De rikaste blev mycket rikare, de fattigaste mycket fattigare

0
Et oligarki av finanskapitalister mener at de har rett til å forme framtida på kloden.
Anders Romelsjö

Hur är det ekonomiska läget i världen? Det är mycket siffror, men också något av en tankeställare. Är detta den bästa av världar? Kan mänskligheten kanske åstadkomma något bättre på vårt gemensamma jordklot (planeten Tellus)? Jag är övertygad om att Du läsare kan tänka Dig något bättre!

Det är Oxfam som nu har publicerat årsrapporten An Economy for the 1%. https://www.oxfam.org/en/research/economy-1. Rapporten visar bland annat att:
* Den rikaste 1 % av befolkningen på jorden äger mer än de 99 % övriga.
* De gömmer ungefär 7 600 000 000 000 dollar (7 600 miljarder), eller motsvarande c:a 65 000 miljarder kronor i skatteparadis.
Anders Romelsjö
, inpass: Enligt den bästa beräkningen, av Pikettys medarbetare Gabriel Zucman har de i skatteparadisen undanstoppade illegala tillgångarna vuxit med 25 % på 5 år och motsvarar 8 % av alla hushålls globala finansiella tillgångar. Se boken ”Gömda rikedomar. En undersökning av skatteparadisen.”

* Den fattigaste hälften av världens befolkning äger 1000 miljarder dollar mindre än 2010 – ett fall med 41 %, trots att världens befolkning ökat med 400 miljoner människor samma tid.
* Rikedomen för de 62 rikaste människorna har ökat med mer än 500 miljarder dollar, eller med 44% till nästan 1 800 miljarder dollar.
Dvs i snitt 30 000 000 000 dollar/person.
* Dessa 62 människor äger nu lika mycket som de fattigaste 50 % (3 600 000 000 människor).
* år 2010 var det 388 människor och vid tiden för förra årsrapporten var det 80 människor som ägde lika mycket som de fattigaste 50 % människorna.
* Sedan år 2000 har de fattigaste 50 % av jordens befolkning fått 1 % av ökningen av jordens tillväxt, medan 50 % av denna ökning gått till den rikaste 1 %
* De fattigaste har alltså blivit mycket fattigare och de allra rikaste mycket rikare.

Av rapporten framgår också:
* Oxfam analysed 200 companies, including the world’s biggest and the World Economic Forum’s strategic partners, and has found that 9 out of 10 companies analysed have a presence in at least one tax haven.
In 2014, corporate investment in these tax havens was almost four times bigger than it was in 2001.

* As much as 30 percent of all African financial wealth is estimated to be held offshore, costing an estimated $14 billion in lost tax revenues every year. This is enough money to pay for healthcare for mothers and children in Africa that could save 4 million children’s lives a year, and employ enough teachers to get every African child into school.
*** Rikedomarna och ökningen av dessa kommer från arbetet av hundratals miljoner människor. De har arbetat ihop nästan all förmögenhet hos de rika – sådan är kapitalismen. Den vetenskapliga termen för detta är ”utsugning.”***
DET STORA ANTALET ARBETSLÖSA, AVREGLERINGAR,GLOBALISERINGEN MEDFÖR BÅDE ÖKAT RIKEDOM OCH ÖKAD FATTIGDOM.

Bilden nedan visar att ökningen av den ekonomiska ojämlikheten var störst i USA, men större i Sverige än i en del andra länder..
oxfam-chart
Andra uppgifter
-205 miljoner är officiellt arbetslösa, enligt ILO, som förutser ökad arbetslöshet medan BNP tros öka rejält detta år.
-Skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier har ökat under senare år. (1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den är över 350 %).
-USA har med stöd av f.a. G7 använt IMF och Världsbanken för att störa ekonomisk utveckling i fattiga länder.
-ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält.
-Den mogna kapitalismen har skapat allt fler djupa ekonomiska kriser, som oftast drabbat utvecklingsländerna.
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, använts för att söka rädda ett sjukt ekonomiskt system (Grekland, Italien, USA etc)

Barnfattigdomen hvert-tredje-barn-i-fattigdom

* Ökningen av den ekonomiska ojämlikheten i världen och av fattigdomen i inte minst rika länder har att göra med den neoliberala fasen av kapitalismen som gradvis startade i början 1980-talet i de ”rika” länderna. Detta har inneburit avregleringar inom det ekonomiska området och kraftig ökning av en tydligt spekulativ finanskapitalism, som utförligt beskrivs i boken ”USA som världspolis”. Skatter har minskat, bl.a. för att människor ha råd att köpa mer eller mindre nödvändiga eller onödiga varor och budgeten har skurits ned inte minst inom det sociala området i de rika länderna. I den nödvändiga jakten på ökade vinster söker företagen ha så få anställda som möjligt och flytta ut så stor del av produktionen som möjligt till länder med vanligen avsevärt lägre löner. Kapitalismen innebär fångenskap i ett dåligt ekonomiskt system, såväl för kapitalisterna som för alla andra. Produktionen sker inte efter mänskliga behov – då hade vi knappast någon fattigdom. Till saken hör att fackföreningarna sedan länge inte arbetar som en kamporganisation för sina medlemmar utan som en del av förvaltningen av detta system.

Är detta det tänkbara ekonomiska systemet för människan som kanske funnits i 100 000 år? För För mänskliga samhällen? Naturligtvis inte. Är detta maximum? Vi behöver ett mänskligare mer demokratiskt och rättvist samhälle.
Kanske är homo sapiens det enda av detta slag i universum.

Förslag på några punkter för en mer jämlikt, rättvisare, mer demokratiskt värld.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt och demokratiskt. Man kan planera in så att i princip alla har arbete.
-Kreativitet uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar får större inflytande över sitt arbete och kan mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc. som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till korrekt information och allsidig debatt större än nu när annons och ägarintressen är så centrala;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage) kan elimineras;
-Självklart ska man kunna få byta jobb;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och ge trygg framtid för kommande generationer, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam.

* Detta kan kallas socialism, så baktalat i dominerande kapitalistvänliga massmedia.

För detta behövs massrörelser och klart utformade konkreta program. Förslagen ovan måste utvecklas!

intressant.se, , , ,, ,, , ,, , , , , , , ,

Oxfams rapport Pål Steigan 16/1 Dagens Industri 15/10 Pål Steigan 15/10 Global Wealth Report 2015 DN Debatt 27/8 UNICEF-rapporten Washington Post Pål Steigan 29/10 Oxfams rapportGuardian 29/10 DN recension Romelsjös recension i Läkartidningen Globalresearch 21/1 Dagens Arena ICIJ:s rapport DN 4/4 SvD 4/4 Ab 2/4
Hurun Report Intervju med Noam Chomsky Data från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrån USA-bloggen DN 13/2 DN 2 13/2SvD Expressen 13/2 Ab 13/2Annarkia Clartes Kinannummer Ab 17/1 Kritikerstorm mot Janne Josefsson DN antal miljardärer i Sverige Old Wolf-bloggen SR Stiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11 SR 17/10 SvT Rapport 24/9 SvD 26/9 Equality Trust SvT Rapport 24/9 kl 19.30

Forrige artikkelSmåunger graver fram kobolt til våre smarttelefoner
Neste artikkelTangentbordsslavar bär upp cyberrymden