Deeyah Khan

Deeyah Khan

Hva er det med ekstremisme som virker så tiltrekkende på unge muslimske menn?

De to siste årene har jeg intervjuet nåværende og tidligere muslimske ekstremister, dømte terrorister og jihadister. Fordi jeg vokste opp mellom to kulturer, har jeg personlig interesse av å forsøke å forstå hvorfor menn og kvinner med samme bakgrunn som meg, trekkes mot radikale hatbudskap. Er det en reaksjon på Vestens utenrikspolitikk, på muslimenes stilling…

Violence is the real provocation, not speech

Freedom of expression is essential for feminists and dissidents in the Muslim world. As a girl, I abandoned a promising singing career due to violent harassment by Islamists. Since then, over twenty years later as a film-maker and activist, I am a passionate advocate for the freedom of expression, even when this challenges ideas and…

Kampen mot æresdrap

Jeg vokste opp i et miljø der ære er en form for sosial valuta, som dikterer livet vårt fra den dagen vi er født. «Ære» kan være den mest ettertraktede, beskyttede og verdsatte eiendel, som definerer status og ryktet til en familie innad i et miljø. Denne byrden faller tyngst på kvinner og deres oppførsel.…