Fattigdom ger rikedom

0
Klasseanalyse anno 1911. Industrial Worker som fortsatt eksisterer, blir gitt ut av Industrial Workers of the World.
Anders Romelsjö

Här kommer en ny artikel om det ekonomiska läget i världen. Det är mycket siffror, men också några förslag (är det tänkt i alla fall). Är detta den bästa av världar? Kan mänskligheten kanske åstadkomma något bättre på vårt gemensamma jordklot (planeten Tellus)? Jag är övertygad om att Du läsare kan tänka dig något bättre!

Dagens Industri skriver ”Gapet mellan de rikaste och resten av världen bara ökar. Nu äger 1 procent av världens invånare hälften av jordens samlade förmögenhet. Det visar Credit Suisse nya Global Wealth Report som sträcker sig fram till mitten av 2015.”

* De rikaste 10 % äger 88 % av jordens samlade förmögenhet.
* 4 500 människor hade en förmögenhet på över 500 miljoner, medan antalet var 3 100 enligt Global Wealth Report 2013.
* Kina har nu den största medelklassen i världen.

* Enligt Shanghai-baserade Hurun Reports färska årliga sammanställning har Kina flest dollarmiljardärer. Nu 596 dollarmiljardärer, 242 fler än förra året och 59 fler än USA. Då man lägger även ihop Fastlandskina med Hongkong, Macau och Taiwan — blir antalet dollarmiljardärer 715.

Klasseanalyse anno 1911. Industrial Worker som fortsatt eksisterer, blir gitt ut av Industrial Workers of the World.
Klasseanalyse anno 1911. Industrial Worker som fortsatt eksisterer, blir gitt ut av Industrial Workers of the World.

Det räcker med 3 210 dollar, drygt 26 000 kronor, för att hamna bland de 50 procent rikaste människorna i världen. Vill du äga mer än 90 procent av världens befolkning behöver du drygt 565 000 kronor. För att bli en ”enprocentare” måste du ha drygt 6,3 miljoner kronor. Credit Sussie definierar förmögenhet som värdet av fastigheter, aktier och andra tillgångar minus skulder.

Rapporten visar hur medelklassens förmögenhet krymper och de i toppen blir allt rikare. En viktig orsak är de rikaste har placerat en större andel av sin förmögenhet på finansmarknaderna och därmed gynnas av stigande börskurser.
* USA, Kina, Saudiarabien och Hongkong är länderna där hushållen blivit rikare senaste året, medan Ukraina och Ryssland är de stora förlorarna. Utvecklingen förklaras till del av en starkare dollar men också av de illegala sanktionerna mot Ryssland och EU:s och IMF:s kravfyllda usla finanspolitik och USA:s krigskravsfyllda politik visavi Ukraina.

Över 35 procent av världens förmögenheter finns i Nordamerika. Här bor också nästan hälften av världens 33,7 miljoner dollarmiljonärer, medan 2 procent bor i Sverige.
Sverige har haft den bästa förmögenhetstillväxten de senaste fem åren. Mellan 2010 och 2015 har svenskarnas förmögenhet växt med 7,1 procent, vilket är bättre än till exempel USA och Norge.

Jag vill påminna om rapporten ”Even it up – Time to end extreme inequality” för ganska precis ett år sedan av ansedda Oxfam i Oxford.

* De 85 rikaste individerna har tillsammans mer tillgångar än vad hälften av jordens befolkning har.
* Den rikaste procenten (70 miljoner) har tillsammans den gigantiska förmögenheten 712 biljoner kronor, tio gånger mer än bruttonationalprodukten (BNP) i världen.
* Det motsvarar kontrollerar 46 procent av världens rikedomar.
* Detta är 65 gånger mer än besparingarna hos de fattigaste 50 %.
* I sin tur innebär detta att tillgångarna hos en genomsnittsindivid i den rikaste procentern är 65*50=3 250 gånger större än den är hos den genomsnittlige fattige
* 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna har ökat de senaste 30 åren.
* Oxfam konstaterar att de rikaste i förmodligen är ännu rikare, eftersom 120 biljoner dollar beräknas vara undanstoppade i skatteparadis.
* (De rikaste ägnar sig åt betydande ekonomisk brottslighet, väl känt sedan tidigare utredningar).
* Utarmningen av arbetarklassen å ena sidan och ytterligare anrikning av den finansiella eliten på den andra har accelererat sedan 2008.
* Medan rikedomen hos världens miljardärer har fördubblats lever över 1 miljard människor på mindre än en dollar per dag, och nästan hälften av världens befolkning, mer än 3 miljarder människor, livnär sig på mindre än 2,50 dollar/dag.

*** Rikedomarna och ökningen av dessa kommer från arbetet av hundratals miljoner människor. De har arbetat ihop nästan all förmögenhet hos de rika – sådan är kapitalismen. Den vetenskapliga termen för detta är ”utsugning.”***
DET STORA ANTALET ARBETSLÖSA, AVREGLERINGAR,GLOBALISERINGEN MEDFÖR BÅDE ÖKAT RIKEDOM OCH ÖKAD FATTIGDOM – TANKEN BAKOM INLÄGGETS TITEL.

Bilden nedan visar att ökningen av den ekonomiska ojämlikheten var störst i USA, men större i Sverige än i en del andra länder..
oxfam-chart
Andra uppgifter
-1/3 av jordens befolkning lever i fattigdom (FN Human Development Report 2010).
-205 miljoner är officiellt arbetslösa, enligt ILO, som förutser ökad arbetslöshet medan BNP tros öka rejält detta år.
-Skuldsättningen hos enskilda och hos många ledande ekonomier har ökat under senare år. (1970 motsvarade den inhemska skulden i USA 100% av dåvarande BNP, medan den är över 350 %).
-USA har med stöd av f.a. G7 användt IMF och Världsbanken för att störa ekonomisk utveckling i fattiga länder.
-ekonomiska spekulationer avgjort bidragit till höga matpriser och svält.
-Den mogna kapitalismen har skapat allt fler djupa ekonomiska kriser, som oftast drabbat utvecklingsländerna.
-detta har samband med en relativ stagnation i ekonomin,med avregleringar och kraftigt ökad finanssektor;
-kriserna har medfört att enormt stora belopp från medborgare, som ej orsakat krisen, jämte inflationsdrivande nytryckning av sedlar, använts för att söka rädda ett sjukt ekonomiskt system (Grekland, Italien, USA etc);

USA
-Under den ekonomiska boomen under åren fram till 2008 fick (=tog) den rikaste 1 % av invånarna i USA 65 % av ökningen av nationalinkomsten. Under den (begränsade) återhämtningen av ekonomin fram till 2010 tog denna 1% 93% av ökningen av nationalekonomin!
-Under de senaste 3 decennierna ökade reallönen med 15 % för de 90% i botten, med 150 % (10 gånger mer i relativa termer, och mycket mer i dollar) för den rikaste 1 % och 300 % för den rikast 0,1 %.
-Den genomsnittliga reallönen i USA 1974 var c:a 10 % högre än nu (Economic Report of the US President).
-Inkomsten efter skatt för den rikaste 1 % var år 2007 1,3 miljoner dollar, 73 gånger mer än för de fattigaste 20 %.
-2008 fick 32 miljoner personer i USA matkuponger, år 2012 var det 48 miljoner, en ökning med 50 %.
-Mer än en miljon skolbarn är hemlösa, efter en ökning med 57 % sedan 2006-2007

 

Oxfam menar att den extrema ojämlikheten korrumperar politiken och hindrar den ekonomiska tillväxten.. Detta förvärrar ojämlikhet mellan könen, och orsakar en rad hälsoproblem och sociala problem som Wilkinson och Pickett visat i boken ”Jämlikhetsanden” – se min recension i Läkartidningen.
De fattigaste av våra bröder och systrar drabbas värst.
Boken ”Åtstramning till döds” av Stuckler och Basu påvisar de mycket negativa hälsoeffekterna av nyliberalismens politik runtom i världen.
Barnfattigdomen hvert-tredje-barn-i-fattigdom

* Ökningen av den ekonomiska ojämlikheten i världen och av fattigdomen i inte minst rika länder har att göra med den neoliberala fasen av kapitalismen som gradvis startade i början 1980-talet i de ”rika” länderna. Detta har inneburit avregleringar inom det ekonomiska området och kraftig ökning av en tydligt spekulativ finanskapitalism, som utförligt beskrivs i boken ”USA som världspolis”. Skatter har minskat, bl.a. för att människor ha råd att köpa mer eller mindre nödvändiga eller onödiga varor och budgeten har skurits ned inte minst inom det sociala området i de rika länderna. I den nödvändiga jakten på ökade vinster söker företagen ha så få anställda som möjligt och flytta ut så stor del av produktionen som möjligt till länder med vanligen avsevärt lägre löner. Kapitalismen innebär fångenskap i ett dåligt ekonomiskt system, såväl för kapitalisterna som för alla andra. Produktionen sker inte efter mänskliga behov – då hade vi knappast någon fattigdom. Till saken hör att fackföreningarna sedan länge inte arbetar som en kamporganisation för sina medlemmar utan som en del av förvaltningen av detta system.
Doktor om kapitalism

Förslag på några punkter för socialismen.
-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt och demokratiskt. Man kan planera in så att i princip alla har arbete.
-Kreativitet uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar får större inflytande över sitt arbete och kan mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc. som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till korrekt information och allsidig debatt större än nu;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage) kan elimineras;
-Självklart ska man kunna få byta jobb;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och ge trygg framtid för kommande generationer, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam.

För detta behövs massrörelser och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. Förslagen ovan måste utvecklas!

 

intressant.se, , , ,, ,, , ,, , , , , , , ,

Dagens Industri 15/10 Pål Steigan 15/10 Global Wealth Report 2015 DN Debatt 27/8 UNICEF-rapporten Washington Post Pål Steigan 29/10 Oxfams rapportGuardian 29/10 DN recensionRomelsjös recension i Läkartidningen Globalresearch 21/1 Dagens Arena ICIJ:s rapportDN 4/4SvD 4/4Ab 2/4
Hurun ReportIntervju med Noam ChomskyData från VärldsbankenDN 2/3 Dokument utifrånUSA-bloggenDN 13/2DN 2 13/2SvDExpressen 13/2Ab 13/2AnnarkiaClartes KinannummerAb 17/1 Kritikerstorm mot Janne JosefssonDN antal miljardärer i SverigeOld Wolf-bloggenSRStiglitz i SvD 4/11Wolodarski i DN 4/11SR 17/10 SvT Rapport 24/9SvD 26/9Equality TrustSvT Rapport 24/9 kl 19.30

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel“Where is the smoking gun?” Asks Pål Steigan about the MH17 investigation
Neste artikkelHvor kom alle de nye hvite Toyotaene fra?