Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter

2

Norsk sokkel: Produksjonsfallet fortsetter

«De funn som er gjort på norsk sokkel i 2014 og de to foregående årene, kan ikke stoppe den inneværende nedgangen i oljeproduksjonen.» Dette skriver Kåre Wahl oljekrisa.no.

I Nordsjøen ble det i 2014 boret 25 brønner. 15 av dem var tørre. Gjennomsnittet av de 9 oljefunnene var i underkant av 2 millioner kubikkmeter (kbm.) olje og gjennomsnittet av de seks gassfunnene var litt mer enn 1 milliard kbm. Det største oljefunnet var på 2 millioner kbm. Det største gassfunnet var på 2 milliarder kbm.

I Norskehavet ble det boret 8 brønner. Tre av dem var tørre. Gjennomsnittet av de tre oljefunnene var 6 millioner kbm., og gjennomsnittet av de fire gassfunnene var 3 milliarder kbm. Det største oljefunnet Pil var på 15 millioner kbm.

I Barentshavet ble det boret 13 brønner. 6 av dem var tørre eller økonomisk uinteressante. Av de tre oljefunnene var Alta med 32 millioner kbm. størst. De to andre hadde 8 og 6 millioner kbm. Gjennomsnittet av de 6 gassfunnene var på 5 milliarder kbm. De to største var på 12 og 11 milliarder kbm. I alt ble det i Barentshavet funnet 46 millioner kbm. olje og 30 milliarder kbm. gass. …

Og i 2014 ble det altså ikke gjort noen drivverdige funn av verken olje eller gass der til tross for omfattende leting. Det kan bare bety at Nordsjøen ikke har mer å gi enn det som alt er funnet.

På dette tidspunktet i 2014 skrev jeg en artikkel under tittelen Statoils salg varsler røffe tider. Der skriver jeg blant annet:

De siste fire årene har Statoil solgt andeler i olje- og gassfelter for 110 millarder kroner. Statoilsjef Helge Lund begrunner salgene med at inntjening på investert kapital ikke er høy nok til at selskapet kan fortsette å utvikle dem. Dette er skriften på veggen for hele bransjen. Men norske politikere er ikke i stand til å lese skriften.

Og det var før oljeprisen ble halvert og slo bunnen ut av lønnsomheten til de aller fleste norske felt.

KampanjeStøtt oss

2 KOMMENTARER

  1. Ein trudde vistnok tidlegare at oljefondet kunne koma opp i 12 000 milliardar. Er dette sannsynleg lenger? Elles så burde vel Noreg lære av kineserae. Dei investerar i u land. I mange av desse er det faktisk høg vekst , og dei treng og investeringar. Truleg er investeringar betre for u landa enn mykje av u hjelpa som vert gjeve. Investeringar kan fungere bra for båe partar. Det gjev arbeidsplassar i u landa, men og avkastning for Noreg. Ei avkastning på 3 eller 4 % i gode år er vel heller ikke utbyting? Dersom det blir investera i lønsame verksemder?

  2. Kva er P/e på aksjane som oljefondet eig? Er aksjane på veg til å bli overprisa? Og så har ein renta på statslån. Vil oljefondet klare å tene noko særleg mykje på desse i framtida? Kunne vera bra om nokon såg på dette.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.