Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter

0

Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter

«De funn som er gjort på norsk sokkel i 2014 og de to foregående årene, kan ikke stoppe den inneværende nedgangen i oljeproduksjonen.» Dette skriver Kåre Wahl oljekrisa.no.

I Nordsjøen ble det i 2014 boret 25 brønner. 15 av dem var tørre. Gjennomsnittet av de 9 oljefunnene var i underkant av 2 millioner kubikkmeter (kbm.) olje og gjennomsnittet av de seks gassfunnene var litt mer enn 1 milliard kbm. Det største oljefunnet var på 2 millioner kbm. Det største gassfunnet var på 2 milliarder kbm.

I Norskehavet ble det boret 8 brønner. Tre av dem var tørre. Gjennomsnittet av de tre oljefunnene var 6 millioner kbm., og gjennomsnittet av de fire gassfunnene var 3 milliarder kbm. Det største oljefunnet Pil var på 15 millioner kbm.

I Barentshavet ble det boret 13 brønner. 6 av dem var tørre eller økonomisk uinteressante. Av de tre oljefunnene var Alta med 32 millioner kbm. størst. De to andre hadde 8 og 6 millioner kbm. Gjennomsnittet av de 6 gassfunnene var på 5 milliarder kbm. De to største var på 12 og 11 milliarder kbm. I alt ble det i Barentshavet funnet 46 millioner kbm. olje og 30 milliarder kbm. gass. …

Og i 2014 ble det altså ikke gjort noen drivverdige funn av verken olje eller gass der til tross for omfattende leting. Det kan bare bety at Nordsjøen ikke har mer å gi enn det som alt er funnet.

På dette tidspunktet i 2014 skrev jeg en artikkel under tittelen Statoils salg varsler røffe tider. Der skriver jeg blant annet:

De siste fire årene har Statoil solgt andeler i olje- og gassfelter for 110 millarder kroner. Statoilsjef Helge Lund begrunner salgene med at inntjening på investert kapital ikke er høy nok til at selskapet kan fortsette å utvikle dem. Dette er skriften på veggen for hele bransjen. Men norske politikere er ikke i stand til å lese skriften.

Og det var før oljeprisen ble halvert og slo bunnen ut av lønnsomheten til de aller fleste norske felt.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkel– Rubelen ble angrepet av USA
Neste artikkel– Norge i beredskap for NATO og EU
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formenn i AKP(m-l) 1975–84). Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).