Finanskrisa – myte og realitet

0

Korleis den heilt reelle økonomien er opphav til krisa.

(Gjestepost: redaksjonen i tidsskriftet Rødt!)

Mange observatørar – også på den politiske venstresida – ser på økonomikrisa som ein tragedie som kunne vore unngått, ein tragedie som kunne vore hindra ved hjelp av politiske inngrep. Hadde berre finansmarknadane vore betre regulerte!

Guenther Sandleben kritiserer teoriane om «finanskapitalens dominans» som årsak til krisa, og viser korleis krisa oppstod i produksjonen. Det er omvendt: Krisa i produksjonen skapte krisa i finansmarknaden. Det er ei systemkrise.

Sandleben forklarer utviklinga frå bustadlånskrise i USA til massearbeidsløyse og statsgjeldkrise i ei rekke land.  Han viser korfor krisa kan føre til statskonkursar, og skisserer dei svære skakingane som kan bli følgjene av dette. Sandleben viser kva for politiske konsekvensar det får om arbeidarrørsla byggjer på den eine eller den andre kriseteorien.

Boka er eit forsvar for og ei aktualisering av Marx sine kriseteoriar.

Pris kr 140.- pluss porto

Det er også laget en studieveiledning til boka.

Det kan være lurt å studere denne boka sammen med andre.

Vi foreslår at en sånn studiesirkel tas over tre møter, og at det deles inn slik:
Møte 1: Kapittel 1, side 17–55
Møte 2: Kapittel 2, 3 og 4, side 56–85
Møte 3: Kapittel 5 og etterordet, side 86–114

Her er et forslag til problemstillinger som kan diskuteres:

Møte 1: I kapittel 1 redegjør Sandleben for 6 faser i krisa fra 2005 til nå. Hvilke faser er det han omtaler? Hvordan har utviklinga av krisa foregått?

Møte 2: Sandleben mener det er overflatisk å oppfatte dette som ei «finanskrise». Han sier det er ei krise som er oppstått i vareproduksjonen, og at ulike kriseforsåelser gir ulike politiske svar. Hvordan argumenterer Sandleben? Hva synes du om argumentasjonen hans?

Møte 3: I blant annet EU har krisa slått over i ei statsgjeldskrise. Hvordan har EU svart på krisa? Sandleben mener EUs politikk bare går løs på symptomer, og at problemene ikke lar seg løse uten å bryte med kapitalismen. Hvordan argumenterer Sandleben? Hva synes du om argumentene hans?

Les mer:
– I tidsskriftet Rødt! er det stadig aktuelle artikler om økonomi.
– Forlaget Rødt har utgitt flere bøker som vil interessere en som leser Sandlebens bok, bl.a. Ben Fine og Alfredo Saad-Filhos bok Om Kapitalen av Marx.

Og naturligvis: Sammenbruddet

Les også:

 

Kapitalismen i siste fase?

En skal ikke gå lenger tilbake enn våren 2007 for å lese gjentatte forsikringer om at det var nær sagt skyfritt på kapitalismens himmel. Så kom boligkrakket i USA som igjen utløste ei finanskrise. I dag er hele verdensøkonomien rammet … Fortsett å lese →

Kapitalisme = karbonøkonomi

Kapitalismen har vært det mest revolusjonerende økonomiske systemet i menneskehetens historie. Aldri har det vært produsert mer jern, stål, sement, bygninger – eller mat – som i kapitalismens epoke. Aldri har det vært funnet opp flere teknologier eller gjort flere … Fortsett å lese →

 

Forrige artikkelMatvarekrise på vei
Neste artikkelOljekrise, økonomi og klima: fest setebeltene!
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).