Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter

2

Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter

«De funn som er gjort på norsk sokkel i 2014 og de to foregående årene, kan ikke stoppe den inneværende nedgangen i oljeproduksjonen.» Dette skriver Kåre Wahl oljekrisa.no.

I Nordsjøen ble det i 2014 boret 25 brønner. 15 av dem var tørre. Gjennomsnittet av de 9 oljefunnene var i underkant av 2 millioner kubikkmeter (kbm.) olje og gjennomsnittet av de seks gassfunnene var litt mer enn 1 milliard kbm. Det største oljefunnet var på 2 millioner kbm. Det største gassfunnet var på 2 milliarder kbm.

I Norskehavet ble det boret 8 brønner. Tre av dem var tørre. Gjennomsnittet av de tre oljefunnene var 6 millioner kbm., og gjennomsnittet av de fire gassfunnene var 3 milliarder kbm. Det største oljefunnet Pil var på 15 millioner kbm.

I Barentshavet ble det boret 13 brønner. 6 av dem var tørre eller økonomisk uinteressante. Av de tre oljefunnene var Alta med 32 millioner kbm. størst. De to andre hadde 8 og 6 millioner kbm. Gjennomsnittet av de 6 gassfunnene var på 5 milliarder kbm. De to største var på 12 og 11 milliarder kbm. I alt ble det i Barentshavet funnet 46 millioner kbm. olje og 30 milliarder kbm. gass. …

Og i 2014 ble det altså ikke gjort noen drivverdige funn av verken olje eller gass der til tross for omfattende leting. Det kan bare bety at Nordsjøen ikke har mer å gi enn det som alt er funnet.

På dette tidspunktet i 2014 skrev jeg en artikkel under tittelen Statoils salg varsler røffe tider. Der skriver jeg blant annet:

De siste fire årene har Statoil solgt andeler i olje- og gassfelter for 110 millarder kroner. Statoilsjef Helge Lund begrunner salgene med at inntjening på investert kapital ikke er høy nok til at selskapet kan fortsette å utvikle dem. Dette er skriften på veggen for hele bransjen. Men norske politikere er ikke i stand til å lese skriften.

Og det var før oljeprisen ble halvert og slo bunnen ut av lønnsomheten til de aller fleste norske felt.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


2 KOMMENTARER

  1. Ein trudde vistnok tidlegare at oljefondet kunne koma opp i 12 000 milliardar. Er dette sannsynleg lenger? Elles så burde vel Noreg lære av kineserae. Dei investerar i u land. I mange av desse er det faktisk høg vekst , og dei treng og investeringar. Truleg er investeringar betre for u landa enn mykje av u hjelpa som vert gjeve. Investeringar kan fungere bra for båe partar. Det gjev arbeidsplassar i u landa, men og avkastning for Noreg. Ei avkastning på 3 eller 4 % i gode år er vel heller ikke utbyting? Dersom det blir investera i lønsame verksemder?

  2. Kva er P/e på aksjane som oljefondet eig? Er aksjane på veg til å bli overprisa? Og så har ein renta på statslån. Vil oljefondet klare å tene noko særleg mykje på desse i framtida? Kunne vera bra om nokon såg på dette.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.