Stagnasjon i USA

0

Stagnasjon i USA

30. mai 2014 ble USAs vekst i første kvartal vurdert til -1%. Det burde ha ført til store overskrifter, men er stort sett gjemt bort i finanspressa. Siden Den store Resesjonen i 2008–2009 har USA hatt vekst. Veksten har riktignok ligget langt under det som har vært gjennomsnittet etter 1945. Nylig skrev Michael Roberts:

USAs og Storbritannias BNP har nå kanskje en realvekst på 2,0–2,5% akkurat nå, men begge to har fortsatt den svakeste oppgangen i BNP noen gang etter annen verdenskrig.

Ved inngangen til 2014 mente finansanalytikerne i Goldman Sachs:

Vi forventer at USAs økonomi vil vokse raskere enn trend i 2014. … Akselerasjonen vil antakelig bli anført av en raskere vekst i personlig forbruk og i bedriftenes investeringer, og med fortsatt vekst i boligmarkedet.

Ikke noe av dette har holdt stikk. Første kvartal tyder ikke på noen sterk vekst i 2014, siden det tvert om ble en markant nedgang. Forbruket har falt blant vanlige folk, slik det vises i en omsetningssvikt på Walmart med 5% i første kvartal 2014, eller Sears Holding –6,8%. Omsetninga av boliger har riktignok gått kraftig opp, med hele 21%, men det gjelder bare for de 1% dyreste boligene. For de 99% mindre dyre boligene har omsetninga gått ned med 7,6% hittil.
Så i stedet for å føre an i en ny vekst i kapitalismen i 2014 viser USA alle tegn på stagnasjon og krise. Men aksjonærene i Goldman Sachskunne derimot notere seg for en økt inntjening på 10,9%. Så noen har det fett.
KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel#BringInOurTroops
Neste artikkelBård Larsens totalhavari
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).