Stortinget vedtar å legge Finanstilsynet under Brussel

0

Etter mange timers debatt i Stortinget mandag (13.06.2016), blir det vedtatt å slutte Norge til et finanstilsynssystem som skal opptre «utelukkende i Unionens interesse.» Nå blir bankgarantien svekket.
Det er ABC Nyheter som skriver dette. Nettavisa fortsetter:

Stortingsflertallets beslutning kan blant annet føre til at regler som er strengere for bank- og finansvesen i Norge enn det EU vedtar, kan bli forbudt.

Det var ett av temaene i Stortingets debatt mandag som avslutter en opphetet debatt om å avstå suverenitet over Finanstilsynet.

Regjeringen får over tre fjerdedels flertall for å legge Finansstilsynet under EUs finanstilsorganer, uten stemmerett i EU-byråene som vedtar, men med anledning til å få EFTAs overvåkingsorgan ESA til å kopiere vedtakene.

I siste liten før stortingsbehandlinga gikk 16 samfunnsøkonomer ut med et opprop mot vedatksforslaget skriver Dagsavisen:

Å overføre tilsynet og kontrollen med norsk banksektor til EU er en svært lite gjennomarbeidet idé. Akkurat dette er hovedproblemet: At Siv Jensen har presset gjennom en hastebehandling av saken, som i praksis gjør det umulig med en grundig utredning og offentlig debatt om noe så viktig som å gi fra seg suverenitet.

Allerede 13.juni skal det stemmes i Stortinget. Men dette er en større sak enn at den kan behandles i all hast. Det er den største beslutningen om overføring av suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Det er første gang siden 1992 at man må ta i bruk Grunnlovens paragraf 115 som krever tre fjerdedels flertall.

«– Norge står som husmenn med lua i hånda. Mangelen på tvil i Ap er forbausende. Er det ettervirkninger etter maktdagene? Vi vet at Ap fikk stor makt over DNB, har makten også gått andre veien, spør Erik Reinert.»

Underkastelsen under EUs finanstilsyn ble vedtatt av representantene fra H, Ap, Frp og mesteparten av Venstre.


 

ABC Nyheter har lagd denne «faktaboksen» om finanstilsynet:

Slik er EUs finanstilsyn:

Den internasjonale finanskrisen i 2008 ledet til mer omfattende regulering av og tilsyn med finanssektoren i Europa og USA.

For å styrke arbeidet i EU med makrotilsyn, finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked, vedtok Rådet og Europaparlamentet i november 2010 fire for­ordninger som etablerte et nytt europeisk finanstilsynssystem.

Det nye europeiske finanstilsynssystemet består av de nasjonale finanstilsynene og

  • Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA)
  • Den europeiske tilsynsmyndigheten for forsikring og tjenestepensjon (EIOPA),
  • Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)
  •  Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB).

Stortingsflertallet går inn for å legge Norge under disses regime.

For ikke å bryte Grunnlovens forbud mot å avgi suverenitet til organer Norge ikke er medlem av, er det avtalt med EU å gi EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen den myndigheten over EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, som EUs organer har over EU-landenes finansmarkeder.

Det er forutsatt at ESA skal kopiere alle beslutninger fra EU. Formelt beholdes en mulighet til å avvike, slik EØS-avtalen formelt har en bestemmelse om mulig veto.

Les regjeringens proposisjon om deltakelse i EUs finanstilsynssystem.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.