Europa, Da’esh og politikkens uutholdelige letthet

12
Baccio Maria Bacci, Alle Grave di Papadopoli (ved Piave), 1917

Europa, dette kontinentet som er oppkalt etter en fønikisk prinsesse, og som har ledere som tror de er verdens midtpunkt, mens kontinentet jo bare er en blindtarm på det eurasiske landmassivet, dette Europa er inne i sin verste krise siden annen verdenskrig, og politikerne ser ikke ut til å forstå noen ting.

I tre år har den terroristgruppa som kaller seg Den islamske staten, og som også kalles Da’esh, erklært at den i islams navn ønsker å gjenopprette kalifatet og at det ikke bare skal omfatte Midt-Østen og Nord-Afrika, men også deler av Sør-Europa. Denne gruppa har oppstått på et merkelig vis, fordi den ikke har grodd ut av de sosiale konfliktene noe sted, men framtrer mer som en franchise for et par av oljediktaturene og Tyrkia, en Fremmedlegion med rekrutter fra over 100 land. Og den har åpenbart fått finansiering, våpen og adgang til lukrative markeder av de samme maktene og med USA og Vesten som bakmenn. Da USA gikk inn for å trappe opp krigen for å ødelegge Syria, visste planleggerne i CIA at dette ville føre til opprettelsen av ”kalifatet”, og de så på det som en god ting.

Baccio Maria Bacci, Alle Grave di Papadopoli (ved Piave), 1917
Baccio Maria Bacci, Alle Grave di Papadopoli (ved Piave), 1917

Denne gruppa, som bekjenner seg til en fortolkning av islam som ligger tett opptil den saudiarabiske salafismen, har vært svært tydelig på hva den ønsker hele tida. Den ønsker å ramme ”de vantro” og skape frykt og splittelse i ”de vantros land”. Den har sagt at den ønsker å utløse en masseflukt til Europa og sende sine sjølmordsbombere gjemt blant flyktningene. I Europa ønsker de, så har de sagt, å drepe mer eller mindre tilfeldige ”vantro” for å skape frykt.

Og så gjør de akkurat som de har sagt de vil gjøre og de som kaller seg Europas ledere er like overrasket hver gang. Deres militante, som til og med har stått på etterretningstjenestenes korteste lister over mistenkte terrorister, har reist fram og tilbake til Europa under forberedelsene av terrorhandlingene.

Og hva svarer politikerne med, bortsett fra tåkeprat og besvergelser, jo med mer overvåking og mer politistat, akkurat som om væpnet politi på hvert eneste gatehjørne kan hindre folk som ønsker å dø i å ta med seg hundrevis av andre i døden. Dette er en reaksjon terroristene må ha kalkulert med. De ønsker å ødelegge de vestlige samfunn og den europeiske levemåten og da er politistaten et svar på deres bønner. Og Europas ledere svarer med mer krig i Syria og Libya, noe som bare fører til en metastase av terrorgrupper som vil spre seg også hit.

huitfeldt hallaker syria
Norge bidrar aktivt i krigen i Syria og norske politikere er medansvarlige for katastrofen

Samtidig har folk som deler deres ideologi, men ikke deres metoder, fått lov til, med politikernes velsignelse å dyrke segregasjonen, utenforskapet, den kulturelt-religiøse gettoen, som ikke er noe annet enn fruktbar såjord for terroristenes budskap. Da’esh har ikke til mål å vinne noe flertall av Europas muslimer for sin sak. Men de har til mål å hogge ei branngate mellom det muslimske mindretallet og flertallet av Europas befolkning, slik at det blir mer fiendskap og mistenksomhet. Og de ønsker å vinne den lille mindretallet som er forberedt gjennom de ekstreme imamenes skolering til å ta spranget for å bli blant de utvalgte.

Dette skjer i et Europa som allerede går opp i liminga. Etter Brexit er ikke EU lenger det samme. EUs ikkevalgte organer fortsetter som før, de overbetalte og ikkevalgte presidentene i EU fortsetter å sende ut sine dekreter. Men ingen hører på dem. Euroen, denne feilkonstruerte valutaen som liksom skulle forene Europa, bidrar nå til en stadig sterkere splittelse. Den neste finanskrisa vil sannsynligvis feie den over ende. Det er ikke bare Hellas, men også Spania, Portugal og Italia, ja, Frankrike også, som taper stort på å være bundet til den.

Fakkeltog til minne om nazi-kollaboratøren Stepan Bandera i Kiev i januar 2014
Fakkeltog til minne om nazi-kollaboratøren Stepan Bandera i Kiev i januar 2014

I sin hybris har vestlige ledere gått inn for å sluke hele det tidligere Øst-Europa opp til Russlands grenser, både for EU og NATO. Men resultatet er et ødelagt Ukraina, som aldri vil bli medlem av EU, og en krigshissing som har brakt verden nærmere en ny verdenskrig enn noen gang siden Cuba-krisa.

Dette Europa ville også gjøre en deal med sultanspiren Recep Tayyip Erdoğan i Tyrkia. Han skulle gå i spissen for å knuse Syria og til gjengjeld få adgang til EU. For seint innså europeiske ledere, hvis de nå har forstått det, at Tyrkia ikke er noen enkel bonde på det geopolitiske sjakkbrettet. Tyrkia er en regional stormakt med sine egne stormaktsambisjoner. Erdoğan spiller EU-toppene lettere enn de spiller ham.

nato svartehavet
NATO-øvelse i Svartehavet

Ikke før hadde NATO vedtatt sin mest krigerske politikk noensinne før NATOs sørflanke var i totalt kaos. Akkurat hvem som sto bak kuppforsøket i juli skal jeg ikke ha sagt noe om, men at det hadde sympati i vestlige hovedsteder kan det ikke være tvil om. Og plutselig slår Erdoğan kontra. USAs base i Incirlik med sine 50 til 90 taktiske atombomber blir omringet og uten strøm. Og Ankara gjenopptar samtaler med Moskva. Brexit i juni og mislykket kupp i Tyrkia i juli og med to slag var hele den strategiske situasjonen i Europa endret til det ugjenkjennelige.

Og mens europeiske ledere daglig demonstrerer sin udugelighet og sin manglende evne og vilje til å sikre sine innbyggere både sikkerhet og økonomisk utvikling, oppstår det en utviklingssone i øst som har en dynamikk som er helt ukjent i Europa. Kinas tilbud til Europa er investeringer, samhandel og utvikling av infrastruktur, et økonomisk belte fra Stillehavet til Atlanterhavet, uten krav om å oppgi nasjonal egenart eller sjølstyre. USAs tilbud til Europa er mer krig, mindre demokrati og intet sjølstyre, men tvert om korporasjonenes enevelde gjennom NATO på den ene sida og TTIP på den andre.

Europas «ledere» kan få slutt på krigen i Syria hvis de vil. Det er bare å slutte å føre den og samarbeide med Syrias lovlige regjering i å isolere og knekke jihadistene. Det vil redusere flyktningestrømmen drastisk og frata terroristene deres fruktbare rekrutteringsgrunnlag. Europa kan få til vekst i industri og sysselsetting, hvis viljen er til stede. Men det krever slutt i sanksjonene mot Russland og et ja til samarbeid med Kina. Dessverre ser det ut til at Europas ledere er som Robert Musil ville ha sagt, ”menn (og kvinner) uten egenskaper”, folk som er så isolerte i sine overklassegettoer at de er uten anelse av hva som foregår rundt dem.

De er marionetter for disse kriminelle korporasjonene som driver vår verden mot kanten av stupet. Og vi andre, velgere, ansatte, hva gjør vi? Til nå har vi latt dem holde på.

 


Publisert i Ny Tid i august 2016

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


12 KOMMENTARER

 1. På siden, men ikke mye : Når militære utgifter bli brukt som målestokk på miltær styrke, regnes da svinnet med?

  http://sputniknews.com/military/20160820/1044452906/US-military-money-miscount-billions.html

  http://sputniknews.com/military/20160818/1044413610/defective-helmets-cost-taxpayers-millions.html

  Jeg hørte historier om hvordan bakkestyrkene i Irak bare fikk det aller nødvendigste av utsyr og i siste lita – gjennom folk med kontakter i utskipning-havner. Skramble var ordet som ble brukt. Det er nok ikke noe bedre nå.

 2. Stadig flott av Pål, men i forbindelse med raljeringen over Europeiske politikere: hvorfor de ter seg så klønete og uintelligente overfor islamsk terrorisme,skyldes at prosjektet om å lage superblokken mellom det energirike Arabia og Europa utviklet fra midten av 1970,aldri er oppgitt. Det handler stadig om «Prospects and Contents of a Euro-Arab Strategic Partnership». (2006)
  EU politikerne er livredde for å håndtere islamsk terror/vold i Europa på en måte som skader det Euro-Arabiske Partnerskapet,det er etter mitt syn hovedforklaringen. Militante stater i Gulfen er nå Natomedlemmer,og landene i NordAfrika,Mahgreb, er både kandidatmedlemmer til Nato og EU.
  Av alt ubegripelig stupid som den norske «venstresida» har drevet med i de siste ti årene,er det knapt noe som overgår påstanden om at EURABIA-prosjektet er en ondsinnet konspirasjonsteori.
  Det er det motsatte: selve aksen i EUs utenrikspolitikk.

  • Det framgår med all ønskelig tydelighet at de såkalte toppolitikerne bare er arionetter som spiller roller og leser tekster de har fått utlevert. Om de skjønner så mye av det de gjør, vet jeg ikke, men det er ikke de som har lagt opp spillet.

 3. «Og mens europeiske ledere daglig demonstrerer sin udugelighet og sin manglende evne og vilje til å sikre sine innbyggere både sikkerhet og økonomisk utvikling…» Hva får deg til å skrive dette? Hva om det som skjer er planlagt og ønsket? «In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.» Franklin D. Roosevelt

  • Hva skal man da med politikere hvis dette er en realitet man ikke skal, tør eller vil ta stilling til? Oppgaven deres – som pressen, er jo å temme denne galskapen – deres grådighet og maktmisbruk.

   • «Hva skal man da med politikere…» Vi trenger dem ikke, men de trenger oss. De er et utskudd fra kongedommene, som trengte noen å fronte kongene og kreve inn skatter på deres vegne, da de var upopulære og grådige. Slik kom politikere til verden, og de igjen måtte ansette folk som kunne beskytte dem, og det er det vi kaller politi. Ingen ting av disse; konger, politikere eller politi, trenger vi, ei heller prester, økonomer, tollere eller advokater.

    • Innbilt makt i et innbilt system pakket inn i «demokratiske» fraser bli vel sluttsummen av det du skriver. Et tydelig lovverk med røtter i folkerett og etikk burde være enkelt å forvalte hvis utøveren er kompetent. Vi har forlengst evaluert våre og andres kriger, raljion og ismer – men registrerer at tilbakestående ledere (les familiedynastier og investorbanker) – ved bruk av «forsidepiker» som Jens, Fogh Rasmussen mm synes sirkuset fortsatt har markedsverdi – med et sterkt ønske om at klokka gikk baklengs.

 4. Problemet er at Syrias «lovlige» regjering vil fortsette utrenskningene av hellige dersom Vesten stanser støtten til den mer vennligsinnede siden. Men det passer vel som hånd i hanske for psykologiprofessorer og klonene deres som har som jobb å bli kvitt Gud. Kanskje det er de som står bak IS og alle jihadister ved å sende åndsparasitter til dem som stjeler hellige og ligner en hellig ånd som fører dem på villspor og får dem til å massakrere hellige.

 5. magda gad:» IS är en oljekartell.
  Det är den bästa beskrivningen jag hört av dem hittills.
  En oljekartell med spår så långt tillbaka som till USA:s och Saudiarabiens allians efter första världskriget, och dessa länders finansiering och träning av mujahedin i Afghanistan på 80-talet – där mujahedin användes som USA:s och Saudis proxykrigare mot Sovjetunionen.
  Mujahdein vände direkt efter Sovjets uttågande sina vapen mot det USA som hjälpt fram dem – och i förlängningen blev dessa mujahedin talibaner och al-Qaida, ledda av saudiske miljardären bin Ladin.
  al-Qaida spred sig från Afghanistan och fick fäste i Irak i det maktvakuum som skapades då USA invaderade 2003 och avsatte Saddam Hussein samt alla sunnipolitiker och landets säkerhetsstyrkor.
  Det sunniuppror som därav bildades bestod av Saddam Husseins gamla sekulära mannar och al-Qaida Irak – som blev IS.
  I Syrien var den syriska grenen av al-Qaida – al-Nusra – en av de över hundra regimoppositonella grupper som började strida mot den syriska regimen i bland annat Aleppo.
  IS som inte varit i staden Aleppo utan har sitt fäste i syriska Raqqa har man inte gjort någon offensiv mot, men helt nyligen har en offensiv inletts från norr av kurder med allierade.
  IS kontrollerar och har kontrollerat områden där det finns olja i Irak samt områden där sunniländer – Saudi, Qatar, Jordanien, Turkiet – med stöd av USA planerat att bygga en gasledning genom Syrien för att få in gas från Saudi till den europeiska marknaden.
  Assad var emot denna gasledning och var istället för att bygga en pipeline från Iran via Irak och in i Libanon, vilket skulle stärka shialänderna Iran och Syrien (Assad är alawit, en del av shia) och stärka shiaproxygrupper som Hezbollah och Houthi (Yemen) och Iranstödda Hamas samt stärka shialänderländernas allierade Ryssland och Kina.
  I de proxykrig som de här blocken för mot varandra (även i Yemen) används IS som en bricka. En bricka som från början var ett sunniuppror som man kunde använda mot shia – men som sedan började sprida halshuggningsreklamfilmer och steg fram som inte främst regimoppositonella mot shia (det vill säga nyttiga proxysoldater för sunniländerna inklusive allierade västmakter) – utan som det okontrollerade monstret som vill ha ett «endgame» i hela världen.
  Kasperdockan som hittade på egna sätt att svinga svärd och som även vill döda de som försöker hålla i deras trådar.
  Ytterst är IS proxyterrorister i ett krig om olja, om vilken valuta olja ska handlas i, gasledningar, transportvägar, om väst- eller östblockens agendor ska gälla i framtiden, regional och global säkerhetspolitik. Men för att denna oljekartell IS ska kunna fungera internt och få rekryter använder de också vad de själva ser som en revolutionär ideologi – extremistisk wahhabism – och säger att man ska ta tillbaka makten från shia, starta krig mot västvärlden och USA som en hämndaktion mot tidigare interventioner (deras logik: de har dödat muslimer – nu ska vi döda dem), genom att med terrordåd, särskilt i västvärlden, måla upp att det pågår ett krig mellan muslimer och icke-muslimer och på det sättet få rekryter att strida mot «otrogna» – när det i verkligheten är muslimer som strider mot IS och inte icke-muslimer.
  Denna propagandiska ideologi hjälper till att rekrytera terrorister och få dem att vilja dö i gerillakrigföring och i självmordsdåd.
  (Det är lättare att lura någon att spränga sig själv för en ideologi och för att försvara ett «vi» mot ett «dem» än att få dem att spränga sig själva för en gasledning.)»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.