Andakt for steigan.no

0
Johan Nygaard

Vi mennesker på jorden lever under et nesten ubegripelig massivt trykk for tiden. Det er som om hele imperialismens tidsalder – to og et halvt tusen år med kriger og flukt, maktmisbruk,  overgrep og vold – og et hav av historisk hat og hevn –   nå sammenfattes i et crescendo hvor alle de  temaene som i tidligere tider har utspilt seg i et langsommere tempo nå hvirvles inn i et fortettet drama og et desperat rop:

Verden tåler ikke mer av dette!


Foredrag på seminaret om Kritiske situasjoner og ukritiske medier på Parkteatret 3.9.2016


Historiens herlighet og grusomhet utspiller seg i og gjennom sinnene våre. Nå er historien i ferd med å bære riktig galt av sted. Da må historien vår også reddes og korrigeres i og gjennom sinnene våre. Vi må forandre måten vi tenker om livet sammen her på jorden.

I dette massive trykket fra verdenshistorien for tiden, sliter alle menneskene på jorden med å finne overlevelsesstrategier som også bevarer vår medmenneskelighet og sinnets helse. Både rikdommen og fattigdommen i verden demoraliserer oss. For å overleve i hverdagen må vi beskytte oss mot alle inntrykkene – uten å bli forherdet. Og vi må åpne oss for andres lidelser og la det forandre oss, uten å bli utmattet, desillusjonert og knust.  Hvordan skal vi klare å stå oppreist nå – når imperiestrevet suger så mye kraft ut av den menneskelige sivilisasjonen at vi begynner å sloss med hverandre i forvirringen?

johan nygaard taler

Det er dette Steigan.no handler om.

Å stå oppreist – å se – og forstå. Og så ta konsekvenser av det vi ser og forstår.

Dette er en moralsk utfordring til hver og en av oss. Men vi må hjelpe hverandre til å stå oppreist –  til å se og forstå – og til å ta konsekvenser av det vi ser og forstår. Dette er alt for tungt og massivt til at vi kan klare å stå i mot alene hver for oss.

Vi må samarbeide for å avsløre elitenes falske fortellinger.

Vi må samarbeide for å få frem mer sannferdige fortellinger om det som skjer i verden.

Og vi må samarbeide for å få frem de fortellingene som viser hvor håpet ligger.

Vi må samarbeide for å få frem alle fortellingene om de fantastiske mulighetene som ligger i den nye teknologien og våre oppdaterte kunnskaper om sammenhengene her i verden.

Vi må samarbeide for å bygge opp under de fortellingene som viser oss hvordan vi allerede har tilgjengelig den økologiske forstanden, den sosiale intelligensen, og det teknologiske grunnlaget, som vil prege fremtidens globale, økologisk ansvarlige og sosialt rettferdige opplysningskultur.

For historien kan ikke ha noe annet motiv enn dette. Dette er evolusjonens selvinnlysende motiv. Frykten og feighetens primitive maktlogikk skal ikke få lov å skygge for dette selvinnlysende motivet for menneskehetens utvikling her på jorden.

Vi må samarbeide for å få frem hvordan det ligger i kortene at en slik opplysningskultur følger etter finanskapitalismens herjinger og imperialismens tidsalders siste groteske krampetrekninger – når imperiestrevet faller på sin egen urimelighet og bryter sammen under trykket av sin egen tvang – altså at denne opplysningskulturen er her allerede,  og utvikler seg dag for dag, time for time, minutt for minutt – i evige øyeblikk – her og nå – samtidig over hele kloden. Og vi er med.

steigan.no skjerm

Det er dette Steigan.no handler om.

Det er dette som er det nye som er kommet inn i verden. Steigan.no er en publiseringsplattform hvor vi kan  stille oss konstruktivt inn i det frie og åpne, globale og selvorganiserende,  sivile etteretningssamarbeidet og analysesamarbeidet som i tidens fylde vil redde verden og prege fremtidens økologisk ansvarlige og sosialt rettferdige opplysningskultur. Ungdommen forstår dette intuitivt. Og det sier seg selv når vi tenker etter. Hva annet skulle kunne redde verden?

Omfanget og kvaliteten på det arbeidet Pål leverer – og på den teknologiske og estetiske plattformen han arbeider på – er solid nok til å forsvare ytterligere investeringer.  Denne plattformen kan utvikles, men har allerede mye større kapasitet enn det Pål  kan utnytte alene. Pål har skapt en situasjon, og demonstrert en en etikk og en måte å arbeide på, som gjør det trygt for ressurser i omgivelsene med integritet og selvrespekt å forholde seg til Steigan.no.

Steigan.no har i dag en profil som handler mye om finanskapitalismen og de geopolitiske maktspillene. Her bidrar Steigan.no til å fylle et åpenbart vakuum i mediebildet. Men ideen bak Steigan.no fyller et enda større vakuum i samtiden. Steigan.no representerer nemlig alle de mulighetene konseptet nettavis innebærer som bare kan realiseres hvis det ikke skal generere kapitalinntekter. Steigan.no er et ideelt konsept i åndsfrihetens navn.

Og da er det billig. Men det det krever et velfungerende selvorganiserende nettverk av folk med en hensiktsmessig avgrenset felles forståelse, og som på forskjellig vis bidrar med noe av sitt overskudd – intellektuelt eller substansielt – regelmessig eller sporadisk – det som til enhver tid passer for dem som velger å involverer seg underveis.

Stegian.no er og blir i alle aspekter et overskuddsfenomen.

Og Steigan.no. har en intensjon som våre beste intensjoner kan forbinde seg med.

Steigan.no har kapasitet til å bli en arena for et bredere spekter av etterretning og analyser. Steigan.no har kapasitet til å bli en arena for oppdatert systemkritikk – og for debatter om konstruktiv politisk og økonomisk, sosial og økologisk, systemforståelse.

Og Steigan.no har en intensjon som åpner for oppdaterte ideologiske og visjonære debatter om vårt norske ansvar for å forvalte Norges priviligerte situasjon med integritet og verdighet.

Steigan.no er en gavepakke som har kapasitet til å imøtekomme alle disse prekære behovene i vårt offentlige demokratiske ordskifte. Men for å realisere disse mulighetene, må konsept etterhvert få en organisering som står av seg selv – uavhengig av gründeren. Det er dette Pål Steigan nå helt oppskriftsmessig legger opp til.

Svært få mennesker er blitt så grundig individualisert av sitt engasjement i verdenshistorien i sin tid som vår venn, Pål Steigan. Med en slik biografi, har den oppriktige selvransakelsen og restruktureringen av virkelighetsoppfattelsen, som Pål Steigan forbilledlig har demonstrert for oss, blitt et verdifullt historisk dokument som  belyser vår tids fellesbevissthet på en nær og gjenkjennelig måte. Etter at omgivelsene og begivenhetenes gang har strippet vår venn for mange illusjoner om både seg selv og verden, står Pål Steigan igjen med det som er ekte og uutslettelig i urkristendommens kommunisme, i Marx kapitalismekritikk, og i kritikken av imperialismen. Og da står han stødig og godt.

Det er bare slik vi overlever slike individualiserende innvielser med hode og hjerte på plass. Og som en synkretistisk esoteriker, er det denne overleverte visdommen – som nå er våken, levende og selvbevisst i ham – som Pål Steigan forsøker å tolke inn i samtiden. Det er dette Pål Steigans dialog med skjebnen har innviet ham til.

Og alt Pål Steigan har lært kommer til sin rett når han gir det fra seg til oss. Kanskje innebærer det i tidens fylde også å forandre navnet Steigan.no til et upersonlig navn som representerer intensjonen bedre, og som det er lettere for andre å identifisere seg med? I startfasen har navnet Steigan.no fungert gunstig som en merkevare, men det kan bli en hemsko for den videre utviklingen av konseptet.

I dag er Pål Steigan en frittstående kulturarbeider, og en institusjon i seg selv, som arbeider med fellesbevisstheten som materie. Og som en ansvarlig og rakrygget verdikonservativ individualist med sosial samvittighet, har Pål Steigan identifisert et akutt behov i omgivelsene som har appellert til hans samvittighet som et kall – og så har han i solidaritetens navn svart med å gi oss Steigan.no av sitt overskudd.

Det ville være idiotisk av oss å ikke ta i mot denne gaven.

Men for å kunne ta i mot gaven, bruke den riktig, og utvikle dens muligheter, må vi i de sosiale omgivelsene samordne våre handlinger. Da er det viktig at vi forstår gaven riktig,  at vi tar den i mot med respekt for giverens intensjon – og at vi gjør det enkelt for omgivelsene å forstå hva Steigan.no er, og på hvilke forskjellige måter vi kan velge å forholde oss til prosjektet for å støtte opp om gaven.

For denne gaven er av en slik karakter – og har en slik teknologi – at all den positive overskuddsenergien vi forbinder med gaven vil bli av uvurderlig verdi for omgivelsene – og det vil si for oss selv, og den historien vi står i sammen .

Vi gleder oss til fortsettelsen.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.