1,5 millioner syrere og 4000 leger «usynlige» i Vestens massemedia

0
Eva Bartlett

Samtidig som den syriske arméen og den syriske regjeringen har mer avgjørende framgang for å gjenopprette sikkerheten i og for innbyggerne i den nord-syriske byen Aleppo, spys det igjen ut resirkulerte og (såkalt) avslørende beskyldninger fra krigshissende menneskerettsgrupper som presenterer seg som nøytrale og vestlige media (samt deres motstykke i Gulfen; Al Jazeera).


Oversatt av Anne Merethe Erstad


Ifølge disse NGO’ene, som er Soros-finansiert og har nære forbindelser til USAs regjering, samt store deler av massemedia, er det bare én barnelege og noen få leger igjen i Aleppo. De refererer, selvfølgelig, utelukkende til de områdene av Aleppo som er okkupert av terrorister (områder i øst og nord) og selv da ignorerer de det faktum at den syriske regjeringen fortsetter å betale lønn til leger i terrorist-okkuperte områder – inkludert det østlige Aleppo.

syria bomber

Påstanden om «den siste barnelege» ble framsatt tidligere i år som del av det voldsomme media-raseriet for å sverte Syria og Russland og deres angivelige angrep på sivile (mens de i realiteten angrep utenlandsk-støttede terrorister). Disse mediene og menneskeretts-hyenene ignorerte følgende realiteter om stor-Aleppo:

 • Tilstedeværelsen av terrorister (Jabhat al-Nusra og de som Vesten kaller «moderate» – Ahrar al-Sham, Jaysh al-Fateh, Nour al-Din al-Zenki, samt fraksjoner av den såkalte «Frie syriske armé») i østlige og nordlige Aleppo.
 • Tilstedeværelsen av over 1,5 millioner sivile i de regjerings-sikrede områdene i vestlige Aleppo, som blir myrdet og lemlestet daglig av terroristenes USA/Tyrkia-produserte raketter, missiler, bombekastere og ammunisjon, så vel som eksploderende kuler, lokalproduserte gassbeholdere stappet med eksplosiver og granater.
 • Tilstedeværelsen av sivile fra terrorist-okkuperte områder i de regjerings-sikrede områdene av Aleppo – hvorav mange flyktet dit allerede i 2012 etter at terroristene økte i antall i hjemdistriktene deres, andre som har flyktet vestover i løpet av årene etter samt en liten gruppe som nylig har klart å flykte via humanitære korridorer til sikkerhet i vestlige Aleppo.
 • Tilstedeværelsen av ikke bare én, men over 4100 leger (Kilde: Aleppo Medical Association) og et stort antall fungerende sykehus i Aleppo – på tross av de kriminelle vestlige sanksjonene mot Syria og på tross av at sykehus har vært mål for terroristenes bombinger.
 • Det faktum at terroristene i det østlige Aleppo er hovedsakelig ikke-syrere (og i hvert fall ikke «opprørere») som kommer «fra 81 ulike stater, med betydelige kontingenter fra Tyrkia, de arabiske Gulf-statene, Nord-Afrika samt fra Tsjetsjenia og den nordlige regionen i Kaukasus i Russland. (Kilde: 10 Facts About Aleppo)
 • At minst 80 prosent av terroristene har forbindelser til Al-Qaeda og at flertallet av de resterende støtter seg på tilsvarende forvridd og hjerteløs ideologi. (Kilde: 10 Facts About Aleppo)

Leger i Aleppo tilbakeviser medias løgner

Første uka i juli 2016 reiste jeg med bil til Aleppo. Da vi kjørte inn i det sørlige Ramouseh-distriktet i byen, økte bilen farta og raste langs veien som er beryktet på grunn av terroristenes snikskyttere. Tre uker senere ble en kvinne skutt og drept av en snikskytter i Ramouseh.

syria bomber2
Oljefat barrikaderer veien i Ramouseh for å beskytte sivile syrere mot snikskyttere fra de vestlig-støttede terroristene (Foto: Eva Bartlett)

I Aleppo møtte jeg leger fra Aleppo Medical Association (etablert i 1959), deriblant Zahar Buttal, Tony Sayegh og Nabil Antaki.

Ett av spørsmålene jeg la fram for legene handlet om den ofte gjentatte løgnen om «den siste barnelegen» i Aleppo, en alarmerende påstand designet for å sjokkere vestlige lesere og samle dem til motstand mot den syriske regjeringen. Og en påstand som ikke har rot i virkeligheten.

Doktor Zahar Buttal, leder for Alleppo Medical Association, tilbakeviste disse påstandene og viste til at Aleppo fortsatt har 180 barneleger som er i arbeid. Om en av de påstått enslige barnelegene sa han følgende: «Media sier at den ene barnelegen i Aleppo ble drept på et sykehus som heter Quds. I virkeligheten var det et feltsykehus som ikke var registrert.» Når det gjelder barnelegen: «Vi sjekket legens navn og kunne ikke finne ham registrert i arkivet til Aleppo Medical Association.»

Og nettopp det nevnte Quds-sykehuset var sentralt i medias opprørte løgner om Aleppo, den syriske regjeringen og russiske allierte i april/mai i år. Påstander knyttet til bygningen kalt al-Quds-sykehuset var motstridende. Upåliteligheten og de alvorlige uoverenstemmelsene er beskrevet i denne artikkelen. 

Sentralt i disse løgnene var også fordommene og propagandaen til svært partiske, storselskap-finansierte  Medecins Sans Frontiers (MSF), som støtter terrorist-kontrollerte områder i Syria, spesielt Jabhat al-Nusra (som gjorde et mislykket forsøk på å endre «merkevaren» ved å skifte navn –  til Jabhat Fatha al-Sham – uten at det endrer båndene til Al Qaeda eller raderer ut deres kriminelle handlinger).

Det neste, relaterte, spørsmålet til legene var: Hvis det regjerings-sikrede Aleppo har 180 barneleger, hvor mange leger er fortsatt i arbeid i alt?

Løgnaktige media har i månedsvis hevdet at antallet leger er sterkt redusert, inkludert en propagandahistorie i The Intercept i slutten av juli som hevder at «antallet leger i Aleppo by har sunket til noen få dusin. Antallet medisinske spesialister som fortsatt finnes er enda lavere.»

Ifølge Zahal Buttal er det fortsatt 4160 registrerte og aktive leger i Aleppo by, i områdene som er sikret av regjeringsstyrkene, der det bor mer enn halvannen million mennesker. Av de 4160 legene er 200 nye leger som er registrert hittil i år.

Når det gjelder medias påstander om manglende spesialister i Aleppo, er det selvsagt mange flere enn de tidligere nevnte 180 barnelegene. Ifølge lederen for Aleppo Medical Association, Zahar Buttal, inkluderer praktiserende spesialister følgende:

 • 30 hjertekirurger
 • 214 generelle kirurger
 • 112 spesialister i ortopedi
 • 11 lungespesialister
 • 12 nevrologer
 • 8 nevrokirurger
 • 250 fødselsleger/gynekologer
 • 15 gastrologer

Nabil Antaki, som sjøl er gastroenterologisk kirurg, er en av en gruppe på 15 legespesialister som siden slutten av 2012 har arbeidet på frivillig basis for å hjelpe sivile. På private sykehus (med et absolutt minstemål av medisinsk utstyr og godtgjøring) har de behandlet rundt 500 sivile som har blitt svært alvorlig skadd i terrorbombing og har hatt behov for hjelp fra spesialister – ofte også livreddende hjelp. Spesialistene bare i hans gruppe inkluderer tre kirurger, en hjertekirurg, en nevrokirurg, to ortopediske kirurger og tre anestesileger.

Antaki har vært frittalende om vestlige mediers løgner om Aleppo. Da den vestlig-skapte «Aleppo brenner»-kampanjen skjøt fart i slutten av april – på eksakt samme tidspunkt som vestlig-støttede terrorister trappet opp sin daglige bombing av Aleppo til et bombardement – sa Anaki sin mening rett ut, etter å ha vært vitne til de verste skadene og bombingene.

Da jeg møtte ham i juli fortsatte Anaki å si tydelig fra om medias manipulasjoner og løgner om virkeligheten på bakken i Aleppo.

«Alle kampanjene som har vært ført av vestlige media har handlet om den østlige delen av Aleppo, som er den delen «opprørerne» kontrollerer. Alle medier rapporterte at menneskene der lider, at bygninger er ødelagt og at den syriske regjeringen begår «krigsforbrytelser». Men det vi er utsatt for i de regjeringskontrollerte delene av byen er mye verre enn i øst. Ingen snakker om hva som skjer i den vestlige delen av Aleppo. Det er ikke bare et titalls bombekastere i aksjon mot vest-Aleppo, det er hundretalls. Og hver dag blir et hundretalls mennesker drept eller skadet. Og ingen snakker høyt om det. Media snakket høyt om ett angivelig sykehus som ble ødelagt i den østlige delen av Aleppo. Uken etter, da et fødselssykehus ble bombet av «opprørerne» og der kvinner døde i angrepet, var det ingen som rapporterte noe.»

Aleppo-legen Tony Sayegh har også uttalt seg åpent om medias partiske rapportering fra Aleppo. I juli sa han følgende til meg om Quds-sykehuset og propagandaen rundt dette:

Det ble skapt voldsom propaganda rundt dette sykehuset i Sukkari-distriktet, om «den siste legen i området», noe som var fullstendig feil. Regjeringen har leger som arbeider i dette distriktet, som mottar sin lønn fra regjeringen, selv om distriktet er kontrollert av terrorister. For regjeringen er alle områder syriske og alle innbyggerne er syrere. I områder med terrorister, som al-Manbij, som al-Bab, i alle disse områdene er det mange leger som arbeider under helseministeriet og mottar sin lønn derfra.

Aleppos over ti tusen døde og lemlestede er fraværende i storselskapenes overskrifter

Legen Nabil Antaki ga følgende overblikk over livet for sivilbefolkningen i den regjerings-sikrede delen av Aleppo fra midten av 2012 fram til vårt møte i juli i år:

Siden juli 2012 har sentrale deler av Aleppo vært utsatt for daglige bombekastere, bomber og gassbeholdere fylt med sprengstoff. Alt sendt fra «opprørerne» mot sivilbefolkningen i Aleppo. Her er den menneskelige ødeleggelsen større, mens ødeleggelsen av bygninger er mindre, fordi vi blir utsatt for bombekaster-granater og gassbeholder-bomber. Hvis en bombekaster-granat treffer en bygning kan den lage et hull på størrelse med et vindu, men også drepe fem mennesker samtidig. I den regjeringskontrollerte delen av Aleppo blir flere titalls mennesker skadd og drept hver eneste dag.

I slutten av april 2016 ble bombingen trappet opp, både fra terroristene i de okkuperte østlige delene av Aleppo og fra det da okkuperte Beni Zaid og nabodistriktene. Det normale bombardementet av bombekaster-granater og gassbeholder-bomber (fra husholdningsstørrelse opp til den største typen beholdere, fylt med glass, metallskrap og eksplosiver), eksploderende ammunisjon og kraftige utenlandsproduserte raketter økte fra et titalls angrep til over hundre daglige angrep mot den tett befolkede delen av Aleppo som er sikret av den syriske staten.

Om det økte bombardementet fortalte Anaki meg:

Vanligvis har du ikke bare én bombekaster, du har et regn av bombekaster-granater, ti, tjue, tretti og mer på noen få timer. Mange mennesker blir skadet samtidig. Når ambulansene kommer med skadde til de offentlige sykehusene kommer det kanskje 20-30 skadde personer samtidig. De offentlige sykehusene mangler både personell og medisinsk utstyr. Så hvis du har ti alvorlig skadde mennesker som ankommer sykehuset samtidig, går det så lang tid før de alle kan behandles at ofre dør før de rekker å få hjelp.

På kontoret til Aleppo Medical Association leser Zaher Buttal fra sin dagbok-statistikk fra slutten av april og begynnelsen av mai, da terroristene intensiverte sin bombekampanje:

 • april: 81 martyrer, 30 skadd
 • -29. april: Blodigste dager. 31 martyrer, 75 skadde **bare innledende antall
 • Fra 23. april-30. april: 120 martyrer, over 800 skadde
 • mai: 25 martyrer, 100 skadde (inkludert tre kvinner drept i eksplosjonen på fødselssykehuset al-Dabeet)
lege aleppo
Doktor Dabeet viser meg bilder av det vestlig-støttede terroristangrepet på fødselssykehuset som er oppkalt etter ham. (Foto: Eva Bartlett)

Selv om Aleppo Medical Association dokumenterte antallet drepte og skadede hver dag i løpet av den intensiverte bombe-kampanjen, og selv om områdene som ble angrepet inkluderte flere registrerte Aleppo-sykehus, valgte de store massemediene og de Wall Street-støttede «menneskerettighets-gruppene» med base i Tyrkia eller enda lenger unna, å sitere «ikke navngitte aktivister» og al-Qaeda-i-Syria «Hvite Hjelmer»-aktører.

I likhet med mange (hvis ikke de fleste) innbyggerne i Aleppo, har legen Zaher Buttal aldri hørt om «Hvite Hjelmer». Det faktum at lederen for en medisinsk organisasjon er ukjent med en gruppe som gir seg ut for å redde sivile i Aleppo, fremhever det faktum at de opererer utelukkende i terrorist-okkuperte områder og for terroristene selv. For mer informasjon om terrorist-propaganda-gruppen kjent som «Hvite Hjelmer», se denne videoen og denne artikkelen.

Annen propaganda for terroristene

Artikkelen i Intercept som promoterte historien om den siste legen unngikk å nevne at sykehuset de referer til er et sykehus som ikke bare har eksistert lenge, men også tilhører en frivillig organisasjon som ledes av Syrias stor-mufti, legen Ahmad Badr Al-Din Hassoun.

Intercept-artikkelen sier: «Almuslems sykehus, Omar Ibn Abdel Aziz, har lenge vært den eneste funksjonerende medisinske fasiliteten i sin lomme i det østlige Aleppo by.»

I et møte i midten av juli og igjen 11. august, forklarer Mufti Hassoun I Damaskus at organisasjonen han leder (The Assiciation of Raising the Standard of Health and Social Status) hadde to sykehus og ti klinikker som daglig tilbød fri helsehjelp til opp mot 1500 av Aleppos fattigste innbyggere. Ett av disse sykehusene var det før nevnte Omar Ibn Abdul Aziz-sykehuset. Det hadde tre operasjonsrom, en MR-maskin, ni dialyse-maskiner, 12 kuvøser og 50 sengeplasser. Sykehuset er nå kontrollert av terrorister som, ifølge mufti Hassoun, videre monterte maskingevær på sykehusets tre ambulanser. Det humanitære vesen til de vestlig-støttede såkalte «moderate» «opprørere».

Mufti Hassoun forklarte:

Vi startet grunnarbeidene med sykehuset i 1985 og i 1992 sto sykehuset ferdig til bruk. Vi behandlet mer enn 400 pasienter hver dag, gratis. Mennesker fra et svært fattig område.

Da terroristene tok over sykehuset, kastet de ut legene og de drepte tre sykepleiere og minst ti av pasientene. Media sier at MSF støtter sykehuset, men de bruker det som et felthospital for å behandle terrorister. Dette er sykehuset vi bygde med egne hender og nå lyver de og sier det er deres eget sykehus.

Halvveis i en video Intercept-artikkelen lenker til, hvem andre dukker opp enn krigspropagandistene Hvite Hjelmer – som bare arbeider i terrorist-okkuperte områder. Dette er bevisene Intercept presenterer, sammen med en FN-rapport som mangler kilder for sine påstander. FN har ingen representasjon fysisk til stede i det terrorist-okkuperte østlige Aleppo. I likhet med løgnaktige media og NGO’er, bygger de på «ikke navngitte aktivister» og kilder av typen SOHR (Syrian Observatory for Human Rights) i sine statistikker.

Skamløst stjal Al-Hel online media et bilde fra Aleppo Medical Association og hevdet at det viste leger i det terrorist-okkuperte østlige Aleppo. «Aleppo-leger krever stans i regimets bombing… og beskriver situasjonen som en humanitær katastrofe.»

Den like krigspropagandistiske Facebook-siden Syria Breaking, delte det stjålne bildet og Al-Hel-artikkelen og la til sine egne løgner:

I den østlige delen av byen #Aleppo er det nå ikke mindre enn 300.000 mennesker og bare 30 leger ved fem sykehus som kan hjelpe dem.

Bildet det handler om er i virkeligheten fra en protest 6. mai (bilder her) organisert av Aleppo Medical Association utenfor det ødelagte al-Dabeet fødselssykehus, som ble rammet av en terrorist-rakett 3. mai. Ifølge Zahae Buttal deltok mer enn 150 leger i demonstrasjonen.

Protesten fulgte etter en ukes blodbad fra terroristenes utrettelige bombardement av sivile områder i hele det regjeringskontrollerte Aleppo – inkludert flere sykehus – og var, sier Buttal, en protest både i sinne over terroristenes målrettede angrep på sykehus i Aleppo og en protest for å vise verden at Aleppo har leger, i motsetning til hva media hevdet med sine løgner.

Om plakatene legene holdt, skrev professor Tim Anderson:

På plakatene deres stod å lese, på engelsk, italiensk, tysk så vel som arabisk: «Den syriske arméen representerer meg», «Lenge leve Syria, lenge leve Aleppo», «Terrorister dreper våre barn», «Væpnet motstand ødelegger vår sivilisasjon», «Nei til væpnet opposisjon».

En rakett fra terroristenes 3. mai-bombardement landet i en parkert bil rett ved siden av fødselssykehuset al-Dabeet, forårsaket en massiv eksplosjon med knust sykehusinteriør, store ytre skader og antente og brente opp de to bilene som stod parkert bak. Bilder fra sikkerhetskameraet på en bygning i nærheten viser at raketten slo ned og forårsaket den massive eksplosjonen 3. mai klokka 09.36.

syria bombe3
En vestlig-støttet terrorist-rakett eksploderer rett utenfor Dabeet fødselssykehus i Aleppo.

Mens innledende rapporter sa at 16 sivile ble drept i terroristenes bombardement 3. mai, viste det seg etter hvert at mange var så hardt skadd at den endelige oversikten fortalte om 25 døde og over 100 skadde, ifølge den medisinske organisasjonens leder Zaher Buttal. De tre drepte kvinnene oppholdt seg i resepsjonen på sykehuset, fortalte legen Daabet. Blant de skadde var en kvinne, gravid i 28. uke, som overlevde til tross for at hun mistet store deler av tarmen på grunn av granatsplinter.

Operasjonsrommet ble ødelagt, i tillegg til pasientrom, fem av ti kuvøser (de resterende fem måtte repareres) og mye av sykehusutstyret.

En uke senere ble fødselssykehuset truffet igjen av en granat fra en terrorist-avfyrt bombekaster. Den ødela taket og skadet bygningsarbeidere som oppholdt seg der, ifølge Dabeet.

Dabeet fødselssykehus etter et direkte treff fra vestlig-støttede terrorister i Aleppo.
Dabeet fødselssykehus etter et direkte treff fra vestlig-støttede terrorister i Aleppo. © Dr. Dabeet

Ifølge Zaher Buttal omfatter angrepene mot sykehusene også Ibn Rashd-sykehuset, som ble truffet av en granat fra en bombekaster i øverste etasje, Arab Medicine-sykehuset og utkanten av Razi-sykehuset.

Sultende, beleirede sivile? Frigjorte soner ignorert.

Mens terroristenes bombinger og snikskytter-angrep har vært den mest presserende krisen i Aleppo de siste månedene, har befolkningen måttet tåle mange kriser siden 2012. Mangel på vann og elektrisitet og terroristenes blokader som hindrer forsyninger av mat, drivstoff og medisiner til den regjeringskontrollerte delen av Aleppo rammer befolkningen hardt.

Den allerede risikofylte Ramouseh-veien jeg kjørte inn til Aleppo tidlig i juli ble nylig angrepet med granater i tillegg til terroristenes snikskyttere og har blitt stengt for å forhindre drap på sivile. Med denne eneste vegen inn til Aleppo stengt, har terroristenes aksjoner igjen kuttet livlinen for 1,5 millioner mennesker inne i byen. I juli forklarte Nabil Antake hvordan terroristene selv hadde stengt denne vegen mange ganger tidligere – og de alvorlige konsekvensene det fikk.

Siden «opprørerne» kontrollerer hovedveiene rundt Aleppo, har byen lidd under mange blokader. Noen ganger i noen få dager, men andre ganger i mange, mange uker. I de lange periodene over flere uker nådde ingen ting fram til Aleppo: ingen mat, ingen grønnsaker, ingen frukt, ingen bensin, ikke noe medisinsk utstyr, ingen medisiner… menneskene i Aleppo led mye.

Vannforsyningen har blitt kuttet av «opprørerne» fordi hovedstasjonene for vannforsyningen ligger i «opprører»-områder. Mange ganger har vannet vært borte i uker og måneder.

Så i tre år har vi måttet bruke vann fra brønner, sier Antake. – Vi har nå 300 brønner i Aleppo som skal forsyne 1,5 millioner mennesker som lever under den syriske staten i byen.

I tillegg mangler vi forsyning av elektrisitet, fordi generatorer og strømforsyningspunkter ligger i «opprører»-delen av Aleppo, og de kutter tilførselen. Det er årsaken til at folk har private strømabonnement på en eller to ampere, bare for å kunne bruke en, to eller tre lyspærer om natten. De må betale svært høye priser bare for dette. Befolkningen i Aleppo lider virkelig.

I juli 2015 forklarte Mustapha Melhis fra Aleppos vannmyndigheter:

Våre vannreservoarer er 90 kilometer unna, i Hafsa, en region som holdes av IS. I mai kuttet de vannforsyningen til halvparten…
Et annet aspekt ved problemet er distribusjon. Vannet som pumpes av IS flyter til Suleiman Halabi- og Bab al-Nairab-stasjonene her (i Aleppo). Begge områdene er kontrollert av Jabhat al-Nusra, og de bruker vann som våpen for å tvinge fram sine krav.

I den samme artikkelen sa Aleppo-guvernør Mohammad Marwan Olabi:

Kraftstasjonene er utenfor byen. Terrorister kontrollerer to områder hvor kraftledninger passerer inn til byen. Hver gang de vil legge press på Aleppo, kutter de elektrisiteten. Og når elektrisiteten er borte, stopper også vannforsyningen.

Storselskapenes massemedier har i all hovedsak ignorert disse svært reelle krisene, og i stedet fabrikkerer de propaganda med tilsvarende saksinnhold om det terrorist-okkuperte østlige Aleppo, av typen «sultende sivilbefolkning» som tidligere oversvømte sosiale media og ble støttet av tvilsomme NGO’er, som de om Madaya og Yarmouk. Alle sakene unnlater å nevne at befolkningen i områdene inkluderer terrorist-fraksjoner eller hvorfor det er mangel på forsyninger (på grunn av terrorist-fraksjonene).

I likhet med Madaya og Yarmuk, er det slik at når beboerne i terrorist-befolkede regioner faktisk får snakke med media, virker det ikke til å unngå at de forteller om terrorister som stjeler matforsyninger, hamstrer varer for å selge dem videre til utplyndrer-priser og hindrer beboere i å flytte til tryggere områder.

 1. juli sikret den syriske arméen boligdistriktene Bani Zaid og Lairamoun i det nordlige Aleppo og frigjorde dem fra vestlig-støttede leiesoldater som hadde okkupert distriktene siden oktober 2012.

Sivilbefolkningen som hadde blitt igjen i Bani Zaid fortalte om terrorister som avfyrte gassbeholder-bomber og andre bomber mot sivile i nabodistrikter som var kontrollert av regjeringsstyrkene. Vestlige massemedia ignorerte i stor grad denne viktige frigjøringen og jubelen fra frigjorte beboere.

Samme dag utstedte president al-Assad et dekret som ga amnesti til alle syrere som la ned våpnene og forliket seg med staten

Da de syrisk-russisk koordinerte humanitære korridorene ble åpnet i østlige Aleppo i slutten av juli, kom det raskt rapporter om terrorister som forsøkte å forhindre beboere fra å dra, inkludert rapporter som henrettelse av beboere som forsøkte å forlate området. Da noen beboere lyktes i å evakuere, kom det vitneutsagn hvor de takket regjeringen for å skaffe til veie livsnødvendigheter og forbannet terroristene for å ha stjålet fra dem, mishandlet beboere og i mange tilfeller drept deres kjære.

Russia Today intervjuet evakuerte som på samme måte slett ikke berømmet Vestens såkalte «opprørere», men fortalte om det helvetet sivilbefolkningen måtte holde ut under terroristenes okkupasjon.

«Vi dro med de barna vi hadde igjen. Måtte Gud straffe opprørerne. De tillot oss ikke å dra, de tok fra oss drivstoff, vann, elektrisitet og brød. Vi fikk ikke lov til å forlate. Det var ingen medisiner. De pleide å si at du lever med oss eller dør med oss», sa en av kvinnene i intervjuet.

Angrep på Aleppo fortsetter, taushet i media

«I tre dager etter frigjøringen av Bani Zaid var det veldig stille i Aleppo. Menneskene var glade, det var ingen flere angrep fra bombekastere. Plutselig, i går, begynte terroristene å sende granater og raketter mot Aleppo igjen, spesielt mot Hamdaniya, hvor det bor tusenvis av flyktninger. Så folk forlater dette område for å finne et annet sted,» fortalte Nabil Antaki meg 1. august.

I en telefonsamtale 10. august oppdaterte Zaher Buttal situasjonen: siden 30. juli hadde terrorist-bomber drept 30 sivile og skadet flere hundre i Aleppo. 11. august fortalte Buttal at ytterligere 16 sivile var drept og ytterligere 45 skadd av terroristenes missiler i Hamadaniya i Aleppo.

I dag skulle det det være våpenhvile mellom klokka 10 om formiddagen og 01 om natten. Terroristene ignorerte dette og igjen bombarderte de Hamadaniya-distriktet.

Både Buttal og sannhetsbaserte media har rapportert at terrorister har brukt giftgass i deres bombardement av sivile områder i Aleppo.

Vestlig massemedia eid av storselskaper og NGO-komplekset fortsetter på den andre siden å snakke om innbilte «siste leger» i Aleppo, mens de ignorerer den helt reelle lidelsen til 1,5 millioner syrere i den regjerings-sikrede delen av Aleppo, så vel som legene som behandler dem. Dette er knapt noen overraskelse, tatt i betraktning at de store massemediene har fulgt opp Natos agenda i Syria. Som er å fabrikkere alle tenkelige løgner og beskyldninger mot Syrias regjering, mot den syriske arméen og mot det syriske folket selv, for å forfølge den Nato-Gulfrådet-sionist-tyrkiske drømmen om å innsette en marionettregjering i Syria. De har mislykkes.

 


***

Eva Bartlett er en frilansjournalist og rettighetsaktivist med omfattende erfaring fra Gaza-stripen, hvor hun levde til sammen tre år (fra slutten av 2008 til begynnelsen av 2013). Hun ankom med båt som del av Frigjør Gaza-aksjonene. Hun dokumenterte israelske krigsforbrytelser i 2008/2009 og 2012 og angrepene på Gaza mens hun kjørte med ambulanser og rapporterte fra sykehus. Eva var sammen med palestinske fiskere og bønder da de kom under intensiv ild fra den israelske hæren. Hun har vært i Syria fire ganger siden april 2014 og arbeider for å formidle stemmene fra mennesker som lir under krigen som er påført Syra av utenlandske makter. Tekstene hennes kan leses på bloggen hennes, In Gaza.

 

***

Oversatt av Anne Merethe Erstad

Forrige artikkelEuropa, Da’esh og politikkens uutholdelige letthet
Neste artikkelTidligere CIA-direktør: – USA bør drepe russere i Syria
Eva Bartlett
Eva Karene Bartlett er en kanadisk-amerikansk journalist som har tilbrakt år på bakken og dekket konfliktsoner i Midtøsten, spesielt i Syria og Palestina (hvor hun bodde i nesten fire år). Hun var mottaker av 2017 International Journalism Award for International Reporting, gitt av Mexican Journalists' Press Club (grunnlagt i 1951), og var den første mottakeren av Serena Shim Award for Uncompromised Integrity in Journalism. Se hennes utvidede biografi på bloggen hennes In Gaza. Hun tvitrer fra @EvaKBartlett og har Telegram Channel, Reality Theories. Eva kan også nås på evabartlett@hotmail.com.