Et NATO-fritt Norge

29
Ragnar Steinstad
Av Ragnar Steinstad

Av Ragnar Steinstad

Tog med krigsutstyr og kanoner kjører fram til den russiske grensa. Dagsrevyen viser amerikanske soldater som i tusentall følger med.
Det er NATO/USA som mobiliserer sin krigsmaskin.

Dette er
ikke noen mailer på avveie, slik amerikanerne og norsk presse er opptatt av. Hadde saken fått mer oppmerksomhet hvis russerne eller kineserne hadde bygd opp en stor styrke med soldater og krigsmateriell ved den amerikanske grensa i Mexico?
Det er tragisk at INGEN av partiene som sitter på Stortinget reiser en debatt om vi skal være med i NATO. Vi lever i «ulvetider», der militær alliansen blir forsøkt kledd ut som bestemor i eventyret om Rødhette og ulven. Norge dras inn i et krigsspill der total ødeleggelse av folk og miljø kan bli resultatet.

«Krig er forakt for liv –fred er å skape» sto det i Nordals Griegs dikt som hele nasjonen sang etter 22 juli 2011. Det er mange år siden vi har hatt en politisk debatt om hvorfor vi er medlem av verdens største og mest aggressive militærpakt. Fred i form av fredsarbeid og nedrustning er fraværende i politiske diskusjoner. Det ser ut til at uenighet om hvor mange ulver vi skal ha eller skyte i Norge, er viktigere enn hvor mange mennesker vi er med på å drepe ute i verden. Vi er med på kriger som fører til drap på sivile og ødeleggelse av land. NATO medlemskapet resulterer i at våre statsledere og ministere har ansvar for krigsforbrytelser.Nå vil
mange hevde at det er fred i Norge, og ikke krig.
Men hovedgrunnen er at de som har vært utsatt for Norges krigføring, ikke har hatt militær styrke til å gjengjelde Norges aggresjon. Et eksempel er da Norge var med på å bombe Libya i 2011.   Utenriksminister Jonas Gard Støre sa da at regimeendring ikke var målet. Hvis regimet ikke hadde blitt knust, og de hadde hatt militær styrke til det, kunne Libya ha sluppet ca. 600 bomber over Norge slik at det hadde blitt proporsjonalitet eller «gjensidighet» i forholdet.
Slik kunne det også ha blitt i forhold til Serbia og Afghanistan og andre land vi har  ført krig mot.

Men krigene
Norge, NATO og USA har ført og fører i land som Irak, Libya, Afghanistan og Syria, har ført til en voldsom oppblomstring av terror. Vi håper at terror eller krig ikke kommer til Norge, men frykten ligger der. Dette er så mye mer en god trening for luftforsvaret vårt, som statsminister, og nåværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, sa etter bombetoktene over Libya.

NATO begrunna
i sin tid sin eksistens med at vi måtte ha et forsvar mot østblokklanda og deres militærallianse. Om det var riktig eller galt, er en historisk debatt, men når Warszawapakten blei nedlagt for snart 30 år siden, burde selvfølgelig også NATO blitt avvikla, hvis vi ville ha en mindre militarisert verden.

Men pengeinteresser
, våpenindustri og de som ønsker kontroll over råvarer og markeder er fortsatt interessert i NATO som en sterk militærallianse. Dette er imperialisme i vår tid.

NATO ble en angreps- og krigsmaskin da de endra strategi til «out-of-area». Det har blitt en allianse der krig utenfor NATOS medlemsland er regelen. NATOS krigføring, som Norge har deltatt og deltar i, har bidratt sterkt til å ødelegge muslimske land, og til at mange må flykte. Det har også blitt et problem for mange mottakerland.
Men er vi en sjølstendig nasjon i militære spørsmål?
Hvorfor godtar vi at amerikanerne får base for sine soldater i midt- Norge? En amerikansk base med soldater på norsk jord nær den russiske grensa blir oppfatta som en provokasjon mot Russland.
Hvorfor kjøper vi kampfly fra amerikanske produsenter til en vanvittig sum? Hvorfor setter vi opp et grensegjerde mot Russland i Finnmark? Hvorfor deltar Norge med soldater i NATOs styrkeoppbygging mot Russland i tidligere øst- blokkland? Hvorfor vurderer vi å være med på en utbygging av rakettskjold mot den russiske grensa når russerne ser på det som en fiendtlig handling? Hvorfor kunne ikke Norge si nei til produksjon, lagring og bruk av atomvåpen sammen med ca130 land i FN?
NATO gjør Norge til et bombemål hvis det skulle komme til en krig mellom USA og Russland. Og begge supermaktene har en strategi der bruk av atomvåpen inngår i planene. Burde vi pleie vennskap og samarbeid med vår nabo i øst framfor å være med på en opprustningsspiral? NATO er knefall for de kreftene som legitimerer at det bygges fiendebilder, som opprettholder frykt og fremmer krigsindustrien.

Men er
det kriger, økt krigsfare, våpenproduksjon og større militærbudsjett vi trenger i vår tid?  Når hørte vi sist en debatt om nedrustning, og om hvilke muligheter vi har til å løse konflikter og fjerne årsakene til krig?  Vi snakker ofte om miljø og klima, men sjøl om det ikke finnes gode data, er sannsynligvis militærvesenet og militærindustrien en av de største miljøsynderne.

Noen snakker
om at vi må ha maktbalanse, og da burde de sterkeste starte nedrustning først. USA, som har baser over store deler av verden, bruker litt under halvparten av verdens samlede militærbudsjett.  Saudi-Arabia bruker betydelig mer enn Russland, og Russland har 8% av NATOs budsjett til militære formål.

Men er det bare problemer
. Muligheter finnes vel også?
Det brukes ca. 1,7 billioner dollar til militære formål pr. år, noe som tilsvarer 615 regulære FN-budsjett. 10% av disse midlene ville være det som trengs for å realisere to viktige FN beslutninger fra 2016.  Klimaavtalen i Paris, og utviklingsmåla (2016-2030) med sine 17 bærekraftmål. Derfor har fredsbevegelsen kommet med forslag om å redusere militærutgiftene med 10% i 15 år for å øremerke disse midlene til de vedtatte målene.

 • Medlemskapet i NATO gjør at Norge ikke kan kalle seg en fredsnasjon.
 • Hvis vi skal være med på å skape en bedre verden, få til sikkerhet og trygghet, må få et NATO-fritt Norge.

Ragnar Steinstad

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


29 KOMMENTARER

 1. Och ett NATO-fritt Sverige, tack. Vi håller på att dras in i NATO bakvägen utan att folk frågas om detta.

 2. Norge er i seng med USA og det har vi vart lenge. NATO er en annen USA ledd samarbeidspartner. Nå endres globale maktstrukturer og om vi ikke har USA bakom oss så står vi med vår rumpe bar om Putin ikke er helt på humør. Vi har land i Arktis og Antarktis og hvordan skal vi beskytte det uten USA eksempelvis? Russland kan jo vare en nasjon av fredselskende mennesker men jeg har mine tvil om den elite der som styr. Kan vi risikere og sjanse nå når ikke noen vet hva som kommer og vi har vart i seng med USA så lenge utover at vi har rikdommer….

 3. Natosjefen,vår tidligere AP-statsminister med ansvar for bl. a. bombing av Libya, har i lengre tid reist rundt til medlemslandene og agitert for større bevilgninger til Nato-klubben. Denne salgsturneen har vært vellykket, og nå ser vi hva bevilgningene skal brukes til: provokasjon, dvs. krigshisselse.

 4. Snudd på hue,abc. Det kan fortone seg som om du ikke oppfatter at det sentrale som foregår i sikkerhetspolitikk i verden idag er at USA/Nato militært forbereder «Operasjon Barbarossa II» – et nytt angrep på Russland etter det første i 1941.
  Det er en front som strekker seg fra Bulgaria-Baltikum til Finnmark. Mye større og lengre enn Hitlers dengang.
  Som Ragnar Steinsland i sin utmerkete artikkel påpeker: det er ingen på Stortinget som lager noen dissens,enn si protester om dette.
  Hva enda verre er etter mitt skjønn,er dette:
  Vi har ikke engang en utenomparlamentarisk venstreside som setter opp en landsomfattende folkeaksjon mot Pentagoniseringen av Norge,dvs protesterer mot US-Marines på Værnes Garnison og Rakettangreps»skjoldet» som det heter på nyspråk.
  I en forståelse av den militære situasjonen er vi verre stilt idag enn hva vi var i 1938-40 under Koht-Nygaardsvold regjeringen.
  Det Norge trenger er et nasjonalt forsvar mot USA-ledete krigerske og imperialistiske Nato.
  Det er være eller ikke være skal vi unngå storkrig på norsk territorium.

 5. En meget god artikkel! Militær oppbyggingen ved Russlands grenser forklares ved at landene som grenser mot Russland føler seg utrygge. Nå er det slik at medlemskap i NATO virker på den måten at angrep på en av dem automatisk blir tatt som et angrep på dem alle. Vi har vert medlem av NATO siden 1949. Det har vert alminnelig enighet i alle disse årene at utenlandske tropper på norsk jord var unødvendig. Vi var like trygge uten det.
  Så det vi ser i dag må ha en annen forklaring.
  Om vi ser tilbake i tiden, hva ser vi da? Russernes forsøk på å plassere raketter på Cuba førte til at amerikanerne ble skremt. De ville nær sagt ikke ha muligheten å svare på et rakett angrep før det var for sent. Ja hvilken stormakt ville kunne godta noe sånt? Russiske skip ble bordet og undersøkt i internasjonalt farevann.
  Går vi lenger tilbake i tiden ser vi: Finnene bygde baser nær Russlands grenser som var i stand til å beskyte en av Russlands største byer. Dette skjedde i nært samarbeid med nazi Tyskland. Hvilken stormakt kunne godta noe sånt?
  Noen argumenterer med at disse landene rundt Russland er selvstendige stater som må kunne gjøre som de vil.
  Cuba er også en selvstendig stat. Kunne de gjøre som de ville? Finnland er en selvstendig stat. Kunne de gjøre som de ville?
  Noen ganger kan det være lurt å se tingene i sin sammenheng. Å hva er sammenhengen i dag?
  Vi har sett et amerikansk ledet opprør i Ukraina. Vi har sett en regjering innsatt av amerikanerne. Den valgte Presidenten måtte flykte fra landet. Stormtroppene i dette opprøret er nazister. De hevder at russere er undermennesker. (Altså er de selv overmennesker!) Russernes erfaringer med over mennesker er ikke gode!
  I de østlige dele av Ukraina er flertallet av befolkningen russere. Kan en stormakt godta at deres eget folk blir behandlet som undermennesker?
  Kan en stormakt godta at deres eneste flåtebase i Svartehavet overlates til amerikanerne? Jeg tror ikke det.
  Saken var egentlig opplagt: Flertallet på Krim er russere. De, som russere ellers i Ukraina så en mulighet ved å stemme for å bli en del av Russland. Andre deler av landet hadde bare en mulighet-å løsrive seg fra resten av landet og bli selvstendige stater.
  Nå argumenteres det med at Krim og disse selvstendige statene ikke er i samsvar med internasjonal lov. Mens altså inndeling av befolkningen i over og undermennesker er i samsvar med internasjonal lov? Har du hørt på makan!
  Noen ganger er det som jeg har vist her at virkeligheten trumfer lover og regler.
  Oppbyggingen av den amerikanske NATO ledede angreps styrken kan bare ha en hensikt. Å angripe Russland!

 6. Gjennomgangen av Nato og USAs krigføring viser at den har da ikke vært til det globale demokratiets tjeneste. At vi har levd i fred er konsekvensen av å jatte med og delta på deres premissser, men i den grad det er noe i Norge som ønsker selvstendighet og frihet så kommer det en krig fra Nato og dens ledelse mot oss til slutt. Når de fleste av våre mulige samarbeidspartnere er drept.

  Fredstilhengerne har lallet under arbeiderpartiet og den velmenede venstresida som ikke har skjønt egen ledelse. Uten ett oppgjør med ledelsen og dens koblinger til Wall street og de mange mellomledd, så vil venstresida bare sakte forsvinne fra den politiske virkelighet, mens Libertarianere og andre tullinger tar roret. I mellomtida, altså nå – burde fredstilhengere skjønne at de er uten organisasjon.

  • «Uten ett oppgjør med ledelsen og dens koblinger til Wall street og de mange mellomledd, så vil venstresida bare sakte forsvinne fra den politiske virkelighet, mens Libertarianere og andre tullinger tar roret. I mellomtida, altså nå – burde fredstilhengere skjønne at de er uten organisasjon.»

   Libertarianere og andre tullinger, Valgeir?

   Som «personlig anarkist», en form for venstre-libertarianer som har det til felles med alle libertarianere at vi insisterer på en personlig, individuell frihet som det overordnede hensyn, med svekkelse eller avskaffelse av etablerte maktstrukturer, staten inkludert, og styrking av frivillighet og gjensidig nyttig samarbeid mellom mindre enheter og enkeltaktører som en logisk og nødvendig konsekvens, er det nærliggende da å spørre (jeg synes det er på tide at dette forumet tar en runde med seg selv på dette med overordnede ideologiske spørsmål uansett):

   Er du redd for individuell frihet? Eller er det mest andres du ikke liker? Tror du ikke noe på at det finnes bedre måter for mennesker å håndtere tilbøyeligheten til overdreven kapitalakkumulering (karre til seg på andres bekostning) enn en mastodontisk statsmakt med sitt ressursmessige overlegne voldsmonopol – bortsett fra at «venstresida» bør gjenerobre den og ta med seg litt flere av sine tradisjonelle verdier, klassebegreper og marxistiske analyser videre? Har ikke snart staten, og de overdrevent store aktører og strukturer generelt, bevist sine begrensninger i evnene til å stable på beina og opprettholde et humant, rettferdig og ikke-tvangspreget samfunn? Er ikke stater alltid etter en tid enten selv den rendyrkede fascistdiktator på egne vegne, eller også i rollen som andres (kapitalistsvinas) forlengede grafsefingre? Korrupt og jævlig? Hva? Er ikke fagforeningene like tafatte og deres ledere like bedøvd av kirsebær?

   For meg virker det nesten perverst å insistere på å revitalisere en hvilken som helst ideologi, og en hvilken som helst praktisk implementering, som historisk har vist seg å spille så inderlig fallitt på så mange fronter så mange ganger som noen av de eksisterende som noensinne har vært prøvd. Det nærmeste et brukbart kompromiss har vel faktisk vært det norske sosialdemokratiet i noen tiår etter 2. verdenskrig, men det var en historisk parentes og var helt avhengig av både stor rikdom, få mennesker og et NATO som tilsynelatende enda hadde mest positive effekter for nordmenns opplevelse av forutsigelighet, fred og frihet i sine hverdagsliv. Vi vet nå at mye var løgn og illusjon, og mye av grunnlaget for velstanden er verre å forsvare etisk i dag, på både rent menneskelig-rettferdig og på naturressurs-grunnlag.

   Det er taktisk opportunt også for meg å gå for en midlertidig insistering på en sterk, norsk nasjonalstat – da i en overordnet kontekst av stadig pågående suverenitetsavgivelser ifbm. Norges allianser i NATO og EU/ EØS. Men dersom vi (hypotetisk …) hadde lykkes i å gjenopprette selvråderetten i Norge, ville neste post for meg være å bygge ned alt som er stort, og staten står høyt på lista. Vær advart. 😉

   Anarkistens primære metode er direkte aksjon. (Delvis fordi et anarkistisk ståsted plager og irriterer alle autoritære tilbøyeligheter fra ytre høyre via det ekstreme sentrum til ytre venstre omtrent like mye, anarkister er (nesten) aldri i politisk posisjon, og derfor alltid har anarkister alltid måttet planlegge og aksjonere utfra en outsider/ underdog/-posisjon. Skulle man bedt om lov først, eller ventet til de sk. demokratiske institusjonene ved et mirakel plutselig ble oppriktig selvransakende og klar for å revousjonere seg selv innenfra, hadde lite skjedd. Og lite skjer.)

   Det etterlyses (Hårstad) en utenomparlamentarisk venstreside som kan mobilisere mot pentagoniseringen av Norge. Det er her jeg blir flau og føler meg truffet midt i mellomgulvet. Det var jo jeg som skulle sittet lenket fast på en rakett på Værnes med TNT i lomma og forlangt NATO ut av Norge mens Dagsrevyens kameraer og amerikanernes skarpskyttere sikter seg inn på samme mål. Dere må gjerne bli med. Diskusjonen om staten kan vi ta etterpå. 😀

   ⚑ «Scandal begins when the police put a stop to it.» -Karl Kraus

 7. Det er på høy tid å dra igang en diskusjon om hva som er grunnene til den norske politiske elitens grenseløst lojale og underdanige holdning til USA. Kanskje må vi starte langt tilbake, til båndene som ble skapt ved utvandringa til USA før og etter forrige århundreskifte. Under andre verdenskrig var Haakon Lie i USA og sikra Arbeiderpartiet amerikansk støtte til å bekjempe kommunistene, som sto sterkt etter krigen og som utfordra bl.a. APs kontroll over fagbevegelsen. Noe måtte vel AP bidra med som gjenytelse. NATO ble oppretta i 1949, og norsk medlemskap ble mer eller mindre kuppa gjennom. Bl.a. var daværende utenriksminister i USA og kom tilbake med et bestillingsverk fra AP: Om Norge ikke gikk med i NATO, ville vi ikke kunne regne med amerikansk våpenhjelp (kanskje ikke helt korrekt framstilt, de som veit bedre får evt. korrigere meg).

  Under den kalde krigen slet Vestmaktene med å få pålitelig etterretning om bl.a. sovjetiske strategiske bombefly og interkontinentale raketter. Formålet med spionflyet U-2, som skulle lande i Bodø etter den fatale turen da flyet ble skutt ned, var å skaffe slik informasjon. Samtidig ble det drevet iherdig vestlig propaganda om den voldsomme sovjetiske opprustinga, som til dels var fri fantasi og enormt overdrevet. Denne propagandaen skulle befeste en oppfatning om at Sovjet var en reell trussel mot Vest-Europa. Til og med AKP(m-l) hevda dette i en periode, men uten å gå inn for NATO, slik deler av «venstresida» nå gjør. Denne propagandaen blir iherdig videreført i dag, jf. Krim, for å rettferdiggjøre NATOs styrkeoppbygging langs grensene mot Russland.

  Dette kan forklare hvorfor folk flest i Norge slutter opp om norsk NATO-medlemskap, men ikke hvorfor den politiske eliten gjør det – og stiller opp med leiesoldater i USAs kriger. Er de virkelig så naive at de tror at dette er både nødvendig for og tilstrekkelig til at USA til gjengjeld vil stille opp for oss den dagen russerne slår til? Det ligger ingen slike vilkår for gjensidig militær støtte i Atlanterhavspakten som NATO bygger på.

  Jeg tror forklaringa er en annen, men den kan ikke sies høyt. Oljefondet er nå på ca 7 400 mrd NOK, og alt er investert i utlandet: i USA 35%, i UK 10,5%, i Asia 17,5%. Verdien på disse investeringene står og faller med at USA klarer å opprettholde verdien på dollaren. Siden dollaren er vanvittig overprisa og verdien er basert på gjeld som USA aldri vil kunne betale tilbake, krever dette global militærmakt, politisk hegemoni og å holde Kina og Russland nede – økonomisk, politisk og militært.

  Å disponere oljefondet på denne måten er et valg den norske politiske eliten gjorde. Da sa den A, og bordet fanger. Nå må den bare si B – og det gjør den. Vi får se hvor lang tid det går før den uforutsigbare utviklinga i USA under Trump får dem til å lure på om det var så lurt.

 8. Har du et alternativ som vil fungere? Er du villig til å pse hundrevis av milliarder inn i et norsk forsvar? Det er det vi må, om vi ønsker å være avskrekkende nok til å gjøre en invasjon til en handling som krever for store tap hos den invaderende siden. Eller vil du ruste ned og droppe hele forsvaret? Joda, vi har en potensiell angriper, uansett hvor mye ytterste venstre skriker, Russland. Norge har fremdeles en strategisk beliggenhet med sin lange isfrie kyst.

  • Hvis det holder med hundrevis av milliarder er jo budsjettet på plass allerede, bare vi gjør alt annet enn å «kjøpe» F-35. 😉

   • Og hva koster eventuelt 100-150 jagerfly av en annen type (vi vil trenge jagerbombere og bakkeangrepsfly)? Et dugande forsvar for oss vil måtte være 3-4 AEGIS Cruisere, minst 15 Destroyere/Fregatter, et utall mineleggere/ryddere, MTB’er/Korvetter og u-båter, samt andre spesialfartøyer i Marinen. 5-6 stående divisjoner og andre nødvendige enheter i Hæren. 100-150 jagerfly og bakkeangrepsfly, 10-15 store transportfly, 2 AWACS samt annet nødvendig materiell for Luftforsvaret. I tillegg burde vi vel legge en marine/flybase til Jan Mayen.

    Like greit å innløse alle verdier i Oljefondet.

    • Javisst, og skal vi følge en sånn type regional militær supermakt-linje tar det i grunnen aldri slutt, det blir et evig pengesluk av oppgraderinger, kondemnering og nyinnkjøp for å holde teknologisk tritt i avskrekkingskappløpet uansett. Jeg er enig med Hårstad i at den primære og konkrete trusselen mot nordmenns livskvalitet i Norge i dette bildet er USAs imperialisme og basepolitikk mer enn en hypotetisk invasjonstrussel fra øst, men hva slags forsvar vi skal eller burde ha utenfor NATO er jo verd å tenke på i alle fall. En nordisk allianse som du er inne på er en bedre løsning enn mye annet jeg er i stand til å tro kunne gå an i virkeligheten.

    • I denne sammenheng ville det for øvrig, som også en del folk i forsvaret sier, være det lureste å foreta en fullstendig re-tenking av teknologiske løsninger for forsvaret og dets reelle operative evne. Stikkord er droneteknologi og mobil 3D-printing av reservedeler. All teknologien foreligger eller er på beddingen. Mange ganger så mye bang for the bucks.

 9. Libertarianere og andre tullinger.
  Det er Frp som hevder Libertarianer arven etter Ayn Rand her i Norge, og dem vil ha en god politisk fremtid pga den sviktende troverdighet på den andre siden. Med andre tullinger tenkte jeg egentlig på Høyre, men ettersom du drar frem anarkismen så aksepterer jeg det som tullinger også, men som hyggelige sådanne. Dessverre bryr dem seg aldri om makt, ikke engang å analysere de maktsstrukturene som gjør at tilstanden forblir stående. Dermed blir det med praten på den kanten. Jeg har ingen problemer med frihetlig tankegang, men jeg ønsker at den skal slutte å sitte å håpe.

  Statsapparatet er hva det er fyllt med. Vi har sett at ett systemisk landssvik, (avskrivning av suverenitet) har langsomt blitt totalt etter wwII. Det er såvisst ikke alle våre representanter som ville ha blitt stemt for om dem hadde blitt belyst riktig. Og våre store partier ville nok ikke vært så store.

  Om organisering av bevegelser kan det være intressant å ta en kikk på disse to som får mye av skylda/æren for protest bølgene i USA:

  http://front.moveon.org/
  http://www.answercoalition.org/

  Move on er sagt å være finansiert av George Soros. Hvilket Derimot skrev om, her om dagen

  http://www.derimot.no/blog/er-protestene-mot-trump-spontane-eller-st%C3%A5r-andre-krefter-bak

  Mye erfaring omkring det å skape bevegelser er også funnet i velgermobiliseringsorganisasjonene. Slikt har vi ikke sett så mye av her, men i Usa er det viktig.

  Ett kjerne spørsmål omkring å skape store bidragsytere til reell fredsbevegelse, må være hvem kan tjene på fred?

 10. Sverremunthe: det er jo ikke slik at Norge står overfor en «potensiell angriper». Norge er jo under angrep fra Pentagon med sine Marines og sine raketter. Er det så vanskelig å se dette? Som Pål bemerker idag: det er merkelig hvor mange personer i dette landet det er som er opptatt med å analysere Retorikk og når de da skal lage seg en ønsket oppfatning av Trump plukker de fritt fram sitatene hans.
  Og det er også ekletisme for å si det akademisk.
  Underkjent blir:
  større militærutgifter
  større krigsmarine
  flere atomvåpen
  eller denne:
  «We fear the world,but the whole world must be made to fear us.»

 11. Det finst ein nokså fersk organisasjon «Norge ut av NATO» med utgangspunkt på Grünerløkka i Oslo og med vel 70 tilslutta. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig, og ikkje alle dei tilslutta høyrer til på venstresida. post@norgeutavnato.no. Nettside: www norgeutavnato.no

 12. Aller helst hadde jeg sett at de nordiske landene slo seg sammen, eventuelt også med de 3 baltiske landene. Ville ikke hatt behov for særlig mye større forsvar og vi hadde fått rundt 30 millioner (???) mennesker å dele utgiftene på.

 13. Sverremunthe: jeg skjønner jeg ikke var heldig med formulering av logikken min. Engang til: når den imperialistiske supermakten USA med 600 utenlandsbaser,driver militær okkupasjon av Norge,hadde det kanskje vært en ide å drive dem ut først-før vi fikk noen nye «potensielle» angripere? Altså forsvare oss mot en angriper av gangen.
  Eller du er kanskje av den oppfatning at en stat som har militær/krigsvirksomhet som sin økonomiske ryggrad er en fredsskaper?
  Alt er mulig i det hjernevaskete Norge.Det vet vi jo.

 14. Parolen «Make America great again» handler ikke om å forsvare Norge, men å – ved alle midler – gjenerobre USAs posisjon som den globale ene supermakten.
  Som jeg har forsøkt å antyde,Sverrem,jeg tror du misforstår den aktuelle situasjonen i verdenspolitikk hvis du tror USA er her for å forsvare Norge. Du kunne ha hevdet deg i team Søreide med den tesen som er det totale Donald Duck.

 15. Noe alternativ til Nato, fx Nordisk forsvarssamarbeid, vil være naturlig å stifte fra Partier som ikke har sionisme som overordna mål og motiv,
  Dvs, Partier med rellt nasjonalt fokus vil kunne samarbeide med lignende partier om forsvarsavtaler.

 16. Angst for angrep fra Russland er jo selve ryggraden i etablissementets begrunnelse for delta i en aggressiv styrkeoppbygging mot øst. Dette er sjølsagt en stor bløff hvis man sammenligner USA`s og Russlands militærbaser -og kapasitet. Det er også en bløff hvis man ser på historien bak det som vestlige nyhetsmedier beskriver som russisk aggresjon. Vi har en ekstrem underrapportering av vestlig aggresjon full av nyspråk for å kamuflere aggresjon, utsulting og ødeleggelse av samfunn både i araberverdenen , Søramerika og i økende grad Afrika. Dette er en agenda iscenesatt her i landet av Scibstedmedias eiere i Washington i en gigantisk propagandakampanje for å legitimere en fortsatt utbyttepolitikk av verdens fattige og svake samfunn. Hva angåret nasjonalt forsvar er den eneste fornuftige politikken å gå sammen regionalt .

  http://www.derimot.no/blog/er-det-russland-som-er-aggressiv

  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russian_military_bases_abroad

  http://www.vg.no/nyheter/utenriks/obamas-norges-besoek/her-er-obamas-gigantiske-militaerimperium/a/582848/

 17. Plathe er inne på noe vesentlig. NATO-pakten tilsier ikke at et NATO-land (her: Norge) vil få militærhjelp dersom Norge skulle bli utsatt for en krigshandling (nå kan jo ‘hacking’ ses på en krigshandling i følge NATO, mens «økonomisk krigsføring» ikke er det).

  Det NATO-tilhengerne glemmer at både Sverige og Finland ikke er medlem av NATO. Finland som deler største delen av riksgrensene sine med Russland skulle jo ha mest å frykte fra Russland eller hva?

  Siden Finland ikke er NATO-medlem så skulle det være fritt fram for Russland å okkupere Finland hvis de ville?

  Island som ikke har noe forsvar å snakke om er heller ikke NATO-land. Hvorfor er det ingen som angriper og okkuperer Island? Øya ligger jo strategisk til i Atlanterhavet og vil jo nærmere halvere avstanden til USA?

  Da jeg avtjente førstegangstjenesten ble vi «hjernevasket» med at Sovjetunionen ville ta Norge fordi Norge hadde isfrie havner og det hadde man ikke i Russland. Når man er blitt voksen så skjønner man at dette er bare svada og direkte manipulasjon av soldater (og befolkningen). Russland har isfrie havner. Og militær strategisk sett har Russland ingenting på å tjene på å okkupere Norge, med mindre Russlands mål er å innta og okkupere Storbritania. Da ligger Norge miltærstrategisk godt plassert.

  FN-pakten sier at et land som blir angrepet gjennom krigshandlinger kan be om assistanse fra andre land. Det er det Syria har gjort når de har bedt om assistanse fra Russland og Iran.

  Om Norge skulle bli angrepet så hjemler FN-pakten militærbistand, etter forespørsel, fra f.eks. NATO, Sverige, Finland, Storbritania eller hvem det måtte være.

  NATO-medlemskap er ikke en nødvendighet for å sikre at vi har suverenitet innenfor egne riksgrenser. Tvert i mot, så medfører NATO-medlemskap at vi i mange sammenhenger avstår suverenitet, særlig i utenrikspolitikken.

  Min konklusjon er at vi er med i NATO fordi samfunnseliten vil at vi skal være det og at NATO-medlemskapet gir samfunnseliten visse privilegier så som å bli bedt på kaffe og kaker i «Det hvite hus» eller posisjoner i organisasjoner internasjonalt. Samfunnselitens virkemiddel er å skremme befolkningen med at russerne tar oss hvis vi ikke er medlem i NATO. Finland er det et godt eksempel på at NATO-medlemskap er en unødvendighet for å sikre suverenitet innenfor egne riksgrenser.

Legg igjen en kommentar til sverremunthe Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.