Dronesenter på Rygge flyplass?

0

Ifølge NRK har Forsvaret planer om å re-militarisere Rygge flyplass ved Moss. Deres kilde er frilansjournalisten Kjetil Stormark. Han skriver:

Luftforsvarets taktiske kommando, også kalt NAOC (Nasjonal luftoperasjonskommando), skal etter planen flyttes til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan utenfor Bodø. Men dette utredes flyttet til Rygge i Østfold, dersom dette gir driftsmessige og økonomiske fordeler for Forsvaret.

Det er ifølge Stormark planlagt å legge en dronebase for Sør-Norge til Rygge, og det er mye annen viktig aktivitet man ser for seg lande her. Ikke minst en helikopterstyrke øremerket til bruk for norske spesialstyrker. NRK har spurt politikerne om dette:

Også politikerne er positive til økt aktivitet ved lufthavnen. Stortingsrepresentant Ingjerd Schou (H) mener at alt ligger godt til rette for at Rygge kan øke den eksisterende aktiviteten, og samtidig utvide.

– Nå skal forsvarets fagmilitære råd overlevere forslagene til regjeringen, som skal vurdere dette videre. Men vi ser at situasjonen i Europa har endret seg de siste to årene, og infrastrukturen ligger godt til rette for Rygge.

Fylkesordfører Ole Haabeth (AP) er også positiv til dette.

«Situasjonen i Europa» er naturligvis NATO-speak for aggresjonen mot Russland. På NATOs toppmøte i juni 2015 ble det lagt fram en omfattende plan for krigsforberedelser mot Russland. En eventuell re-militarisering av Rygge og utplassering av tunge amerikanske våpen i Nord-Norge er to sider av samme sak: ledd i en eventuell krig mot Russland.

Dronesenter høres så moderne og teknologisk ut, men det dreier seg om et kommandosententer for drap på lang avstand. Det er dette fredsprisvinner Barack Obama er blitt ekspert på. Fra han ble tatt i ed som president til januar 2015 hadde USA drept 2500 mennesker ved hjelp av droner, skriver Bureau for Investigative Journalism. Dette er drap av folk i andre land, uten krigserklæring og uten lov og dom. Det strider naturligvis mot alt som heter internasjonal lov og rett. Men for USA spiller det ingen rolle. USA har stilt seg over loven. Det er the indispensable nation, som fredsprisvinneren sier.

Et dronesenter på Rygge vil være rettet inn mot et eventuelt krigsteater i Ukraina eller Russland. Og det vil naturligvis kunne drive overvåking også mot borgerne i NATO-land, eventuelt «ta ut», som det heter i NATO-speak, innbilte eller realle motstandere der. I et dronesenter på Rygge vil det sitte soldater, som i likhet med den amerikanske droneføreren Brandon Bryant skal vurdere om mennesker skal dø eller få leve. I et intervju med GQ magazine fortalte han:

«This figure runs around the corner, the outside, toward the front of the building. And it looked like a little kid to me. Like a little human person,» he said. «There’s this giant flash, and all of a sudden there’s no person there.»

Bryant says he asked the pilot: «Did that look like a child to you?» The message came back from another intelligence analyst: «Per the review, it’s a dog.»

Kjetil Stormark skriver også at notatet Ressurstilpasset forsvarsstruktur som ble lagt fram for forsvarssjefen i juni 2015 betyr:

Dersom regjeringens opprinnelige finansieringsplan for Forsvaret blir gjennomført, må Norge overlate invasjonsforsvaret helt og holdent til NATO. FOH foreslås lagt ned, og antall norske offiserer i NATO-systemet økes betydelig.

Støttet av norske politikere fra Kartellpartiet er Norge altså på vei til å bli en amerikansk kronkoloni. Nå skal vi ikke en gang late som om vi kan forsvare oss sjøl. Vi overgir fullt og helt den militære kontrollen over Norge til USA og blir sjøl en framskutt del av USAs angrepsmakt mot Russland. Kan du huske når dette ble lagt fram til demokratisk drøfting overfor det norske folk?

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.