Stortinget vedtar å legge Finanstilsynet under Brussel

35

Etter mange timers debatt i Stortinget mandag (13.06.2016), blir det vedtatt å slutte Norge til et finanstilsynssystem som skal opptre «utelukkende i Unionens interesse.» Nå blir bankgarantien svekket.
Det er ABC Nyheter som skriver dette. Nettavisa fortsetter:

Stortingsflertallets beslutning kan blant annet føre til at regler som er strengere for bank- og finansvesen i Norge enn det EU vedtar, kan bli forbudt.

Det var ett av temaene i Stortingets debatt mandag som avslutter en opphetet debatt om å avstå suverenitet over Finanstilsynet.

Regjeringen får over tre fjerdedels flertall for å legge Finansstilsynet under EUs finanstilsorganer, uten stemmerett i EU-byråene som vedtar, men med anledning til å få EFTAs overvåkingsorgan ESA til å kopiere vedtakene.

I siste liten før stortingsbehandlinga gikk 16 samfunnsøkonomer ut med et opprop mot vedatksforslaget skriver Dagsavisen:

Å overføre tilsynet og kontrollen med norsk banksektor til EU er en svært lite gjennomarbeidet idé. Akkurat dette er hovedproblemet: At Siv Jensen har presset gjennom en hastebehandling av saken, som i praksis gjør det umulig med en grundig utredning og offentlig debatt om noe så viktig som å gi fra seg suverenitet.

Allerede 13.juni skal det stemmes i Stortinget. Men dette er en større sak enn at den kan behandles i all hast. Det er den største beslutningen om overføring av suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Det er første gang siden 1992 at man må ta i bruk Grunnlovens paragraf 115 som krever tre fjerdedels flertall.

«– Norge står som husmenn med lua i hånda. Mangelen på tvil i Ap er forbausende. Er det ettervirkninger etter maktdagene? Vi vet at Ap fikk stor makt over DNB, har makten også gått andre veien, spør Erik Reinert.»

Underkastelsen under EUs finanstilsyn ble vedtatt av representantene fra H, Ap, Frp og mesteparten av Venstre.


 

ABC Nyheter har lagd denne «faktaboksen» om finanstilsynet:

Slik er EUs finanstilsyn:

Den internasjonale finanskrisen i 2008 ledet til mer omfattende regulering av og tilsyn med finanssektoren i Europa og USA.

For å styrke arbeidet i EU med makrotilsyn, finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked, vedtok Rådet og Europaparlamentet i november 2010 fire for­ordninger som etablerte et nytt europeisk finanstilsynssystem.

Det nye europeiske finanstilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene og

 • Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA)
 • Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA),
 • Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)
 •  Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB).

Stortingsflertallet går inn for å legge Norge under disses regime.

For ikke å bryte Grunnlovens forbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av, er det avtalt med EU å gi EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen den myndigheten over EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, som EUs organer har over EU-landenes finansmarkeder.

Det er forutsatt at ESA skal kopiere alle beslutninger fra EU. Formelt beholdes en mulighet til å avvike, slik EØS-avtalen formelt har en bestemmelse om mulig veto.

Les regjeringens proposisjon om deltakelse i EUs finanstilsynssystem.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. Breivik var ikke alene 22/7. Det vet alle som har satt seg inn i det som skjedde den dagen.
  I ettertid, uten et reelt oppgjør med de ansvarlige den dagen, finnes det ikke en eneste norsk politiker, en norsk dommer, eller presseansatt som ikke er korrumpert, og dermed fraskrevet seg muligheten til å gjøre noe annet enn å hoppe, når «De» ber dem hoppe.
  Trist – men dessverre, sant….

  • Æsj! Dagfinn Klausen mener åpenbart at å tenke før han skriver er som å tørke seg i ræva for han driter. Jeg hadde egentlig tenkt å skrive en skarp kommentar til selve saken, men holder meg for nesen og snur i døra.

   • Jeg holder meg for nesen og forsøker å overse klatten Dagfinn Klausen har lagt fra seg, og limer i full fart inn en forebyggende kommentar til et annet oppslag på Stegan.no

    «Jeg ønsker egentlig ikke å polemisere mot et så dustete utsagn, men jeg har merket meg at det er flere som stadig kommer med drittsleng til Nei til EU i kommentarfeltene på denne bloggen. Derfor vil jeg presisere følgende:

    Nei til EU er en defensiv tverrpolitisk allianse som først og fremst skal holde den kunnskapsmessige og organisasjonsmessige beredskapen mot EU- medlemskap ved like. Slik sett har Nei til EU gjort en glimrende jobb siden folkeavstemningen for 22 år siden (!). Men hensynet til alliansen legger selvfølgelig begrensninger på hvilke roller Nei til EU kan spille. Nei til EU kan for eksempel ikke utvikle offensive, fornuftige og troverdige strategier for Norge frigjort fra EØS-avtalen og målstyringsvanviddets forbannelser. Men for å vinne flertall i folket og på Stortinget for å melde Norge ut av EØS, må vi selvfølgelig formulere fornuftige og troverdige strategier for Norge frigjort fra EØS-avtalen og målstyringsvanviddets forbannelser.

    Det har vært interne spenninger mellom EØS-tilhengere og EØS-motstandere i Nei til EU. På landsmøtet i 2014 ble det vedtatt at den offensive kampen mot EØS skulle ha øverste prioritet for organisasjonen. I dag er det, så vidt jeg vet, knapt en håndfull tillitsvalgte i Nei til EU som er EØS-tilhengere.

    Det har hele veien vært dyktige og skikkelige folk i ledelsen av Nei til EU. I dag har organisasjonen litt over 20.000 medlemmer, i stor grad veteraner. Det er imponerende, men Nei til EU sliter med for knappe ressurser. Når jeg en gang i blant innleder på møter i Nei til EU regi og ser og hører disse veteranene, styrker det meg i troen på folk.

    Sviket ligger i det rødgrønne prosjektet som forutsetter at EU-tilpasningen tilsløres for velgerne og at EØS-debatten legges død. Da er det selvfølgelig problematisk at lederne i Nei til EU stadig velger ledere fra SV eller Senterpartiet. Da Heming Olaussen gikk av, foreslo jeg en partipolitisk uavhengig person med bakgrunn fra fagbevegelsen som ny leder. Men Kathrine Kleveland fra Senterpartiet, som fungerer som leder i dag, synes jeg gjør en fin figur. Når redaktør Braanen og politisk avdeling i Klassekampen, og store deler av den såkalte venstresiden, er så lunkne i sin støtte til kampen mot EØS i fagbevegelsen og i folket forøvrig, skyldes det først og fremst strategisk forvirring og taktisk paralyse i forhold til det rødgrønne prosjektet.

    Nå har Stortinget vedtatt å legge Norge under EUs finanstilsyn, og Regjeringen varsler at det simple prokuratorknepet for å omgå Grunnlovens §115 i denne saken, vil danne mal for Norges forhold til EU i tiden som kommer. Dette må lede til en oppvåkning og en mobilisering. Det minste vi kan gjøre er å støtte opp om arbeidet og aktivismen til Nei til EU og støtte mobiliseringen mot EØS i fagbevegelsen fra mot LO kongressen i 2017.

    Drittsleng i kommentarfeltene er ikke mye å skryte av i denne skjellsettende kampen for å ta tilbake folkestyret vårt.

    • Vi overser drittslenging. Blir det for mye av det, blokkerer jeg dem som driver med det. La oss konsentrere oss om dem som har et oppriktig ønske om diskusjon.

   • Våre Folkevalgte gir, nok en gang, fra seg Nasjonal selvbestemmelsesrett til EU. Dette er ikke første gang. Jeg har kommet med en helt konkret årsak, som jeg kan underbygge med fakta. Har du andre årsaker som kan forklare det som skjer, er jeg åpen for input.

    Forøvrig kudos til Pål Steigan, som tillater at jeg bringer 22/7 inn i debatten, uten å bli moderert bort.

    • Dagfinn Klausen skriver at han «kan underbygge med fakta» at et eller annet muffens den 22/7 er «en helt konkret årsak» til den saken vi diskuterer. Mitt råd til Dagfinn Klausen er da å tørke seg i ræva før han skriver.

     • Mitt råd denne gangen går til På Steigan. La oss, på steigan.no, få en reell diskusjon om hva som skjedde 22/7. Innlegg som dette ovenfor, forteller meg at det er på tide.

 2. Så da har Stortinget avgitt siste rest av norsk suverenitet. Da kan vi vel igrunnen legge ned Stortinget. De har jo stemt for å avskaffe folkestyret en gang for alle.

  • Det er nok dessverre for sent å legge ned Stortinget. Det er det, gjennom tidligere avståelse av Nasjonal selvstendighet, kun Brüssel som kan.

   Så lenge Nordmenn tror de lever i et demokrati, og ingen reagerer, er det lite vi kan gjøre, annet enn å flytte til sidelinja og vente på en avklaring (som sikkert kommer).

   Anbefaler i så fall en strandtomt på Island. Selv har jeg flyttet til Sveits…..

   Beklager et heller trist forsøk på galgenhumor.

  • Eller vi kan engasjere oss for å mobilisere folket, fagbevegelsen og fagfolkene til kamp for å melde Norge ut av EØS.

 3. Lars-Erik Østerud commented on an article.
  Så hvis du har klart å spare deg opp litt penger (eller solgt skog, tomter eller har et petsonlig foretak som et gårdsbruk) skal du miste alt over 800.000 hvis banken går konk? Hvorfor skal EU tvinge oss som ikke en gang er medlem til å ha dårligere ordninger. Vi sa faktisk NEI til EU

  • Hvis du har solgt fast eiendom skattefritt, er en mulighet å investere i fysisk gull. Mynter er momsfritt i Norge. Barrer er momsfritt i Sveits. For min del solgte jeg hus og hytter skattefritt i 2005. Pengene investerte jeg i gullbarrer i Sveits. Verdiøkning på disse barrene er fritatt for skatt i Sveits.

   Så hvis du ønsker å beskytte deg mot de planlagte «bail-ins» á la Cyprus, som vi må forvente kommer (hvorfor skulle EU og Norge ellers endre lovgivningen), er det ikke for sent. Gullprisen er på vei opp, hvilket innebærer at det ennu ikke er for sent å sikre seg mot våre politikeres svik. I såfall får du følge av George Soros og Kinesiske og Russiske Statsbanker.

   Ønsker du fortsatt å ha kontroll over egne finanser? Da må du handle uavhengig av det vi blir fortalt av våre folkevalgte og en korrupt presse og stole på egne vurderinger.

   • Men hvis du ønsker å bidra til fellesskapet og gi noe tilbake for alle de godene og muligheten fellesskapet har gitt deg, da fnyser du foraktelig av Dagfinn Klausens ufyselige avliringer, og engasjerer deg i kampen mot EØS. Jeg synes vi – med respekt for oss selv og Pål Steigans motiv – skal jage denne kommentarfeltdemonen vekk fra denne bloggen.

    • Dette dreier seg ikke om meg. Det dreier seg om korrupte politikere, en korrupt presse og et korrupt rettsvesen. For min del var jeg i de førti årene jeg var leder og eier i Norske og utenlandske selskaper, en betydelig bidragsyter til mye det positive Nordmenn opplevet i en periode på over førti år.

     Situasjonen er nå endret, og jeg har presentert en helt konkret årsak til hvorfor. Har du din alternative forklaring på hvorfor våre Folkevalgte avstår nok en betydelig bit av norsk selvstendighet? I så fall er jeg mottagelig for input.

     For min del, skal jeg, på onsdag, ha møte med en person jeg fikk kontakt med etter å ha flyttet til Sveits. Han var opprinnelig bosatt med sin familie i Beirut, der de gjennomlevet to kriger, hvoretter de flyttet til Damaskus. Våren 2011, hadde vi vårt første møte, der jeg advarte han mot vestlig aggresjon, og anbefalte han å flytte familien fra landet. Skytingen fra hustakene i Homs startet umiddelbart deretter. Familien hans er nå i Egypt og Sveits. Han opplever nå situasjonen i Verden som mere ustabil enn da.

     Har du et forslag til hva du mener jeg bør fortelle han?

     • En kommentarfeltdemon er en skakkjørt person som tolker alle problemstillinger inn i et eller annet tema som vedkommende har hengt seg opp i. Det kan være hat til en eller annen politisk personlighet, til «venstresiden» eller «sosialistene», til trygdemisbrukere, etniske eller religiøse minoriteter osv., eller – som i ditt tilfelle – en eller annen obskur konspirasjonsteori.

      Kommentarfeltene er fulle av slike demoner. I Nationen har de for eksempel en kommentarfeltdemon som daglig har kastet utstuderte drittpakker i fleisen på bøndene i årevis. Kommentarfeltdemoner er en pest og en plage fordi de saboterer kvaliteten på det offentlige demokratiske ordskiftet. Kvaliteten på det offentlige demokratiske ordskiftet er helt avgjørende for vår evne til å overleve med hverandre og naturen her på jorden. Det er motivet for denne bloggen.

     • Kommentarfeltdemoner er en pest og en plage fordi de får skikkelige folk til å avstå fra å delta.

     • Her er feedback fra dagens møte. Vedkommende, som er oppvokst i Midt-Østen, og bosatt i Sveits, ble sjokkert over å høre, at Norge har militær tilstedeværende i Syria, for å drive opplæring av «moderate syriske opposisjonsstyrker».

     • Heisann, Johan! Så så, gutter. Nå må dere ikke fly i synet på hverandre bare fordi jeg ikke kan være tilstede hele tiden, da. 😉

      Jeg leser replikkvekslingen med interesse og litt bekymring. Alle som støvsuger dette kommentarfeltet vet at jeg vanligvis er mer enig med og har mer til felles med deg Nygaard, enn med Klausen. Nå vet jeg ikke om det har vært utført sletting av noe i denne tråden, men jeg tror vel ikke det. Med dette som utgangspunkt vil jeg i prinsippet være enig med Nygaard i at den plumpe og altfor generaliserende kommentaren om årsaken til lite futt i Nei-kreftene i norsk politikk ikke var særlig velplassert. Fullt så «enkel» er verden faktisk ikke, at det er en udetonert bombe i Breivik-saken som er grunnen. Hvis man kan si «enkel» om noe såpass kontroversielt.

      Her vil jeg understreke at jeg selv ikke stoler på at noe som helst i Breivik-saken har foregått slik det blir fremstilt offisielt, alt fra selve ugjerningene, via politiets aksjon og etterforskning til 22/7-kommisjonens rapport. Snarere tvert i mot, jeg er rimelig overbevist om at saken ikke er fyllestgjørende forklart og at noen sitter veldig stille og holder pusten en stund til.

      Nygaard kaller dette en «obskur konspirasjonsteori», og han konstaterer at det ikke har en naturlig plass i diskusjonen om Norges alltid lynraske implementering av de nye, kjipe påfunnene fra Brussel. Det siste er jeg enig i. Dersom det senere mot formodning skulle bli klart at norsk utenriks- og EU-politikk siden juli 2011 har vært styrt utelukkende av vissheten om en felles hemmelighet vedr. 22/7 blir jeg nok som vanlig bare måtelig overrasket, men inntil videre holder jeg det for helt usannsynlig og som utslag av en i overkant god fantasi og et slags bittert hat mot Norge som sådan. Jeg tror ikke politikerne generelt har den ringeste anelse om hva som foregår i slike buskas, det er i så fall kun noen få, og de holder nok kjeft resten av livet. De kan jo ikke akkurat løpe rundt og kringkaste det til alle de uinnvidde på tinget for å få dem til å skjønne hvordan de skal stemme for å redde ræva til de få som har visst det noe lenger enn dem selv, heller.

      Å kalle kritiske tanker om 22/7 en obskur konspirasjonsteori er for det første et maktspråklig grep Nygaard av alle, etter selv å ha gitt til beste gode refleksjoner om bruken av dette stigmaet i det offentlige ordskiftet, burde holde seg for god til. Her lukter det litt manglende interesse og nærkontakt med stoffet, for det er nesten umulig ikke å bli en tviler om man bare såvidt skraper i overflaten her.

      Klausen etterlyser en sak eller diskusjon her hos Steigan rundt 22/7-saken. Det stiller jeg meg positiv til, om ikke annet så for å låne kritikken litt kredibilitet av Steigan (who’d thought) og kanskje vekke noen av hans lesere. Jo fler som er åpne for alternative forklaringer og ikke tror på den offisielle historien, jo større er sjansen for at noen flere puslespillbiter faller på plass på sikt. Å tro at alt annet eller veldig mye i politikken styres av 22/7-saken er imidlertid en lite konstruktiv avsporing av andre debattområder.

      Når det gjelder definisjonen av Klausen som typisk kommentarfeltdemon og anmodningen til oss alle om å jage ham bort: Nei. Det blir feil. Jeg forstår at det kan være fristende å frisere bedet så det ser riktig tiltalende ut for de anstendige og intellektuelle, og jeg forstår at ønsket om et godt debattklima som ikke skremmer vekk «skikkelige folk» er velment. Klausen er i så måte sikkert noe av en perfekt syndebukk på denne bloggen, siden han er både kristen og suksessrik forretningsmann, to fæle ting som til alt overmål burde være gjensidig utelukkende. Men denne løsningen (sensur, blokkering, utfrysing) fører sjelden til noe annet enn det totalitære og det politisk korrekte helvetet, og det bør ikke være vanskelig å forstå det, for de fleste av oss blir utsatt for teknikken andre steder. La de tusen blomster stinke, sier nå jeg.

     • Jeg mener Dagfinn Klausen heller skal lage en egen blogg for konspirasjonsteorien sin, og slutte å luske rundt i andres hager.

      Det er kultur Pål Steigan driver med her. Derfor fjernet han heldigvis et av mine innlegg. Kultur handler om å avgrense et område for en prosess hvor vi rydder bort uhensiktsmessige innflytelser og tilfører hensiktsmessige innflytelser.
      Som i et teater, et laboratorium, et atelier, i en hage, i et blomsterbed – og hjemme i stua. Også på offentlige arenaer i den daglige trafikken medvirker vi i en kultur.

      Og her driver vi altså med en tilsvarende kommentarfeltkultur
      med respekt for intensjonen til vertskapet og den arenaen han stiller til rådighet.

     • Johan, jeg blir lettere sjokkert. Med respekt for intensjonen til vertskapet og den arena han stiller til rådighet, som du sier, burde det overlates til ham alene å ta seg av disse gartnergreiene. Og det bør han faktisk gjøre uten å forsøke spesielt hardt å forsvare eller forklare de enkelte tilfeller.

      Enten driver man en snever, politisk blogg med et klart definert ståsted på de fleste områder, klart definerte politiske fiender, målgruppen er en menighet, gjerne med en eller annen partibok i orden, og ordskiftet styres hardt etter prinsippet om at avvikende meninger er feil, stygt, plagsomt og en unødig distraksjon i forvaltning av sannhet og godhet.
      Hvis dette er en slik blogg trenger ikke sletting av avvikende meninger noen ytterligere begrunnelse, og Steigan kan rolig gjøre det etter eget forgodtbefinnende. Imidlertid er i en slik verden det du driver med å anse som illojalitet mot sentralkomitéens uinnskrenkede autoritet, da du forsøker å gi råd. Det skal vi ikke ha noe av.

      Eller så driver man en modig blogg der sannhetssøken og sparking alle andre veier enn rett nedover er viktigere enn gamle dogmer og prestisje, og der avvikende meninger, også de som umiddelbart er egnet til å provosere, smakes på og i beste fall gis muligheten til å være et bidrag som drar en stakkar ut av godstolen og fasttømrede oppfatninger.
      På en slik blogg er det nesten umulig å være konsekvent eller rettferdig i gartnergjerningen. Det blir i stor grad en emosjonell sak der moderators kanskje ikke helt ut definerte anstendighetsgrenser og varierende dagsform vil slå litt tilfeldig ut. Påtrykk privat og pr. epost fra andre lesere vil også kunne spille inn i varierende grad. Og det blir ikke særlig lekkert hvis man så er dum nok til å vikle seg inn i et forsøk på rettferdiggjøring eller begrunnelse av slik slettepraksis, utover en ærlig tilbakemelding om at man ble så kvalm at man bare måtte slette litt. Holder man på med dette mye, vil det selvfølgelig avtegne seg et visst mønster, og helt i den andre enden av dette sporet ligger den andre typen blogg jeg beskriver over. Er det dit man vil, er det selvfølgelig bare å øve seg med sletteknappen hele veien hjem mens man planlegger et lukket, sekterisk og støyisolert forum.

      Det kjekke og nesten eneste enkle momentet her er at det faktisk knapt finnes noen mellomting eller kompromiss mellom disse ytterpunktene. Enten sletter man ting på politisk grunnlag, eller man gjør det ikke. Ikke noe «litt» eller «nesten» her.

      Din påstand om at Steigan og vi bedriver kultur her kan fort høres ut for meg som en litt fordekt måte å fremme ønske om at bloggen helst skal være litt elitistisk, at det finnes noen objektivt høyverdige meninger det må ryddes plass til, andre meninger som objektivt bare er ugress og kan lukes vekk, og ikke et eneste problem knyttet til at noen gjøres til overdommere for nøyaktig hva som kan passére eller ikke. Dette er sånt jeg trodde jeg visste at du sto langt over, Johan. Det er jo direkte nedlatende og anti-demokratisk, faktisk. Jeg aner at Klausen trykket på feil knapp på feil tidspunkt da han sa noe dumt om Nei til EU så du hørte det. Men ha nå litt is i magan, Johan. Det finnes noen prinsipper, og jeg blir veldig overrasket og skuffet om du påstår at du ikke forstår dem. Jeg tror ettertiden vil riste mer på hodet av at noen trodde sensur kunne føre til himmelen enn av innholdet i det som ikke ble sensurert. Faktisk har intet samfunn, ingen kultur eller organisasjon har gått til grunne av for mye åpenhet og for lite sensur.

      Du har også selv forbilledlig nok, i likhet med meg selv, tatt f.eks. «hus-rasisten» her, nicknamet varierer, i forsvar. Ikke i kraft av rasist, men fordi du syntes det var viktig med åpen debatt og at vedkommende i det angjeldende tilfellet hadde noe tankevekkende å melde. Da virket det som du var venn med prinsippene. Og han kan være mye, mye eklere enn Klausen noensinne kan drømme om å bli, det har’n bevist, og det er’n stolt av. Synd ikke en kristen jævel med gull i Sveits og tvil om den norske anti-EU-kampens oppriktighet får samme privilegium som rasisten og fight white genocide-forkynneren som står ved din side i kampen mot norsk tilknytning og haleheng til EU. Dette er ikke et sarkastisk forsøk på å slå deg i hartkorn med vedkommende rasist eller på å bli kvitt rasisten, det er nøyaktig som pålydende; et forsøk på å få deg til å se at du er inkonsekvent i din moralisering. Jeg tror og håper din skvære innstilling til uskvære verdier er mer representativt for deg enn denne jage- og slettetrangen da fikk da Klausen sa noe feil om Nei til EU.

      At du uten å gå inn på noen diskusjon, eller spør om noe for kanskje å lære noe (gud forby), nok en gang håner avvikende 22/7-oppfatninger som en konspirasjonsteori godt over grensen til psykiatri er mer enn jeg kan fatte at du har mage til.

 4. Som leder og eier i seriøse Norske bedrifter gjennom førti år, har jeg ingen problemer med såkalte kommentardemoner. Ingen kommer gjennom ubehagelige påstander om min person, vil få meg til å avstå fra å kjempe for sannheten om det som skjer i Norge for tiden. Faktum er at Norge er under angrep. Politikere, Presse og Rettsvesen er korrumpert, og går andre makters ærend gjennom å avstå vår suverenitet, uten motstand fra befolkningen.

  Det er dette faktum Johan Nygård forsøker å undertrykke.
  Hvorfor han gjør det, overlater jeg til andre å finne svaret på.

  Breivik var ikke alene 22/7, uansett hva Johan Nygård, eller andre måtte mene. Kan de bevise det motsatte, derimot, er jeg lutter øre. Men da må de stille med tyngre skyts enn personangrep…

  • Den hemmelige verdensomspennende psykiatertribunalet har sendt ut ordre til sitt skjulte nettverk om at kommentarfeltdemoner heretter konsekvent skal anses som lidende av en nevrose med en kognitiv dissonans som i de verste tilfellene kvalifiserer til en psykiatrisk diagnose.

   Men Illuminati har sendt ut kontraordre fordi de anser kommentarfeltdemoner som et effektivt virkemiddel for å undergrave det intellektuelle og moralske immunforsvaret i befolkningen.

   • Jeg skal være den første til å medgi at det å gjennomskue elitenes falske fortellinger kan være er en stor sjelelig og psykososial belastning. Det krever en viss karakterstyrke, humor og mental hygiene for å bevare sinnets helse i en slik situasjon. Ikke så mye i dag som før i tiden, kanskje – men litt. En kommentarfeltnevrose er en moderne skinnløsning å henfalle til i så måte, og verdiløst for andre enn den kommentarfeltdemonen som stadig gjør fra seg i andres bed i forbifarten.

    Folkestyret krever at vi anstrenger oss litt når vi ytrer oss offentlig.
    Men ironi er det selvfølgelig plass til et opplyst folkestyre. Det må til når vi skal punktere illusjoner og oppblåste selvbilder. Det må vi tåle – og noen ganger riktig godte oss over – selv om det svir når det rammer oss selv.

    Tenk positivt konspirasjonen har foreskrevet en gratis og svært effektiv kur mot kommentarfeltnevrose helt uten ironi: Si hei til blomstene langs veien! Kanskje sier blomstene hei til deg? Smil og si takk til folk som betjener deg i butikken eller i trafikken! Kanskje smiler de tilbake og takker deg? Kom deg litt ut blant folk, prat litt om vær og vind og dagligdagse ting. Og vær litt mer interessert i hvordan de forskjellige folkene rundt deg egentlig har det, og hva som opptar dem for tiden. Hvis ikke det hjelper, bør du nok søke profesjonell hjelp til å få litt orden på perspektiv og proporsjoner slik at du blir oppriktig glad i folk igjen – sier de sleipe tenk positivt-konspiratørene. De skal jo bare selge disse billige tenk positivt-triksene sine og tjene penger på godtroende og lettlurte folk.

    • Et mye kortere, og mere overbevisende innlegg fra deg, for å gi dine påstander et snev av legitimitet, ville være: «Hvor har Klausen bevis for at Breivik ikke var alene»? Hvorfor fremsetter du ikke dette enkle spørsmål?

     Kan det være at du ikke ønsker spørsmålet besvart?

 5. Har ikke satt meg inn i det, men hørt rykter om Khazarian mafia, Rotchild. Hvis det er så gale som det sies. Så er det vel, det. Men sett ifra en annen side, er det ikke alltid noe korrupt på toppen i alle ledd, virksomheter og styre. Til enhver tid siden tidenes morgen, på et eller annet vis. Kansje det er like naturlig som jungelens lov. Man kriger ikke med våpen lenger som man gjorde før. En penn er mektigere enn sværdet. Latterlig som det er i en rettsal, enn på film. Vås ifra ende til annen gjør underverker 😉

 6. Hei Pål. Jeg er enig at dette er svært uheldig og udemokratisk, antakelig kvalifiserer det til riksrett (haha, lenge siden det ble brukt sist). Men det innebærer definitivt ikke noen svekkelse av innskuddsgarantien, se min artikkel i Ny Tid og Bankbløffen: https://www.nytid.no/bankbloffen/.

  Det er i praksis ikke satt av penger til denne garantien. På papiret dekker den ca 2.7 % av totale innskuddsmidler i norske banker; i praksis dekker den null. Den er m.a.o. illusorisk, og bankene, bankenes sikringsfond, finanstilsynet og et samlet storting/regjering bløffer hele det norske folk. Det er straffbart, men ingen bryr seg om det. Det verste med å si Ja til EUs direktiv, dersom vi er opptatt av reelle mulige konsekvenser er at det innebære en «sharing of burdens» i et bankerott Europa. Ved å undertegne direktivet kan Norge ha utstedt en en blanco sjekk til et Europa der bankene allerede er teknisk konkurs, og med det mange av landene. Men jeg tror ikke våre folkevalgte vet hva de driver med og det er antakelig det mest skremmende.

  • At våre folkevalgte ikke vet hva de driver med, er en ren illusjon.
   Når undertegnede vet det, med mitt begrensete innsyn, hvem kan da påstå at våre folkevalgte ikke vet det samme og mere?

   Så la oss forutsatte at det ikke mangler på innsyn – hva er deres motiv for å selge Norges selvstendighet ut til ikke folkevalgte utlendinger?

   For min del er svaret enkelt. Våre politikere er fullstendig korrumpert. Gahr Støre, gjennom årevist samarbeide med Gro om EØS og 22/7. Stoltenberg gjennom Folkehelseinstituttet og 22/7. Gro og Siv gjennom Bilderberg. Grete Faremo gjennom Trilateral Commission. Børge Brende gjennom Davos og Bilderberg.

   Når det gjelder «bail-ins», har disse vært planlagt lenge og fortløpende offentliggjort på regjeringen.no.

   Neste fase i denne «Tornerose-søvnen» blir blodig. Terrorangrep á la 11.september i flere Europeiske hovedsteder og USA, kombinert med sammenbrudd i finansmarkedene. Skylden lagt på muslimer og navngitte land i Midt-østen.

   Men, det var det vel ingen som kunne forutse…..

   • Sorry for «skriveleif». Skulle vært «Erna og Siv» gjenneom Bilderberg. Ber om tilgivelse.

   • Noen av de vet hva de driver med og du har et poeng når det gjelder hvem Støre m.fl. egentlig jobber for. Men jeg tror ganske mange bare dilter etter og ikke vet hva de stemmer for eller mot. De blir fortalt et eller annet og slår seg til ro med det. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at ingen politikere reagerer på den åpenbare løgnen om innskudsgarantien, fordi det representerer brudd på flere straffebestemmelser, bl.a. Grovt bedrageri. Det kan selvfølgelig være slik at de rett og slett gir fullstendig f……i befolkningen de er satt til å tjene og vet at de kan bryte alle mulige slags lover og regler fordi det ikke gjelder dem? Så,jeg faller ned på at det dreier seg om både inkompetanse og arroganse, hvilket er en farlig kombinasjon. Økonomien i Europa og andre steder kollapser ganske snart. Se min artikkel om hvorfor det skjer og hvordan det kan fortone seg i morgendagens utgave av Ny Tid, http://www.nytid.no.

    • Gav personlig Jonas Gahr Støre, Caroll Quigley´s Tradgedy and Hope som Julegave 2008. Fikk tilbakemelding, at han hadde skumlest boken, med kommentar om at han ikke kunne si seg enig i alt.
     I «Makten bak makten», utgitt 2006, påstår Per-Aslak Ertresvåg, at familien Stoltenberg årlig mottar millioner fra Rockefeller Foundation – uten at noen av familien har reist sak mot forfatteren. Når det gjelder Grete Faremo, har hun nå meldt seg ut av Trilateral Commission.

     Så, etter min mening, mangler det ikke på innsyn.

 7. Jeg er på reise og har ingen mulighet til å følge kommentarene. Hvis det skjer alvorlige brudd på mine rause kommentarregler, så gi meg en beskjed.

 8. Troll jeg? Glem det!

  Er en helt vanlig oppegående og bekymret Nordmann som fikk nok og flyttet fra landet.
  Her er min oppsummering av situasjonen i Norge.
  Hvis noen på Steigan.no har faktamessige innvendinger til noe av det jeg påstår, så vær så god. Hvis ikke, hold dere for gode til å svare…

  «Den virkelige makten finner vi ikke hos vår Folkevalgte Politikere, men snarere hos en Internasjonal Elite, til hvem Norske Politikere, over tid, har delegert kontroll over de viktigste politiske, økonomiske, religiøse og kulturelle forhold som berører Nasjonalstaten Norge – mest sannsynlig gjennom kombinasjon av feilslått idealisme, ambisjoner, korrupsjon og press».

  “DET NORSKE DEMOKRATI ER, ETTER MIN MENING, EN REN ILLUSJON.
  DEN VIRKELIGE MAKTEN FINNER VI IKKE HOS NORSKE POLITIKERE, MEN HOS EN INTERNASJONAL ELITE, TIL HVEM NORSKE NØKKELPERSONER, OVER TID, HAR DELEGERT KONTROLL OVER DE VIKTIGSTE POLITISKE, ØKONOMISKE, RELIGIØSE OG KULTURELLE FORHOLD SOM BERØRER NASJONALSTATEN NORGE – MEST SANNSYNLIG GJENNOM KOMBINASON AV FEILSLÅTT IDEALISME, AMBISJONER, KORRUPSJON OG PRESS.

  RESULTATET AV DETTE ER AT:

  Nasjonalstaten Norge, over tid, har vært i radikal endring. Grunnlovens fundament, basert på Gud, Konge og Fedreland, er etter 200 år borte. De viktigste bærebjelkene, Lovgivende, Dømmende og vesentlige deler av Utførende myndighet, er delegert bort til utlendinger
  Norge er medlem av NATO, UN og indirekte via EØS, EU. Disse organisasjonene, styrt av en Global Maktelite, er ansvarlige for at 250 – 300 mill menneskeliv har gått tapt i perioden 1900 – 2000 som følge av krigshandlinger
  Norge deltar i kriger mot land som aldri har truet oss, der hundre tusener er drept og millioner har måttet flykte
  Oljefondet investeres i Verdipapirer – i land og organisasjoner som aldri kommer til å gjøre opp. Bruk av fondet i Norge, til forskning og investeringer, for å skape nye arbeidsplasser og verdiskapning, hindres gjennom argumentasjon om at “ da risikerer vi høy inflasjon” – en tvilsom påstand de fleste synes godta uten motforestillinger
  Hjørnestensbedrifter og gullbeholdning selges ut av landet – uten debatt
  Tollfri import av billige varer og tjenester undergraver Nordmenns mulighet til å skaffe seg anstendig arbeid og opprettholde Norske håndtverks- og industritradisjoner
  Fri flyt av innvandrere utvanner vår nasjonalfølelse, språk og kultur og skaper grobunn for misnøye og terrorhandlinger
  Arrestordre på Norske borgere kan nå utstedes av fremmede makter – uten at Norge har innflytelse. Samtidig er grensene åpne for all verdens kjeltringer, bander og tiggere
  Lovlydige Nordmenn som har vært og handlet mat og alkohol i Sverige, stoppes på grensen, parallelt med at Rumenske bander kjører sitt tyvegods ut i motsatt fil – uten å bli stoppet
  Norge er i verdenstoppen når det gjelder skatter, avgifter og levekostnader
  Utdannelsesnivået er under middels og synkende
  Biler og drivstoff er belagt med rekordstore avgifter – veiene blandt verdens dårligste
  Politikere, næringslivsledere og presse konspirerer med Verdens maktelite i hemmelige møter, der målet er å erstatte Nasjonalstaten med et Verdenstyre. Dette kan høres ut som konspirasjonsteori, men faktisk har slike møter foregått i flere tiår – uten at noen reagerer – stikkord “CFR”, «Trilateral Commission» og «Bilderberg»
  Lovgivning som åpner for “bail-ins” (beslagleggelse av bankinnskudd á la Cyprus), er under behandling av Regjeringen som følge av EØS-avtalen – uten at det nevnes i presse/media
  Norge er foregangsland for skatt på CO2, en gigantsvindel som bl. a. fører til dyrere mat. Resultatet er at middelklassen lider, og millioner av mennesker sulter ihjel, mens pengene havner hos privat eide bank-organisasjoner, kontrollert av et lite antall, ekstremt velhavende og mektige personer
  Myndigheter, i ledtog med WHO og vaksineindustrien, utsetter Nordmenn for farlige vaksineprogram. Betalt med over Kr 10,7 milliarder av skattebetalernes, gjennomføres program i 3dje verden som har gjort millioner kvinner sterile og påført titusener av barn en ny, og mere hissig, form for Polio
  Norge er vertsland for HAARP bakke- og radarstasjoner som bl. a. kan benyttes for kunstig manipulasjon av været og initiere jordskjelv med påfølgende tsunamis
  Myndighetene ser gjennom fingrene med skadevirkninger som følge av chemtrails, fluor, aspertime og BPA. I kulissene arbeides det hektisk for å godkjenne salg av genmanipulert mat. Norge er med på å sponse et “doomsday seed-vault» på Svalbard. Noen som har hørt om dette?
  Vi er pålagt bruk av «sparelyspærer» som inneholder kvikksølv og ikke går i husoldnings-søppla, men må behandles som spesialavfall. Samtidig diskuteres det hvorvidt det fortsatt skal være tillatt å røyke i egne hjem
  Vi bærer ytringsfrihetens fane høyt, men har du synspunkter på Holocaust, risikerer du fengsels-straff
  Jagland gir Nobels Fredspris til EU, mens han selv sitter i en ledende posisjon i Europarådet. I tillegg har Nobel-komiteen gitt prisen til personer som er anklaget for «crimes against humanity», svindlere, lånehaier, terrorister og ungdom finansert av Gates/Soros. Nordmenn er stolte og jubler
  Politikerne våre strør rundt seg med bistandsmidler til tvilsomme regimer og diktatorer i Afrika og bruker haugevis av skattebetalernes midler til sangstevner, olympiader og skirenn, mens skolene våre forfaller, pasienter dør i helsekø, gamle og syke ligger på gangen. Krigsseilere og Nordsjø-dykkere nektes erstatning de har krav på
  Det snakkes varmt om “ Globalisering”, og myndighetene inngår EØS-avtale bak ryggen på det Norske folk.
  Politikere og presse argumenterer for Norsk medlemskap i EU, ut fra «at da kan vi være med på å bestemme” – en totalt “oxymoron” uttalelse som blir tatt på alvor av størstedelen av den Norske befolkning
  Ugudelig livsførsel og moralsk forfall fremmes gjennom fri abort og aksept av ekteskap mellom homoseksuelle. Julenissen er valgt som symbol for julen. Et egg og en harepus for påsken
  Eleganse hører fortiden til. Vi sitter i stygge hus, fylt med stygge møbler og stygg kunst, iført stygge klær og lytter til primitiv musikk – de mere ekstreme med stygge tatoveringer og piercing
  Deltakere som jukser og konspirerer i «realityshow» på NRK oppnår heltestatus, fremfor de som bidrar med kunnskap og dyktighet
  Myndighetene tillater markedsføring av realistiske PC spill, utviklet for å trene soldater til krig, der barn og ungdom høster poeng for å ha drept flest mulig. Småjenter lytter til Satanistisk inspirerte Youtube videoer, der temaet er “my vagina is haunted”. Samtidig tvinges barnebøker omskrevet, fordi de inneholder ordet “hottentott»
  Unges håp om å skape seg en fremtid gjennom interessant og givende arbeid er erstattet med håp om å vinne i nett-poker
  LOTTO-trekning har førsteprioritet i NRK – med trekning i beste sendetid i helgene
  Sperm-kvaliteten til Norske menn er synkende. Samtidig fokuseres kvinnefrigjøring, der karriere har prioritet, fremfor å stifte hjem, føde og oppdra barn. Resultatet er at Norges reproduksjonsevne er synkende. Hver kvinne føder i dag kun 1,8 barn – mens vi trenger 2,1 for å beholde status quo

  JEG TROR IKKE AT DET NORSKE FOLK ER KLARE FOR ET OPPGJØR MED GJELDENDE POLITIKK. DERTIL ER DE FOR SLØVE, OG SYNES DE HAR DET HELT GREIT.

  Vh Dagfinn Klausen

  • Dær fikk du med det vi sliter og har slitt med en god stund og at Abb er en av mange tvilsomme hendelser er jeg helt enig i det må da være lov å gå med øya åpne og erkjenne at det er riv ruskende galskapp det som skjer.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.