ILO: – Nedskjæringspolitikken fører til sosial katastrofe

0

ILO: – Nedskjæringspolitikken fører til sosial katastrofe

Mer enn 70% av verdens befolkning mangler tilstrekkelig sosial beskyttelse sier en ny rapport fra International Labour Organization (ILO). (3. Juni 2014) Rapporten er en knusende statusrapport over den globaliserte kapitalismen. Den viser hvordan den nyliberale nedskjæringspolitikken får ødeleggende virkninger over hele verden:

  • 18.000 barn dør hver dag på grunn av manglende ernæring, elementær helse og andre grunner som kunne ha vært unngått.
  • Av 202 millioner arbeidsløse i verden er det bare 12% som får noen form for trygd.
  • 48% av alle mennesker i pensjonsalder er uten pensjon.
  • Bare 33,9% av den internasjonale arbeidsstyrken har noen form for dekning mot ulykker på jobben.
  • Bare 28% av kvinner i arbeid har noen form for trygd i forbindelse med graviditet og fødsel.
  • 90% av befolkninga i lavinntektsland er uten elementære helsetjenester.
  • I 106 av 181 land blir sosiale kostnader og helsekostnader redusert som en direkte følge av IMFs krav om ”strukturelle reformer i offentlig finansiering”.

Nedskjæring i offentlig sektor er i følge rapporten skyldes ”økende gjeld og underskudd for å redde banker og finanssektoren fra konkurs, samt lavere offentlige inntekter på grunn av stagnasjon i økonomien”.

Eller som Italias Matteo Renzi sa i et lyst øyeblikk: De prioriterer bankene foran kvinner og barn.

Forrige artikkelDer Spiegel: – Slutten på kapitalismen slik vi kjenner den
Neste artikkelOljeministerens ønsketenkning – og en servil presse
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).