Intet nytt fra Jonas-posten

0
Halvor Fjermeros

Av Halvor Fjermeros

Et tosiders oppslag i lørdags-KK med utdrag fra ei ny bok av Jonas Bals, førte til et intervju – over to sider – på nyhetsplass med utgangspunkt i at Ap-rådgiver Bals har skrevet ny bok. Ære være han for det. Temaet er arbeidsliv og håndverksfagenes skjebne, noe som berører det alle er opptatt av nå, nemlig vilkårene for å beskytte «den norske modellen» mot de nye vilkår som EU/EØS-regimet påfører dets vasallstater.

Da har vi nettopp i samme avis lest et tosiders oppslag med Ap-nestleder Tajik og Ap-leder Gahr Støre om det nye arbeidsprogrammet – med mangt et interessant forslag for å styrke arbeidsfolks stilling i arbeidslivet. I samme avis finner vi også et portrettintervju med Aps finanstopp Martinsen.

Det var da forunderlig hvordan det klumpet seg sammen i beste sendetid i dette lørdags-KK. Tilfeldig? Neppe. For uka før gjentok det samme seg: Jonas Bals skreiv en kronikk over to sider som umiddelbart utløste et intervju om det han tok opp, Trump-protestene og venstresida. I intervjuet står Ap-rådgiveren fram med «etterlysning av klassekamp», riktig nok i USA, og at arbeidernes stilling blir borte i debatten, riktig nok i USA, for i Norge har vi Arbeiderpartiet som er garantisten for at det ikke er sånn. For her har fagbevegelsen tette bånd til Ap, noe som er et effektivt hinder for at politikken blir en karrierevei, som i USA eller i britiske Labour, sier Ap-rådgiveren.

Dette begynner å bli litt komisk. Klassekampen, alias Jonas-posten, opererer som et bortimot friksjonsfritt talerør for Ap på det aller viktigste området for klassekampen i Norge anno 2017. I farten kommer jeg på det lærestykket i medhårsjournalistikk som KK serverte etter Jonas Gahr Støres tale på landsmøtet i Handel og Kontor i fjor høst. Ap-lederens forsvar for EØS var belagt med påstanden om at det «var ikke vår regjering som åpnet opp for bemanningsbransjen» (sitertfritt etter husken). I min tid som faglig journalist i KK ville vi på en normalt god dag ha skrevet en ledsagende kommentar der vi påpekte den åpenbare bløffen. Og på en ekstra god dag ville vi ha stilt Ap-lederen det nødvendige spørsmålet om hvem det var som ble garantisten for Stortingets vedtak om å slippe til bemanningsuvesenet, og om hvilken skjebne LOs klare betingelser for å gå med på dette lød da debatten gikk i 1999-2000. For ikke å nevne de rød-grønnes innføring av EUs vikarbyrådirektiv fra 2013, selve konfirmeringa av det nye arbeidslivsregimet med flyktig og ukontrollerbar korttidsinnleid arbeidskraft.

Nei, slikt finner man ikke i Jonas-posten, heller ikke i tider der tunge deler av fagbevegelsen mobiliserer det remmer og tøy kan holde for å prøve å lirke LO-kongressen inn på rett spor i kampen mot sosial dumping. For nå er det valgkamp som gjelder, og da må vi slutte rekkene i Aps kamp mot ulikhetssamfunnet. Da må vi ikke snakke om bagateller som EØS, vikarbransjen, pensjonsranet eller fjerning av arveavgiften. Eller for å sitere en av Jonas’ene i KK-intervju 27.1.: «Det er grenser for hvor god fordeling du kan få med skatt alene, du må ha en fordeling mellom arbeid og kapital.» Ja, hva skulle fagbevegelsen gjort uten disse kloke ord fra rådgiver Jonas Bals?

Halvor Fjermeros, bystyrerepresentant for Rødt i Kristiansand

Innlegget sto som leserinnlegg i Klassekampen 8. februar 2017

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.