Bård Larsens totalhavari

44

Bård Larsens totalhavari

Bård Larsen i «tenketanken» Civita har nok en gang langet ut mot dem som ikke deler hans entusiasme for EU, USA og statskuppet i Ukraina. I en artikkel i VG, som bærer sterke trekk av «klipp-og-lim», skriver han:

Det som forener er blant annet en forestilling om at pressen her hjemme lyver og/eller dobbeltkommuniserer om Russland og Putin – samt om utviklingen i Ukraina.

Men Civita og Larsen har mistet enhver troverdighet når det gjelder forsvaret for grunnleggende demokratiske rettigheter.

Bård Larsen har ikke tatt avstand fra ødeleggelsen av Libya i 2011, og støtter seg på krigshisseren Bernard-Henri Levy (som mener at han personlig utløste krigen). Bård Larsen har ikke klart å ta avstand fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA og dens totale krenkelse av alt som heter personlig frihet og demokratiske rettigheter. Da Edward Snowden ba om asyl i Norge, var Larsen og Civita tyste som graven. Bård Larsen har ikke klart å ta avstand fra USAs samarbeid med al-Qaida i Syria. Og da USA åpenlyst forberedte og provoserte fram statskupp i Ukraina i februar, var det ikke en protest å høre fra demokratiets angivelige venner i Civita. Og da nazister brente folk til døde eller slo i hjel dem som unnslapp flammene i Odessa, holdt også Larsen og Civita kjeft. Er det han som vil belære oss om demokrati?

Og så hyller han EU, EU som har fratatt borgerne i Europa muligheten til demokratisk kontroll av sine egne land. Det virker som om velgerne i Slovakia har en mer realistisk vurdering av demokratiets tilstand i EU enn den naive Larsen. Der unnlot 87% å stemme ved EU-valget.

De to siste årene har vært et sammenhengende totalhavari for de borgerlige liberalerne. Ikke én gang har de kjempet for demokratiet når det har vært under angrep. Men jeg klarer ikke å regne Larsen som en fiende. Jeg ønsker å være stolt av mine fiender. Larsen når ganske enkelt ikke opp.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


44 KOMMENTARER

 1. En kommentar till Bård Larsens artikel i VG och fråga om var de son styr över Norges främsta opinionsmedel och folkmajoriteten står:

  Jag började min lärargärning på Otta videregående skole och fick ett mycket gott intryck av Norge som jag haft med mig sedan barnsben uppvuxen nära gränsen i Arvika. Ovanstående artikel gör mig därför förvånad.

  1. Maktskiftet 22 februari i Kiev var ett brott mot demokratiska konstitutionen, om man ser demokratisk konstitutionalism som avgörande för demokrati så är detta ett bekymmer som inte får förnekas. Formellt sätt är alltså benämningar som kupp inte felaktigt. För egen del är jag anhängare av folkrörelsers rätt att göra uppror och ser därför inte demokratiska konstitutionalism som avgörande men rätt ska vara rätt, för de som säger sig vara anhängare av att allt ska gå formellt rätt till enligt konstitutionen så är det ett faktum att så inte skedde.

  2. I en artikel i Ny Tid i Finland (http://www.nytid.fi/2014/05/ukraina-ar-inte-mer-fascistiskt-an-nagot-annat-europeiskt-land/) angrips svenska medier för att påstå att högerextremismen varit avgörande för Maidanupproret. Något som är fel menar artikelförfattaren Sofie Engström då «ingen önskan att ge extremhögern makten» fanns. På liknande sätt målar Larsen upp en bild av kritiker som påstås ha målat upp en bild av att Ukraina blivit fascistiskt när det i själva verket visade sig vara bara två procent som valde de två fascistiska partierna. Hur det är i Norge vet jag inte men Engström manipulerar det hon säger om svenska media på ett försåtligt sätt och jag undrar om inte Larsen gör detsamma. Det svenska medier som varit på plats i sådan tidningar som Fria tidningen, Arbetaren och ETC skriver är inte alls att Maidanupproret i sin helhet var fascistiskt eller att önskan bland de flesta demonstranterna var att ge extremhögern makten.

  Det problem som tas upp är begränsat men nog så allvarligt – högerextremisterna stod för det avgörande våldet för att genomföra maktövertagande i strid med konstitutionen. Skillnaden mellan Engström och Larsen är att Engström är ute i ett gott syfte att få nordbor i välmående länder med god sammanhållning att inse de problem som uppstår i ett land på väg att söka skapa den sammanhållning vi tar för givet. Vilket syfte Larsen har när det gäller att förhålla sig till den reella pågående konflikten i Ukraina står inte att finna vad jag kan se. Vidare vilseför inte Engström sina läsare utan talar om att Lyasjko ingår bland de högerextrema kandidaterna, en kandidat som fick 8 procent av rösterna, sammantaget hade alltså högerextremisterna något över 10 procent. De siffror som Larsen och flera med honom sprider kan alltså anses var billig propaganda, inte minst med tanke på att vi här har att göra med politiker och milis som i samtliga tre fallen ägnar sig åt mord. När det gäller t.ex. Svoboda så ingpår bl.a en chefsideolog som hyllar Goebells och översätter denne man så han ska vara aktuell i Ukraina.

  3. Där det riktigt blir allvarligt och jag börjar undra över den empatiska och politiska förmågan i dagens Norge gäller frågan om den fascistiska terrorn som nu pågår där flera presidentkandidater som OSSE rapporterat överfalls med våld, pris sätts på deras huvuden och deras hem bränns upp. Högersektorn bildades redan 26 november som en sammanslagning av synnerligen extrema nazistiska grupper efter att våldsamma protester börjat redan 24 november som sedan trappades upp, 1 december användes en stor frontlastare i försök att storma presidentpalatset. Genomgående var det högerextremisterna som drev offensiven framåt, ockuperade ett stort antal byggnader och använde sig av terror också mot civila som när regeringspartiets kontor stormades 18 februari, högersektorn misshandlade då en person till döds och misshandlade andra grovt inklusive en parlamentariker. Denna metod utvecklades sedan i stor skala runt hela Ukraina, misshagliga partiers kontor som den Janukovitchkriska vänsterpartiet Borotba, kommunistpartiet, TV chefer, domare, politiker och andra misshandlades framför kamerorna och misshandeln och förnedringen lades sedan stolt ut på nätet. Lokalt förekom en del övergrepp från Antimaidans sida också men begränsade i tid och lokalt, i högersektorns fall har det varit pågående och landsomfattande med kulmen i den av högersektorn organiserade Odessamassakern där minst 42 personer brändes inne. För den intresserade av hur facsiter idag sktyrer över ett massmord kan man se bilderna av hur dessa mördare går omkring bland liken i fackföreningsbyggnaden för att därefter gå ut i morgonstunden och ägna sig åt fascistiska hyllningar av sig själva, leve Ukraina död åt fienden är det återkommande kampropet. Bara en människoföraktande inställning som inte är berörd av vad denna typ av politisk terror innebär söker omvandla kritiken mot denna av fascister organiserade terror till att vara ett påstående om röstandelar i presidentval på det sätt Larsen gör.

  Larsens artikel förefaller mig vara en grovt kränkande parasitism på det lidande som nu pågår i Ukraina. Ett gentemot makten servilt bockande för att utnyttja terror i ett annat land för intern positionering i det välgödda egna landet, en brist på empati som jag inte trodde var möjlig i Norge som upplevt just det som pågår i Ukraina nu. Ideologisk positionering mot opponenter kan vara legitimt ibland men knappast på en så för nationen framstående opinionsplats som VG med lidandet i Ukraina som dekoration och därmed värderingen att fascistisk terror ska osynliggöras. Är de som styr över norsk opinion och folkmajoriteten på Larsens sida har Norge blivit en nation av rövslickare av fascistisk terror, för det är det som osynliggörandet innebär, något jag aldrig trodde skulle vara möjligt.

 2. Det er ikke akkurat argumentasjon på høyt nivå Steigan presenterer her. Bård Larsens innlegg blir ikke imøtegått på ett punkt, såvidt jeg kan se.

   • Bård Larsens «Idealistene»falt mange på venstresida tungt for brystet. Tikligere NKPer er han.og hadde oversikt i temaet «den totalitære lengsel» .

    • Mulig noen blir provosert av Bård Larsen, men de som burde bli mest provosert er de som betaler lønna hans i Civita. Det han produserer er ikke verdt pengene.

 3. Bård Larsens innlegg er utvilsomt mer polemiserende enn argumenterende. Steigans svar blir imidlertid svært lite effektivt når han bare kommer med en hissig tirade om andre temaer samt barnslige personangrep (hvem mener egentlig Steigan er en verdig motstander for ham selv?) Dette lover ikke godt for ytre venstres fremtidige gjennomslagskraft.

  • Om mitt innlegg er hissig eller ei, overlater jeg til andre å vurdere. Det jeg gjør er at jeg viser til en hel serie med angrep på demokratiet og menneskerettighetene gjennom de siste årene som Bård Larsen og Civita har forholdt seg fullstendig tause til. Dette er relevant, for det er ikke hva du sier om din holdning til demokrati og menneskerettigheter som er avgjørende, men hva du faktisk gjør for å forsvare dem når de angripes.

 4. Hissige motbeskyldninger og personangrep er og blir en lite overbevisende form for svar, annet enn for Steigan selv, antar jeg.

  • Jeg viser konkret til hvilke meget alvorlige angrep på demokratiet som Civita og Larsen har unnlatt å forholde seg til, eller stilltiende godtatt. Dette kan enhver kontrollere.
   Larsen derimot skriver om meg: «De siste månedene har den radikale venstresiden, Rødt, Radikal Portal, eks-formannen i AKP (m-l) Pål Steigan, Klassekampen-skribenter og andre, slukt Putins provokasjoner med agn, søkke og snøre.» Dette er usant, og han gjør ikke en gang et forsøk på å dokumentere dette. Hvorfor skal man da ta ham alvorlig?

 5. Jag har gott i svaromål på Bård Larsens artikel i sak. Jag hävdar att Ukraina är det som Larsen har som huvudsakliga empiri för sin argumentering. I den argumenteringen står centralt att hävda att det är fel att påstå att det varit en fascistisk kupp samt att beviset för det är röstetalet på 2 procent för de fascistiska kandidaterna i presidentvalet. Mot detta har jag framfört sakliga påståenden om karaktären av maktövertagandet som skett genom brott mot demokratiska konstitutionen och med hjälp av fascistiskt våld, vidare att Larsen inte räknar in alla högerextrema presidentkandidater.

  Istället för att ta upp denna sakliga kritik väljer norska kommentatorer här på listan att positionera sig mot varandra som om sakliga argument inte förs fram i debatten. Det verkar som det är viktigare att betygsätta den egna och andras positioner som debattörer än att förhålla sig till det lidande som pågår här och nu i Ukraina trots att det är Ukraina som är föremålet för debatten. Är kommentatorsfältet till och med i Pål Steigans blogg så låg och så internt norskt självbeundrande är läget mycket värre än jag trodde i Norge.

  • Tord: Larsen sier mye mer enn det du gjengir. Han sier at jeg og andre har godtatt Putins argumenter med krok, søkke og snøre. Det er og blir usant. Jeg vedlegger hele min Ukrainaproduksjon som bevis for det motsatte. Dette er ikke noe saklig argument fra Larsen, og du gir naturligvis heller ikke noe argument for å hevde dette.
   Du tar opp begrepet «fascistisk kupp», og det kan vi godt diskutere. Du sier at «maktövertagandet … skett genom brott mot demokratiska konstitutionen och med hjälp av fascistiskt våld». Dette er jeg enig med deg i. Men dette er ikke Larsen enig i, uten at han argumenterer. Jeg mener at du tar litt svakt i, fordi det som veltet den inngåtte avtalen mellom EU og partene i Ukraina og som faktisk styrtet Janukovitsj var snikskytterne på Maidan, som etter alt å dømme var styrt av opposisjonen, og Høyresektorens avvisning av kompromisset på Maidan, anført av fascitlederen Dmitij Jarosj.
   Jeg er helt enig med deg i hvordan diskusjoner bør føres, og dersom Larsen hadde kommet med argumenter, ville jeg ha møtt ham med argumenter. Men mannen er betalt av den absolutte storfinansen i Norge for å drive svertekampanjer mot alt han oppfatter som venstre. Han poserer som demokrat, men som jeg viser har han sviktet helt grunnleggende i forsvaret av demokratiet på en rekke kritiske punkter. Dette hører med i et totalbilde som ikke er så lett synlig fra Sverige.
   Min holdning til dette er som Karl Marx i Introduksjonen til Das Kapital: All saklig kritikk skal jeg svare på. Når det gjelder resten vil jeg si som den store florentiner: Gå din egen vei og la folk prate!

 6. Jeg har vanskelig for å se likhetene mellom den store florentiner som bare gikk sin vei og Pål Steigan som besvarer Bård Larsen med å karakterisere ham som en undermåler (i alle fall i forhold til Steigan selv) som er betalt av storfinansen.

  • At Bård Larsen er betalt av storfinansen er det ingen tvil om. Civita får ca. 10 mill. i året fra Norges rikeste mennesker. «Målet var å øke oppslutningen om markedsøkonomien.» Andre inntekter har de ikke, i følge Kristin Clemet. Det betyr at han er betalt av Stein Erik Hagen & co for å spre deres verdisyn. Og det gjør han.
   Når det gjelder den store florentiner, så må det være en stund siden du har lest La Divina Commedia, for jeg har aldri herset sånn med noen som det Dante gjør med sine motstandere der.
   Men som sagt: Kommer Larsen med argumenter, så skal han få et saklig svar.

 7. Pål Steigan sammenligner seg først med Dante som den som går sin vei og lar folk prate. Når det blir påpekt at det er slett ikke det han selv har gjort, fremhever Steigan i stedet Dante fremhevet som en polemisk bølle av rang.Dette er selvsagt en storm i et drammeglass, men det er mulig at slike unna-manøvrer sier noe grunnleggende om Steigans argumentasjonsteknikk.

  • Og det gjenstår at Bård Larsen ikke har kommet med noe argument mot mine Ukraina-artikler, bortsett fra at han sier at jeg godtar alt Putin sier, hvilket er beviselig løgn. Men kanskje jeg kan provosere Larsen til å begynne å argumentere. Vi får se. Civita har i alle fall lagt min replikk ut på sine nettsider.

 8. Det är oklokt enligt mig att benämna det som skett en fascistisk statskupp av den enkla anledningen att det är de icke-fascistiska politikerna som styrt utvecklingen före, under och efter kuppen. Genom att stämpla fascism över alltihop blir det riktigt allvarliga ibnte tydligt. Larsens skenargument om valresultatet verkar då ha en poäng när det är tvärtom det styrande partiet som anväönder sog av fascister som är huvudproblemet. Nu meddelar ITAR-TASS att Jarosj kommer få en regeringspost under Poroshenko samtidigt som Poroshenko säger att han vill ha dialog med Östra Ukraina vad nu det kan innebära. Om informationen stämmer får vi väl se, från andra källor är information tyvärr knapphändig.

  Naturligtvis innehöll Larsens artikel personligt påhopp. Min huvudpoäng är att det är rimligt att man främst förhåller sig till det som är föremålet för diskussionen utanför personliga strider, nämligen Ukraina. Att de som deltar i kommentatorsfältet här väljer att stödja begränsa frågan till personpositionering och undviker diskussion i sak om Ukraina trots att jag tydligt har framfört argument mot Larsen i frågan gör att det syns som om diskussionen i Norge lätt blir parasitisk, lidandet används för intern positionerande medan sakdiskussionen om det som sker blir något som man förstrött ägnar sig åt i konkurrensen mellan varandra. Du är ju ett undantag här som har seriöst ägnat dig åt Ukrainafrågan. Att du inte ens kan få ordentligt stöd i kommentatorsfältet i din egen blogg gör att jag undrar över förmågan att fokusera på huvudsaken, hur Ukrainakrisen ska lösas och saklig argumenteringen kring detta.

  • Hei. Takk for engasjement.
   Jeg kan ikke se at jeg har brukt begrepet «fascistisk statskupp». Jeg har hele tida snakket om et statskupp drevet fram av USA og støttet av fascistene. Dette er det solid dekning for.
   Og det er også helt klart at Høyre sektor har vært aktive i Odessa-massakren og er aktive i Øst-Ukraina. De skyte bl.a. egne soldater som ikke vil slåss.
   At jeg ikke får full støtte i kommentarfeltet på egen blogg anser jeg som en seier. Jeg vil ha uenighet. Jeg godtar alle innlegg og all kritikk, så lenge de ikke er fra troll. Når folk argumenterer er de velkomne.
   Jeg noterer meg det du sier. Kanskje har du rett. Men Civita har fått holde på så lenge på denne måten uten at noen har tatt dem for det, så jeg syntes at det var på tide. Og hvis dette tvinger dem til å begynne å argumentere, så er jo det bra.

 9. Jag är helt enig i att det är bra att alla inte är eniga här, mitt bekymmer är ett helt annat. Just i denna tråd saknar jag argumentation i sak om det som Larsen hade som huvudexempel: Ukraina. Det är i denna tråd och ointresset att föra diskussionen kring utgångspunkten för diskussionen som jag ser ett allvarligt problem.

  Jag övertolkade det du sa i följande:
  «Du tar opp begrepet «fascistisk kupp», og det kan vi godt diskutere. Du sier at «maktövertagandet … skett genom brott mot demokratiska konstitutionen och med hjälp av fascistiskt våld». Dette er jeg enig med deg i. Men dette er ikke Larsen enig i, uten at han argumenterer. Jeg mener at du tar litt svakt i, fordi det som veltet den inngåtte avtalen mellom EU og partene i Ukraina og som faktisk styrtet Janukovitsj var snikskytterne på Maidan, som etter alt å dømme var styrt av opposisjonen, og Høyresektorens avvisning av kompromisset på Maidan, anført av fascitlederen Dmitij Jarosj.»

  Det är sant att du inte fullt ut använder begreppet fascistisk kupp. Jag skulle välja en annan argumentationsmetoid på två punkter, den ena att uttryckligen ge fascisterna en underordnad ställning och hävda att det är de icke-fascistiska nyliberala högerpolitikerna som styr utvecklingen och är huvudansvariga för det vål som sker. Det är det som är det nya med Ukraina, nyliberalisn tarnazister i öppet bruk för att utöva sin makt, gränsen mellan Ukraina och Krim i Mariopol ska nu vaktas av högersektorns trupp med galiciska SS symboler (Svobodas emblem också m nu ITSR-TASS uppgiften stämmer, men det finns många fler exempel på att den nya regeringens icke-fascistiska politiker från dag 1 gick in för att indordna den nazistiska terror i statsaparaten). Huvudtonvikten bör alltså ligga på detta nya europeiska fenomen.

  Den 2:a punkten där jag skulle argumentera annorlunda är hur själva maktövertagandet gick till. Det finns ett otal texter och bildmaterial om krypskyttarnas roll på nätet med tyska public service TV programmet Monitors ingående dokumentatioin som en av de viktigaste. Att saken inte retts ut bättre är häpnadsväckande med tanke på att världens internationella jorunalistelit i hög grad var bosatta på det hotell där de krypskyttar som sköt Maidanaktivisterna bakifrån och troligen också polisen befann sig. Likafullt är saken inte helt utredd på särskilt en punkt, hade oppositionen full kontroll över hotell Ukraina eller inte. EuromaidanPR har en intervju med en av de som Monitor byggde sin argumenation med hjälp av där han motsäger uppgifterna på en sådan punkt bl.a. Det är skandal hur myndigheterna i Ukraina hanterat frågan och svänger närmast från dag till dag om Berkuts roll som ena dagen är hatobjekt och skyldiga till allt för att sedan myndigheterna börjar vädja till: anslut er till den nya statsmakten igen!ör att inte tala om internationella mediers systematiska ointresse att utreda frågan. Men till skillnad från Odessamassakern där högersektorns massmördande med regeringsmaktens goda minne är tillräckligt klarlagd så finns en liten, liten oklarhet kvar kring krypskytteriet som gör att den är viktig som kontroversiell fråga meninte för avgörande argumentation.

  Utöver en eventuell osäkerhet i sakläget så är det mest avgörande argumentet mot att fokusera på krypskyttarna att de inte var avgörande för maktövertagandet. En annan faktor är viktigare där högersektorns roll i Västa Ukraina blir klart tydlig och händelseförloppet mer avklarat hur det gick till. Högersektorn/Svoboda tog makten i Västar Ukraina, stormade administrativa byggnader etc. Det man också gjorde varatt inta inrikesministeriets vapenförråd och beslagtog över 100 vapen. När dessa var på väg mot Kiev förhandlade högersektorn direkt med delar av inrikesministeriet i Kiev samt enskilda polisbefälhavare om att ge polisen fri lejd mot att de drog sig undan. När pappret skrevs under dagen därpå var det inte värt någonting, statsmakten hade redan förorat vapenkampen. Om krypskytten/krypskyttara som dödade både polis och maidanaktivister för att skapa kaos tillhörde ena, andra eller tredje sidan är förstås anmärkningsvärt, men så länge man inte 180 procent kan bevisa något och framförallt att avgörandet stod på annat håll så blir krypsytteriet ett sidospår. Ett tacksamt sidospår men det för bort från me reell redogörelse för förloppet . I fallet med de beslagtagna vapnen är dessutom det hela belagt och kan inte motsägas enligt sedvanliga regler till förmån för västmakternas tolkning av skeenden. Stormningen av vapendepåerna är belagdapå många håll. Hur det utbyttjades av Maidan självförsvaret är i detalj berättat av New York Times 21 december om jag minns rätt, innan läghet helt förändrades. Den överfokusering på krypskyttarna som funnits istället för fokusering på huvudförloppet ser jag som ett allvarligt problem.

  Det som behövs nu är samordning av den europeiska opinionen. Du har gjort stor nytta och lyckats väl av vad jag kan se att inte hamna i famnen på Rysslands billigaste propaganda om t.ex. antisemitism. Men det förefaller mig utifrån vad som hänt i denna tråd att den nationellavägen för att komma vidare i fråganinte leder så långt, dina försök att föra fram en annan syn möts i ledande medier med hån och osaklig argumentation och sedan fastnar det hela i personpositionering.

  • Vi er jo i hovedsak enige, men det er naturligvis noen nyanseforskjeller.
   Jeg tror at integrasjonen av nazistene var sterkere enn som så. Noe av det er bevist, eller i det minste sannsynliggjort. Du har Victoria Nulands helt åpne inklusjon av Svoboda og de vestlige ledernes posering med Tyhanibok, og du har ikke minst det faktum at Svoboda fikk Riksadvokatembetet og en serie nøkkelposisjoner i voldsapparatet. Det har ikke mye å si om de er i mindretall i regjeringa når de sitter med en stor del av våpnene.
   Jeg har påvist at minst én av de høyreekstreme gruppene fikk pengestøtte fra Soros i god tid før november i fjor. Om dette også gjelder Pravy sektor eller deres underbruk, vet jeg ikke. Det bør la seg undersøke. Soros er ganske åpen sånn.
   Noe som ikke er bevist, og som jeg derfor ikke har brukt, er at nazister har vært på treningsleir i Polen i lenge før kuppet, under NATO-ledelse. Det kan være sant og det kan være usant, eller overdrevet.
   Det vi kan være helt sikre på er at vi ikke har hele sannheten på bordet ennå, verken om NATOs, USAs og Tysklands innblanding – eller for den del om Russlands. At russerne har agenter og paramilitære inne i Ukraina er jo helt opplagt, liksom det er helt åpenbart at CIA har det.

 10. Situasjonen i Ukraina er ganske komplisert siden det er så mange ulike parter og aktører. Ved å se bort fra noen av dem og legge vekt på ulike hendinger, kan man se utviklinga på ganske mange forskjellige måter. Det er ikke dermed sagt at alle er like sanne. Vestlige politikere og kommentatorer velger å se fullstendig bort fra USAs og EUs rolle da Janukovitsj ble styrta. Det er godt dokumentert at det skjedde ved et kupp som var finansiert og regissert av USA. For eksempel diskuterte viseutenriksminister Victoria Nuland og USAs ambassadør i Kiev hvem som skulle ha viktige poster i den nye (kupp)regjeringa. Det er godt dokumentert at nazister og andre ultra-høyre krefter framprovoserte voldelige opptøyer som gjorde kuppet mulig. Det er også godt dokumentert at de samme kreftene er representert i regjeringa og har fått viktige poster. Dette betyr at nazistene er stuereine blant de ledende politiske kreftene i Ukraina. Vestlige politikere og kommentatorer velger også å se helt bort fra dette.

  Dette er skremmende. De ledende politiske kreftene i Europa aksepterer at det sitter nazister i framtredende poster i regjeringa i et av de største europeiske landene, og at nazistiske bander får herje fritt, åpenbart med full støtte fra regjeringa. Jeg synes dette minner sterkt om Tyskland i 1930-årene. Om jeg husker riktig (korriger meg om jeg tar feil), var Dagbladet den eneste av de store norske avisene som advarte mot nazistregimet og som trykte avslørende reportasjer derfra. Med noen få unntak var datidas fremste intellektuelle i Norge tause, akkurat som i dag.

  At folk flest i Norge fortsatt ser på USA som et vern av demokrati og frihet, er forståelig. Propagandaen er tross alt massiv: Putin er en despot, Russland er en trussel mot Europa, Kina er en voksende stormakt, begge truer den friheten og demokratiet over hele verden som USA så uselvisk forsvarer.

  Vi må kunne vente av redelige intellektuelle at de gjennomskuer og avslører denne propagandaen. Obama var helt klar på USAs strategi i talen han holdt på West Point for litt siden (se http://www.huffingtonpost.com/2014/05/28/obama-west-point-speech_n_5404181.html) Han sa blant annet:

  «The United States is the one indispensable nation. That has been true for the century passed, and will likely be true for the century to come.»

  «America must always lead on the world stage. (…) The military that you have joined is, and always will be, the backbone of that leadership.»

  «The United States will use military force, unilaterally if necessary, when our core interests demand it (…) International opinion matters. But America should never ask permission to protect our people, our homeland, or our way of life.»
  In Ukraine, Russia’s recent actions recall the days when Soviet tanks rolled into Eastern Europe. But this isn’t the Cold War. Our ability to shape world opinion helped isolate Russia right away. Because of American leadership, the world immediately condemned Russian actions.»

  Jeg synes dette er ganske klar tale. En statsleder som ordlegger seg slik, burde ikke fått Fredsprisen. USA ivaretar først og fremst sine imperialistiske interesser, som er å være den ene, dominerende verdensmakta som ingen andre skal kunne utfordre. De som synes vi fortsatt bør støtte denne politikken, ikke bare i ord, men også i gjerning, selv når den innebærer å bringe nazister til makta igjen i Europa og å gjøre bortimot to milliarder mennesker i Russland og Kina til våre fiender, burde ha et forklaringsproblem. Da er det unektelig enklere å holde kjeft.

 11. Bård Larsen sin kommentar er innanfor den sjangeren som i Noreg blir kalt «brønnpissing». Det dreier seg om å karikera motstandarane sine motiv, mistenkeleggjera dei som ikkje kjøper media sin propagandakampanje (som på sentrale punkt er avslørt) og elles la vera å koma med saklege argument (heilt medvite, sidan Bård Larsen veit han vil koma dårleg frå ein diskusjon der dei saklege argumenta står sentralt). Korleis brukar ein knapp replikkplass i eit slikt tilfelle? Eg har sjølv tilbydd Larsen plass til å grunngje sitt syn etter at han i lukka fora driv med usakleg uthenging av mine tekstar etter sladder- og bakvaskingsmetoden. Slik sakleg ordskifte har han ikkje «tid til». For min del synest eg det er heilt greitt å nytt replikkplass på å slå fast at Larsen er ein betalt papegøye – som heller ikkje er spesielt flink eller dyktig. Om du går inn på premisset at brønnpissarane driv «offentleg samtale», risikerer du at du byrjar lukta piss sjølv.

  • Enig. Det er litt viktig å vise fram at Civita faktisk er betalte penneknekter for Norges milliardærer og at de produserer kvalitet deretter. Jeg har utfordret dem gang på gang til å komme utpå i viktige saker som Libya, NSA, Snowden og Ukraina, men jeg tror ikke de tør.
   En komponist jeg kjenner skrev i dag på Facebook om First House at det er «Samlingssted for luksusprostituerte menn som stort sett betjener innemarkedet.» Der synes jeg han traff tonen, for å si det sånn.

   • Nåja. Det er vel en del kvinner også i First House? En rekke unge kvinnelige politiske broilere har jo fått seg jobb der.

 12. Er det bare meg, eller har det ironiens skjær over seg at Brendberg og Steigan akker seg over å få sine motiver karikert og mistenkeliggjort av Bård Larsen, samtidig som de kaller ham en brønnpisser og en betalt papegøye/penneknekt for Norges milliardærer?

  • Jeg er enig i at en skal være forsiktig med å karakterisere debattmotstandere. Problemet er at Bård Larsen ikke er noen debattmotstander. Han sprer sine udokumenterte påstander og beskyldninger rundt om på ulike fora. Men når han blir konfrontert med sine usakligheter og usannheter, så verken argumenterer han eller forsvarer disse – han forsvinner bare fra «debatten» etter å ha gjort fra seg sine dråper. Dette er den typiske «debattstilen» fra Bård Larsen. Hva annet kan en kalle dette for en «brønnpissing»?

   Jeg viser blant annet til Bård Larsens «debatt»innlegg på Vårt Lands debattside, Verdidebatt:
   http://www.verdidebatt.no/debatt/post11503260.zrm
   og mitt svar
   http://www.verdidebatt.no/debatt/post11503299.zrm

  • Ta det helt rolig, det er nok bare deg. Men i motsetning til Larsen så går du i hvert fall i diskusjon. Det skal du ha.

 13. Det er mitt inntrykk at det fascistiske innslaget i omveltningen i Ukraina har hatt en stor plass i ytre venstres omtale av saken. Bård Larsen imøtegår dette med å hevde at den fascistiske grupperingen har minimal oppslutning. Deretter beskyldes han for å være en brønnpisser og et milliardærlakei som skygger banen når han blir konfrontert med sine usakligheter og usannheter. Jeg evner ikke å se at det står så mye mer respekt av sist nevnte debattform enn Larsens retoriske knep.

  • Det er ikke usaklig å kalle Larsen tjener for milliardærene. Civita er finansiert av NHO, Rederforbundet og blant annet Johan H. Andresen, Jens Ulltveit Moe, Odd Gleditsch, Christen Sveeas, Stein Erik Hagen, og Carl Otto Løvenskiold. Han er ansatt for å «øke oppslutningen om markedsøkonomien», altså et reint propagandistoppdrag. Lakei er ditt ord, men det er et gammelt ord for tjener, så det kan godt brukes her. Det er uredelig av han å beskylde meg for å sluke alt Putin sier. For det første har jeg kritisert Putin kraftig, og for det andre bruker jeg mange kilder, også vestlige. Har Larsen noen innvendinger mot mine kilder må han reise konkret kritikk, ikke bare slenge ut en slik beskyldning i VG. VG-artikkelen holder et meget lavt saklighetsnivå, og ville neppe ha sluppet inn med motsatt politisk retning.

 14. Jörgen Agder: i mitt inlägg visar jag att Larsen har sakligt fel, Lyasjko är också ultranationalist/fascist så valsiffrorna som anges av Larsen är osakliga. Men framför allt. Före, under och nu efter maktövertagandet med våld spelar hela tiden fascismen en mycket stor roll, eller förnekar du det? Argumentera i sak istället för att utnyttja Ukrainas lidande i norska interna norsknarcissistisk personfixering.

  • Dersom man regner Lyashko som en fascist (jeg har ingen meninger om dette spørsmålet) kommer oppslutningen om fascistiske grupperinger i Ukraina opp i ca ti prosent, ikke to prosent som Bård Larsen sier. Man kan selvsagt også imøtegå Larsen med at fascistiske grupperinger spilte en større rolle i omveltningen enn deres velgeroppslutning tilsier (jeg har heller ingen meninger om dette spørsmålet). Jeg har ingen prinsipielle innvendinger mot slike former for argumentasjon og har heller ikke kritisert dem.

 15. Det er et saklig svar til Bård Larsen at norske ytre venstres oppfatninger om det fascistiske innslaget i Ukrania deles av Ron Paul Institute (jeg har ikke mulighet til å lese artikkelen det henvises til). Det er i alle fall langt sakligere enn de karakteristikkene som har haglet over Larsen så langt i denne diskusjonen.

  • Til Jørgen Agder.
   Jeg oppfatter deg så langt at du synes Bård Larsens debattstil med først å angripe navngitte personer for så forsvinne fra debatten når hans påstander blir imøtegått, at dette er en OK måte å debattere på eller at du ikke ønsker å flagge noe syn på dette.
   Jeg presiserer at det ikke bare er Pål Steigan som har blitt angrepet på denne måten, men også andre navngitte personer.

   • Pål Steigans opprinnelige innlegg imøtegikk ikke Bård Larsen anførsler i noen som helst meningsfull i betydning av dette ordet. Etterhvert er det i noen av kommentarene kommet reelle argumenter mot det Larsen har skrevet, uten at jeg tar stilling til hvor gode disse argumentene er. Det ville ikke skade om Larsen imøtegikk disse, men det spørs om han har fulgt med på diskusjonen etter det særdeles dårlige utgangspunktet Steigans første innlegg representerte. Jeg har ingen sikre oppfatninger om hva som er Larsens generelle debattstil og ser det heller ikke som min oppgave å forsvare den.

    • Du har rett i at mitt opprinnelige innlegg ikke imøtegikk Larsen på noen konkret måte. Det var kanskje feil av meg. Jeg noterer meg kritikken. Men det jeg jobber med er å prøve å finne mest mulig ut av hva som faktisk skjer på bakken i Ukraina, og slik det ser ut for meg pågår det en humanitær katastrofe, som vestlige medier stort sett ikke bryr seg om. Det er uhyre vanskelig å finne sikre kilder. Det er mye stoff i pro-russiske medier, men hvor mye er de å stole på? Det er nesten ikke noe om dette i vestlige medier, så det er vanskelig å finne en balanse mellom kilder. Flere journalister er blitt drept, mishandlet eller bortført i Øst-Ukraina, så jeg tror arbeidsforholdene er svært vanskelige. Men modige journalister dekket Vietnamkrigen og krigen i Irak, så det må da være mulig å dekke denne borgerkrigen også. Hvis viljen er til stede. Det som er interessant er at det er i USA jeg finner flest uavhengige kritiske røster, slike som Craig Roberts og Ron Paul. «Corporate media» opptrer ekstremt lojalt mot State department, men av og til sprekker fasaden.

     • Jeg respekterer et slikt arbeid med å danne seg et bilde av saken ved å bruke flest mulig kilder, samtidig som man prøver ikke å la seg forlede av noen av dem. Jeg har derimot ikke noen forutsetninger for å bedømme hvor godt du lykkes med denne oppgaven. Det finnes sikkert nok av andre som vil ha oppfatninger om akkurat dette.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.