Ennå lukkes øynene i Norge

12
Knut Lindtner
Av Knut Lindtner

Denne nye Pentagon-rapporten om F-35 bekrefter bare det som har vært åpenbart for alle som har satt seg inn i saken de siste årene. F-35 vil ikke bli levert innen tidsfristen. Flyet blir langt dyrere enn lovet og det vil ikke tilfredstille det som er lovet av fly- og kamp-egenskaper.

Dette er i ferd med å utvikle seg til en skandale også i Norge. Men våre medier er helt i lommene på en liten gruppe mennesker (de største aksje-eierne i mediehusene) som ikke bringer informasjon til folk – og dermed blokkerer ethvert tilløp til demokratisk debatt. Tvert imot unnlater de å informere om helt vesentlige samfunnsmessige forhold som f.eks. det denne saken forteller om, at Norge har bundet seg til et flykjøp som ingen er tjent med, hverken økonomisk eller militært.
Dette inngår i et større mønster hvor ingen stilles til ansvar for åpenbare og alvorlige politiske feil. Mediene feier alt under teppet – dermed får vi en uhellig allianse mellom politikere og medier som truer demokratiet fordi enhver politisk debatt i praksis er blokkert.

Ny Pentagon-rapport om F-35:

F-35 har 276 mangler og er uskikket til kamp-oppdrag, sier en Pentagon-rapport

F-35 stealth-jagerflyet sliter med hundrevis av problemer og kommer ikke til å være fullt kamp-klart før 2020 står det i en bitende rapport fra Pentagons sjefs-evaluerer. Nye saker dukker hele tiden opp og det koster over en milliard dollar å reparere dem.
screen-shot-2015-01-22-at-12-07-13-pm1png

Dr. Michael Gilmores ødeleggende vurdering er en del av en massiv årlig rapport etter finansåret 2016. Hans 62-siders dokument som omhandler F-35 tegner et lite pent bilde av USAs mye oppblåste, futuristiske Joint Strike Fighter. Programmet som ble startet i 2001 hadde som hensikt å levere et femte-generasjons jagerfly som skulle dekke USAs flyvåpens, USAs sjøforsvars og Marinekorpsets behov. En skulle spare penger ved å bruke en felles grunn-design. I stedet ligger kostnadene nå over 70% over den opprinnelige planen og årevis bak tidsrammen for prosjektet.

Dr. Gilmore, Pentagons sjef for Pentagons avdeling for Tester & Evaluering (OTE) under president Obama, forlater nå forsvarsdepartementet som en normal utskifting som følge av utnevning til offentlige stillinger. Selv om ansvarlige for F-35 (flyprodusenten Lockheed-Martin, overs.) har fortsatt å insistere på at det går bra med flyet og at problemene som dukker opp under test-flyging ordnes fort, så gjør Gilmores endelige rapport det klart at han ikke tror på forsikringene deres.

«Det er påvist 276 mangler i kamp-evnen som det er «kritisk å korrigere» i Blokk 3F, men mindre enn halvparten av de kritiske manglene ble forsøkt å korrigere», sier Gilmores rapport og viser til problemene med F-35 sitt dataprogram. «Det oppdages nye feil ca. 20 hver måned», føyer rapporten til.

«Det trengs mye mer testing for å sikre data-sikkerheten i luftfartøyet og for å sikre holdbarheten til datasystemet» sier rapporten. «Det er dessuten nødvendig å undersøke i hvilken utstrekning sårbarheten ved datasystemet har ført til kompromisser i F-35-dataene.»

turkey-f35-nationalturk-0331-e1325857069338jpg

Det som er verre er at programmet prøver å kutte ut mange av testene for å kunne, alt for tidlig, si at utviklings-fasen er over. Da kan en gå over til «den praktiske test-og evaluerings-fasen (IOT&E) som skal begynne i august 2017, står det i rapporten.

Ved å fremskynde testingen flyttes bare risikoen til testing ved flyging og til pilotene som skal fly flyet i kamp.

F-35-programmets ansvarlige «har ingen plan for å fikse og verifisere hundrevis av disse manglene ved å bruke testflyging innenfor den planlagte tidsrammen og med de ressurser som foreligger», skriver Gilmore.

«Utallige problemer og forsinkelser viser klart at programmet ikke vil kunne starte opp med full kamp-evne før seint 2018 eller, tidlig i 2019 – og selv ikke det er sikkert.» Kostnadene til systemutviklingen i utviklingsfasen vil være rundt $ 500 millioner, bemerker Gilmore og legger til at om en tar med tilleggskostnader vil det anslagsvis bli på $ 1,125 milliarder.

I tillegg til data-problemene har flyet strukturelle vansker. F.eks. svekkes sammenkoblingen mellom den vertikale halen og flyskroget langt raskere enn forventet, mens feste-kroker blir brent etter bare en gangs bruk. Motor-skjoldet blir overopphetet under bestemte fly-tester og den horisontale halen er fortsatt utsatt for varme-skader. Den «utstrakte og voldsomme ristingen ( oscillations) under utskyting av katapultsetet i sjø-forsvars-utgaven av flyet (F-35C) utgjør en sikkerhetsrisiko for flygerne.

pierre-sprey-575pxjpg

Pierre Sprey, medkonstruktør til F-15/F-16, er en av de skarpeste kritikerne av F-35
På vedlikeholdsiden er det også store problemer.

Tar en alt i betraktning bør Forsvarsdepartementet vurdere å «blokkere kjøpet» av disse flyene siden deres nåværende tilstand ikke tilfredsstiller det lovlige kravet og heller ikke Pentagons krav om « det må kunne fly før det kjøpes» (fly before buy), sier Gilmore i rapporten. ( I Norge har vi gått motsatt vei, overs.)

Oversatt, bearbeidet og noe forkortet av Knut Lindtner i Derimot.no

For de som vil orientere seg ytterligere, her er noen linker:

 

http://www.derimot.no/blog/f-35-det-har-gått-til-helvete

http://www.derimot.no/blog/ny-rapport-kalkunen-for-treg

http://www.derimot.no/blog/høring-i-australia-om-f-35-militære-advarer-mot-kjøp

Denne siste video-linken med intervju av konstruktøren til F-16, Pierre Sprey, vil jeg virkelig anbefale

https://www.youtube.com/watch?v=mxDSiwqM2nw

KampanjeStøtt oss

12 KOMMENTARER

 1. Trump nevnte også spesifikt F-35 i sin siste pressekonferanse. Merkelig at ingen i Norge har gjort et poeng ut av dette ennå.

  • Anbudsprosessen omkring valget av F-35 tåler ikke dagens lys. Derfor er det ingen diskusjon om flykjøpet i media.

   • Korrekt. Men Morten Strøksnes turte faktisk å ta bladet fra munnen. Ihvertfall tidligere; det kan se ut til at han har fått munnkurv nå.

    Det ligger nok an til at det blir en debatt igjen en gang i fremtiden, når nye kostnadsoverskridelser er en realitet, og når flyet fortsetter å vise seg komplett ubrukelig. Men det kan ta en del år før noe skjer.

    • Strøksnes prioriterer sikkert andre temaer eller et bokprosjekt for tiden. Jeg tror han er den siste som hadde latt seg påsette noen munnkurv. Man kan ikke avskrive folk på den måten uten andre argumenter enn at de ikke skriver så mye som før om et gitt tema. Det er mange viktige saker jeg aldri har sett Strøksnes kommentere i det hele tatt. Det betyr ikke at han ikke har meninger om disse, eller har «fått munnkurv».

     • Fortsette å skrive kan han gjøre, men redaktører kan nekte å sette tekstene hans på trykk, siden de har fått ordre om å ikke trykke noe som «skader Makta». Og når Strøksnes ikke lenger får tekstene på trykk og ikke blir betalt, da har han heller ikke incentiv til å fortsette å forfølge saken.

      Men som sagt: Jeg tipper det skjer noe i fremtiden en gang.

    • Och vi glömmer inte hur fult Norge behandlade Saab/Gripen, där man utmålade flygplanet som sämre och dyrare…. på helt felaktiga grunder. Endast för att blidka USA. Så fult …

 2. Dette skjer ikke kun i Norge. I Tyskland er den ene skandalen etter den andre kommet frem i lyset om milliardinvesteringer i Forsvars-våpen som ikke fungerer – men det er jo hele vitsen: Tappe enhver Nasjon for milliarder – samtidig som det leveres ubrukelige våpen. Innkjøperne får garantert sin «velfortjente provisjon». Hele vår verden har blitt ført bak lyset – det gjelder faktisk alle områder. Et annet eksempel: Farmasøytisk Industri, som støttes av nasjonenes ledelse er mer interessert i å Sykelig-gjøre mennesker enn holde dem friske. Manipuleringer av data f. eks. innen Diabetes, no 1 og 2 er så enorme at millioner av mennesker settes på «risikolister» og «MÅ» ta sprøyter, mennesker flest er så dumme og hjernevasket at de tror på «Menn i Hvite Frakker». Professor Dr. Stefan Wilm (Tyskland) er en av de meget få som har avdekket bedrageriet i den Multi-Milliard- Industri som er mer interessert i å ha «kronisk syke» i sin «omsorg» og våre Nasjonale Helsevesen støtter opp om galskapen. Kreft-Industrien gir samme Resultat – Ingen er interessert i ÅRSAKENE til Kreft – LØSNINGEN er ikke Stråleterapi som koster enorme summer, men et SUNN Innstilling til LIVET og viten om at ethvert mennesker har evnen til å helbrede seg selv, dersom man er villig til å ta ANSVAR for eget liv og helse. Alle som forsøker å si noe imot denne Milliardindustrien, som verken hjelper mennesker, og er med på å ruinere mange nasjoners økonomi blir holdt nede med alle midler, og trenger politibeskyttelse dersom de får dette.

  Alle Politikere vil ha mer Inntekter – men nevner aldri at DE faktisk må kutte sine egne kostnader som forsvinner til skade for mennesker, dyr, natur og samfunn. Jeg er optimistisk: Tidsånden tilsier en SNUPROSESS 180 grader…. uansett hva politikere og deres gode venner vil finne på for å «Stoppe Verden».

  • For eit jævla pisspreik!! Eg har hatt ei sunn innstilling til livet, men merkeleg nok fått ein terminal krefttype. Utan stråle- og kjemoterapi hadde eg ikkje levt så lenge som eg har. Slik svada som healerar og andre «alternative» spreier om seg tek liv! Sjølvsagt er det viktig å halda motet oppe og å vera sta, men å avvisa stråleterapi og messa om positiv tenking og sjølvhelbreding er i beste fall ufatteleg naivt, i verste fall (og trist nok ofte) ein kynisk drapsmetode for eiga vinnings skuld.
   I staden for å nytta pengar og dyrebar tid på slikt infamt tull, vel eg å bruka den tida eg har att saman med dei eg er glad i. Å oppmoda folk til å slutta med skikkeleg behandling og i staden manipulera folk i ein utruleg vanskeleg situasjon til å tru på svadateoriar og helst betala i dyre dommar for «slangeoljer» og handspålegging er heldigvis straffbart! Skam deg!

   • Enhver har rett til å TRO på hva en vil. Mennesker kan tro på alt mulig: Det som er nyttig og gir god helse eller det som er unyttig og direkte direkte saboterend. De færreste er villig til å gå tilbake og undersøke Hva som kunne ha ført til en sykdom, den egentlige Årsak. Vi er kun villige til å se på Resultatet av våre Ideer, følelser og antagelser og Historie som for de aller fleste mennesker også inneholder svært traumatiske hendelser. Våre Ideer og dyptsittende følelser som ikke tjener vårt høyeste gode og helse er de som saboterer våre egne liv og helse mest. Det krever dyp selverkjennelse og ansvarsfølelse for å gi slipp på det som ikke tjener oss mentalt, følelsesmessig og spirituelt. I i en livstruende situasjon er selvsagt kjemoterapi det eneste som tilbys av autoritetene i dag, og jeg ønsker alle, også Dem av hele mitt hjerte Sunnhet og et langt og godt liv. Likevel er det essensielt for mennesker som ønsker å opprettholde sin helse å ta et selvstendig ansvar for denne, og undersøke hva man selv kan gjøre for å forsterke Helbredelses -prosessen. Også leger kjenner til Placebo – effekten som er positiv virksom uten noen form for kjemi utenifra – men virker fordi man TROR man har fått i seg noe helbredende – uten at så er tilfelle. Dette beviser at Hva vi mennesker Tror på og hvordan vi begrenser oss selv eller tillater oss mer frihet, fleksibilitet og befrielse fra det som holder oss «fanget» i et foreldet Trossystem av Ideer som l har en Enorm effekt på kroppen, følelseslivet og ikke minst mentalt. Jeg forsøker ikke å overbevise andre mennesker, de kan tro på hva de vil, men for meg selv er uavhengighet og frihet til å tenke selvstendig – uansett hva andre mener eller tror, en stor lykke og har helbredet mange av mine tidligere feil-tolkninger av hvordan LIV ET egentlig fungerer. Altfor mye Underkastelse av Fremmede Autoriteter i våre samfunn i dag, som gir usikkerhet, frykt og tvil på ens egen integritet og faktisk mer ubegrensede evner. Ofte er det nok slik at man skal gå igjennom temmelig mye smertefullt – før en forstår mer og vet hva som fungerer eller ikke – helt uavhengig av samfunnets begrensninger og Ideologier som stadig er i forandring. Er det ikke det vi diskuterer her hos Steigen? Hvordan oppnå et bedre liv? Helst for alle mennesker. Da ethvert Individ lever i sin egen realitet, er det en umulighet å » redde verden» , andre mennesker eller regimer. Vi ser resultatene av krig, terror og ødeleggelser – det var antagelig Godt ment- alle aksjonene, men Resultatene blir feil. Ethvert menneske er født til Frihet, men vi er igjennom generasjoner blitt så hjernevasket om hva som er sant og hva som er løgn. Det må enhver Subjektivt finne ut for seg selv – ingen andre kan gjøre det for oss, vi kan kun eventuelt la oss inspirere i en mer Livsbejaende retning – og derigjennom inspirere andre til det samme. All mulig hell og fremgang ønskes…..

 3. Utrolig servil norsk presse, selv etter at SV’eren Stein Ørnhøi ble filmet av et TV-team (TV2??) på Stortorgets, etter at han mottok en brun konvolutt som han prompte stakk i innerlomma.
  Ørnhøi hadde privat møte med representanten for flyprodusenten, han satt i forsvarskomiteen og SV var regjeringsparti.
  Dette var på den tiden da den britiske produsenten trakk sitt tilbud, ettersom de hevdet at det ikke forelå noen reell anbudsrunde.

  Han trakk seg fra stortinget ved det etterfølgende valg. Det hele er nesten som en episode fra Sopranos!

 4. Et lite søk på Google viser jo en ganske bred dekning i norsk media av disse – og andre – årlige rapportene fra amerikanske myndigheter. Selve debatten har roet seg de siste årene, men det er vel bare naturlig da avgjørelsen forlengst er tatt – med bred støtte på Stortinget – og anskaffelsen er godt i gang..

  Problemet med denne typen kommentarer er at det ofte blir svært ensidig. Fakta missforstås og tas ut av sammenheng og det blir gjerne en god dose synsing og spekulasjon. Noe heldigvis denne kommentaren ikke begir seg ut på. Men jeg kan godt forstå om enkelte redaksjoner etter hvert så seg lei av for mye ensidighet, som ganske enkelt lot seg refutere av FD.

  Rapportene må tas for det de er: Tilstandsrapporter. Det er jobben til Gilmore å belyse problemene og være kritisk. Det er ingen rapporter om alt det som faktisk går bra med F-35. Eksempel: Etter syv år og flere tusen vertikale landinger har det ikke vært ett havari eller alvorlig hendelse med dette kritiske og helt uprøvede konseptet. Da britiske Harrier ble introdusert på begynnelsen av 1970-tallet mistet man flymaskiner nesten månedlig.

  Tekniske problemer er det alltid i slike programmer. F-35 er intet unntak – det er en komplisert maskin. Faktisk tre svært ulike fly. Men det meste av forsinkelser og kostnadssprekker ligger altså tilbake i tid. Det er ikke noe som berører Norge så mye.. Når JPO nå varsler om mer penger til ferdigstillelse, er det 0.5-1 prosent av hele utviklingsprogrammet. Så langt har USA tatt hele regningen og så lenge det fortsetter – og det er det ingen tegn til at de ikke skal gjøre – så kan vi være ganske sikre på at historien gjentar seg som det så ofte gjør med jagerfly: Feilene og avvikene blir luket ut og det blir et bra fly til slutt. Til og med svenskene klarte dette med ‘mønsterflyet’ Gripen etter store problemer og heftig politisk- og mediedebatt i sin tid.

  Artikkelforfatter skriver at han virkelig anbefaler å ta en kikk på intervjuet med Sprey. Det gjør jeg også, men jeg anbefaler virkelig å ta et dykk i Spreys forhistorie, som strekker seg 40-50 år tilbake. For Sprey henger fast i fortiden. Argumentene er stort sett de samme i dag: En forakt for all komplisert teknologi (som radar), multirollefly er noe tøv og stealth er en blindvei. For å nevne noe. Sprey har angrepet en mengde av de større forsvarsprogrammene i USAs nyere historie. Selv de som etter hvert ble en suksess. Sprey er dermed i utakt med omtrent hele den industrielle verden, som de siste 40-50 årene har satset på multirollefly – med radar og andre kompliserte teknoligier – og nå satsert stort på stealth-fly,droner, fartøyer osv.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.