Uvitenhetens tidsalder

0
Jonas Gahr Støre sitert fra D-dagen

Om «sauer, gjetere og idioti».

Psykologspesialist Tom Green

DN Helg 7 Juni 2024: Jonas Gahr Støre på stranda i Normandie på D-dagen:

«Jeg tror unge menn og kvinner er villige til å ofre livet igjen». (1)

«Idioti»

Mens tema i forrige artikkel var indre åpne landskap, er tema her indre lukkede landskap. (2)

Når vi for eksempel sier «det er sunt med en krangel» er det fordi den kan åpne våre indre landskap. Se (2).

Vi sier krangelen har en «høyere hensiktsmessighet».

At den kan føre til gjensidig forståelse og respekt.

Men som kjent så stopper vi jo ofte ikke med å krangle og å krige.

Våre indre landskap lukkes heller og vi blir mer og mer uvitende om hva som foregår i «motpartens» indre verden.

Da er vi villige til å ofre livet, Jonas.

Som på godt norsk er «idioti».

Fra NRK 18. januar 2023

«Sauer og gjetere»

Vi kan alle være «idioter» fra tid til annen.

Det er likevel fremmed for mange å tenke at for eksempel Statsministre og Sjefen for NATO også kan være det.

Som om vi projiserer ønsket om å rå i vårt indre åpne landskap og å være sjef i eget liv, ut på våre ledere.

De blir besittere av de indre egenskapene vi selv ønsker å ha.

Sånn er det «sauer og gjetere» skapes:

Min oversettelse:

«Sauen tilbringer hele livet med å være redd ulven, bare for å bli spist av gjeteren. Forstår du dette utsagnet forstår du politikk».

En «gjeter» vil uttrykke seg som Jens Stoltenberg som nedenfor, og legge til at «målet selvfølgelig er en verden uten atomvåpen». (3)

Uvitenhetens tidsalder

Alle «gjetere» har imidlertid et overordnet ansvar.

For menneskeheten som helhet. (4)

Det er jobben deres.

Derfor vil vi ha forhandlinger nå! (5)

Men hvordan skal du klare å ta noe som helst som ligner et overordnet ansvar, eller ha noe som helst som ligner åpnende, oppklarende eller beroligende virkning på landskapet rundt deg, når ditt eget indre landskap er lukket?

Det er psykologisk umulig, Jens. Se (2).

Du vil naturligvis mene at det må være «motpartens» indre landskap som er lukket og at våpen derfor er eneste veien til fred.

Henrik Groth (1903-1983).

Det vil komme for en dag at krig ikke er uttrykk for annet enn uvitenhet om hvordan vi akkumulerer hensiktsmessig viten om hva som foregår i «motpartens» indre verden.

Referanser

  1. https://www.dn.no/sok/?q=st%C3%B8re+normandie
  2. https://steigan.no/2024/06/hvorfor-vi-velger-slavementalitet-fremfor-a-si-nei/ 
  3. abc nyheter politikk 17 juni 2024
  4. https://steigan.no/2023/08/norsk-psykologi-pa-kollisjonskurs-med-virkeligheten/
  5. https://substack.com/redirect/4998f794-cec0-4ea5-bc51-5888107e6bd1?j=eyJ1IjoiMTIzODh3In0.Lxh7ZtfPTnSBS6Qn0YZ7IkMdvN8EJnMSKcgylNffEaw
Forrige artikkelKrigsdagbok del 116 – 22. til 27. april 2024
Neste artikkelCO2-avgift på husdyr innføres i Danmark