-fakecheck-news-project/

xlvhttp://theindicter.com/swedish-doctors-for-human-rights-swedhr-denounce-white-helmets-video-macabre-manipulation-of-dead-children-and-staged-chemical-weapons-attack-to-facilitate-a-no-fly-zone-in-syria/; video Swedish doctor, March 8, 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ijcA3LCKCl0

xlvihttp://www.globalresearch.ca/white-helmets-movie-fake-lifesaving-and-malpractices-on-children/5580529; https://www.youtube.com/watch?v=9nj6fc69qjM

xlviihttps://consortiumnews.com/2017/02/24/syrian-war-propaganda-at-the-oscars/

xlviiihttps://consortiumnews.com/2016/09/23/how-us-propaganda-plays-in-syrian-war/; https://steigan.no/2017/03/17/alliansen-hollywood-pentagon-og-militainment/; http://theindicter.com/why-is-sweden-giving-the-alternative-nobel-prize-to-syrias-white-helmets/

xlixhttps://www.newcoldwar.org/actress-carla-ortiz-returns-from-syria-pleads-on-cnn-to-end-war-and-intervention/; https://www.rt.com/news/370344-white-helmets-aleppo-residents/; https://southfront.org/double-life-of-white-helmets-volunteers-by-day-terrorists-by-night-photos/

lhttp://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/dansk-instruktoer-mange-lever-i-glad-uvidenhed-om-hvad-der-foregaar-i-syrien

lihttp://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5638804/Haifaa-Awad-Vi-m%C3%A5-ikke-tie-mens-Syrien-langsomt-bl%C3%B8der-ihjel

liihttp://dagensmedicin.dk/hun-hjalp-de-sarede-oprorere-pa-libysk-hospital/

liiihttp://anonhq.com/truth-behind-oft-quoted-syrian-observatory-human-rights/

livhttp://nyheder.tv2.dk/udland/2016-09-04-samme-by-nogle-ligger-ved-poolen-andre-bliver-bombet-ihjel

lvhttp://nyheder.tv2.dk/udland/2016-03-31-tantholdt-i-palmyra-her-henrettede-boern-voksne-fanger

lvihttp://www.dr.dk/nyheder/udland/dr-i-damaskus-i-verdens-farligste-land-droemmer-man-om-turister

lviihttps://www.youtube.com/watch?v=KSWu1n7I2_A

lviiihttp://www.vg.no/nyheter/utenriks/aleppo/oest-aleppo-livet-i-en-oedelagt-by/a/23934169/

lixhttps://www.youtube.com/watch?v=XEgh1Wi-YEk

lxhttp://www.express.co.uk/news/uk/644269/Syria-airstrikes-General-Lord-Dannatt-Britain-copy-Russia-support-Assad; https://sputniknews.com/middleeast/201602151034807027-russia-syria-peace/

lxihttps://www.yahoo.com/news/russian-air-strikes-syria-good-thing-del-ponte-192804180.html

lxiihttps://www.bostonglobe.com/opinion/2016/02/12/syria-thank-you-russia/UNKMxrzQvvAt8j4sJH03mJ/story.html

lxiiihttp://www.informationclearinghouse.info/46492.htm; https://sputniknews.com/radio_hard_facts/201702151050664352-amnesty-international-syria-prison-saydnaya/

lxivhttp://www.counterpunch.org/2016/03/04/the-caesar-photo-fraud-that-undermined-syrian-negotiations/; http://www.countercurrents.org/boyle231012.htm

lxvhttp://www.antiwar.com/orig/cohen1.html; https://en.wikipedia.org/wiki/Nayirah_(testimony)

lxvihttp://journal-neo.org/2017/03/16/un-report-on-syrian-war-crimes-is-a-bad-joke/

lxviihttp://arretsurinfo.ch/a-flawed-un-investigation-on-syria-based-on-account-by-pro-rebel-syrian-white-helmets-that-was-full-of-contradictions/

lxviiihttps://www.youtube.com/watch?v=CSNT_5KJd-o; https://sputniknews.com/radio_hard_facts/201703151051598323-syria-six-years-of-carnage-and-chaos/

lxixhttp://arbejderen.dk/indland/danmark-bliver-part-i-ulovlig-angrebskrig-i-syrien

lxxhttp://www.kommunikationsforum.dk/artikler/USAs-politiske-system-er-korrupt

lxxihttp://politiken.dk/debat/klummer/jerichow/art5611083/Putin-har-gennemskuet-Vestens-ynkelige-passivitet

lxxiihttps://www.youtube.com/watch?v=I0uzJbf3b3E&t=4s

lxxiiihttp://www.foxnews.com/opinion/2017/03/14/dennis-kucinich-why-are-at-war-in-syria.html

lxxivhttps://www.youtube.com/watch?v=WrKteSrZJbY; http://www.informationclearinghouse.info/article28666.htm; https://www.amazon.com/dp/1594037175/ref=olp_product_details?_encoding=UTF8&me=

lxxvhttp://journal-neo.org/2016/09/03/saudi-arabia-the-bloody-wonderland/

lxxvihttps://www.nytimes.com/2015/11/21/opinion/saudi-arabia-an-isis-that-has-made-it.html

lxxviihttps://www.alarabiya.net/articles/2011/09/29/169334.html;
http://www.geopolitica.ru/en/article/rise-and-fall-neo-ottomanism-syria#.WNAM6Ts19IV

lxxviiihttp://raeson.dk/2016/hvorfor-accepterer-vesten-at-israel-stoetter-terrorgrupper-i-syrien/; http://www.truth-out.org/progressivepicks/item/33180-wikileaks-reveals-how-the-us-aggressively-pursued-regime-change-in-syria-igniting-a-bloodbath; http://www.express.co.uk/news/world/737430/CIA-ISIS-Wikileaks-Carter-Cables-III-Julian-Assange; http://journal-neo.org/2016/12/16/aleppo-starts-uncovering-washingtons-evil-designs/; https://medium.com/insurge-intelligence/former-turkish-counter-terror-chief-exposes-governments-support-for-isis-d12238698f52#.bt3a85xep

lxxixhttps://www.youtube.com/watch?v=Ci0be87Nkco&feature=youtube_gdata_player

lxxxhttp://redstatewatcher.com/article.asp?id=56357; http://www.voltairenet.org/article194952.html: http://thefreethoughtproject.com/leaked-audio-sec-kerry-reveals-us-allowed-rise-isis/

lxxxihttp://www.counterpunch.org/2016/10/05/did-i-say-that-state-department-official-admits-ties-to-terrorist-groups/

lxxxiihttps://conservativedailypost.com/breaking-leaked-audio-footage-between-john-kerry-and-obama-they-created-isis/; http://www.globalresearch.ca/u-s-military-aid-to-al-qaeda-routine-shipments-of-weapons-to-syrian-freedom-fighters/5548960; http://www.globalresearch.ca/the-dirty-war-on-syria-washington-supports-the-islamic-state-isis/5494957; http://journal-neo.org/2015/10/09/the-mystery-of-isis-toyota-army-solved/; https://www.rt.com/op-edge/361033-syria-russia-us-kerry/; https://www.sott.net/article/307561-Beyond-belief-The-US-finally-explains-why-they-ve-avoided-bombing-ISIS-oil-wells; http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html?pagewanted=all&_r=0

lxxxiiihttps://www.rt.com/op-edge/374084-isis-syria-militants-advance/

lxxxivhttp://russia-insider.com/en/politics/syria-claims-israeli-jets-were-aiding-islamic-state-near-palmyra/ri19241; http://www.syrianews.cc/us-bombs-syrian-soldiers-aiding-al-qaeda/; http://katehon.com/article/nato-now-isiss-air-force; https://www.rt.com/news/381086-israeli-jets-syria-strikes/

lxxxvhttp://freebeacon.com/national-security/us-pilots-confirm-obama-admin-blocks-75-percent-of-isis-strikes/

lxxxvihttps://southfront.org/breaking-14-us-led-coalition-military-advisers-captured-by-syrian-special-forces-in-aleppo/; https://steigan.no/2016/12/21/syria-offentliggjor-liste-over-utenlandske-agenter-i-aleppo/

lxxxviihttp://www.informationclearinghouse.info/article30769.htm; https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/sep/10/silent-military-coup-took-over-washington

lxxxviiihttps://www.opednews.com/populum/page.php?f=Whose-Spring-The-CIA-s-Ha-by-Saman-Mohammadi-120622-705.html; https://consortiumnews.com/2016/09/29/how-the-us-armed-up-syrian-jihadists/; http://www.telesurtv.net/english/news/US-to-Train-Thousands-of-Syrian-Rebels-per-Year-20150116-0004.html; http://www.globalresearch.ca/how-britain-funded-syrias-moderate-armed-opposition-aka-terrorists-with-a-human-face/5551093; http://www.globalresearch.ca/u-s-military-aid-to-al-qaeda-routine-shipments-of-weapons-to-syrian-freedom-fighters/5548960

lxxxixhttp://arbejderen.dk/udland/h%C3%A6ld-ikke-benzin-p%C3%A5-b%C3%A5let-i-syrien

xchttp://www.dailymail.co.uk/news/article-3484702/Names-family-details-22-000-jihadis-revealed-huge-cache-leaked-ISIS-HR-forms.html

xcihttp://www.dw.com/en/report-most-eu-foreign-fighters-come-from-four-countries/a-19159597

xciihttps://en.zamanalwsl.net/news/14541.html

xciiihttps://nsnbc.me/2016/09/25/al-moallem-at-un-general-assembly-360000-foreign-fighters-entered-syria-since-2011/; https://southfront.org/syrian-war-report-october-10-2016-35500-terrorists-killed-in-6-months-2/

xcivhttps://southfront.org/syrian-war-report-october-10-2016-35500-terrorists-killed-in-6-months-2/; https://www.rt.com/news/344214-russia-killed-isis-militants/

xcvhttp://www.presstv.ir/Detail/2017/03/14/514285/Syria-Assad-statement-to-European-media

xcvihttp://21stcenturywire.com/2017/03/07/us-hostage-survives-terrorist-ordeal-in-syria-delivers-stunning-message-to-us-uk-regime-change-crowd/

xcviihttps://sofrep.com/63764/us-special-forces-sabotage-white-house-policy-gone-disastrously-wrong-with-covert-ops-in-syria/

xcviiihttp://www.alternet.org/grayzone-project/why-media-ignoring-leaked-us-government-documents-about-syria

xcixhttp://www.globalresearch.ca/planning-chaos-in-the-middle-east-destruction-of-societies-for-foreign-money-control/5445509; https://www.thenation.com/article/why-is-the-foreign-policy-establishment-spoiling-for-more-war-look-at-their-donors/

chttp://www.b.dk/globalt/hvorfor-araberne-ikke-oensker-usa-i-syrien; http://www.counterpunch.org/2016/09/15/assads-death-warrant/

cihttp://www.truth-out.org/news/item/37685-the-war-against-the-assad-regime-is-not-a-pipeline-war

ciihttp://www.mintpressnews.com/declassified-cia-report-exposes-25-years-u-s-plans-destabilize-syria/225553/

ciiihttp://raeson.dk/2016/hvorfor-accepterer-vesten-at-israel-stoetter-terrorgrupper-i-syrien/; http://www.middleeasteye.net/columns/how-islamist-rebels-engineered-israel-s-oil-grab-syria-740568063; https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18328

civhttp://www.globalresearch.ca/syrian-chambers-of-industry-turkey-has-been-stealing-from-aleppos-factories/5319465; https://www.rt.com/news/326567-is-export-oil-turkey/; https://www.rt.com/news/336967-isis-files-oil-turkey-exclusive/; http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-turkey-isi_b_8808024.htmlhttp://ig.ft.com/sites/2015/isis-oil/; http://www.haaretz.com/middle-east-news/isis/1.686287

cvhttp://www.counterpunch.org/2016/05/13/the-great-leap-backward-americas-illegal-wars-on-the-world/; http://www.counterpunch.org/2015/11/27/the-ideology-of-humanitarian-imperialism/; https://monthlyreview.org/product/humanitarian_imperialism/

cvihttps://consortiumnews.com/2016/10/06/the-forgotten-libyan-lessons-and-the-syrian-war/

cviihttp://www.dr.dk/nyheder/udland/syrien-efter-6-aar-oproeret-der-endte-i-katastrofe;

cviiihttps://southfront.org/wikileaks-depopulation-of-syria-is-part-of-the-us-strategy/

cixhttps://steigan.no/2016/10/15/okonomisk-beleiring-av-syria/; http://www.thecanary.co/2016/09/30/leaked-un-report-drops-a-bombshell-slamming-the-uk-and-us-for-their-role-in-the-syrian-crisis/; http://www.independent.co.uk/voices/syria-syrian-war-us-eu-sanctions-bashar-al-assad-patrick-cockburn-a7350751.html; https://theintercept.com/2016/09/28/u-s-sanctions-are-punishing-ordinary-syrians-and-crippling-aid-work-u-n-report-reveals/;

cxhttp://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-sanctions-idUSKBN16M1UW; http://presstv.com/Detail/2017/03/15/514479/Syria-West-sanctions-WHO-cancer

cxihttp://medialens.org/index.php/alerts/alert-archive/2016/828-media-silence-over-deadly-sanctions-from-iraq-to-syria.html

cxiihttp://en.shafaqna.com/news/43728

cxiiihttp://en.radiovaticana.va/news/2017/01/12/syrias_catholic_leader_calls_for_end_to_western_sanctions/1285337

cxivhttp://www.aljazeera.com/news/2017/02/russia-china-veto-resolution-syria-sanctions-170228170547908.html; http://journal-neo.org/2017/02/26/no-amount-of-propaganda-qualifies-as-h…

cxvhttp://www.independent.co.uk/voices/aleppo-falls-to-syrian-regime-bashar-al-assad-rebels-uk-government-more-than-one-story-robert-fisk-a7471576.html

Forrige artikkelFra IRA-sjef til statsmann: Martin McGuinness er død
Neste artikkelDen tredje maktflyttinga til EU på kort tid