Medierna och Iran

0

Det nya «ramavtalet» som nyss har förhandlats fram mellan P5+1 och Iran i Lausanne skall utgöra basen för vidare förhandlingar i förhoppning om att det skall leda till ett slutgiltigt avtal den 30 juni.

Mycket står på spel. Det är för tidigt att ta avtalet för givet. För Israels premiärminister Netanyahu har det blivit en besatthet att torpedera avtalet till varje pris, och han har samlat avsevärt stöd för detta bland sina demokratisk-republikanska vänner i den amerikanska kongressen. Tillsammans har dessa enorm makt.

iran usa
USAs utenriksminister John Kerry i forhandlinger med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif

 

Om de lyckas med att skjuta avtalet i sank kommer de förmodligen att ta nästa steg, målmedveten preparering av opinionen för krig mot Iran under förevändningen: «Nu har vi försökt allt, nu måste vi tyvärr bomba dem till förnuft eller underkastelse.» Det är därför viktigt att försöka förhindra att medierna fortsätter att spela på lag med dessa destruktiva krafter, omedvetet eller ej.

En viktig framgångsfaktor för isoleringen av Iran från det internationella samfundet har varit «Main Stream Media» som lydigt och unisont har förmedlat ett aggressivt, neokonservativt budskap i syfte att demonisera Iran och misstänkliggöra landets avsikter. Massiv upprepning av lögner, paketerade som fakta är en grundmetod i propagandistens verktygslåda för att transformera folkopinionen till sin fördel. Ett exempel på detta i relation till Iran är evigt upprepade, svepande påståenden om att landet har för avsikt att utveckla kärnvapen, som SVT/Aktuellts inslag den 1. april är ett exempel på:

Följande är ett brev från undertecknad till SVT:s Aktuellt-redaktion som reaktion på Statstelevisionens vinklade rapportering:

To: aktuellt@svt.se
Subject: Fördjupande nyhetsprogram eller propagandakanal?
Hej,
I kvällens (2015-04-01) Aktuellt-inslag om förhandlingarna (P5+1) med Iran om dess kärnenergi-program benämndes detta felaktigt eller tendensiöst som «Irans kärnvapenprogram».

Förhandlingarna handlar inte om att Iran skall nedmontera sitt «kärnvapenprogram». Det har ingen lyckats bevisa att landet har, vare sig IAEA eller USA:s underrättelsetjänster eller för den sakens skull Israels ledare.  Förhandlingarna handlar om ett krav från P5+1 om att Iran skall reducera omfattningen av sitt civila kärnenergiprogram för att därmed reducera möjligheten för en eventuell framtida militarisering av programmet.

Det är beklagligt att SVT/Aktuellt slentrianmässigt använder ett språkbruk som normalt förknippas med Netanyahu och amerikanska neokonservativa, de krafter som med näbbar och klor motarbetar ett avtal med Iran.  Detta språkbruk är som musik för krigshetsare som inget hellre ser än ett väpnat angrepp på Iran, med de förödande konsekvenser det skulle ha, inte bara för Mellanöstern utan för världen och i värsta fall för världsfreden.  Jag bifogar en länk till en artikel av Peter Jenkins, som i egenskap av UK:s ambassadör till IAEA under fem år, torde ha ingående kännedom om turerna kring Irans kärnenergiprogram.
Det kan vara nyttigt för Aktuellts nyhetsredaktion att se på detta från flera perspektiv, om man skall leva upp till sin «varudeklaration»:

    «Aktuellt är SVT:s fördjupande nyhetsprogram, som    ger dig
       analyser, debatter och längre reportage.»

Forrige artikkelTsjekkias president: – Vi er ikke et USA-protektorat
Neste artikkelUSA i tetrolle i Saudi Arabias krig mot Jemen