Konsentrasjonsleiren Øst-Aleppo og humanistene

0
NATO-våpen i terroristenes våpendepoter
Av Eva Thomassen

Hvordan kunne det ha seg at Egeland og andre sa at det ikke kommer mat inn i Øst-Aleppo når det kom tonnevis av våpen inn?

Noen må stilles til ansvar. Mange må stilles til ansvar, skriver Eva Thomassen i dette innlegget.

Utenriksminister Børge Brende måtte med grøtete stemme i dag (30. desember) på direkte spørsmål – i «Politisk kvarter» på NRK, erkjenne at president al-Assad er Syrias president. Stille satt APs Anniken Huitfeldt og SVs Vegar Solhjell og nikket gjennom mikrofonen. Hvorfor så mollstemte? De har promotert en krig de har tapt. De har lagt breisida til i 6 år med beskyldninger mot en lovlig valgt president i en suveren stat for å få han styrtet. Beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten. Operasjon fredelige demonstrasjoner mot en diktator nådde ikke helt til mål.

Men, de er ikke de eneste som er triste i dag. Vi har NRKs Falkenberg Mikkelsen som sier at «Aleppos ‘fall’ er det største tapet for opposisjonsbevegelsen i Syria». Gjengangere som Cecilie Hellestveit, Kai Kverme og andre er spede i stemmen både skriftlig og muntlig. Begge har fått nye jobber og vil ikke ha operasjon fredelige demonstrasjoner heftet ved seg. Kverme har fått jobb som «Syria-ekspert» i Landinfo. De skal være nøytrale, få visum til landene de er tildelt å komme med fakta fra.

Humanitære organisasjoner forholder seg nå helt musestille. Nå når sivilbefolkningen i Øst-Aleppo er befridd og trenger humanitær bistand er verken Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norwac å se.

Humanitære organisasjoner forholder seg nå helt musestille. Nå når sivilbefolkningen i Øst-Aleppo er befridd og trenger humanitær bistand er verken Norsk Folkehjelp, Flyktninghjelpen, Redd Barna, Norwac å se. De har slått følge med de grønne bussene til Idlib dit bl.a. Al-Nusra ble fraktet til. Ref. hjemmesidene deres.

Egelands sivilbefolkning fordunstet i dampen fra lutefisken.

Medienes «massakre» med kilder blant Al-Nusra og USAs FN-ambassadør, Power, ga terrorgruppene i Øst-Aleppo nytt mot. Her hjemme var ikke Lysbakken fra SV, i tvil om at Russland bør «skamme seg». Reklamefirmaer ble brukt som fyrbøtere ved å lage store aksjoner på nettet, på gata, på TV, i avisene, på hjemmesidene til humanitære organisasjoner, propagandafilmer fra White Helmets: #Aleppo burning, #Aleppo Holocaust, #Aleppo massacre osv. Sort skrift på rød bunn. Vitner var alt fra humanitære organisasjoners lokale sivilsamfunnsgrupper i Øst-Aleppo til Brende til den eksterne opposisjonen i Nasjonalkoalisjonen som Norge anså som det «syriske folkets legitime representant» helt til «Politisk kvarter» i dag.

Jan Egelands rolle

Det virker som alle disse får beskjed fra samme kilde når de formidler til folket med ansiktet i samme folder at dette er «uakseptabelt». Assad lar «hundretusener sulte ihjel». Hvem er kilden til dette? Hvem får varsellampene til å blinke rødt? Hvem er satt til den jobben? Hvem har autoritet til å fremstå som troverdig? Det er den som kan mane fram «barnet» i våre hjerter, en som har et humanistisk image. FN har satt Jan Egeland på den jobben.

Øst-Aleppo har vært beleiret av Al-Nusra og andre terrorgrupper siden 2012 – hvorfor dette hysteriet nå?

Da jeg sist var i Syria i september i møte hos Stor-muftien fortalte han at han alltid spurte folk fra FN og andre «humanister» når de ville ha møte med han, om hva de fikk i lønn. Han kunne fortelle at av 4 milliarder dollar FN bevilget til «Syria» gikk en milliard til Syria. FNs de Mistura hadde en lønn på $ 25 000 i uka (!) ++. Hva Egeland får i lønn ser ut til å være nok til at all moral ligger i lønningsposen …

Egeland har fra 2012 «lovet» at Assad aldri mer skulle holde noen flere nyttårstaler.

Egeland har fra 2012 «lovet» at Assad aldri mer skulle holde noen flere nyttårstaler. Når den ene nyttårstalen etter den andre ble holdt, måtte Egeland skru opp Assads barbari overfor sivilbefolkningen. Han hadde ikke sett verre utsulting, gassing siden Middelalderen. Men det holder ikke med å vise til tidligere tider, her må det handling til. Vi skal jo styrte Assad, vi skal jo ødelegge Syria. Egeland kom med et triks som nesten virket, men noen kjente løgnene hans. Han hadde brukt dem før. Egeland skrudde opp tallet på sivile i Øst-Aleppo. Hundretusener stod i fare for å dø, utsultes, bombes, drepes. Hundretusener ble holdt innesperret i lommer i Øst-Aleppo. Døde barn og kvinner lå strødd. Han sa han hadde kilometerlange kolonner med nødhjelp som ikke fikk komme inn i Øst-Aleppo. Russland og Syria hindret han. Så kom shiamilitser og Hezbollah på Egelands rolleliste. Hele den verste bermen som finnes på kloden sto i vegen for Egelands mat.

Løgnene til Egeland skulle brukes for å hindre at Aleppo ble befridd, Aleppo måtte ikke «falle». Makkeren til Egeland, de Mistura foreslo at Øst-Aleppo skulle bli en selvstendig by. EU foreslo at dersom Al- Qaida fikk noe av Syria skulle Assad få penger til å bygge opp landet. Egeland foreslo at det måtte bli en ukelang våpenhvile for å få inn nødhjelp som med innestemme betyr å få inn mer våpen og flere terrorister.

Syria derimot, opprettet humanitære korridorer hvor sivile kunne forlate Øst-Aleppo, syriske opprørere kunne overgi seg, legge ned våpen og få amnesti, terrorister som ville forlate Aleppo med våpen hadde egne korridorer. Humanitær hjelp kunne komme inn, men Egeland ville ha våpenhvile.

Kerry ble bedt om for 100. gang å skille «moderate» terrorister fra «ekte» terrorister. Det gjorde han ikke.

Da bestemte Syria seg. Aleppo skulle befris. Ved hjelp fra Russland, Iran og Hezbollah gikk soldater fra hus til hus, gate til gate for å stoppe de nærmere titusentalls terroristene som befant seg i Øst-Aleppo. Til slutt gjennom forhandlinger mellom den syriske hæren og terrorgrupper ble disse gitt mulighet til å evakuere fra Aleppo til Idlib. I disse berømte grønne bussene. Den harde kjernen stoppet avtalene, busser ble tent på, sjåførene drept. Til slutt ble hele Øst-Aleppo befridd.

Menneskene som kom ut fra bydelen så ut som de deltok i en film fra en konsentrasjonsleir. Sivilbefolkningen fikk bistand fra Syrias Røde halvmåne og Internasjonale Røde Kors samt Russland. Men, hvor var Egelands mat, hvor var Norsk Folkehjelp, Norwac, Flyktningehjelpen, Redd barna? Hvor var disse lokale sivilsamfunnsgruppene som disse NGO ene brukte fordi det var så farlig å oppholde seg i Øst-Aleppo? Hvor var White Helmets som ble nominert til Nobels fredspris og hadde et budsjett på 100 millioner dollar? Borte.

Når sivilbefolkningen ble spurt om disse NGO-ene og ikke minst White Helmets hadde de ikke sett dem.

Sivilbefolkningen var reddet, byen befridd, terrorister og humanitære organisasjoner fordunstet og folk i Aleppo jublet i gatene.

© Jan Oberg

Massegraver og våpendepoter

Nå skulle Øst-Aleppo renskes. Hva ble funnet av etterlatenskaper? For anstendige mennesker med moral er det nesten ikke til å fatte de funnene som gjøres. Det er funnet massegraver, med kropper som er mishandlet, kroppsdeler mangler, det ble funnet 100 syriske soldater som ble drept, skåret hodet av i forbindelse med evakueringen av Al-Nusra terrorister. Barn og kvinner var massakrert av Al-Nusra. Det er funnet en mengde våpendepoter med tonnevis av våpen. Våpen for milliarder av dollar nok til å holde krigen i gang i flere år. Det er funnet i skoler kjemisk utstyr til å produsere kjemiske våpen, gassmasker, utstyr med stemplet fra NATO, som skal brukes av terrorister for beskyttelse når disse utfører gassangrep mot sivile. De «siste» sykehusene og «skolene» var verken sykehus eller skoler. Det var depoter for våpen, mat, medisiner, snikskyttere.

Det mest graverende og som burde bekymre Egelands humanistiske sinnelag er de store mat- og medisinlagrene som ble funnet i Al-Nusras eie. Til deres og familiene deres disposisjon. Sivile fikk ikke glede av denne maten eller medisinene. Visste Egeland dette? Siden han visste når det ikke var «mat» i Øst-Aleppo så burde han også vite når det var mat der? Hvem leverte han maten til? Visste han at våpen kom inn i Øst-Aleppo kamuflert som mat?

Det ble gjort et stort funn under bakken i Øst-Aleppo. 14 utenlandske etterretningsagenter og militære offiserer ble funnet i en bunker. Disse var fra Israel, USA, Tyrkia, Saudi Arabia, Qatar, Jordan og Marokko. Navnene deres er lest opp av Syrias FN-ambassadør Al-Jaafari i FN. Det synes om alle vestlige medier hadde tatt seg fri den dagen. Ingen mainstream medier har kommentert dette «funnet».

NATO-våpen i terroristenes våpendepoter

Det er en rekke spørsmål man bør stille til alle disse aktørene som har pøst ut penger og goodwill til operasjon Fredelige demonstrasjoner. Hvem har hatt kjennskap til dette? Hvem har aktivt deltatt i dette? Hvem kjøpte våpnene? Hvordan kom de inn i Syria. Hvordan kunne det ha seg at Egeland og andre sa at det ikke kommer mat inn i Øst-Aleppo når det kom tonnevis av våpen inn? Kom våpnene kamuflert som mat? Visste disse humanitære hjelpeorganisasjonene om hva som foregikk i Øst-Aleppo? Visste deres lokale «hjelpere» dette? Det visste de. Det var ikke mulig å foreta seg noe som helst uten i samarbeid med Al-Nusra. All nødhjelp gikk til depoter Al- Nusra disponerte. Hvorfor mangedoblet Egeland antall innbyggere i Øst-Aleppo i forhold til det faktiske tallet? Hvorfor ville han ha så lange våpenhviler? Hvorfor kom han aldri med den konvoien han sa han hadde stående? Var det våpen i den også? Noen har visst hva som foregikk i konsentrasjonsleiren ØstAleppo.

Har ingen brydd seg fordi de støtter «opposisjonen» og lagt skylden på Assad for disse terrorgruppene? Har operasjon *fredelige demonstrasjoner* gitt disse fullmakt til å pøse milliarder av kroner til terrorgrupper?

Har man i fellesskap laget en historie som passer til narrativet? Forfattere, eksperter, politikere, journalister, Egeland er alle lei seg i dag fordi Aleppo «falt». Det syriske folket jubler fordi Aleppo er befridd.

Humanisten Egeland og sanksjonene mot Syria

Hvorfor har ikke Egeland en eneste gang i løpet av 6 år nevnt sanksjonene vesten har påført Syria som tar liv av flere syrere enn noen krigshandlinger og får millioner til å flykte? Som kveler Syrias økonomi. Som gjør Syria avhengig av den politiserte humanitære hjelpen Egeland står for.

Selv sanksjonene mot Syria er forbigått i stillhet. Det er de groveste sanksjonene som noe land er påført. De rammer alle deler av det syriske samfunnet. Medisiner, medisinsk utstyr med mer enn 10 % amerikansk innhold er forbudt å innføre. Leger får ikke reservedeler til stetoskop. Barn med kreft dør. Folk med kroniske sykdommer dør. All kontakt med den syriske sentralbanken er blokkert. Man kan ikke sende penger til Syria. All flytrafikk er boikottet. Man kan ikke sende varer til Syria. Syria kan ikke kjøpe deler til oppbygging av infrastruktur. Man kan ikke ta med seg dollar inn i Syria. Man får ikke handlet med dem. Syriske pund er null verdt, man kan ikke bruke kort, syrere kan ikke handle på nettet. Arbeidsplasser er lagt ned. Folk har ikke penger. Oljehandelen er stoppet, det er felt millioner av trær til brensel. Folk flykter, de får ikke hjelp.

Hvordan kan det ha seg at vi aldri hører om disse sanksjonene mot Syria? Hvor er humanisten Egeland? Svaret er like ekkelt som ukelønna til Egeland.

Hvordan kan det ha seg at vi aldri hører om disse sanksjonene? Hvor er humanisten Egeland? Svaret er like ekkelt som ukelønna til Egeland. De samme som ønsker Assad styrtet er de samme som har innført disse sanksjonene. Vi har ført en økonomisk og humanitær krig mot det syriske folket i den tro at dette ville få folk til å vende seg mot Assad.

Humanitære organisasjoner har bevisst unngått sanksjonene ved å smugle penger og varer inn fra Tyrkia. De har samarbeidet med terrorgrupper som har kontroll over grensen mot Syria. Målet for «hjelpen» er opprørskontrollerte områder. Der bor 10% av befolkningen. 0 øre har gått til den regjeringskontrollerte delen av Syria hvor 90% av befolkningen bor. Dette er en bevisst politikk humanitære organisasjoner har fått milliarder av kroner til Dette har de fått blankofullmakt til. Tanken må ha vært at ingen vil se krigsforbrytelsene. «Vi har sørget for nok våpen, mat, medisiner og penger i Øst-Aleppo til at krigen kan fortsette i flere år.» Men, vi må sørge for å etterfylle, det kan bli behov for flere … for å nå målet for operasjon fredelige demonstrasjoner.

Operasjon fredelige demonstrasjoner feilet. Det syriske folket ville ikke ha vestens leiemordere som ledere av landet sitt. Nå kommer øyenvitneskildringene og funnene fra konsentrasjonsleiren Øst-Aleppo.

Noen må stilles til ansvar. Mange må stilles til ansvar. Vi bør kreve at Norge betaler erstatning til Syria. Vi bør kreve at regjeringen går av.

Eva Thomassen er Syria-kjenner og har besøkt landet en rekke ganger, også under intervensjonskrigen. Hun har vært aktiv pådriver for at de umenneskelige sanksjonene mot Syria må oppheves.


 

Artikkelen ble først publisert på revolusjon.no

Forrige artikkelAbonnenter på steigan.no
Neste artikkelBelgiske arbeidere trapper opp kampen mot Caterpillar