Sverigedemokraterna nest største parti Sverige?

19

En meningsmåling fra norske Sentio som er utført for den svenske tabloiden Nyheter i dag sier at dersom det hadde vært valg nå ville Sverigedemokraterna (SD) fått 23,3% av stemmene og vært Sveriges nest største parti, bare 0,8% bak Socialdemokraterna. Målingen ble publisert 23. juli 2015.

Nå må det føyes til at Sentio bruker en målemetode som det hefter en del problemer med, men likevel ville det være naivt å ikke ta tendensen i målinga på alvor. SD, som i 2002 fikk 1,4% av stemmene og så seint som i 2010 5,7%, puster nå de to store partiene i nakken.

Per Gudmundson stiller på lederplass i Svenska Dagbladet spørsmålet om hva som er årsaken til denne sensasjonelle framgangen for SD, og han viser til en artikkel i siste nummer av Statsvetenskaplig tidskrift (2/2015) der Karl Loxbo, dosent i statsvitenskap ved Linnéuniversitet i Växjö, analyserer valgresultatet i 2014. Loxbo skriver om den såkalte Decemberöverenskommelsen, der en sjupartiallianse i Sverige lagde en allianse som skulle ha til hensikt å hindre SD i å få politisk innflytelse i Sverige:

… denna strategi är direkt kontraproduktiv för att motverka SD:s tillväxt. Samtidigt som kritiken av invandringspolitiken är utbredd, visar nämligen resultaten i denna artikel att väljare som uppfattar minskad konflikt mellan etablerade partier blir mer sannolika SD-väljare. Annorlunda uttryckt är det troligt att de andra riksdagspartierna, genom Decemberöverenskommelsen, har bäddat för ytterligare framgångar för SD i framtiden.

Den siste meningsmålinga viser vel at Loxbo har sitt på det tørre her. Jeg vil også minne om min artikkel Om Sverige, eliten og ekstremhøyre, der jeg skriver at desemberavtalen «gjør SD til eneste opposisjonsparti» i Sverige.

Jan Myrdal skriver Om fascismens väg til makten

Med den nuvarande officiella franska oförmågan blir det mer troligt att Marine Le Pen kan bli Frankrikes president och om vår nuvarande vänsterpolitik – inga fascister på våra gator – når framgång kan den nog pressa upp Sverigedemokraterna från 13 till 25% i nästa val.

Myrdal fikk mye kjeft for denne artikkelen i Sverige, men så langt har han altså fått rett.

Avisa Proletären har en analyse i artikkelen Inte konstigt att SD växer, der det heter:

Sverigedemokraterna fortsätter sin raketfärd i opinionsstödet. Enligt Statistiska Centralbyråns senaste mätning vinner de stöd främst bland arbetare och kan även kamma hem växande opinionssiffror bland människor med utländsk bakgrund.

Inget konstigt i det. Till skillnad från vad finansminister Magdalena Andersson hävdar så beror SD:s tillväxt inte på att det rasistiska giftet sprider sig. Givetvis finns det rasister, men dessa är än så länge försvinnande få. SD växer utifrån verkliga problem i det svenska samhället. Problem som drabbar arbetarklassen och inte minst arbetare med utländsk bakgrund hårdast och som det politiska etablissemanget inte vill lösa.

Men samtidig som SD vokser på de sosiale problemene i Sverige, så er SD helt på linje med de andre partiene når det gjelder nedskjæringspolitikken.

Det enda som skiljer SD från övriga partier är att de är motståndare till den nuvarande invandringspolitiken. SD säger att i ett Sverige med massarbetslöshet, bostadsbrist och mindre resurser till gemensam välfärd så har vi inte råd att ta hit ännu fler människor. Det är ett argument som går hem, men samtidigt ett argument som bygger på att vi måste acceptera den klassorättvisa politiken.

Det Proletären ikke gir noe svar på er hvorfor venstresida, eller for den del avisas eier Kommunistiska Partiet, ikke klarer å fange opp misnøyen i arbeiderklassen mot nedskjæringspolitikken.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. Denne undersøkelsen fra Sentio var beskrevet i Sydsvenskan. Påstander på diverse nettforum om at De svenske storavisene ikke dekket den, uten at jeg har sjekket nettopp det, men kan si så meget at dette isåfall ikke er et uvanlig beteende.

  Dagsnytt atten hadde et innslag om emnet der Marthe Gerhardsen og Erik Bakke kom med sine synspunkter. Den debatten bestod av PK-floskler og unnamanøver forbi grøten hele veien. Man forsøkte å adressere fremgangen til andre ting enn innvandring og integrering. Sågar var denne Gerhardsen fra tankesmia Agenda innom emnet ungdomsarbeidsløshet uten å se de direkte sammenhengene med menneskeflommen som får alt arbeidet. Svensk ungdom får vel ikke jobb når det lages «liksomarbedsplasser» til ukyndige asylanter hele tiden. Så og si alle nye jobber går til innvadrere og slik er det her hjemme også.

  https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv

  Desemberoverenskomsten ble også nevnt som årsak. Diskusjonen starter 27 min inn i klippet og igjen er vi vitne til en politisk debatt i Norge der man vrir seg som en ål rundt grøten for ikke å si noe som kan hefte med en senere.

  Denne fremgangen til SD har man pekt på ville komme i et år nå. At den svenske nyadelen skulle troppe opp med en statsminister verre enn «Stridshingsten» var utenkelig da.

 2. Grunnen ,til at Det kommunistiske Parti ikke når fram til arbeiderklassen er enkel.:
  De ser verden under ett.
  Det finnes ingen mulighet til å omfordele internt i Sverige ,med flere boliger og flere arbeidsplasser til svensk ungdom,når de tilgjengelige midler brukes på å holde armoden fra livet ,til 10.000 er nyankomne hvert år.

  Skulle det lykkes å sosialisere bank,finans og andre større virksomheter,og få et større ovreskudd til prioriterte innvesteringer ,så ville det ikke hjelpe den vanlige svenske lønnsmottaker.Gitt samme -migrasjonstakt,ville BNP pr.innbygger synke.Det finnes ikke etterspørsel og lønnsmidler til alle i Sverige.Det er defor svenke ungdomer er her.
  Resultatet ville bli dårligere lønns-og arbedsvilkår i svensk arbeidsliv.For nesten alle.Og om de rikeste skulle godta dette-tvilsomt-så ville deres rikdommer ikke gi bedre leveforhold for resten av innbyggerne.Unntatt de nyankomne,som fremdeles ville få det bedre enn der de kommer fra.
  Altså en revolusjon i Sverige,på vegne av -migrantene -betalt av svenske lønnsmottakere.
  Det må da gå ann å fatte dette?
  Den politikk som føres,er innført via Reinfeldt,for å knuse velferdsstaten for godt,via stor migrasjon.
  Å tro at man skal fortsette -migrasjonsstrømmen,kanskje øke den,er lett å karakterisere.:
  Et dødfødt prosjekt,som bare får støtte fra religiøst/politiske drømmere og utopister.

 3. Trur det er noko feil i artikkelen til. Vistnok gjekk Sd inn for å halde oppe ein del velferd, som nokre andre parti ville spare på. Og dei gjekk vel og imot ein del skattelette. Elles er det ikkje merkleg at venstresida ikkje får dei misnøgde veljerane. Då venstresida vil ha framleis høg innvandring. Og kva skal innvandrerane leva av? Det er høg arbeidsløyse i Sverige. Og staten har heller ikkje mykje pengar. Det er heller ikkje noko fleirtal for skatteauke mellom veljerane. Dermed kan ein spørje om det eigentleg er fleirtal for innvandringspolitikken. Då denne kostar ein god del. Truleg er det heller ikkje nok å auke skattane berre for dei rike, for å betale for flyktingepoltiikken og nye bustader mm. Draumen om eit klasslaust samfunn er vel og eigentleg utopiske tankar. Og som ingen har klara å få til å fungera bra. Jamvel om det er prøva i mange land. Det er fleire tankefeil i kommunismen, og psykologien i den er feil. Og dermed er den vanskleg å få til fungera.

 4. Resultatet av Desemberoverenskomsten er at sosialdemokraterna styrer Sverige, og at alle de andre partiene er enige om å fortsetter å føre Europas mest humane asylpolitikk, på tross av at Sverigedemokraterna har hatt stor framgang, og på tross av at de sammen med de borgerlige har flertall. Man må gjerne kritisere denne politikken, hvis det er det man vil, men for de av oss som faktisk støtter en human asylpolitikk, er det meningsløst å kalle avtalen for kontraproduktiv. Realiteten er jo at Sverigedemokraterna, tross sin størrelse, fortsetter å være uten politisk innflytelse i Sverige. Dette i skarp kontrast til situasjonen for de sammenlignbare partiene i Danmark, Finland og Norge.

  Desemberavtalen har ikke hindra videre framgang for SD, men det var heller ikke hovedhensikten. Samtidig finns det ikke noe grunnlag for å hevde at SDs framgang ville blitt stansa om de ble tatt inn i den politiske varmen. Tvert imot peker empirien fra de andre nordiske landene, særlig Danmark, hvor DF faktisk BLE største parti i stort sett alle deler av landet hvor det bor få ikke-vestlige minoriteter ved siste valg, på at det å gi slike partier politisk innflytelse bidrar til å forsterke deres framgang mer enn politisk isolasjon.

  • Sosialdemokratene styrer landet med en tvers gjennom nyliberal politikk og SD har trukket til seg noen hundretusen nye stemmer, både fra arbeiderklassen og småborgerskapet og klargjøres som nytt borgerlig alternativ. Og ennå har ikke realitetene i økonomien vist seg for alvor. Dessuten har immigrasjonsboomen skapt noen gigantiske private formuer av folk som driver spekulativ utleie. Og ingen av partiene, så vidt jeg har klart å fange opp, kritisere den krigspolitikken som fører til flyktningestrømmen fra Syria. Humant? Vellykket?

   • Jeg støtter ikke Sosialdemokratenes økonomiske politikk, eller utenrikspolitikk. Jeg påpeker at de som ønsker at Sverigedemokratenes politikk for å stenge Sveriges grenser for krigsflyktninger ikke har fått gjennomslag, og at Desemberavtalen er forklaringa på dette. Jeg påpeker også at det ikke er noe som helst som tyder på at Sverigedemokraternas framgang ville stoppa opp uten denne avtalen. Det er ikke denne avtalen som er forklaringa på at sosialdemokratene fører en nyliberal og provestlig politikk.

  • Dette er jo sirkelargumentasjon.
   Utgangspunktet er umulig å argumentere mot.SD m.fl.skal motarbeides,fordi de er farlige.Får de flere stemmer er det eksempel på at de er farlige.
   Det foregår debatter om dette på danske Information.Der det finnes flere forklaringer på fenomenet.Og det er ikke vanskelig å finne beskyldninger om at DFs velgere er rasister.Det ubehagelige faktum er,at partiet tilhører det noen sosialdemokrater kaller «velferdsalliansen.»Motargumenet er ofte ,at de stemmer sammen med «de borgerlige.» Problemet er,at det gjør også sosialdemokratene.Partiet appelerer til de mange velgere,som ikke ser noen fordel for seg selv,i den økonomisk politikk Danmark har pålagt seg selv via EU-medlemsskapet.Som de er sterke kritikere av.

   Egentlig litt trist,at den eneste som har påpekt hvor dette leder,er en britisk konservativ skribent.:
   A.E-Prichard.EU havner nå i to-fronts krig.Mot «høyrepoulister» -som SD og DF-og den delen av (ytre)venstre som ikke lenger tror prosjekt Europas Forende Stater tjener deres ,og deres velgeres interesser.De ,i egne øyne venstreorienterte,som vil samarbeide med sosialdemokratene om et «sosialt EU,» med forsvar av den økende -migrasjon,i anti-rasismens navn,vil med all sannsynlighet grave sin egen grav.På toppen vil SD gjengen danse.Om ikke de statsbærende patrier forbyr dem,med støtte fra «ytre venstre.»De siste vil da være statsbærende,ved de sittendes kne.Snakker om revolusjonære.

 5. Att Sverige (i detta fallet) skall vara ett multikulturellt samhälle är inget folket fått vara med och styra över och alla undersökningar visar tydligt att folket är ytterligt missnöjda med utvecklingen. Det har givetvis inte bara med ekonomi att göra, då mångkulturalismen tar sig många uttryck som inte hör hemma i det samhälle som folket kämpat sig till. Dessutom är multik. ett helt nytt påfund för det svenska samhället, där en restriktiv invandringspolitik alltid varit självklar tidigare. I samband med Sovjetunionens upplösning satte den socialdemokratiska regeringen upp stränga regler för invandring, vilket folket stod bakom.

  För den norska och danska publiken finns det två saker som är viktiga att påpeka:

  1) 2010 ändrades den Svenska Grundlagen på flera viktiga punkter. Bl a står det nu i grundlagen Att Sverige Skall Vara Mångkulturellt. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna ställde sig bakom detta beslut. Detta står alltså i Grundlagen! Vad det innebär för vanliga lagar vågar svensken numera knappt tänka på. Till detta skall tilläggas att lagen infördes helt utan offentlig debatt. Plötsligt fanns den bara där. Resultatet ser vi idag några år senare.

  2) I december 2014 träffades den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ!!!), där samtliga partier utom SD, kom överens om att inte fälla varandras budgetar. (Pål skriver om den). Allt detta för att inte SD skall få något inflytande över svensk politik. Vi har alltså en situation där parlamentarismen är avskaffad och där varje debatt i svensk riksdag är ett enda stort narrspel. Ett skådespel där oppositionen INTE RÖSTAR på sin egen politik, utan istället låter sittande minoritetsregering fritt få igenom sina motioner. Allt detta för att skydda en huvudlös massinvandring (här talar vi verkligen om massinvandring) och avvecklandet av nationalstaten. Så, med detta i minnet kan man fråga: vilka är fascisterna?!?

  • Det at partier på tvers av blokkgrenser går sammen for å isolere et bestemt parti og hindre at det får politisk innflytelse, innebærer ikke avskaffelse av parlamentarismen. Det er tvert imot et produkt av parlamentarismen. Hadde de ikke-nazistiske partiene i Tyskland opptrådt tilsvarende i 1932, hadde parlamentarismen i Tyskland bestått. Det var de borgerliges mangel på vilje til å isolere nazistene som førte til at parlamentarismen og demokratiet ble avskaffa. Ikke dermed sagt at jeg hevder at Sverigedemokraterne er noen direkte parallell til nazistene politisk, eller samarbeid med SD ville fått tilsvarende effekter, men historien fra Tyskland illustrerer hvor meningsløst det er å hevde at isolasjon av et bestemt parti innebærer avskaffelse av parlamentarismen.

 6. De høyrepopulistiske partiene i Europa, fra Frp til Nasjonal Front og UKIP, står når det kommer til stykket for tradisjonell høyrepolitikk. Fagforeningsknusing og tradisjonell arbeiderfiendtlighet. At arbeiderklassa gir sine stemmer til disse kreftene, handler naturligvis om at den såkalte venstresida ikke lenger har noen klassepolitikk. Og vi ser dessverre det veldig klart i innvandrings- og integreringspolitikken. Vi klarer ikke å skille mellom innvandrere som tilhører arbeiderklassa og innvandrere som tilhører borgerskapet. Dermed tar vi enhver kritikk mot innvandrermiljøer som et uttrykk for «rasisme», sjøl der hvor kritikken er berettiget. Jeg skal forsvare den somaliske innvandreren som vasker offentlige toaletter og blir grovt underbetalt, men jeg ser ingen grunn til å forsvare en annen somalier som lever fett på utnytting av egne landsmenn. Dette må venstresida begynne å forstå.

 7. Jag förtydligar!

  I Sverige kallas alltså Sverigedemokraterna för nazister, neofascister, fascister, rasister, främlingsfientliga etc etc. Alla grupper och alla media, från höger till vänster, tillämpar grova tillmälen trots att SD är Sveriges andra eller tredje största parti. Det skulle alltså betyda att, i runda tal, en miljon svenskar är nazzar av något slag, trots att de mycket väl känner till Adolf Hitlers gärningar. Tror någon då att detta är rimliga tillmälen? Ja, självklart kan SD ha en dold agenda men vad är det de vill som anses nazistiskt? Jo, de vill återställa svensk invandringspolitik från veritabel massinvandring till en traditionellt restriktiv invandringspolitik. Nazistiskt?

  Exakt hur många som kommer att söka sig till Sverige kan ingen veta, men 90% av alla som påstår sig komma från Syrien får PUT = Permanent Uppehållstillstånd. DÖ-partiet är enigt om att Sverige, under innevarande femårsperiod, skall ta emot 80.000 flyktingar per år plus i efterhand tillkommande anhöriga. Uppgifter säger att prognosen för innevarande år verkar stiga till 95.000. Hursomhelst, Sverige kommer alltså inom innevarande femårsperiod få mellan 500.000-800.000 helt nya invånare. Detta trots att arbetslösheten är monumental och att flyktingförläggningarna redan är överfulla.
  Är det inhumant av svenskarna att protestera mot detta? Är det nazistiskt att motverka detta?

  Vilka är fascister? När NATO bestämde sig för att bomba Libyen till grus, med massdöd som resultat, bestämde sig samtliga DÖ-partier för att det var en god idé att medverka till detta. Endast SD röstade emot.
  Nu vet vi att kaoset i Libyen bl a lett till att just Libyen, är ett eldorado för människosmugglare som skickar ut människor att drunkna i Medelhavet.
  Är det verkligen SD som är det usla partiet här? Är inte DÖ-partierna i själva verket krigsförbrytare?

  DÖ-partiet (som tidigare var uppdelade i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet (SV), Miljöpartiet, Moderaterna (högern), Folkpartiet (liberaler), Centerpartiet och Kristdemokraterna) har alltså bestämt att Sverige, fram till september 2022 minst, skall vara en enpartistat där all debatt i riksdagen bara är ett spel för galleriet. Alla kommer att rösta som statsministern vill. Det står var och en fritt att betrakta detta som parlamentarism, men det svenska folket gör det knappast.

  Så vilka är fascisterna?

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.